Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca u povodu održavanja XXVI. Olimpijskih igara u Atlanti

NN 46/1996 (12.6.1996.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog srebrenog kovanog novca u povodu održavanja XXVI. Olimpijskih igara u Atlanti

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 5. lipnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIRODNOG SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU ODRŽAVANJA XXVI. OLIMPIJSKIH IGARA U ATLANTI

1. Narodna banka Hrvatske izdaje u povodu održavanja XXVI. Olimpijskih igara u Atlanti na kojima sudjeluju i športaši Republike Hrvatske, prigodni srebrni kovani novac u apoenima od 200, 150 i 100 kuna. Prigodni srebrni kovani novac izdaje se u dvije različite serije. Svaku seriju zasebno čine apoeni od 200, 150 i 100 kuna koji nose različite motive na licu i naličju.

2. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u sveukupnoj svoti od 1.800.000,00 kuna i u ukupnim količinama za I. seriju: 2.000 komada u apoenu 200 kuna, 2.000 komada u apoenu od 150 kuna i 2.000 komada u apoenu od 100 kuna; za II. seriju u ukupnim količinama: 2.000 komada u apoenu od 200 kuna, 2.000 komada u apoenu od 150 kuna i 2.000 komada u apoenu od 100 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja gustoće 925/000 u specijalnoj tehnici kovanja, kvalitete polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac iz I. i II. serije od 200 kuna imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara. Srebrni kovani novac iz I. i II. serije od 150 kuna imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara. Srebrni kovani novac iz I. i II. serije od 100 kuna imat će masu od 20 grama i promjer od 34 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz I. serije s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je skupine igrača košarke u karakterističnom nadmetanju ispod košarkaškog koša, po čijem obruču kruži lopta. U središnjem dijelu gornjeg polukruga smješten je grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, uz rub, ispisan je tekst "KOŠARKA". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je polukružno tekst i godina "OLIMPIJSKE IGRE ATLANTA 1996.".

5. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz I. serije s naličja izgleda ovako: na središnjoj plohi prikaz je pet neovisnih figura plivača u momentu odraza sa startnog mjesta, a prije uranjanja u vodu. U središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub, nalazi se brojčana oznaka nominale "200" ispod koje je natpis naziva novčane jedinice "KUNA". Desno od brojčane oznake nominale i naziva novčane jedinice ispisan je tekst "PLIVANJE". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je polukružno tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

6. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz I. serije s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu istaknuta je kvadratna ploha čiji koso odrezani kutevi slijede zaobljenu liniju vanjskog ruba. Unutar kvadratne plohe prikaz je skupine igrača rukometa u karakterističnoj fazi igre, obrane i napada. U gornjem dijelu kvadratne plohe smješten je grb Republike Hrvatske čija kruna presjeca stranicu pravokutne plohe i ulazi u pojas između vanjskog ruba i kvadratne plohe. U pojasu između vanjskog ruba te lijeve, gornje i desne stranice kvadratne plohe ispisan je i kružno tekst i godina "OLIMPIJSKE IGRE ATLANTA 1996.". U pojasu između vanjskog ruba i donje stranice kvadratne plohe ispisan je polukružno tekst "RUKOMET".

7. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz I. serije s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu istaknuta je kvadratna ploha čiji koso odrezani kutevi slijede zaobljenu liniju vanjskog ruba. Unutar kvadratne plohe prikaz je figure gimnastičarke u momentu izvođenja vježbe. Desno od figure, u donjoj polovici kvadratne plohe, nalazi se brojčana oznaka nominale "150", ispod koje je natpis naziva novčane jedinice "KUNA". U pojasu između vanjskog ruba te lijeve, gornje i desne stranice kvadratne plohe ispisan je kružno tekst "REPUBLIKA HRVATSKA". U pojasu između vanjskog ruba i donje stranice kvadratne plohe ispisan je polukružno tekst "GIMNASTIKA".

8. Prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna iz I. serije s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je igrača vaterpola uzdignutog iznad površine vode, u momentu bacanja lopte. U središnjem dijelu gornjeg polukruga smješten je grb Republike Hrvatske. Lijevo od grba, uz rub, ispisan je tekst "VATERPOLO". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je polukružno tekst i godina "OLIMPIJSKE IGRE ATLANTA 1996.".

9. Prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna iz I. serije s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je veslača u karakterističnom položaju u momentu odvijanja trke, zamaha za puni zaveslaj. U središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub, nalazi se brojčana oznaka nominale "100", ispod koje je natpis naziva novčane jedinice "KUNA". Desno od brojčane oznake nominale i naziva novčane jedinice ispisan je, uz rub, tekst "VESLANJE". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je polukružno tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

10. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz II. serije s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je figure igrača tenisa, u karakterističnom položaju pri upućivanju početnog udarca. U središnjem dijelu gornjeg polukruga smješten je grb Republike Hrvatske. Desno od grba, uz rub, ispisan je tekst "TENIS". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je polukružno tekst i godina "XXVI. OLIMPIJSKE IGRE ATLANTA 1996.".

11. Prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna iz II. serije s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je atletičara skakača preko letvice, u momentu izvođenja skoka. U središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub, nalazi se brojčana oznaka nominale "200", ispod koje je natpis naziva novčane jedinice "KUNA". Lijevo od brojčane oznake i naziva novčane jedinice ispisan je uz rub tekst "ATLETIKA". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je polukružno tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

12. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz II. serije s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu istaknuta je kružna površina unutar koje je prikaz ljudskog oka omeđenog s tri koncentrične kružnice. Zjenica oka stilizirana je u obliku mete. Iznad prikaza ljudskog oka smješten je grb Republike Hrvatske. U razini grba ispisana je godina na način da su brojevi "19" istaknuti uz lijevu stranu grba, a brojevi "96." uz desnu stranu grba. U pojasu između vanjskog ruba i ruba istaknute kružne površine, ispisan je polukružno tekst "XXVI. OLIMPIJSKE IGRE ATLANTA". U istom pojasu, zatvarajući krug, ispisan je uz donji rub tekst "STRELJAŠTVO".

13. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna iz II. serije s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je reketa za stolni tenis. Unutar gumene plohe reketa, u dva retka ispisan je tekst "STOLNI TENIS". Znatno uvećana točka iznad slova "I" simbolizira lopticu za stolni tenis. Unutar pojasa što ga čini vanjski rub i rub gumene plohe reketa, u gornjem središnjem dijelu, ispisana je polukružno brojčana oznaka nominale te naziv novčane jedinice "150 KUNA". Lijevo od brojčane oznake nominale, započinje natpis "REPUBLIKA HRVATSKA" koji se, unutar pojasa, kružno proteže do naziva novčane jedinice. Natpis "REPUBLIKA" odvojen je od natpisa "HRVATSKA" prikazom ručke reketa što presjeca pojas i proteže se do vanjskog ruba.

14. Prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna II. serije s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je športaša invalida, bacača koplja. U središnjem dijelu gornjeg polukruga smješten je grb Republike Hrvatske. Desno od grba, uz rub, ispisan je tekst "INVALIDNE OSOBE". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je polukružno tekst i godina "XXVI. OLIMPIJSKE IGRE ATLANTA 1996."

15. Prigodni srebrni kovani novac od 100 kuna II. serije s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je dijela jedriličarske regate, jedrilice razapeta jedra s dva jedriličara u održavanju ravnoteže. U središnjem dijelu gornjeg polukruga, uz rub, nalazi se brojčana oznaka nominale "100" ispod koje je natpis naziva novčane jedinice "KUNA". Desno od brojčane oznake nominale i naziva novčane jedinice ispisan je, uz rub, tekst "JEDRENJE". U donjem polukrugu, uz rub, ispisan je polukružno tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

16. Obod srebrnog kovanog novca od 200, 150 i 100 kuna iz I. i II. serije je gladak.

17. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po sljedećim cijenama:

1) komplet prigodnog srebrnog novca od 200, 150 i 100 kuna I. serije i 200, 150 i 100 kuna II. serije po cijeni od 1.170,00 kuna;

2) srebrni kovani novac od 200 kuna I. serije po cijeni od 260,00 kuna;

3) srebrni kovani novac od 150 kuna I. serije po cijeni od 195,00 kuna;

4) srebrni kovani novac od 100 kuna I. serije po cijeni od 130,00 kuna;

5) srebrni kovani novac od 200 kuna II. serije po cijeni od 260,00 kuna;

6) srebrni kovani novac od 150 kuna II. serije po cijeni od 195,00 kuna;

7) srebrni kovani novac od 100 kuna II. serije po cijeni od 130,00 kuna.

18. Prigodni srebrni kovani novac pustit će se u prodaju 3. srpnja 1996. godine.

19. Prigodni srebrni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodavat će putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

20. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 353/96.
Zagreb, 5. lipnja 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.