Odluka o postavljenju Franje Antuna Blaževića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici

NN 62/1996 (24.7.1996.), Odluka o postavljenju Franje Antuna Blaževića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam FRANJU ANTUNA BLAŽEVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Boliviji, sa sjedištem u Santiagu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-96-1281/1
Zagreb, 8. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.