Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku "Kornati

NN 13/1997 (6.2.1997.), Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku "Kornati

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NACIONALNOM PARKU "KORNATI"

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku "Kornati", koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 24. siječnja 1997.

Broj: 01-97-143/1 Zagreb, 30. siječnja 1997.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O

NACIONALNOM PARKU "KORNATI"

Članak 1.

U Zakonu o Nacionalnom parku "Kornati" ("Narodne novine", br. 31/80. i 14/88.) članak 2. mijenja se i glasi:

"Granica Nacionalnog parka "Kornati" počinje od točke koja je udaljena jednu morsku milju prema jugozapadu od otočića Purare, odakle skreće prema jugoistoku obuhvaćajući otočne skupine Puh i Samograd na udaljenosti od 500 m, dalje ide prema sjeverozapadu na istoj udaljenosti od obalnih crta, obuhvaćajući otoke Mrtovnjak, Velu i Malu Smokvicu, Kornat, Malu i Velu Svršatu, te sredinom prolaza Vela Proversa, obuhvaćajući otok Donju Abu sredinom prolaza između Donje Abe i rta Vidilica na Dugom otoku, dalje skreće prema jugoistoku sredinom prolaza između Donje Abe i Abice, te skreće prema jugozapadu, prolazeći sredinom prolaza između Male Sestrice i Malog Obručana, idući u istom pravcu do udaljenosti jedne morske milje od otočića Mali Obručan, odakle skreće prema jugoistoku na istoj udaljenosti od vanjskog otočnog niza prema početnoj točki kod otočića Purare.

Granice Nacionalnog parka "Kornati" ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:50.000, koja se čuva u Ministarstvu kulture i sastavni je dio ovoga Zakona."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-02/10

Zagreb, 24. siječnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.