Ispravak Zakona o zaštiti na radu

NN 94/1996 (8.11.1996.), Ispravak Zakona o zaštiti na radu

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o zaštiti na radu objavljenom u "Narodnim novinama", broj 59 od 17. srpnja 1996. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

U članku 8. umjesto riječi: "nadređenih" treba stajati riječ: "naređenih".

U članku 9. stavku 2. umjesto riječi: "čistiće" treba stajati riječ: "čistoće".

U članku 17. podstavku 7. umjesto riječi: "okiliša" treba stajati riječ: "okoliša".

U članku 18. stavku 3. umjesto riječi: "okolištu" treba stajati riječ: "okolišu".

U članku 19. stavku 3. umjesto riječi: "ministar rada" trebaju stajati riječi: "ministar nadležan za rad".

U članku 21. stavku 4. umjesto riječi: "ministar rada" trebaju stajati riječi: "ministar nadležan za rad".

U članku 55. stavku 1. u drugom retku ispred riječi: "na" treba stajati riječ: "radove".

U članku 73. podstavku 8. umjesto riječi: "zaposlenicma" treba stajati riječ: "zaposlenicima".

U članku 80. stavku 4. umjesto riječi: "ministra rada" trebaju stajati riječi: "ministra nadležnog za rad".

U članku 115. stavku 1. umjesto riječi: "Ministar rada" trebaju stajati riječi: "Ministar nadležan za rad".

U članku 119. umjesto riječi: "članka 116." trebaju stajati riječi: "članka 113.".

Klasa: 115-02/95-01/01
Zagreb, 4. studenoga 1996.

Tajnik
Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Berislav Živković,
v. r.