Odluka o postavljenju Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji

NN 54/1996 (8.7.1996.), Odluka o postavljenju Krešimira Žnidarića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam KREŠIMIRA ŽNIDARIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Socijalističkoj Republici Vijetnam, sa sjedištem u Kuala Lumpuru.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-96-1032/1
Zagreb, 29. svibnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.