Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 800. obljetnice spomena imena grada Osijeka

NN 87/1996 (16.10.1996.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 800. obljetnice spomena imena grada Osijeka

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1996. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU 800. OBLJETNICE SPOMENA IMENA GRADA OSIJEKA

1. Narodna banka Hrvatske u suradnji s Gradskom bankom d.d. - Osijek izdaje, u povodu 800. obljetnice spomena imena grada Osijeka, 1196-1996. godina, prigodni zlatni i srebreni kovani novac.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 500 kuna, u ukupnoj svoti od 500.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 1.000 komada.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenima od 200 i 150 kuna, u ukupnoj svoti od 350.000,00 kuna i u količini od po 1.000 komada pojedinačno za svaki apoen.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu od 3,50 grama i promjer 18 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: na licu se nalazi prikaz sa srednjovjekovnim motivima grada Osijeka, smještenog uz rijeku Dravu, čije su obale povezane mostom. Vodom rijeke kreće se jedno plovilo, dok drugo biva ukotvljeno uz riječnu obalu. U donjem polukrugu, na lijevoj strani, u istaknutoj kružnoj plohi, prikaz je grba grada Osijeka.

6. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu gornjeg polukruga smješten je grb Republike Hrvatske. Brojčana oznaka nominale "500", ispod koje je natpis novčane jedinice "KUNA", smještena je u središnjem dijelu donjeg polukruga. Uz rub gornjeg polukruga ispisan je tekst i godine "OSIJEK 1196-1996.". Tekst "REPUBLIKA HRVATSKA" ispisan je uz rub donjeg polukruga.

7. Obod zlatnog kovanog novca od 500 kuna je gladak.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/000, u specijalnoj tehnici kovanja kakvoće polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 200 kuna imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara. Srebreni kovani novac od 150 kuna imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s lica, imat će izgled identičan opisu iz točke 5. ove Odluke.

10. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s naličja, imat će u svemu izgled identičan opisu iz točke 6. ove Odluke, izuzev u brojčanoj oznaci nominale. U središnjem dijelu donjeg polukruga nalazi se brojčana oznaka nominale "200".

11. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna s lica, imat će izgled identičan opisu iz točke 5. ove Odluke.

12. Prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna s naličja, imat će u svemu identičan opis iz točke 6. ove Odluke, izuzev u brojčanoj oznaci nominale. U središnjem dijelu donjeg polukruga nalazi se brojčana oznaka nominale "150".

13. Obod srebrenog kovanog novca od 200 i 150 kuna je gladak.

14. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac iz točke 2. i 3. ove Odluke prodavat će se po slijedećim cijenama:

1) komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna i prigodnog srebrenog kovanog novca od 200 i 150 kuna po cijeni od 1.105,00 kuna;

2) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 650,00 kuna;

3) prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 260,00 kuna;

4) prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 195,00 kuna;

15. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 15. studenog 1996. godine.

16. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodavat će isključivo putem Gradske banke d.d., Osijek.

17. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 368/96.
Zagreb, 9. listopada 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r