Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN 77/1996 (13.9.1996.), Uredba o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 1996. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

I.

Ovom Uredbom mijenja se tarifni broj 11. točka 6:

"6. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj ... 70.00"

II.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-03/95-01/02
Urbroj: 5030116-96-3
Zagreb, 12. rujna 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.