Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

NN 79/1996 (26.9.1996.), Odluka o postavljenju dr. Mladena Iblera za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. MLADENA IBLERA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-96-1544/1
Zagreb, 16. rujna 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.