Odluka o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 111/1996 (31.12.1996.), Odluka o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95 i 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 1996. godine donijela

ODLUKU

O PRODULJENJU ROKA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

I.

Rok iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95 i 11/96) za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova u hrvatskom Podunavlju produljuje se do 31. prosinca 1997. godine.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 103/95).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030109-96-12
Zagreb, 30. prosinca 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.