Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu

NN 2/1997 (9.1.1997.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.) donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U SAVEZNOJ REPUBLICI JUGOSLAVIJI, SA SJEDIŠTEM U BEOGRADU

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sjedištem u Beogradu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-96-1986/1

Zagreb, 2. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.