Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 110/1996 (30.12.1996.), Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. prosinca 1996., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. prosinca 1996. godine.

Klasa: 012-02/93-01/01
Zagreb, 20. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


USTAVNI ZAKON

O IZMJENAMA USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 34/92. - pročišćeni tekst, 91/92., 62/93., 50/94. i 105/95.) u članku 3. stavku 1. riječi. "do 31. prosinca 1996. godine" zamjenjuju se rječima: "do 31. prosinca 1997. godine".

Članak 2.

U članku 4. riječi: "do 31. prosinca 1996. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1997. godine".

Članak 3.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kad ga proglasi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 012-02/93-01/01
Zagreb, 20. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.