Odluka o razrješenju dr. Maria Nobila dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda

NN 95/1996 (13.11.1996.), Odluka o razrješenju dr. Maria Nobila dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika-šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
- ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE HRVATSKE PRI UREDU UJEDINJENIH NARODA,
SA SJEDIŠTEM U NEW YORKU

dr. MARIO NOBILO razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u New Yorku.

Ova Odluka stupa na snagu 15. siječnja 1997.

Broj: 01-96-1854/1
Zagreb, 5. studenog 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.