Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 34/1996 (3.5.1996.), Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

U "Narodnim novinama" broj 86/95 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika. Naknadno je utvrđeno da je pogreškom u prijepisu u članku 1. navedenog Pravilnika tekst proširen za riječi "dok se u istoj koloni briše mjesto Cista Provo kao i brojka 1 u njegovoj ravnini", a istovremeno su ispuštene riječi "Broj javnobilježničkih mjesta brojka 2 zamjenjuje se brojkom 3".

Tekst navedenog članka Pravilnika ispravno glasi:

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine" br. 38/94, 82/95, 50/95, 62/95 i 79/95) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 17. u ŽUPANIJI SPLITSKO-DALMATINSKOJ kod nadležnosti Općinskog suda u Imotskom u koloni "Broj javnobilježničkih mjesta brojka 2 zamjenjuje se brojkom 3, a u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Imotski brojka "1" zamjenjuje se brojkom "2".

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.