Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1996

NN 87/1996 (16.10.1996.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1996

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1996. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1996."

1. Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatičke komplete kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "1996.".

2. Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 5.000 komada kompleta.

3. Kovani novac kuna i lipa uložen u numizmatičke komplete izrađen je u tehnici kovanja kakvoće visoki sjaj, te zavaren u plastične omote, pravokutnog oblika dimenzija 166x11 mm.

4. Izgled kovanog novca kuna i lipa u numizmatičkim kompletima identičan je opisu kovanog novca kuna i lipa iz Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima biljaka i životinja na licu i naličju kovanog novca ("Narodne novine" br. 47/95.), s tim, da će kovani novac nositi oznaku godine kovanja "1996.".

5. Numizmatički kompleti kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1996." prodavat će se po cijeni od 95,00 kn.

6. Narodna banka Hrvatske prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu, te putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 370/96.
Zagreb, 9. listopada 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.