Ispravak Zakona o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

NN 59/1996 (17.7.1996.), Ispravak Zakona o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSAKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o upravnim pristojbama u području prava industrijskog vlasništva objavljenog u "Narodnim novinama" broj 55 od 10. srpnja 1996. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

U članku 5. točki 8. umjesto riječi:"srbi" treba stajati riječ:"skrbi".

U glavi III. umjesto riječi: "POVRATAK" treba stajati riječ: "POVRAT".

U članku 12. stavku 1. umjesto riječi: "8. listopada 199. godine" trebaju stajati riječi: "8. listopada 1991. godine", a umjesto riječi: "vrijeme od izdavanja" trebaju stajati riječi: "vrijeme do izdavanja".

U Tar. br. 3. točki 11. umjesto iznosa: "1.5000,00" treba stajati iznos: "1.500,00".

U Tar. br. 5. točki 2. iza riječi: "podnesen" treba stajati riječ: "nakon".

U Tar. br. 6. točki 2. umjesto riječi: "proglašenje" treba stajati riječ: "proglašavanje", a u točki 3. umjesto riječi: "prijedlog" treba stajati riječ: "prigovor".

U Tar. br. 26. treba stajati uvodna rečenica koja glasi: "Za rješenje po zahtjevu:".

U Tar. br. 34. umjesto riječi: "1991. odine" trebaju stajati riječi: "1991. godine".

U Tar. br. 40. u Napomeni umjesto riječi: "naknade" treba stajati riječ: "naknadne".

Klasa: 412-02/93-01/02
Zagreb, 17. srpnja 1996.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković, v. r.