Odluka o utvrđivanju visine novčanih primanja iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te naknade za opremu novorođenog djeteta

NN 12/1997 (5.2.1997.), Odluka o utvrđivanju visine novčanih primanja iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te naknade za opremu novorođenog djeteta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ("Narodne novine", broj 111/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. siječnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE NOVČANIH PRIMANJA IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA, TE NAKNADE ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

I.

Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i osnovice za određivanje opskrbnine, povećavaju se od 1. siječnja 1997. godine za 75,50%.

II.

Naknada za opremu novorođenog djeteta iznosi 1.360,00 kuna.

III.

Točku I. ove Odluke provest će ministar rada i socijalne skrbi svojom naredbom.

IV.

Točku II. ove Odluke provest će ministar zdravstva svojim propisom.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-01/97-01/01
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.