Odluka o postavljenju dr. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstan

NN 95/1996 (13.11.1996.), Odluka o postavljenju dr. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstan

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. IVICU TOMIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kazakstan, sa sjedištem u Ankari.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-96-1849/1
Zagreb, 4. studenog 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.