Naredba o razvrstaju luke Rijeka

NN 37/1996 (10.5.1996.), Naredba o razvrstaju luke Rijeka

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet ("Narodne novine", br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKE RIJEKA

I.

Prema veličini i značaju luka Rijeka razvrstava se u luku od osobitog (međunarodnog) gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku.

II.

Luka Rijeka iz točke I. ove Naredbe je luka otvorena za međunarodni javni promet.

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.