Odluka o odlikovanju Joška Ševe Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 92/1996 (30.10.1996.), Odluka o odlikovanju Joška Ševe Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

za osobite zasluge u kulturi

Joško Ševo

REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM MARKA MARULIÆA

Broj: 01-051-96-13-1-17/1
Zagreb, 23. listopada 1996

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.