Zakon o izmjeni Zakona o računanju vremena

NN 33/1996 (30.4.1996.), Zakon o izmjeni Zakona o računanju vremena

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RAČUNANJU VREMENA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o računanju vremena, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19. travnja 1996.

Broj: 01-96-777/1
Zagreb, 25. travnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O RAČUNANJU VREMENA

Članak 1.

U Zakonu o računanju vremena ("Narodne novine", br. 27/93.) u članku 2. stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi: "u okviru razdoblja utvrđenog stavkom 2. ovog članka" brišu se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 960-02/96-01/01
Zagreb, 19. travnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.