Odluka o prestanku važenja odredbe Uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

NN 30/1996 (19.4.1996.), Odluka o prestanku važenja odredbe Uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 12. travnja 1996., donio je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODREDBE UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

I.

U Uredbi o izmjenama i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 15/96.) u članku 2. stavak 2. koji glasi: "U točki 4a) brojka: "5.500,00" zamjenjuje se brojkom: "3.700,00", a brojka: "1.850,00" zamjenjuje se brojkom: "3.700,00"." prestaje važiti danom 12. travnja 1996.

II.

Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/96-01/02
Zagreb, 12. travnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.