Odluka o izmjeni Odluke o postavljanju dr. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - opunomoćenog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženev

NN 106/1996 (17.12.1996.), Odluka o izmjeni Odluke o postavljanju dr. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - opunomoćenog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženev

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POSTAVLJENJU DR. DARKA BEKIĆA ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA - OPUNOMOĆENOG PREDSTAVNIKA U STALNOJ MISIJI REPUBLIKE HRVATSKE PRI UREDU UJEDINJENIH NARODA U ŽENEVI

Odluka o postavljenju dr. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - opunomoćenog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi, broj: 01-96-1726/1 od 15. listopada 1996. mijenja se i glasi:

"dr. DARKO BEKIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi".

Broj: 01-96-1726/2
Zagreb, 1. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.