Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

NN 41/1996 (24.5.1996.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 10. svibnja 1996.

Broj: 01-96-947/1
Zagreb, 15. svibnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.