Odluka o postavljenju dr. Petra Šarčevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Knež

NN 31/1996 (24.4.1996.), Odluka o postavljenju dr. Petra Šarčevića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Knež

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. PETRA ŠARČEVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Liechtenstein, sa sjedištem u Bernu.

Broj: 01-96-727/1
Zagreb, 16. travnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.