Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

NN 6/1997 (22.1.1997.), Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavka 1. točke 13. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske donosi

NAREDBU

O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA

I.

Pomorski brod, ovisno o svojoj veličini, konstrukciji, uređajima i opremi i drugim tehničkim uvjetima utvrđenim obavljenim tehničkim nadzorom prema odredbama članaka 110. do 135. Pomorskog zakonika, može ploviti u područjima jedne od ovih kategorija plovidbe:

1. neograničena plovidba;

2. velika obalna plovidba;

3. mala obalna plovidba;

4. obalna plovidba Jadranskim morem;

5. nacionalna plovidba;

6. nacionalna obalna plovidba;

7. nacionalna priobalna plovidba;

8. lokalna plovidba.

II.

Kategorije plovidbe iz točke I. ove naredbe obuhvaćaju plovidbu u ovim područjima plovidbe:

SVI BRODOVI

1. neograničena plovidba - međunarodna plovidba svim morima i vodama koje su pristupačne s mora.

2. velika obalna plovidba - međunarodna plovidba morima (i vodama koje su pristupačne s mora) koja se nalaze između Gibraltarskog i Babelmandepskog tjesnaca, uključujući Crno more i Azovsko more, te izvan Mediterana do luka Lisabon i Casablanca u Atlantskom oceanu, te Crvenim morem do luka Aden i Berbera.

3. mala obalna plovidba - međunarodna plovidba Jadranskim morem i dijelom Jonskog mora (i vodama koje su pristupačne s mora) do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca (uključujući luku Taranto) i rt Katakolon (uključujući luku Katakolon), Jonske otoke i zaljeve: Patraski, Korintski (uključujući Korintski kanal) i Atenski do crte koja spaja rt Kolona i rt Skili.

4. obalna plovidba Jadranskim morem - međunarodna plovidba Jadranskim morem (i vodama koje su pristupačne s mora) do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca, rt Kefali (otok Krf) i rt Skala (kod Butrinskog zaljeva), za koje se brod ne udaljava više od 20 Nm od najbliže obale, kopna ili otoka.

5. nacionalna plovidba - plovidba unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske i vodama koje su pristupačne s mora.

6. nacionalna obalna plovidba - plovidba unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske (i vodama koje su pristupačne s mora) kako je određeno Pomorskim zakonikom.

U vremenskom razdoblju od 1. travnja do 31. listopada ovo područje plovidbe se proširuje na:

- plovidbu 1,5 Nm od polazne crte u smjeru gospodarskog pojasa,

- plovidbu Viškim kanalom do otoka Visa i Biševa, te uz navedene otoke ne udaljavajući se više od 1,5 Nm od njihovih obala.

7. nacionalna priobalna plovidba - plovidba zaštićenim područjima unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske i vodama koje su pristupačne s mora; i to: Fažanskim, Zadarskim, Srednjim, Pašmanskim, Vrgadskim, Murterskim, Šibenskim, Splitskim, Bračkim, Hvarskim, Neretvanskim, Stonskim i Koločepskim kanalom i Pirovačkim zaljevom.

8. lokalna plovidba - plovidba lukama, te zaljevima, ušćima rijeka i jezerima, i to: Limskim, Raškim, Kaštelanskim i Klek - Neumskim zaljevom, Prokljanskim jezerom (uključujući ušće rijeke Krke do rta Jadrija), Rijekom dubrovačkom i Neretvom.

III.

Na dan stupanja na snagu ove naredbe, prestaje važiti Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova ("Narodne novine", br. 53/91).

IV.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/77
Urbroj: 530-02-96-2
Zagreb, 10. siječnja 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.