Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje proizvoda životinjskog podrijetla

NN 4/1997 (15.1.1997.), Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje proizvoda životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 27. stavka 5., a u svezi s člankom 71. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 52/91., 64/91., 26/93. i 29/94.) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva - Uprava za veterinarstvo, objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

1. Za obavljanje osnovnih organoleptičkih, mikrobioloških, fizikalno-kemijskih i specijaliziranih (rezidue) laboratorijskih ispitivanja proizvoda životinjskog podrijetla, ovlašten je

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB, Zagreb, Savska cesta 143.

II. Za obavljanje osnovnih organoleptičkih, mikrobioloških i fizikalno-kemijskih laboratorijskih ispitivanja proizvoda životinjskog podrijetla, ovlašteni su:

1. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB - VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI, Križevci, Zakmardijeva 10.

2. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB - VETERINARSKI ZAVOD RIJEKA, Rijeka, Podmurvice 29.

3. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB - VETERINARSKI ZAVOD SPLIT, Split, Poljička cesta 33.

4. HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, ZAGREB - VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI, Vinkovci, Josipa Kozarca 24.

Klasa: 322-1/97-1/1
Urbroj: 525-01/97-01
Zagreb, 3. siječnja 1997.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.