Ispravak Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

NN 44/1996 (5.6.1996.), Ispravak Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva objavljenom u "Narodnim novinama" broj 43 od 31. svibnja 1996. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PRAVIMA SAMOSTALNIH UMJETNIKA I POTICANJU KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA

U članku 20. stavku 3. umjesto riječi: "i druge osobe" trebaju stajati riječi: "i drugih osoba".

Klasa: 612-01/95-01/03
Zagreb, 5. lipnja 1996.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.