Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-96-13-1-14/1

NN 69/1996 (16.8.1996.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-96-13-1-14/1

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi:

1. doc. dr. NIKOLA BURLE

2. prof. FRANE FRANKOVIĆ - posmrtno

3. IVO FRLETA - posmrtno

4. prof. MIHOVIL POPOVAC

5. prof. EDUARD TUDOR

Broj: 01-051-96-13-1-14/1
Zagreb, 3. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.