Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske

NN 5/1997 (17.1.1997.), Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 7. stavak 1. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", br. 108/95) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet ("Narodne novine", br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

NAREDBU

O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKE

I.

Prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku luke otvorene za javni promet razvrstavaju se u:

1. Luke županijskog značaja:

1) luka Prizna

2) luka Žigljen

3) luka Jablanac

4) luka Senj

5) luka Novalja

6) luka Pag

7)  luka Karlobag

8) luka Drijanda

9) luka Fortica

2. Luke lokalnog značaja:

 1) luka Sveti Juraj

 2) luka Donja Klada

 3) luka Starigrad

 4) luka Lukovo

 5) luka Stinica

 6) luka Karlobag - teretna luka

 7) luka Porat

 8) luka Stara Novalja

 9) luka Metajna

10) luka Tovarnele

11) luka Jakišnica

12) luka Mandre

13) luka Šimuni

14) luka Povljana

15) luka Dinjiška

16) luka Miškovići

17) luka Cesarica

18) luka Barić Draga

19) luka Košljun

20) luka Vlašići

21) luka Smokvica

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/24
Urbroj: 530-01-97-11 NP
Zagreb, 3. siječnja 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.