Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

NN 80/1996 (27.9.1996.), Odluka o potvrđivanju Statuta Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 6. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", br. 34/91. i 43/96.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1996. donio je

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU STATUTA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Potvrđuje se Statut Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji je donijela Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na sjednici 12. lipnja 1996. godine.

Klasa: 612-01/96-02/02
Zagreb, 20. rujna 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.