Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije

NN 78/1996 (20.9.1996.), Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članaka 14. stavka 5. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 8/69.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IDENTIFIKACIJSKOM KODU PUTNIČKE AGENCIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj identifikacijskog koda putničke agencije.

Članak 2.

Identifikacijski kod dužna je svaka putnička agencija vidljivo naznačiti u svojim reklamnim i promidžbenim materijalima, kao i u svojim poslovnim dokumentima.

Članak 3.

Za putničku agenciju identifikacijski kod određuje sukladno odredbama ovoga Pravilnika, županijski ured odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove turizma prema sjedištu putničke agencije.

Članak 4.

Identifikacijski kod putničke agencije ispisuje se u obliku šifre koja sadrži odgovarajuću kombinaciju slova i brojeva, s tim da se identifikacijski kod jedne putničke agencije sastoji od četiri dijela koji su svi međusobno odijeljeni crticom.

Članak 5.

Prvi dio identifikacijskog koda za sve putničke agencije je jedinstven i sastoji se od zajedno napisanih velikih slova "HR".

Nakon slova "HR", slijedi dio identifikacijskog koda po kojem se pojedine putničke agencije međusobno razlikuju.

Članak 6.

Drugi dio identifikacijskog koda za putničke agencije sastoji se od jednog ili dva velika tiskana slova, ovisno o vrsti usluga koje pruža putnička agencija.

Naznaka u identifikacijskom kodu za putničku agenciju organizator putovanja je veliko slovo "A".

Naznaka u identifikacijskom kodu za putničku agenciju posrednik je veliko slovo "B".

Naznaka u identifikacijskom kodu za putničku agenciju posrednik koja pruža samo usluge posredovanja u pružanju usluga turističke asistencije, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, prodaje karata za izlete i priredbe, usluge mjenjačnice ili pružanja turističkih informacija je veliko slovo "C".

Naznaka u identifikacijskom kodu za putničku agenciju koja je ujedno i organizator putovanja i posrednik su velika slova "AB".

Članak 7.

Treći dio identifikacijskog koda za putničke agencije sastoji se od dvoznamenkastog broja koji se utvrđuje prema broju županije u kojoj je sjedište putničke agencije.

Za utvrđivanje broja iz stavka 1. ovoga članka, određuju se sljedeći brojevi za pojedinu županiju:

- za županiju Zagrebačku i za Grad Zagreb: broj 01

- za županiju Krapinsko-zagorsku: broj 49

- za županiju Sisačko-moslavačku: broj 44

- za županiju Karlovačku: broj 47

- za županiju Varaždinsku: broj 42

- za županiju Koprivničko-križevačku: broj 48

- za županiju Bjelovarsko-bilogorsku: broj 43

- za županiju Primorsko-goransku: broj 51

- za županiju Ličko-senjsku: broj 53

- za županiju Virovitičko-podravsku: broj 33

- za županiju Požeško-slavonsku: broj 34

- za županiju Brodsko-posavsku: broj 35

- za županiju Zadarsko-kninsku: broj 23

- za županiju Osječko-baranjsku: broj 31

- za županiju Šibensku: broj 22

- za županiju Vukovarsko-srijemsku: broj 32

- za županiju Splitsko-dalmatinsku: broj 21

- za županiju Istarsku: broj 52

- za županiju Dubrovačko-neretvansku: broj 20

- za županiju Međimursku: broj 40.

Članak 8.

Četvrti dio identifikacijskog koda za putničke agencije sadrži matični broj subjekta (MBS) kojeg putnička agencija dobiva prilikom svoje registracije na trgovačkom sudu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 31. prosinca 1996. godine.

Klasa: 011-01/96-01/30
Urbroj: 529-02/96-01
Zagreb, 16. rujna 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.