Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNIDO - Organizacija UN za industrijski razvoj i IAEA - Međunarodna

NN 88/1996 (18.10.1996.), Odluka o postavljenju Ane Marije Bešker veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNIDO - Organizacija UN za industrijski razvoj i IAEA - Međunarodna

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam ANU MARIJU BEŠKER veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNIDO - Organizacija UN za industrijski razvoj i IAEA - Međunarodna agencija za atomsku energiju), za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču i pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenog 1996.

Broj: 01-96-1669/1
Zagreb, 15. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.