Odluka o razrješenju Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj

NN 95/1996 (13.11.1996.), Odluka o razrješenju Damira Perinčića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI FINSKOJ, SA SJEDIŠTEM U STOCKHOLMU

DAMIR PERINČIĆ razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 1996.

Broj: 01-96-1225/1
Zagreb, 1. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.