Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 10 lipa "OUN"

NN 44/1996 (5.6.1996.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog kovanog novca od 10 lipa "OUN"

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. svibnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOG KOVANOG NOVCA OD 10 LIPA "OUN"

1. Narodna banka Hrvatske izdaje optjecajni prigodni kovani novac u apoenu od 10 lipa u povodu obilježavanja 50. obljetnice Organizacije ujedinjenih naroda, 1945.-1995.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 90.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 900.000 komada.

3. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke ima istovjetan sastav slitine, promjer, masu, oblik i obod iskazan u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" 37/94.).

4. Izgled lica prigodnog optjecajnog kovanog novca iz točke 1. ove Odluke u svemu je istovjetan izgledu lica kovanog novca od 10 lipa opisanog u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94.).

5. Naličje prigodnog optjecajnog kovanog novca od 10 lipa izgleda ovako: u središnjem dijelu znak je Organizacije ujedinjenih naroda, plošni prikaz planete Zemlje uokviren stiliziranim grančicama masline. Ispod znaka, uz donji rub, ispisane su brojke "1945.-1995.". Kružno, uz rub, ispisan je tekst "ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA".

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 347/96.
Zagreb, 8. svibnja 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.