Odluka o odlikovanju prof. Dinka Fia Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 30/1996 (19.4.1996.), Odluka o odlikovanju prof. Dinka Fia Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje
prof. DINKO FIO

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge na sakupljanju i obradi hrvatskih dalmatinskih pučkih napjeva, skladanju i oživljavanju klapskih pjesama te odgoju klapskih pjevača.

Broj: 01-051-96-13-1-8/1
Zagreb, 11. travnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.