Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

NN 93/1996 (6.11.1996.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 17. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI BRAZIL, SA SJEDIŠTEM U BRAZILIJI

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, sa sjedištem u Braziliji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-96-1803/1
Zagreb, 28. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.