Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1996.

NN 38/1996 (14.5.1996.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1996.

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. svibnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1996."

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1996." izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 37/94.) s istovjetnim osnovnim obilježjima (izuzev godine kovanja) utvrđenim u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca ("Narodne novine" br. 47/95.) pušta se u optjecaj 16. svibnja 1996. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 343/96.
Zagreb, 8. svibnja 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.