Odluka o odlikovanju fr. prof. dr. Rajmunda Kuparea Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 37/1996 (10.5.1996.), Odluka o odlikovanju fr. prof. dr. Rajmunda Kuparea Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

fr. prof. dr. Rajmund Kupareo

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi.

Broj: 01-051-96-13-1-10/1
Zagreb, 30. travnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.