Odluka o produženju roka iz članka 20. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 76/1996 (11.9.1996.), Odluka o produženju roka iz članka 20. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94 i 58/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. rujna 1996. godine, donijela

ODLUKU

O PRODUŽENJU ROKA IZ ČLANKA 20. STAVKA 3. ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

I.

Odredba članka 20. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 58/95), primjenjuje se do 16. listopada 1997. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030107-96-10
Zagreb, 5. rujna 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.