Odluka o odlikovanju dr. Mirka Tomasovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 30/1996 (19.4.1996.), Odluka o odlikovanju dr. Mirka Tomasovića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

dr. MIRKO TOMASOVIĆ

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi.

Broj: 01-051-96-13-1-7/1
Zagreb, 10. travnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.