Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 106/1996 (17.12.1996.), Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ODGODI PRIMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2126/1
Zagreb, 11. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O ODGODI PRIMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

Odgađa se primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", br. 47/95.) od 1. siječnja 1997. godine na 1. siječnja 1998. godine.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-01/94-01/14
Zagreb, 6. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.