Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige

NN 30/1996 (19.4.1996.), Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 4. alineje 2. Ustava Republike Hrvatske Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. travnja 1996., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DANA HRVATSKE KNJIGE

I.

Dan 22. travnja proglašava se Danom hrvatske knjige.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III.

Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-10/96-01/05
Zagreb, 12. travnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.