Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

NN 7/1997 (24.1.1997.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 5. stavka 5. Uredbe o osnivanju Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda ("Narodne novine", broj 72/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. siječnja 1997. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG INFORMATIVNO-KULTURNOG ZAVODA

1. Razrješuje se dr. IVO SANADER dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda:

- MIROSLAV ČRNJA

- dr. ZDENKO KOVAČ

- mr. NATAŠA RAJAKOVIĆ

- OBRAD KOSOVAC

- HLOVERKA NOVAK SRZIĆ

- prof. dr. MISLAV JEŽIĆ

Klasa: 080-02/97-02/03
Urbroj: 50304/2-97-01
Zagreb, 15. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.