Ispravak Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 57/1996 (12.7.1996.), Ispravak Zakona o područjima posebne državne skrbi

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o područjima posebne državne skrbi objavljenom u "Narodnim novinama", broj 44 od 5. lipnja 1996. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

U članku 7. stavku 3. umjesto riječi: "članka 28." trebaju stajati riječi: "članka 29.".

U članku 8. stavku 2. umjesto riječi: "članka 28." trebaju stajati riječi: "članka 29.".

U članku 10. stavku 2. umjesto riječi: "nasljednicima" treba stajati riječ: "naseljenicima".

U članku 12. stavku 4. umjesto riječi: "članku 18." trebaju stajati riječi: "članku 19.".

U članku 18. umjesto riječi: "članka 11. do 18." trebaju stajati riječi: "članka 11. do 17.".

U članku 29. stavku 1. točki 2. iza riječi: "vremena" treba stajati zarez.

U članku 30. stavku 2. umjesto riječi: "dobiju" treba stajati riječ: "odbiju".

Klasa: 015-02/96-01/05
Zagreb, 9. srpnja 1996.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.