Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva

NN 7/1997 (24.1.1997.), Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 34, stavka 2, a u svezi s člankom 56, stavkom 1. Zakona o vinu ("Narodne novine", br. 34/95) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE USLUGA U PODRUČJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje visina naknade troškova za usluge koje obavljaju Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) i Komisija za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Komisija) te način plaćanja tih usluga.

Članak 2.

(1) Za obavljenu analizu grožđa, masulja ili mošta, radi davanja prijedloga Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za doslađivanje u skladu s odredbom članka 18. Zakona o vinu (u daljnjem tekstu: Zakon), podnositelj zahtjeva plaća Zavodu naknadu po površini vinograda, i to:

1. do 2 ha 200,00 kn

2. 2-5 ha 350,00 kn

3. 5-10 ha 500,00 kn

4. 10-20 ha 700,00 kn

5. 20 ha i više 10 kn/ha

Cijene se odnose na jednu sortu (vino). Za drugu sortu (vino) plaća se 30%, a za treću i svaku daljnju sortu (vino) plaća se 20% gore navedenog iznosa.

(2) Usluga iz prethodnog stavka obuhvaća: praćenje kretanja šećera i kiselina u grožđu najmanje 15 dana prije berbe, uzimanje uzoraka u berbi, analizu proizvoda te mišljenje o potrebi doslađivanja.

Članak 3.

(1) Za izdavanje rješenja za označavanje s kontroliranim podrijetlom iz članka 3. stavka 2. točke 2, 3, 4, 5, 7. i 8. i članka 9. stavka 1. točke 6. Zakona proizvođač plaća Zavodu naknadu po površini vinograda i po obimu proizvodnje:

1. do 2 ha 4.000,00 kn

2. 2-5 ha 4.500,00 kn

3. 5-10 ha 5.500,00 kn

4. 10-20 ha 7.000,00 kn

5. 20-40 ha 8.000,00 kn

6. svaki daljnji ha 150,00 kn

Navedene cijene vrijede za prvo vino jednog proizvođača. Za drugo vino plaća se 50% navedene cijene, a za treće i svako daljnje vino 20% navedene cijene.

(2) Usluge iz prethodnog stavka obuhvaćaju: izradu elaborata, praćenje klimatskih i zemljišnih uvjeta, količine i kakvoće grožđa, uzimanje uzoraka i kemijsku analizu vina i ocjenu proizvoda za razdoblje praćenja.

(3) Za izradu izmjene i dopune stručno-znanstvene studije (dodatak elaboratu) naplatit će se do 20% cijene iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Za provjeru podataka utvrđenih elaboratom za organoleptičku ocjenu vina, izradu prijedloga Komisije te izdavanje rješenja o označavanju proizvoda s kontroliranim podrijetlom, plaća se naknada u visini stvarnih troškova za rad Komisije, koja se utvrđuje rješenjem ministra po podnesenom zahtjevu.

Članak 4.

(1) Za dobivanje rješenja o puštanju u promet sukladno članku 25. Zakona, vina s oznakom kontroliranog podrijetla (članak 21. Pravilnika o vinu: u daljem tekstu Pravilnik) proizvođač plaća naknadu po količini vina, i to:

a) vina iz redovne berbe i specijalna vina

  1. do 50 hl 700,00 kn

  2. 50-100 hl 900,00 kn

  3. 100-200 hl 1.250,00 kn

  4. 200-500 hl 2.200,00 kn

  5. 500-1.000 hl 4.000,00 kn

  6. 1.000-1.500 hl 6.000,00 kn

  7. 1.500-2.000 hl 7.600,00 kn

  8. 2.000-4.000 hl 12.000,00 kn

  9. 4.000-8.000 hl 22.000,00 kn

10. svaki daljnji hl 3 kn

b) predikatna i pjenušava vina

1. do 25 hl 700,00 kn

2. 25-50 hl 1.050,00 kn

3. 50-100 hl 1.500,00 kn

4. 100-200 hl 2.250,00 kn

5. 200-500 hl 3.500,00 kn

6. svaki daljnji hl 5 kn

(2) Za proizvode iz članka 9. stavka 1. točke 6. Zakona proizvođač plaća Zavodu naknadu po količini proizvoda, i to:

1. do 10 hl 700,00 kn

2. 10-25 hl 1.300,00 kn

3. 25-50 hl 1.950,00 kn

4. 50-100 hl 3.250,00 kn

5. 100-200 hl 4.550,00 kn

6. 200-500 hl 7.000,00 kn

7. 500-1.000 hl 11.250,00 kn

8. svaki daljnji hl 10 kn

(3) Usluga iz stavka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća nadzor nad proizvodnjom grožđa, njegom i doradom vina, preradom grožđa i vina u druge proizvode, uzimanje uzoraka, kemijsku analizu i organoleptičku ocjenu.

Članak 5.

(1) Za dobivanje rješenja o puštanju u promet proizvoda iz članka 3. stavak 2. točke 1. Zakona bez oznake kontroliranog podrijetla (članak 24. i 25. Pravilnika o vinu), proizvođač plaća Zavodu naknadu po količini proizvoda, i to:

1. do 100 hl 700,00 kn

2. 100-200 hl 900,00 kn

3. 200-500 hl 1.680,00 kn

4. 500-1.000 hl 2.650,00 kn

5. 1.000-1.500 hl 4.000,00 kn

6. 1.500-2.000 hl 5.075,00 kn

7. 2.000-4.000 hl 7.800,00 kn

8. 4.000-8.000 hl 13.800,00 kn

9. svaki daljnji hl 2,0 kn

(2) Usluga iz stavka 1 obuhvaća mišljenje Zavoda koje sadrži dokaze da je proizvod dobiven i označen sukladno Zakonu i Pravilniku, te rezultate kemijske analize i organoleptičke ocjene.

Članak 6.

(1) Za izdavanje svjedodžbe o kakvoći grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji se uvoze, uvoznik plaća Zavodu naknadu u iznosu od 700,00 kn po svjedodžbi.

(2) Za izdavanje svjedodžbe o kakvoći i podrijetlu grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji se izvoze, izvoznik plaća Zavodu naknadu u iznosu od 600,00 kn po svjedodžbi.

(3) Usluga iz stavka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća uzimanje uzoraka, analizu, degustaciju i ocjenu proizvoda te izdavanje svjedodžbe o kakvoći i podrijetlu proizvoda. Za slučaj da se analiza ne mora raditi, naplaćuje se do 50% cijene iz stavka 1. i 2.

Članak 7.

Naknade za usluge koje obavlja Zavod plaćaju se na žiro račun Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo br. 30101-601-605358, pri Zavodu za platni promet, Podružnica Zagreb 2.

Naknade za usluge koje obavlja Komisija plaćaju se na žiro račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva br. 30101-637-2918 (za Komisiju).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/9
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 21. siječnja 1997.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.