Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-96-13-1-15/1

NN 69/1996 (16.8.1996.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-96-13-1-15/1

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju Redom danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi;

1. dr. sc. JERKO BEZIĆ

2. PETAR MIHANOVIĆ

3. dr. sc. JELKA RADAUŠ-RIBARIĆ

4. TOMO VLAHUTIN

Broj: 01-051-96-13-1-15/1
Zagreb, 5. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.