Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996."

NN 44/1996 (5.6.1996.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnog kovanog novca "Olimpijske igre - Atlanta 1996."

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. svibnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOG KOVANOG NOVCA "OLIMPIJSKE IGRE - ATLANTA 1996."

1. Prigodni optjecajni kovani novac kuna i lipa "OLIMPIJSKE IGRE - ATLANTA 1996." izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 37/94.) s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca kuna i lipa "OLIMPIJSKE IGRE - ATLANTA 1996." pušta se u optjecaj 1. srpnja 1996. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 344/96.
Zagreb, 8. svibnja 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.