Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena

NN 44/1996 (5.6.1996.), Pravilnik o poslovima na kojima ne smije raditi žena

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 55. stavka 2. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 38/95, 54/95 i 65/95) i članka 39. stavka 1. točka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93) ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O POSLOVIMA NA KOJIMA NE SMIJE RADITI ŽENA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju poslovi na kojima ne smije raditi žena obzirom na psihofizičke osobine radi zaštite njezina života ili zdravlja, i poslovi na kojima žena ne smije raditi u trudnoći i dok doji dijete koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje.

Članak 2.

Žena ne smije raditi:

1. na poslovima koji zahtijevaju teško fizičko naprezanje (poslovi koji zahtijevaju ručno dizanje ili nošenje tereta težih od 15 kp),

2. pod zemljom,

3. pod vodom,

4. u povišenom atmosferskom tlaku (poslovi koji se obavljaju u kesonima)

Članak 3.

Trudnica ili žena koja doji dijete ne smije raditi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje.

Članak 4.

Trudnica ne smije raditi:

1. na poslovima vatrogasca

2. na poslovima koji se izvode na visini

3. u nepovoljnoj mikroklimi (poslovi koji se obavljaju u radnim prostorijama, u kojima je iz tehnoloških razloga mikroklima izvan standarda ili izvan fizioloških granica zbog visoke temperature i visoke relativne vlažnosti kao i na poslovima koji se obavljaju pod utjecajem hladnoće u hladnjačama)

4. u buci razine iznad 90 dB

5. na poslovima pri kojima je izložena vibracijama i potresanjima

6. na poslovima pri kojima je izložena ionizacijskom zračenju

7. na poslovima pri kojima je izložena mikrovalnim zračenjima

8. na poslovima pri kojima je izložena olovu i njegovim anorganskim i organskim spojevima

9. na poslovima pri kojima je izložena parama žive i prašini živinih spojeva

10. na poslovima pri kojima je izložena prašini i dimovima mangana i njegovih spojeva

11. na poslovima pri kojima je izložena uranu i njegovim spojevima

12. na poslovima pri kojima je izložena fluoru i njegovim spojevima

13. na poslovima pri kojima je izložena ugljičnom disulfidu

14. na poslovima pri kojima je izložena halofenim derivatima ugljikovodika

15. na poslovima pri kojima je izložena benzenu i drugim homolozima

16. na poslovima pri kojima je izložena nitro i amino derivatima benzena

17. na poslovima pri kojima je izložena kemijskim i drugim tvarima u proizvodnji i preradi umjetnih smola i plastičnih masa

18. na poslovima pri kojima je izložena pesticidima na bazi kloriranih ugljikovodika

19. na poslovima pri kojima je izložena sljedećim biološkim agensima:

virusi: hepatitis B, herpes, cytomegalo, varicella, rubella, HIV

bakterije: listeria, toxoplasma

Članak 5.

Žena koja doji dijete ne smije raditi:

1. na poslovima pri kojima je izložena pesticidima na bazi kloriranih ugljikovodika

2. na poslovima pri kojima je izložena halogenim derivatima ugljikovodika

3. na poslovima pri kojima je izložena olovu i njegovim anorganskim i organskim spojevima.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 112-07/96-01/07
Urbroj: 524-02-96-6
Zagreb, 12. travnja 1996.

Ministar rada i socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.
Ministar zdravstva
Andrija Hebrang, v. r.