ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

NN 14/1997 (7.2.1997.), ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.

Broj: 01-97-220/1

Zagreb, 7. veljače 1997.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuju se izborne jedinice za izbor članova predstavničkih tijela županija, gradova i općina.

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 2.

U Zagrebačkoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Grad Jastrebarsko i općine Klinča Sela, Pisarovina, Krašić, Žumberak.

II. izborna jedinica

Općine Brdovec, Luka, Marija Gorica, Pušća, Dubravica, Jakovlje.

III. izborna jedinica

Grad Zaprešić i općina Bistra.

IV. izborna jedinica

Grad Samobor - dio: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. blok i općine Sveta Nedjelja i Stupnik.

V. izborna jedinica

Grad Samobor - dio (osim I. do X. bloka).

VI. izborna jedinica

Grad Velika Gorica - dio: naselja Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Jerebić, Petravec, Prvonožina, Dubranec, Bukovčak, Vukomerić, Gustelnica, Markuševec Turopoljski, Gudci, Lukavec, Gornja Lomnica, Donja Lomnica, Velika Mlaka, Mičevec, Šiljakovina, Velika Buna, Mala Buna, Ključić Brdo, Kozjača, Okuje, Mraclin, Lazi Turopoljski, Buševec, Ogulinec, Novo Selo Lekeničko, Rakitovec, Turopolje, Vukovina Gornje Podotočje, Kuče, Poljana Čička, Staro Čiče, Gradići, Petrovina Turopoljska, dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Chromos, Kurilovec i Bratstvo te općine Kravarsko i Pokupsko.

VII. izborna jedinica

Grad Velika Gorica - dio: naselja Šćitarjevo, Drenje, Šćitarjevsko, Obrezina, Selnica, Petina, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Sop Bukevski, Sasi, Novaki Šćitarjevski, Strmec Bukevski, Zablatje Posavsko, Novo Čiče, Donje Podotočje, Jagodno, Ribnica, Lazina Čička, Bapče, Kobilić, dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Pleso, Podbrežnica, Kokotovo naselje, Cibljanica, Hrvatski Velikani, Stari Grad, Rakarje, Vladimir Nazor i Braće Radić i općina Orle.

VIII. izborna jedinica

Grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica.

IX. izborna jedinica

Grad Sveti Ivan Zelina i općine Bedenica, Rakovec, Preseka.

X. izborna jedinica

Grad Vrbovec i općine Dubrava, Farkaševac i Gradec.

XI. izborna jedinica

Grad Ivanić Grad i općine Kloštar Ivanić i Križ.

b) Gradsko vijeće

Članak 3.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Zagrebačke županije su:

GRAD DUGO SELO

I. izborna jedinica

Ulice: Zagrebačka, Braće Radić, Brinjska, Hercegovačka, Čret, Kopačevečka, Kumrovečka, Katarine Zrinske, Radnička, Vatroslava Lisinskog, Zelinska, Slunjska, Živice, Magnolija, Ružmarina, Hrvatskog preporoda, Rastoke, Jorgovana, Rugvička, Savska, I. savski odvojak, II. savski odvojak.

II. izborna jedinica

Ulice: Kolodvorska, Josipa Zorića, Josipa Predavca, Sajmišna, Trnoščica, Biskupa A. Kažotića, Matije Gupca, Štefanovićeva.

III. izborna jedinica

Ulice: Domobranska, Dragutina Domjanića, Ferenčakova, Eugena Kumičića, Antuna Mihanovića, I. G. Kovačića, A. G. Matoša, Vatrogasna, Jantolov breg, Martinska, Jurja Dalmatinca, Petra Berislavića, M. J. Zagorke, Marina Držića, Slavka Kolara, Športska, Starjak, Stjepana Oštarijaša, Perivoj I. B. Mažuranić, Osječka, Vladimira Nazora, A. K. Mipšića, Marka Marulića, Kontesin put, Ključec, Novo Brdo, Rožarija, Žumberački put, Vinogradski put, Kutec, Medicina, Tina Ujevića, Pudarska, Trsje.

IV. izborna jedinica

Ulice: Oborovska, Šaškovečka, Ante Starčevića, Bencek, Rimski put, I. puhovski odvojak, II. puhovski odvojak, Ivana Meštrovića, Bože Huzanića, Kalnička, Kiselica, Puhovska, Vrbovečka, Gorička, 30. svibnja, Augusta Šenoe, A.T.Mimare, Petra Zrinskog, Jezerska, Antuna Augustinčića, Ivana pl. Zajca.

V. izborna jedinica

Naselja: Lukerišće, Donje Dvorišće, Kozinšćak.

VI. izborna jedinica

Naselja: Velika Ostrna, Mala Ostrna, Leprovica, Andrilovec, Prozorje.

GRAD IVANIĆ GRAD

I. izborna jedinica

Naselje Jalševac Breški, ulice: Zajčeva, Marekovićeva, Omladinski odvojak I, Zajčićev odvojak, Barilićeva ulica, Omladinska ulica, Omladinski odvojak II, naselja: Dolanac, Lepšić, Tarno, dio naselja Ivanić Grad (Lonja): dječja ulica, Lonjska ulica, Proljetna ulica, Ul. S. Gregorka, Oborovska ulica, Hercegovačka ulica, Naftalanska ulica, dio Omladinske ulice, Kutanec, S. Zalara, Krijesnice, Graničarska ulica; dio naselja Ivanić Grad (Poljana): Ulica slobode, Dubrovačka ulica, F. Moguša, Rudarska ulica, Poljanska ulica, Sajmišna ulica, dio Savske ulice, S. Škrinjara, Krnjevićeva ulica, Rubetićeva ulica, J. J. Posilovića, Sajko, K. Matice, Kelšinova, Plevnjakova

II. izborna jedinica

Naselje Trebovec, ulice: Dugoselska ulica, Lukačka ulica, Sepečka ulica, odvojak Oborovske ulice, Naftaplinska ulica, Octenjačka ulica, Oborovska ulica, Husarićeva ulica; Posavski Bregi: Savska ulica, Goranci, Katanci II, Kaćerinova, Dugoselska ulica, Kapanci I, Sepinje, Polaki; naselje Zaklepnica; naselje Breška Greda: Marekovićeva ulica, Dugoselska ulica, Petrinska ulica, Škulceva ulica, Gredska ulica, Rošinova ulica; naselje Šemovac Breški: Bačekova ulica, Dugoselska ulica; naselje Zelina Breška: Cunjeva ulica, Lilska ulica, Obrtnička ulica, Dugoselska ulica, Pacugina ulica, Zelinska ulica; naselje Dubrovčak Lijevi: Babićeva ulica, Savska ulica, Posilovićeva ulica, II. savski odvojak, Židakova ulica, Gregčevićeva ulica, Klekova ulica, Braća Radić, I. savski odvojak, Škramićeva ulica, Brčkovićeva ulica, Belševa ulica, Vugina ulica, III. savski odvojak; naselje Topolje: Braće Radić, Andruzina ulica, Rodićeva ulica, Babićeva ulica, Vukovićeva ulica, Savska ulica; naselja Prerovac; Prečno.

III. izborna jedinica

Naselja Derešani; Grabersko Brdo; Graberje Ivaničko: Zagrebačka ulica, Šenoina ulica, Kriška ulica, Moslavačka ulica, Teslina ulica, Poljska ulica, Srebrnjak, Stankovec desni, Vinogradska ulica, Grabersko brdo, Deanovečko brdo, Šumska ulica, Pavunićeva ulica, Stankovačka ulica, Deanovečka ulica, Fukačeva ulica, Naftaplinska ulica, Petica, Rebro, Stankovačka, Vatrogasna, Zagrebačka, M. Trnine, Brdska; Šumečani: Staklena ulica, Vučinićeva ulica, Slatinska ulica, Ivanićgradska ulica, Betlehemska ulica; Caginec: D. Flajpana, T. Ludvaića, Poljska ulica, Selska ulica, P. Jelića, Zagrebačka ulica, Omladinska ulica, Obrtnička ulica, M. Tušeka.

IV. izborna jedinica

Dio naselja Ivanić Grad (Šarampov Gornji): M. Trnine, Beliceva ulica, Lj. Gaja, Predavčeva ulica, Marofski put, Zvonarevo, Kloštranska ulica, Žeravinac, Ribnjaci, Garjevička ulica, Cvjetna ulica, S. Radića, A. Acingera, dio Vulinčeve ulice, F. Jurinca, Matije Gupca, Žitna ulica, Johovečka ulica, Graberska ulica, Kriška ulica, Caginečka ulica, Petari, Mostarska ulica, Šintrovi, Garićgradska ulica, Dalmatinska ulica, Naftaplinska ulica, Ćundićeva ulica, Kopčićka ulica, Andigolska ulica, Tandarićev put.

V. izborna jedinica

Dio naselja Ivanić Grad (Centar): A. G. Matoša, dio Vulinčeve ulice, Jelengradska ulica, Kolodvorska ulica, Opatinečka ulica, Brencova ulica, Ulica ruža, Pokupska ulica, Krešimira IV, Maznica, Badalićeva ulica, Šerampovska ulica, dio Ulice kralja Tomislava, dio Savske ulice, Pilanski put, Siftarova ulica, Sirinečka ulica, Moslavačka ulica, Sportska ulica, Park S. Posezija, E. Babića, Školska ulica, Vukovarska ulica, Deželićeva ulica, Kundekova ulica, Basaričekova ulica, Tvrđavska ulica, Podgrađe, Trg V. Nazora.

VI. izborna jedinica

Dio naselja Ivanić Grad (Poljana): dio Savske ulice, Majzecova ulica, Rastićeva ulica, Donja Poljana, Senčićeva ulica, Rajski put, Barišćeva ulica, Borova ulica, Posavska ulica, Svetličićeva ulica, Gregoeva ulica, Popevačeva ulica, Rajski odvojak, Lipa, Industrijska cesta, dio Omladinske ulice, dio Ulice kralja Tomislava; Šarampov Donji: Majdekova ulica, Novo naselje, Nova ulica, Cepetarska ulica, Jajčanova ulica, Naftaplinska ulica, Kosničarska ulica, Duga ulica, Žutička ulica, Lovačka ulica, Kunekova ulica, Pavišićeva ulica, Godrijanov put.

GRAD JASTREBARSKO

I. izborna jedinica

Desinec - Breznik, Plešivički, Donji Desinec, Gornji Desinec, Lokošin Dol, Prhoč, Vlaškovci, Stankovo i Orešje Okićko.

II. izborna jedinica

Plešivica: Donja Reka, Gornja Reka, Zdihovo, Pavlovčani, Plešivica, Prilipje, Vranov, Dol, Jurjevčani, Malunje i Hrastje Plešivičko.

III. izborna jedinica

Ulice: Tadije Smičiklasa; Bana Tome E. Bakača od 1-23, Franje Brezara od 1-31, Zrinski Frankopanska, Šetalište braće Kazić, Štrosmajerov trg, Dragutina Domjanića, Trg Ljube Babića, Kralja Tomislava, Mihanovićeva, Vladka Mačeka, Mirni put, Vladimira Nazora, Tome Mikloušića, Zagrebačka, Augusta Šenoe, Vlaisavljevića, Petra Svačića, Vladimira Vidrića, Bana Josipa Jelačića, Plešivička, Desinečka, Ante Kovačića, Podgaj, Mladinska, A. G. Matoša, Odvojak bana Josipa Jelačića, Zdihovačka, Zelena, Radnika cesta, Klinčaselka, Pavlovčanska, Josipa Torbara, Zeleni Gaj i naselja Črnilovec.

IV. izborna jedinica

Ulice: Cvetkovačka, Franje Brezara od 32-106, Bana Tome E. Bakača od 24-75, Josipa Resteka i odvojak Trešnjevka, Kamila Tompe, Antuna Vancaša, Petra Skoka, Arnolda Štrausa, Kolodvorska, Vila Velebita, Nikole Tesle, Vatroslava Rožica, Vjećeslava Holjevca, Marije Jurić-Zagorke, Janka Matka, Cvjetno naselje, Dr. Mile Kneževića, Črnilovečka cesta i Rakitovica, A. i D. Starčevića, I. B. Mažuranić, Okićko naselje, Braće Radić, Dr. Daville, Matije Gupca i Prigorska, te naselja: Cvetković, Čabdin i Crna Mlaka.

V. izborna jedinica

Brebrovac, Brezari, Dragovanjšćak, Goljak, Gračac, Slavetićki, Hrašća, Petrovina, Rastoki, Slavetić, Tihočaj, Belčići, Bukovac Svetojanski, Celine, Dolanjski Jarak, Draga Svetojanska, Gorica Svetojanska, Grabarak, Ivančići, Kupeč Dol, Lanišće, Miladini, Paljugi, Prodin Dol, Redovje, Srednjak, Špigelski Brijeg i Toplice.

VI. izborna jedinica

Čeglje, Domagović, Gornja Kupčina, Guci Draganički, Izimje, Novaki Petrovinski, Pesak, Volavje i Vukšin Šipak.

GRAD SAMOBOR

I. izborna jedinica

Bregana, Podvrh, Velika Jazbina, Mala Jazbina, Otruševac, Grdanjci, Bedar, Višnjevac, Breganica, Javorek, Kostanjevac, Noršić Selo, Jarušje, Budinjak, Gornja Vas, Novo Selo, Pavkovići, Jelenići, Dani, Stojdraga, Poklek.

II. izborna jedinica

Šipački Breg, Dragonoš, Mali Lipovec, Veliki Lipovec, Slava Gora, Smerovišće, Vratnik, Draganje Selo, Slani Dol, Rude, Marja Vas, Braslovje, Drežnik, Falašćak, Galgovo, Konšćica, Klake, Sveti Martin pod Okićem, Pavučnjak, Podgrađe.

III. izborna jedinica

Molvice, Rakov Potok, Petkov Breg, Kladje, Velika Rakovica, Cerje, VII. blok, VIII. blok, Vrhovčak, Dubrava.

IV. izborna jedinica

Vrbovec, Otok, Medsave, Bobovica, Klokočevac, Hrastina, Gradna, Farkaševac, Domaslovec, Savršćak, Celine, Lug, Šmidhen.

V. izborna jedinica

I. blok, II. blok, III. blok, IX. blok.

VI. izborna jedinica

IV. blok, V. blok, VI. blok

GRAD SVETI IVAN ZELINA

I. izborna jedinica

Ulice: Biškupečka, Bocakova, Brežička, Vinogradska, Gundulićeva, Trg Ante Starčevića, Trg kardinala Alojzija Stepinca, Domjanićeva, Krklecova, Gajeva, Zagrebačka, Mihanovićeva, Tituša Brezovačkog, Katarine Krizmanić, Stanka Vraza, Miroslava Krleže, Matije Gupca, Braće Radić, Sajmišna, Ogradska, Pavleka Miškine, Vatrogasna, Prigorska, Vladimira Nazora, Varaždinska, Ivana Kamenarića, Dragutina Stražimira, Milutina Barača, Mate Žigrovića-Gabrine, Ivana Žigrovića-Pretočkog, Toplička, Donja Topličica, Gornja Topličica, Zglavnik i Petra Preradovića.

II. izborna jedinica

Biškupec Zelinski, Kladešćica, Velika Gora, Gornje Psarjevo, Donje Psarjevo, Blaževdol, Selnica Psarjevačka i Curkovec.

III. izborna jedinica

Donja Zelina, Blaškovec, Nespeš, Bunjak, Gornja Drenova, Donja Drenova i Hrnjanec.

IV. izborna jedinica

Sveta Helena, Banja Selo, Laktec, Brezovec Zelinski, Goričanec, Križevčec, Majkovec, Vukovje Zelinsko, Paukovec, Suhodol, Bukovec Zelinski i Goričica.

V. izborna jedinica

Kalinje, Črečan, Donje Orešje, Gornje Orešje, Šalovec, Hrastje, Pretoki, Berislavec, Žitomir, Prepolno, Zadrkovec, Filipovići, Šurdovec i Novakovec Bisaški.

VI. izborna jedinica

Komin, Dubovec Bisaški, Tomaševec Bisaški, Radoišće, Zrinšćina, Salnik, Gornji Vinkovec, Mokrica Tomaševečka, Obrež Zelinski, Marinovec Zelinski, Šulinec, Krečaves, Novo Mjesto, Polonje, Tomaševečko Polonje, Mokrički Brijeg i Keleminovec.

GRAD VELIKA GORICA

I. izborna jedinica

Područje mjesta: Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Jerebić, Petravec, Prvonožina, Dubranec, Bukovčak, Vukomerić, Gustelnica, Markuševec Turopoljski, Gudci, Lukavec, Gornja Lomnica, Donja Lomnica, Velika Mlaka i Mičevec.

II. izborna jedinica

Područje mjesta: Šiljakovina, Velika Buna, Mala Buna, Ključić Brdo, Kozjača, Okuje, Mraclin, Lazi Turopoljski, Buševec, Ogulinec, Novo Selo Lekeničko, Rakitovec, Turopolje, Vukovina Gornje Podotočje, Kuče, Poljana Čička i Staro Čiče.

III. izborna jedinica

Područje mjesta Gradići, Petrovina Turopoljska i dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Chromos, Kurilovec i Bratstvo.

IV. izborna jedinica

Područje mjesta: Šćitarjevo, Drenje Šćitarjevsko, Obrezina, Selnica, Petina, Mala Kosnica, Velika Kosnica, Črnkovec, Lekneno, Trnje, Sop Bukevski, Sasi, Novaki Šćitarjevski, Strmec Bukevski, Zablatje Posavsko, Novo Čiče, Donje Podotočje, Jagodno, Ribnica, Lazina Čička i dio područja mjesta Velika Gorica - naselje Pleso, Podbrežnica i Kokotovo naselje, Cibljanica.

V. izborna jedinica

Područje mjesta - Bapče, Kobilić i dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Hrvatski Velikani, Stari Grad i Rakarje.

VI. izborna jedinica

Dio područja mjesta Velika Gorica - naselja Vladimir Nazor i Braće Radić

GRAD VRBOVEC

I. izborna jedinica

Vrbovečki Pavlovec, dio područja Grada Vrbovca - ulice 7. svibnja, Mate Kvešteka, Trg Petra Zrinskog, Krste Frankopana, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Ante Starčevića, Gradečka, Selska, Vinogradska, Nikole Tesle, Lole Ribara, Ljudevita Gaja, Bjelovarska, Matije Gupca, Križevačka, Župana Junka, Krunoslava Kutena, Marije Jurić Zagorke, Augusta Šenoe, Brdo, Livadarska, Kolodvorska, Ivana Karlovića, Perrinova, Franje Gažija, Braće Radić, Ivana Gorana Kovačića, Antuna Mihanovića i Petra Preradovića.

II. izborna jedinica

Dio područja grada Vrbovca - ulice Andrije Hebranga, Štefe Iskre, I. Kršnjavoga, Ivana Mažuranića, Buban, Vodovodna, Zleninska, Valentinova, Pavleka Miškine, Ivana Draškovića, Tita Brezovačkog, Vukotinovićeva, Ivana Kukuljevića, Ladislava Kiša, Baltazara Patačića, Matije Uradina, Kralja Tomislava i Zagrebačka ulica do broja 89 i 90, područje naselja Martinska Ves - ulice Radnička, Đure Preradovića, 1. svibnja, Eugena de Piennesa i Zagrebačka ulica od broja 91 i 92 i područje mjesta Luka, Novo Selo, Celine i Cerje.

III. izborna jedinica

Područje mjesta Brčevac, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Konak, Savska cesta, Naselja Stjepana Radića.

IV. izborna jedinica

Područje mjesta Gornji Tkalec, Donji Tkalec, Graberščak, Žunci, Lovrečka Velika, Gostović, Banovo, Kučari, Podolec, Đivan, Lovrečka Varoš, Lukovo, Topolovec, Cerik i Marenić.

V. izborna jedinica

Područje mjesta Lonjica, Peskovec, Greda, Samoborec.

VI. izborna jedinica

Područje mjesta Gaj, Graberanec, Dijaneš, Krkač, Pirakovec, Dulepska, Negovec i Vrhovec.

GRAD ZAPREŠIĆ

I. izborna jedinica

Hruševec, Kupljenovo, Pojatno, Merenje i Zaprešić - dio: Novi Dvori.

II. izborna jedinica

Zaprešić - dio: Stari centar i Šibice.

III. izborna jedinica

Ivanec, Jablanovec i Zaprešić - dio: Lug.

IV. izborna jedinica

Zaprešić - dio: Jakšina.

V. izborna jedinica

Zaprešić - dio: Luščić, Ciglenka i Mihanović.

VI. izborna jedinica

Zaprešić - dio: Centar i Ljudevit Gaj.

c) Općinsko vijeće

Članak 4.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Zagrebačke županije su:

OPĆINA BEDENICA

I. izborna jedinica

Bedenica.

II. izborna jedinica

Beloslavec.

III. izborna jedinica

Turkovčina.

IV. izborna jedinica

Bosna.

V. izborna jedinica

Omamno, Otrčkovec.

OPĆINA BISTRA

I. izborna jedinica

Gornja Bistra.

II. izborna jedinica

Oborovo i Donja Bistra.

III. izborna jedinica

Poljanica Bistranska.

IV. izborna jedinica

Novaki Bistranski i Bukovje Bistransko.

OPĆINA BRCKOVLJANI

I. izborna jedinica

Brckovljani, Gornje Dvorišće, Hrebinec.

II. izborna jedinica

Božjakovina, Prikraj, Kusanovec, Gornja Greda.

III. izborna jedinica

Gračec, Stančić, Štakorovec.

IV. izborna jedinica

Lupoglav, Prečec, Tedrovec.

OPĆINA BRDOVEC

I. izborna jedinica

Brdovec, Javorje.

II. izborna jedinica

Zdenci, Prudnice, Prigorje, S. Marof.

III. izborna jedinica

Laduč Donji, Laduč Gornji, Drenje.

IV. izborna jedinica

Šenkovec, Ključ, Vukovo Selo, Harmica.

OPĆINA DUBRAVA

I. izborna jedinica

Dubrava I, Dubrava II, Radnička c., Dubrava centar.

II. izborna jedinica

Nova Kapela, Stara Kapela, Habijanovac, G.Vukšinac, D.Vukšinac, Novaki, Kunđevac, Kostanj.

III. izborna jedinica

Mostari, G. Marinkovac, D. Marinkovac, Pehardovac, Grabovac, Zetkan, Zgališće, Podlužan, Badinec, Svinjarec.

IV. izborna jedinica

Zvekovec, Radulec, Brezje, Paruževac, Dubravski Markovac, Ladina, Koritna, Žukovec.

OPĆINA DUBRAVICA

I. izborna jedinica

Dubravica, Lugarski Breg, Rozga.

II. izborna jedinica

Bobovec Rozganski.

III. izborna jedinica

Kraj Gornji (ulice: A: Mihanovića od broja 41-67, A. Mihanovića od broja 40-70, Krajgorska ulica od broja 1-15 i od broja 2-14, Jablanska, Selska, M. Gupca), Pologi, Rozga (od crkve do mjesta Pologi).

IV. izborna jedinica

Vučilčevo, Prosinec, Lukavec Sutl., Čemehovec D.

OPĆINA FARKAŠEVAC

I. izborna jedinica

Farkaševac, Zvonik, Žabnica.

II. izborna jedinica

Bolć, Majur.

III. izborna jedinica

Kabal, Ivamčani, D. Markovac.

IV. izborna jedinica

Erezine, Praščevac, Mački.

OPĆINA GRADEC

I. izborna jedinica

Repinec, Podjales, Festinec, Pekasin.

II. izborna jedinica

Gradec, Mali Brezovec, Veliki Brezovec, Gradečki Pavlovec, Potočec.

III. izborna jedinica

Cugovec, Buzadovec, Tučenik, Salajci, Fuka, Grabrić, Zabradje, Lubena.

IV. izborna jedinica

Haganj, Remetinec, Stari Glog.

OPĆINA JAKOVLJE

I. izborna jedinica

Igrište, Selnička, Krapinska, Jakovljanska.

II. izborna jedinica

Adele Sixta, Stara cesta, Mokrička, Stubička, Dvorska, Fijanova (neparni do br. 25 i parni do br. 76), Zagrebačka (neparni do br. 35 i parni do br. 82), Toplička (neparni do br. 101 i parni do br. 70).

III. izborna jedinica

Zagrebačka (neparni od br. 37 do kraja i parni od br. 84 do kraja), Zagorska, Kovačeva, Sv. Doroteje (neparni od br. 25 do kraja i parni od br. 76 do 236), Fijanova (neparni od br. 27 do kraja i parni od br. 78 do kraja), Juraja Vodopije.

IV. izborna jedinica

Kraljev vrh, Toplička (neparni od br. 103 do kraja i parni od br. 72 do kraja), Svete Doroteje (od br. 238 do 248C).

OPĆINA KLINČA SELA

I. izborna jedinica

Kupinec, Gornja Zdenčina.

II. izborna jedinica

Donja Zdenčina, i ulice u naselju Klinča Sela - Kolodvorska, Kolodvorski odvojak I. i Kolodvorski odvojak II.

III. izborna jedinica

Repišće, Kozlikovo, Gonjeva, Novo Selo Okičko, Poljanica Okića, Beter, Donja Purgarija, Gornja Purgarija, Tržić.

IV. izborna jedinica

Goli Vrh i Klinča Sela.

OPĆINA KRAŠIĆ

I. izborna jedinica

Brezarić, Brlenić, Mirkopolje.

II. izborna jedinica

Krašić, Krupače, Hrženik, Krnežići, Kućer.

III. izborna jedinica

Pribić, Svrževo, Rude Pribičke, Vranjak Žumberački, Pećno, Dol i Kostel Pribički.

IV. izborna jedinica

Pribić Crkveni, Strmec Pribički, Hutin, Medven Draga, Čunkova Draga, Gornje Prekrižje, Donje Prekrižje, Bukovica Prekriška, Jezerine, Begovo Brdo Žumberačko, Konjarić Vrh, Barovka, Prvinci, Kolići, Careva Draga, Kurpes Gorica, Radina Gorica, Staničići Žumberački.

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

I. izborna jedinica

Obreška Donja, Obreška Gornja, Stara Marča, Bešlinec, Križci, Čemernica Lonjska.

II. izborna jedinica

Kloštar I - ulice: Vukovarska, J. Badalića, Zagrebačka, Poljska, dio Ulice S. Radića od kbr. 75 i 88 prema Ivanić Gradu, i naselja Lipovec Lonjski i Šćapovec.

III. izborna jedinica

Kloštar II - ulice: Sv. Marije, dio S. Radića do kbr. 73 i 85, Duga, Duga odvojak I. i II., M. Trnine, Luke Baretine, S. Babonića, Trg Sv. Ivana, Kralja Tomislava, Crveni kip, Mirni dol, J. Kozarca, S. Kolara, Caginečka, Kučni dol, Sv. Duh i Šarampovska.

IV. izborna jedinica

Kloštar III - ulice: Cvijetna, Ivana Šveara, Križevačka, Relkovićeva, Naftaplinska, A. Šenoe, Ribnjak, Šćapovečka, Vinarska, Vinogradska, Vinogradski odvojci, Maja Košutarica, Školska, Čemernička i naselja Predavec i Sobočani.

OPĆINA KRAVARSKO

I. izborna jedinica

Kravarsko, Žitkovščica, Novo Brdo.

II. izborna jedinica

Barbarić, Pustika, Podvornica.

III. izborna jedinica

Donji Hruševac, Kravarski Gladovac.

IV. izborna jedinica

Gornji Hruševac, Čakanec.

OPĆINA KRIŽ

I. izborna jedinica

Bunjani, Gornji Prnjarovec, Donji Prnjarovec, Šušnjari, Križ (ulice: Zagorska, Prigorska, Lička, Josipa Čopura, Maksimirska, Zagrebačka).

II. izborna jedinica

Vezišće, Obedišće, Okešinec, Novoselec (ulice: Česmanska, Školska, Moslavačka do centra).

III. izborna jedinica

Johovec, Mala Hrastilnica, Velika Hrastilnica, Novoselec (ulice: Radničko naselje, Ulica Hrvatske mladeži, Drvodjeljska), naselje Križ (ulice: Braće Radića, Cvjetna, Industrijska cesta, Moslavačka, Žutićka, Kriške republike, Vinogradska, Školska, Zdenka Toničeka).

IV. izborna jedinica

Širinec, Konšćani, Rečica Kriška, Razljev, Novoselec (ulice: Moslavačka od centra do Križa, Selska, Kolodvorska, Graničarska, Park Hrvatske mladeži) Križ (ulice: Josipa Badalića, Milke Trnine, Jadrinska, Trg Sv. Križa, Augusta Šenoe, Ljudevita Gaja, Antuna Mihanovića, Jurasa, Stjepana Natkovića).

OPĆINA LUKA

I. izborna jedinica

Luka.

II. izborna jedinica

Žeinci.

III. izborna jedinica

Pluska i Krajiška Ves.

IV. izborna jedinica

Vadina.

OPĆINA MARIJA GORICA

I. izborna jedinica

Marija Gorica , Oplaznik, Celine, Žlebec i Hrastina.

II. izborna jedinica

Sveti Križ i Trstenik

III. izborna jedinica

Kraj Gornji - dio i Bela Gorica.

IV. izborna jedinica

Kraj Donji.

OPĆINA ORLE

I. izborna jedinica

Bukevje, Čret Posavski, Obed.

II. izborna jedinica

Drnek, Orle, Vrbovo Posavsko.

III. izborna jedinica

Veleševac, Stružec Posavski.

IV. izborna jedinica

Ruča, Suša.

OPĆINA PISAROVINA

I. izborna jedinica

Pisarovina Breganska, Ljevo Sredičko, Gradec Pokupski i Lučelnica.

II. izborna jedinica

Pisarovina, Velika Jamnička, Dvoranci i Selsko Brdo.

III. izborna jedinica

Donja Kupčina i Bratin - dio (4/2).

IV. izborna jedinica

Bratina - dio (4/1 i 4/3) i Donja Kupčina.

OPĆINA POKUPSKO

I. izborna jedinica

Pokupsko, Pokupski Gladovec, Lijevi Degoj, Auguštanovec.

II. izborna jedinica

Hotnja, Strezojevo, Šišinec i Brkiševina.

III. izborna jedinica

Lijevi Štefanki, Lukinić Brdo, Pokupsko Cerje.

IV. izborna jedinica

Opatija Gornja, Opatija Donja, Roženica, Šestak Brdo, Zgurić Brdo, Cvetnić Brdo.

OPĆINA PRESEKA

I. izborna jedinica

Vinkovec, Šelovec, Hrušljevac.

II. izborna jedinica

Gornjaki, Ledina, Kraljev Vrh.

III. izborna jedinica

Preseka, Slatina, Kamenica, Pogančec.

IV. izborna jedinica

Žabljak, Strmec, Donja Velika, Srednja Velika, Gornja Velika.

OPĆINA PUŠĆA

I. izborna jedinica

Pušća Gornja i Bregovljana.

II. izborna jedinica

Marija Magdalena, Žlebec Pušćanski i Hrebina.

III. izborna jedinica

Donja Pušća (osim Dubravačke ulice u cjelini i Kumrovečka ulica do kbr. 23).

IV. izborna jedinica

Donja Pušća (Dubravačka ulica u cjelini i Kumrovečka ulica do kbr. 23), Pušćanska Dubrava i Pušćanski Hruševac.

OPĆINA RAKOVEC

I. izborna jedinica

Gornji Rakovec do raspela, Dvorišće, Valetić.

II. izborna jedinica

Rakovec Donji, Brezani, Goli Vrh.

III. izborna jedinica

Hruškovec, Hudovo, Lipnica, Kolenica.

IV. izborna jedinica

Mlaka, Dropčevac, Baničevac.

OPĆINA RUGVICA

I. izborna jedinica

Sop, Hrušćica, Svibovski Otok, Novo Svibje, Jalševec Nartski, Nart Struga, Novaki Nartski, Otok Nartski, Struga Nartska, Trstenik Nartski i Čista Mlaka.

II. izborna jedinica

Rugvica, Dragočička i Okunšćak.

III. izborna jedinica

Ježevo, Obedišće, Greda Donja, Črnec Dugoselski i Črnec Rugvički.

IV. izborna jedinica

Oborovo, Preseka, Oborovski Novaki i Prevlaka.

OPĆINA STUPNIK

I. izborna jedinica

Ulice: Pavlovićka, Grdun, Horvatinci, Kratka, Gorenska, Gornjostupnička, Trgovenska, Omladinska, Runtasi, Sv. Benedikta odv. 1, Sv. Benedikta kućni brojevi 1-21, Trdakova.

II. izborna jedinica

Ulice: Botinka, Farkači, Micani, Stupničkoobreški odvojak i Stupnički Obrež.

III. izborna jedinica

Ulica: Domovićev brijeg, Domovićev brijeg odv. 1, Domovićeva, Donjostupnička kućni brojevi 28-99, Jugova, Katrići, Katričeki, Kobasova, Kovačićko, Lopuhi, Majdačka, Medcestama, Meglajci, Sv. Benedikta kućni brojevi 22-31 i Vernička.

IV. izborna jedinica

Ulice: Žužići, Žužići odvojak 1, Žužići odvojak 2, Božići, Božići odvojak 1, Božići odvojak 2, Sv. Benedikta kućni brojevi od 32 na više, Ventilatorska od Bedekove ulice do Ulice Sv. Benedikta, Hrvatskoselska od kućnog broja 7 na više i Donjostupnička kućni brojevi 1-27.

OPĆINA SVETA NEDJELJA

I. izborna jedinica

Bestovje, Sveta Nedjelja i Svetonedjeljski Breg.

II. izborna jedinica

Rakitje i Novaki Samoborski.

III. izborna jedinica

Strmec Samoborski i Orašje.

IV. izborna jedinica

Kerestinec, M. Gorica, Brezje, Jagnjić Dol.

OPĆINA ŽUMBERAK

I. izborna jedinica

Kostanjevac, Jurkovo Selo, Žamarije, Kupčina Žumberačka, Stupe i Žumberak.

II. izborna jedinica

Hartje, Tomaševci, Grič, Grgetići, Kalje, Petričko Selo, Bišći Vrh , Javor, Mrzlo Polje, Glušinja, Željezno Žumberačko, Drašći Vrh, Vukovo Brdo, Markušići, Veliki Vrh i Vlašić Brdo.

III. izborna jedinica

Gornji Oštrc, Donji Oštrc, Tupčina i Radinovo Brdo.

IV. izborna jedinica

Sošice, Jezernice, Sopote, Stari Grad Žumberak, Cernik, Reštovo Žumberačko, Visoče, Plavci i Kordići Žumberački.

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 5.

U Krapinsko-zagorskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Tuhelj, Klanjec, Kraljevec na Sutli, Veliko Trgovišće.

II. izborna jedinica

Zagorska Sela, Desinić, Pregrada, Kumrovec.

III. izborna jedinica

Hum na Sutli, Đurmanec, Petrovsko, Jesenje.

IV. izborna jedinica

Krapina, Radoboj.

V. izborna jedinica

Zlatar, Lobor, Mihovljan, Novi Golubovec.

VI. izborna jedinica

Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice.

VII. izborna jedinica

Zabok, Oroslavje.

VIII. izborna jedinica

Stubičke Toplice, Donja Stubica, Gornja Stubica.

IX. izborna jedinica

Marija Bistrica, Konjšćina, Hrašćina, Budinšćina.

X. izborna jedinica

Bedekovčina, Zlatar Bistrica, Mače.

b) Gradsko vijeće

Članak 6.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Krapinsko-zagorske županije su:

GRAD DONJA STUBICA

I. izborna jedinica

Donja Stubica, Grobljanska ul. kbr. 2, Podgorska cesta kbr. 2 do 87, Nova ul. kbr. 2 do 46, Pustodol, D. Podgora.

II. izborna jedinica

Donja Stubica, naselje Stubički Kamenjak kbr. 1 do 86, naselje Vukšinec 1 do 131, Park M. Vrhovca kbr 1 do 4, Kolodvorska ul. od kbr. 1 do 38, Toplička Cesta kbr 1 do 113, Gornji i Donji Hruševec.

III. izborna jedinica

Donja Stubica, Starogradska ul. od 4 do 13, Obrtnička ul. kbr. 2 do 61, Dubrovačka ul. od 1 do 40, Ul. K. Patačić kbr. 1 do 29, Marčinkovo naselje kbr. 1 do 24, Naselje Martinići kbr. 2 do 17, Gornja Podgora, Milekovo selo, Hižakovec.

IV. izborna jedinica

Donja Stubica, Trg M. Gupca kbr. 1 do 30, Ul. župana Vratislava kbr. 2 do 8, Martinačka c. kbr. 2 do 39, Ul. I. Peštaja kbr. 2 do 14, Ul. I. Znike kbr. 1 do 26, Ul. J. Oršić kbr. 1 do 12, Golubovečka ul. kbr. 1 do 127, Golubovečko naselje kbr. 1 do 35, Naselje G. i D. Matenci.

V. izborna jedinica

Lepa Ves, Vučak.

GRAD KLANJEC

I. izborna jedinica

Klanjec, Cesarska Ves, Florijan, Lepoglavec.

II. izborna jedinica

Mihanovićev Dol, Lepoglavec, Gredice, Gorkovec.

III. izborna jedinica

Novi Dvori Klanječki, Ledine Klanječke, Bratovski Vrh, Goljak Klanječki.

IV. izborna jedinica

Dol Klanječki, Bobovec Tomaševečki, Rakovec Tomaševečki, Police.

V. izborna jedinica

Lučelnica Tomaševečka, Tomaševec, Letovčan Tomaševečki, Letovčan Novodvorski.

GRAD KRAPINA

I. izborna jedinica

Donja Šemnica, Velika Ves, Lepajci.

II. izborna jedinica

Krapina (Trg Ljudevita Gaja, Magistratska ulica, Uska ulica, Starogradska ulica, Perivoj Gustava Krkleca, Ulica Augusta Cesarca, Ulica dr. Ljudevita Gaja, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda, Ulica Ksavera Šandora Đalskog, Ulica Vladimira Nazora, Štrosmajerova ulica, Ulica Mihovila P. Miškine, Ulica Miroslava Krleže, Ulica kardinala Stepinca, Ulica Ilirskog pokreta, Trg Stjepana Radića, Ulica Miška Pavića, Ulica Sidonije Košutić, Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Tita Brezovačkog, Ulica Dubravka Ivančana, Ulica Mate Lovraka, Ulica Marije Jurić Zagorke, Ulica Grigora Viteza, Ulica Marije Jambrišek, Crkvena ulica, Zagrebačka cestam, ulica dr. Mirka Crkvenca, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Ante Kovačića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Đure Prejca, Ulica Dragutina Domjanića, Ulica A, Starčevića, Ulica Frana Galovića, Ulica Ivana Rendića, Ulica žrtava rata, Ulica dr. Živka Vukasovića, Radobojska cesta, Ulica Ivana Leva).

III. izborna jedinica

Krapina (Samostanska ulica, Bregovita ulica, Ulica A. H. Brke, Ulica Stjepana Ortnera, Ulica Janka Leskovara, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Rudolfa Lovrenca, Ulica Branka Samca, Ulica kralja Tomislava, Ulica kneza Trpimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Branimira, Ulica kralja Stjepana Držislava, Ulica Petra Krešimira IV., Ulica kralja Zvonimira, Ulica Matije Gupca, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica prof. dr. Krambergera, Ulica Petra Zrinskog i Krste Frankopana, Celjska cesta, Šetalište Vilibalda Sluge, Ulica Dolac, Ulica Ivica Gregurovića).

IV. izborna jedinica

Podgora Krapinska, Doliće, Lazi Krapinski, Strahinje Krapinsko, Zagora, Žutnica, Šušelj breg, Trški Vrh.

V. izborna jedinica

Krapina (Mihaljekov Jarek, Polje Krapinsko, Straža Krapinska), Škaričevo.

VI. izborna jedinica

Gornja Pačetina, Vidovec Petrovski, Vidovec Krapinski, Bobovje, Pristava, Tkalci, Pretkovec.

GRAD OROSLAVJE

I. izborna jedinica

Milana Prpića, Orotrg, D. Domjanića, Mokrička, Slatinska, Zelengajska, Zagorska, Park obitelji Prpić, A. Gredičaka, S. Radića.

II. izborna jedinica

Andraševec, Oroslavska, A. G. Matoša, park Vranicani, Gajeva, A. Mihanovića, Matice Hrvatske, M. Račkog, M. Gupca, Radnička cesta.

III. izborna jedinica

Stubička cesta, Zagrebačka, Šukova, Sv. Rok, Zagorsko naselje, M. J. Zagorke, Bregovita, Lj. Babića.

IV. izborna jedinica

Mokrice, Ptičekova, Odvojak Ptičekove, Selska, Kralja Tomislava, I. Mažuranića, Obrtnička, V. Gorupca, Tvornička.

V. izborna jedinica

Stubička Slatina, Krušljevo selo.

GRAD PREGRADA

I. izborna jedinica

Pregrada.

II. izborna jedinica

Vinagora, Vrhi Vinagorski, Gabrovec, Velika Gora, Mala Gora, Martiša Ves, Sopot, Višnjevec, Pavlovec Pregradski.

III. izborna jedinica

Stipernica, Marinec, Gorjakovo, Cigrovec.

IV. izborna jedinica

Benkovo, Bušin, Klenice, Vrhi Pregradski, Valentinovo, Svetojurski Vrh.

V. izborna jedinica

Kostel, Bregi Kostelski, Kostelsko, G. Plemenščina, Vojsak, D. Plemenščina.

GRAD ZABOK

I. izborna jedinica

Špičkovina, Dubrava, Bračak.

II. izborna jedinica

Grdenci, Hum Lug.

III. izborna jedinica

Zabok I, Grabrovec, Bregi Zabočki.

IV. izborna jedinica

Zabok II, Zabok III.

V. izborna jedinica

Zabok IV, Tisanić Jarek, Repovec, Jakuševec.

VI. izborna jedinica

Pavlovec, Gubaševo, Martinišće, Prosenik Gu., Prosenik Za.

GRAD ZLATAR

I. izborna jedinica

Donja Selnica, Gornja Selnica, Petruševec, Vižanovec, Belečko Završje.

II. izborna jedinica

Belec, Juranščina, Gornja Batina, Repno, Ščrbinec, Znož dio.

III. izborna jedinica

Martinščina, Ratkovec, Borkovec, Znož dio.

IV. izborna jedinica

Zlatar (dio - ul.: D. Domjanića, M. Stančića, Poljska, Vinogradska od br. 1 do 27, Zagrebačka, Kaštelska, Park hrv. mladeži, V. Holjevca, V. Nazora, Krešimirova, M. Gupca, Trg slobode i Sajmišna od kbr. 1 do 35, Ervenik Zlatarski.

V. izborna jedinica

Zlatar, (dio ul. S. S. Kranjčevića, A. Starčevića, K. Hegedušića, Sajmišna od kbr. 36 do 79, Matinečka, A. Kovačića, A. Mihanovića, Braće Radića, Riječka, Martinečki Gaj, Ribnjak, Šipronska, Vrhovčak, Zagorska, Gradec, Cetinovec i Ladislavec).

VI. izborna jedinica

Zlatar, (dio ul.: Varaždinska, Bregovita, Borkovečki put, F.H. Kiša, S. Batušića, L. Kutnjaka, Vinogradska od kbr. 28 do 44, E. Kumičića, I. Mažuranića, A. Horvat, Đalskoga, J. Žerjavića, Lj. Gaja, Hrvatskih branitelja, I. G. Kovačića, A. G. Matoša, D. Batina).

c) Općinsko vijeće

Članak 7.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Krapinsko-zagorske županije su:

OPĆINA BEDEKOVČINA

I. izborna jedinica

Poznanovec, Lug Poznanovečki, Lug Orehovički, Grabe Gornje, Belovar Zlatarski.

II. izborna jedinica

Bedekovčina I, Križanjče, Židovinjak, naselje Grbovrc, naselje Jalševec, Zagorska ul., Ul. Špiranec brijeg, Ul. A. Mihanovića, naselje Sovinjak, naselje Poljana, naselje Petrovečki, Magdaleničeva ul, Čajkovljansko naselje, Bregovita ul., naselje Glumpaki.

III. izborna jedinica

Bedekovčina II, Ul. S. Radića, naselje Stanići, naselje Komari, Radnička ul., Al. D. Domjanića, I odvojak A. D. Domjanića, II odvojak A. D. Domjanića, III odvojak A. D. Domjanića, IV odvojak A. D. Domjanića, naselje Malekovec, Ul. Lj. Gaja, Zagrebačka ul., Trg A. Starčevića, I Jankovčica, II Jankovčica, III Jankovčica, Ul. M. Gupca, Prilaz jezerima, Orehovička c., naselje Cerina, Kebel.

IV. izborna jedinica

Brestovec Orehovečki, Martinec Orehovički, Vojnić breg, Zadravec, Orehovica, Pustodol Orehovečki, Grabe Donje.

OPĆINA BUDINŠĆINA

I. izborna jedinica

Budinšćina, Pažurovec.

II. izborna jedinica

Grtovec, Sv. Križ, Prepuštovec, Marigutić, Pomperovec.

III. izborna jedinica

Zajezda, Krapinica.

IV. izborna jedinica

Gotalovec, Topličica, Pece, Pokojec.

OPĆINA DESINIĆ

I. izborna jedinica

Desinić, Desinić Gora, G. Jalšovec, Ivanić Desinićki, Osredek Desinićki, Šimunci, Trnovec Desinićki, Turnišče Desinićko.

II. izborna jedinica

Velika Horvatska, Turnovo, Ravnice Desinićke, Škalić Zagorski, Jelenjak, D. Jalšovec, D. Zbilj.

III. izborna jedinica

Zbilj Gornji, Gaber, Dubravica Desinićka, Gornji Zbilj, Gostenje, Klanječno, Nebojse, Grohot.

IV. izborna jedinica

Veliki Tabor, Ivanić Košnički, Jazbina, Košnica, Stara Ves Košnička, Gora Košnička, Hum Košnički.

OPĆINA ĐURMANEC

I. izborna jedinica

Đurmanec od kbr. 142 do 201, Donji Macelj, Gornji Macelj.

II. izborna jedinica

Đurmanec od kbr. 1 do 141 i kbr. Od 202 do 242, Ravninsko, Zagorska Koprivnica.

III. izborna jedinica

Hromec, Hlevnica, Lukovčak, Jezerišće.

IV. izborna jedinica

Podbrezovica, Putkovec, Prigorje, Goričanovec.

OPĆINA GORNJA STUBICA

I. izborna jedinica

Gornja Stubica, Volavec, Samci, Orehova Gorica, Modrovec, Vinterovec.

II. izborna jedinica

Slani potok, Brezje, Jakšinec, Karivaroš.

III. izborna jedinica

Sv. Matej, Hum Stubički, Sekirevo selo.

IV. izborna jedinica

Dobri Zdenci, Banšćica, Repičevo Selo, Dubovec, Gusakovec, Šagudovec, Pasanska Gorica.

OPĆINA HRAŠĆINA

I. izborna jedinica

Hrašćina, Gornjaki, Trgovišće, Domovec.

II. izborna jedinica

Vrbovo.

III. izborna jedinica

Kraljevec Gornji i Kraljevec Donji od kbr. 18 do 43.

IV. izborna jedinica

Husinec, Maretić, Jarek Habekov i Kraljevec Donji od kbr. 1 do 18.

OPĆINA HUM NA SUTLI

I. izborna jedinica

Prišlin, Mali Tabor, Zalug, Poredje, G. Brezno i D. Brezno.

II. izborna jedinica

Hum na Sutli, Vrbišnica.

III. izborna jedinica

Druškovec Humski, Druškovec Gora, Brezno Gora, Orešje Humsko, Lastine, Grletinec.

IV. izborna jedinica

Lupinjak, Strmec Humski, Klenovec Humski, Rusnica.

OPĆINA JESENJE

I. izborna jedinica

Gornje Jesenje od kbr. 1 do kbr. 110, Osredečki, Žutnički, Maligci, selo pod crkvom, Čret uz cestu.

II. izborna jedinica

Gornje Jesenje od kbr. 111 do kbr. 226, Veliko Selo, Janžeki, Prdešeki, Sitari, Straški, Cerovečki.

III. izborna jedinica

Lužani Zagorski, Krčki, Košanski, Ivaki, Forjani, Hlavnjaki, Repiški, Mrzločki, Cerje Jesenjsko, Majsteri, Cerje, Kučki, Obadići, Strmočki.

IV. izborna jedinica

Brdo Jesenjsko, Gorski, Vrapci, Halazići, Juriški, Jedvaji, Sturmjaki, Bosaki, Cerinski, Šaški.

V. izborna jedinica

Donje Jesenje.

OPĆINA KONJŠČINA

I. izborna jedinica

Konjščina, Jelovec.

II. izborna jedinica

Jertovec, Peščeno.

III. izborna jedinica

Bočadir, Brlekovo, Donja Batina, Gornja Konjščina, Klimen, Turnišče.

IV. izborna jedinica

Kosovečko, Donja Konjščina, Galovec, Krapina selo, Bočaki, Donji Sušobreg.

OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI

I. izborna jedinica

Strmec Sutlanski, Movrač, Pušava, Radakovo kbr. 1 do 49.

II. izborna jedinica

Radakovo kbr. 50 do 200.

III. izborna jedinica

Kraljevec na Sutli kbr. 24 do 150, Gornji Čemehovec, Kapelski Vrh.

IV. izborna jedinica

Kraljevec na Sutli kbr. 1 do 23, Draše, Kačkovec, Lukovec.

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE

I. izborna jedinica

Krapinske Toplice.

II. izborna jedinica

Klokovec, Selno, M. Erpenja I (1-39 i 184-265).

III. izborna jedinica

Čret I (1-102), Lovreća Sela, Čret II (103-204), M. Erpenja II (40-183).

IV. izborna jedinica

Gregurovec, Maturovec, Jurjevec Začretski, Viča Sela, Klupci, Oratje, Vrtnjakovec, Hršak breg i Slivonja jarek.

OPĆINA KUMROVEC

I. izborna jedinica

Kumrovec, Kladnik.

II. izborna jedinica

Razvor, Donji Škrnik.

III. izborna jedinica

Ravno Brezje, Velinci.

IV. izborna jedinica

Podgora, Dugnjevec, Razdrto Tuheljsko.

V. izborna jedinica

Risvica.

OPĆINA LOBOR

I. izborna jedinica

Šipki, Markušbrijeg, Završje Loborsko.

II. izborna jedinica

Stari Golubovec, Lobor.

III. izborna jedinica

Vinipotok, Vojnovec Loborski.

IV. izborna jedinica

Cebovec, Velika Petrovagorska, Petrova Gora.

OPĆINA MAČE

I. izborna jedinica

Mače.

II. izborna jedinica

Mali Bukovec, Veliki Bukovec.

III. izborna jedinica

Veliki Komor, Mali Komor, Vukanci od kbr. 19 do 91.

IV. izborna jedinica

Vukanci od kbr. 1 do 18, Delkovec, Peršaves, Frkuljevec Peršaveški.

OPĆINA MARIJA BISTRICA

I. izborna jedinica

Marija Bistrica, Kolodvorska, Nova cesta, Kralja Tomislava, Trg Republike, Šobčev prolaz, Stub. Cesta, Hum Bistrički kbr. 1-188, Podgorje Bistričko kbr. 129-328.

II. izborna jedinica

Laz, Laz Bistrički kbr. 1-284, Laz Stubički kbr. 1-81, Podgorje Bistričko 1-127, Zagrebačka ul.

III. izborna jedinica

Globočec kbr. 1-256, Poljanica Bistrička 1-295, Gornji Sušobreg 97-140, Podgorje Bistričko 330-390, Gajeva ul. i Gornjoselska ul.

IV. izborna jedinica

Selnica kbr. 1-290, Tugonica 1-182, Podgrade 1-84a, Hum Bistrički 192-220b.

OPĆINA MIHOVLJAN

I. izborna jedinica

Frkuljevec Mihovljanski, Mihovljan, kbr. 1 do 171, Sutinske Toplice.

II. izborna jedinica

Mihovljan kbr. 172 do 189 i 202 do 390.

III. izborna jedinica

Kuzminec, Mihovljan kbr. 190 do 201.

IV. izborna jedinica

Gregurovec.

OPĆINA NOVI GOLUBOVEC

I. izborna jedinica

Novi Golubovec, Očura.

II. izborna jedinica

Veternica.

III. izborna jedinica

Gora Veternička.

IV. izborna jedinica

Velika Veternička I.

V. izborna jedinica

Velika Veternička II.

OPĆINA PETROVSKO

I. izborna jedinica

Petrovsko, Rovno, Benkovec Petrovski, Stara Ves Petrovska, Mala Pačetina.

II. izborna jedinica

Podgaj Petrovski, Brezovica Petrovska, Preseka Petrovska.

III. izborna jedinica

Štuparje, Svedruža Donja.

IV. izborna jedinica

Slatina Svedruška, Svedruža Gornja, Gredenec.

OPĆINA RADOBOJ

I. izborna jedinica

Radoboj I.

II. izborna jedinica

Radoboj II, Strahinje Radobojsko, Orehovec Radobojski.

III. izborna jedinica

Jazvine, Bregi Radobojski, Kraljevec Radobojski.

IV. izborna jedinica

Gornja Šemnica, Gorjani Sutinski, Kraljevec Šemnički.

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

I. izborna jedinica

Stubičke Toplice, Ul. V. Šipeka, Bregovita, V. Nazora, S. Jožinca, A. Šenoe, Park M. Gupca, Cijelna, naselje Podgaj, Ribička, Vinogradska, Zelengajska ul.

II. izborna jedinica

Stubičke Toplice, Ul. LJ. Babića Đalskog od kbr. 1 do 52, Naselje Banovčica, Ul. I. Gundulića, A. Mihanovića, naselje Figovec, Sljemenski put, Ul. Lj. Gaja, Petra Preradovića, Topličko naselje, Ul. žrtava seljačkih buna, Zagorskih brigada.

III. izborna jedinica

Strmec Stubički od kbr. 1 do 149, Strmečka cesta, Prvi strmečki odvojak, Nova ul., Obrtnička ul., Zagrebačka ul., Zagorska ul., Mlinarska, Đalskog od kbr. 53 do kraja.

IV. izborna jedinica

Pila od kbr. 1 do kraja, (Naselje) Sljeme od kbr. 1 do kraja, Strmec Stubički od kbr. 150 do kraja.

OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

I. izborna jedinica

Temovec, Zleč, Štrucljevo, Pustodol Začretski, Klupci Začretski, dio naselja Sv. Križ Začretja: Ul. I. Kukuljevića Sakcinskog, Ul. K.Š. Đalskog, Ul. Lj. Gaja, Ul. Ribnjak, Ul. I. Krizmanića, Ul. M. Bakliže, Ul. P. Đurkina, Kolodvorska ul., Labudovac, Ul. M. Gupca.

II. izborna jedinica

Donja Pačetina, Dukovec, Švaljkovec, Galovec Začretski, Završje Začretsko.

III. izborna jedinica

Vrankovec, Kozjak Začretski, Komor Začretski, Sekirišće, Trg hrv. kraljice Jelene, Al. L. Vukelića, Šetalište O. Wolfa, Ul. M. J. Zagorke, Ul. obitelji Keglević, Ul. M. Kos, Ul. obitelji Fizir, Trg J. Lembergera, Školska ul., Ul. A. Polanščaka.

IV. izborna jedinica

Ciglenica Zagorska, Mirkovec, Brezova, Kotarice.

OPĆINA TUHELJ

I. izborna jedinica

Sv. Križ.

II. izborna jedinica

Tuhelj, Banska Gorica, Trsteno, Lipnica Zagorska, Glogovec Zagorski.

III. izborna jedinica

Tuheljske Toplice, Črešnjevec.

IV. izborna jedinica

Prosenik, Pristava, Lenišće.

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

I. izborna jedinica

Veliko Trgovišće, Zelengaj.

II. izborna jedinica

Domahovo, Vižovlje, Mrzlo Polje, Požarkovec, Turnišče Klanječko, Strmec.

III. izborna jedinica

Jezero Klanječko, Družilovec, Jalšje, Vilanci, Velika Erpenja.

IV. izborna jedinica

Dubrovčan, Ravnice, Bezavina.

OPĆINA ZAGORSKA SELA

I. izborna jedinica

Bojačno, Harina Žlaka, Luke Poljanske, Bratkovec, Poljana Sutlanska.

II. izborna jedinica

Plavić, Miljana, Kuzminec Miljanski.

III. izborna jedinica

Zagorska Sela, Brezakovec od kbr. 1 do 30.

IV. izborna jedinica

Pušća, Ivanić Miljanski, Gornji Škrnik, Brezakovec od kbr. 31 do 79.

OPĆINA ZLATAR-BISTRICA

I. izborna jedinica

Zlatar Bistrica I sjeverni dio ulice Zagorska, Lovrečanska - parni brojevi sjeverni dio, S. S. Kranjčevića, Gornjebrestovečka, Lj. Gaja, Grančarska - neparni brojevi sjeverni dio Varaždinska, Selska, A. Mihanovića, A. Šenoe, A. Cesarca, Ervenik, Opasanjek.

II. izborna jedinica

Zlatar Bistrica južni dio ul. V. Nazora, Grančarska - parni brojevi južni dio, 30. svibnja, Bukovečki put, Zagrebačka, M. Gupca, Krapinska, Kolodvorska, S. Radića, J. Kraša, Sportski prolaz, M. Buntaka, Lovrečanska - neparni brojevi južni dio, Donjeberestovečka.

III. izborna jedinica

Lipovec, Veleškovec.

IV. izborna jedinica

Lovrečan.

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 8.

U Sisačko-moslavačkoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Novska.

II. izborna jedinica

Jasenovac, Lipovljani.

III. izborna jedinica

Kutina.

IV. izborna jedinica

Popovača - Velika Ludina.

V. izborna jedinica

Lekenik, Martinska Ves.

VI. izborna jedinica

Sunja, Hrvatska Dubica.

VII. izborna jedinica

Sisak I.

VIII. izborna jedinica

Sisak II.

IX. izborna jedinica

Gvozd, Topusko.

X. izborna jedinica

Glina.

XI. izborna jedinica

Dvor, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Majur.

XII. izborna jedinica

Petrinja.

b) Gradsko vijeće

Članak 9.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Sisačko-moslavačke županije su:

GRAD GLINA

I. izborna jedinica

Glina - Jukinačka ulica, Petrinjska ulica, Trg bana Josipa Jelačića, Hrvatska ulica, Ulica Stjepana i Antuna Radića, Trg hrvatskih branitelja, Ulica kralja Tomislava, Toplička ulica, Majska ulica, Radnička ulica, Runjaninova ulica, Ulica Ante Kovačića, Ulica kneza Branimira, Frankopanska ulica, Ulica žrtava Domovinskog rata, Vukovarska ulica, Vinogradska ulica, Ulica Nikole Tesle, Ulica dr. Đure Augustinovića, Plitvička ulica, Dvorska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Trg Petra Krešimira IV, Sisačka ulica, Ulica 6. kolovoza 1995., Livadna ulica, Bajerska ulica, Zabašče, Ciglanska ulica, Plivska ulica, Ulica hrvatskog proljeća, Ulica dragovoljaca Domovinskog rata, Ulica hrvatske bratske zajednice, Ulica Matice hrvatske, Domobranska ulica, Vrbik, Ulica hrvatskog plemića Vuka, Salaška ulica, Ribička ulica, Ulica Josipa Crnkovića, Mlinarska ulica, Poljski put, Sveti križ, Zagrebačka ulica, Ulica Pavla Lebera, Ulica Franje Žužeka, Ulica Zlatka Šulentića, Pokupljanska ulica, Viduševačka ulica, Kninska ulica, Željeznički put, Voćarska ulica, Pčelarska ulica, Kozarica, Nuštarska ulica, Konavljanska ulica, Prominska ulica, Ulica Jurja Fratrovića, Ulica Hrvatskog sokola, Kolodvorska ulica, Oranice, Cret, Prečac, Podbrežje, Obronak, Ulica Jurja Pogledića, Ulica Josipa Šemerca, Ulica Matije Gupca, Ulica dr. Vladka Mačeka, Vatrogasna ulica, Ulica svetog Florijana, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Pjera Križanića, UlicaI.G. Kovačića, Ulica dr. Ante Starčevića, Cvjetni trg, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ive Andrića, Pružna ulica, Lovačka ulica, Vrelska ulica, Lanišće, Zukve, Zatišje, Svibovac, Ivar, Ravnice, Podlužje, Žirje, Trstik, Lokvanj, Poljari, Glinište, Ljeskar, Breznica, Hrašće, Dubac, Ogranak I., Ogranak II., Pilanska ulica, Kanal, Kriva, Ružičnjak, Šaš, Kotari, Zelenjak, Ulica Josipa Mrgana, Ševar, Potočnica, Iverje, Klanac, Lom, Ketuši, Tratina, Srednjaci, Padina, Poljica, Tuk i Klobučari

II. izborna jedinica

Viduševac: Gornji Viduševac, Donji Viduševac, Velika Solina, Šatornja, Gornji Selkovac, Donji Selkovac, Bišćanovo, Baturi i Turčenica.

III. izborna jedinica

Bučica: Gornja Bučica, Donja Bučica, Ilovačak, Desni Degoj, Podravska Slatina, Gornje Taborište, Donje Taborište i Donja Trstenica.

IV. izborna jedinica

Stankovac: Stankovac, Gračanica Šišinečka, Zaloj, Mala Solina, Dvorišće, Hađer, Gornje Jame i Donje Jame.

V. izborna jedinica

Novo Selo Glinsko: Novo Selo Glinsko, Prekopa, Kihalac, Marinbrod, Brnjeuška, Majske Poljane, Glinski Trtnik, Majski Trtnik, Drenovac Banski i Martinovići.

VI. izborna jedinica

Maja: Maja, Svračica, Dolnjaki, Ravno Rašće, Roviška, Joševica, Prijeka, Donje Selište, Gornje Selište, Skela, Balinac i Šibine.

VII. izborna jedinica

Dragotina: Dragotina, Bijele Vode, Veliki Gradac, Mali Gradac, Brestik, Gornji Klasnić, Donji Klasnić, Dabrina, Buzeta, Brubno, Brezovo Polje, Kozaperovica, Hrvatska Bojna, Veliki Obljaj, Mali Obljaj, Hajtić, Borovita i Šaševa.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

I. izborna jedinica

Donji grad: Trg Nikole Šubića Zrinskog, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Tomulića, Varoški bunar, Ratka Djetelića, Stari put, Seliška cesta, Unska, Antuna Pavičića, 12. rujna 1991., Josipa Djetelića, Marka Vučića, Zvonimira Radića, Krešimira Hajdića.

II. izborna jedinica

Centar: Vladimira Nazora, Davorina Trstenjaka, Nina Marakovića, Kavrlja, Miroslava Krleže, Mire Brkljačić. Frana Krste Frankopana, Trg kralja Tomislava, Tirol.

III. izborna jedinica

Gornji grad: Gordana Lederera, Ante Starčevića, Hrvatskih branitelja, Josipa Marića, Školska, Ivana Kitonića Kostajničkog, Bana Josipa Jeličića, Zagrebačka, Kutinska, 22. lipnja, Kolovoza 1995, Žrtava Domovinskog rata, Ufinac.

IV. izborna jedinica

Utolica, Selište Kostajničko, Rausovac.

V. izborna jedinica

Rosulje, Panjani, Čukur.

GRAD KUTINA

I. izborna jedinica

Zapadna i južna prigradska naselja: Repušnica, iz Kutine ulice: Zagrebačka ulica, Lonjska ulica, Brdovita ulica, Ulica Mije Stuparića, Zagorska ulica, Savska ulica; Kutinska Lipa, Popovačka ulica, Ivanićgradska ulica, Glogovac, Lipa, Ludinska ulica, Čazmanska ulica i Jelengradska ulica, dio Ulice Stjepana Radića južno od Zagrebačke ulice do kraja; Sisačka ulica, Željeznička ulica, Ulica 1. maja, Selska ulica, Radnička ulica, Ilovska ulica i Husainska ulica.

II. izborna jedinica

Istočna prigradska naselja: Međurič, Janja Lipa, Jamarice, Banova Jaruga, Ilova, Zbjegovača, Husain, Batina.

III. izborna jedinica

Sjeverna prigradska naselja: Gojlo, Mišinka, Kutinska Slatina, Katoličke Čaire, Kletište, Šartovac, Stupovača, Brinjani, Krajiška Kutinica, Kutinica, Čaire, Selište, Mikleuška te Kutina - ulice: dio Ulice hrvatskih branitelja sjeverno od Cvjetne ulice do kraja; Kutinska Ciglenica, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Šartovačka ulica, Ulica Vlahe Bukovca, Ulica Antuna Nemčića i Čukovec.

IV. izborna jedinica

Kutina - Centar grada, ulice: Trg kralja Tomislava, Školska ulica, Kolodvorska ulica, Dubrovačka ulica, Ulica kralja Petra Krešimira IV, Ulica kneza Trpimira, Ulica kneza Višeslava, Ulica kneza Domagoja, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Petra Preradovića, Metanska ulica; Ulica kneza Ljudevita Posavskog, Novljanska ulica, Pakračka ulica, Novogradiška ulica, Osječka ulica, Vinkovačka ulica i dio Aleje Vukovar zapadno od Novogradiške ulice, dio Ulice Stjepana Radića od Trga kralja Tomislava do Zagrebačke ulice, Ulica Mate Lovraka te dio Ulice Antuna Gustava Matoša od Trga kralja Tomislava do Ulice Mate Lovraka.

V. izborna jedinica

Kutina - Zapadni dio grada, ulice: dio Ulica Antuna Gustava Matoša zapadno od Ulice Mate Lovraka, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Ante Starčevića, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Eugena Kvaternika, Ulica Augusta Cesarca, Rudarska ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica J.J. Strosmayera, Ulica Miroslava Kraljevića, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Ivana Gundulića; Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Ulica Jure Kaštelana, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Antuna Branka Šimića, Mramorska ulica, Ulica Ilije Gregorića, Bilogorska ulica, Garička ulica; Vinogradska ulica, Vožarska ulica, Sokolovac, Iločka ulica, Mali brijeg, Ulica svetog Martina, Voloderska ulica, Kutjevačka ulica.

VI. izborna jedinica

Kutina - istočni dio grada, ulice: Crkvena ulica, Ulica grofova Erdedija, Ulica Ivana Zajca, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Milke Trnine, Ulica Josipa Badalića, Ulica Gustava Barona, Ulica Alojzija Stepinca, Cvijetna ulica, Ulica Dragutina Pavčeca; Ulica Augusta Šenoe, Ulica Dragutina Domjanića, dio Ulica Hrvatskih branitelja od Trga kralja Tomislava do Cvijetne ulice, Ulica Vatroslava Lisinskog; Ulica Vladimira Nazora, Moslavačka ulica, Runjaninova ulica, Ulica Dragice Šutej, Ulica Rudolfa Donassyja, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Mije Drvarića, Ulica Đure Sudete, Ulica Slavka Kolara, Ulica S.S. Kranjčevića, Ulica Dobriše Cesarića, Gojilska ulica, Gradine, Ravnice, Podravska ulica, Ulica Lavoslava Ružičke, dio Aleje Vukovar istočno od Novogradiške ulice i Slavonska ulica.

GRAD NOVSKA

I. izborna jedinica

Novska - dio: Adalberta Knoppa, Antuna Mihanovića, Matije Gupca, Ljudevita Posavskog, Dobriše Cesarića, Krune Tonkovića, Voćarska, Matice hrvatske, Slavka Batušića, Hrvatskih branitelja, Zagrebačka, Ilirska, Augusta Šenoe, Vladimira Filipovića, Ivana Meštrovića, Frana Krste Frankopana, Marina Držića, Bana Josipa Jelačića, Radnička, Tina Ujevića, Posavska, Uklade I i II, Zagorska, Dalmatinska, Hercegovačka, Trg Nikole Šubića Zrinskog.

II. izborna jedinica

Novska - dio: Trg Luke Ilića Oriovčanina, Staroselska, Bukovačka, Josipa Jurja Strossmayera, Ante Starčevića, Vinogradska, Vlaićka, Osječka, Lovačka, Potočna do kbr. 96, Trg Đure Szabe, Crkvena, Kralja Tomislava do kbr. 85, Josipa Kozarca, Ivana Zajca, Ivane Brlić Mažuranić, Stjepana Radića, Petra Preradovića, Antuna Gustava Matoša, Kralja Zvonimira do kbr. 54, Ruđera Boškovića, Ante Kovačića, Matije Antuna Reljkovića, Nikole Tesle, Ivana Gundulića, Zelenička.

III. izborna jedinica

Novska - dio: Vladimira Nazora, Potočna od kbr. 96, Kralja Tomislava od kbr. 85, Alojzija Stepinca, Kolodvorska, Kralja Zvonimira od kbr. 54, Augusta Cesarca, Glassova i naselje Bročice.

IV. izborna jedinica

Brestača, Kozarice, Lovska, Nova Subocka, Novi Grabovac, Sigetac, Stara Subocka, Plesmo.

V. izborna jedinica

Bair, Brezovac, Jazavica, Kričke, Paklenica, Popovac, Roždanik, Stari Grabovac, Voćarica.

VI. izborna jedinica

Borovac, Rajčići, Rađenovci, Rajić.

GRAD SISAK

I. izborna jedinica

Ul. Ivana Meštrovića, Trg 22. lipnja, Ul. Jurja Križanića, Rimska ulica, Ul. S. i A. Radića, Ul. A. Starčevića, Ul. F. Lovrića, Trg Ljudevita Posavskog, Ul. Matije Gupca, Frankopanska ulica, Trg Republike, Mihanovićeva obala, Ul. Marka Marulića, Ul. lipa, Ul. Josipa Brnada, Ul. Olivera Pötzla, Ul. Josipa Runjanina, Ulica kralja Tomislava, Ul. Vladimira Nazora, Trg hrvatskih branitelja, Ul. Lj. Gaja, Ul. Oktavijana Augusta, Trg bana Josipa Jelačića, stanari Doma umirovljenika, Ul. S.S. Kranjčevića, Ul. biskupa Kvirina, Ul. Vatroslava Jagića, Ul. kralja Zvonimira, Ul. braće Čulig, Žumberačka ulica, Kalnička ulica, Ul. Ferde Hefelea, Ul. Ive Lasića, Splitska ulica, Ul. Ive Mažara, Ul. Dragutina Radovića, Ul. Đure Čauševića, Ul. Mije Dobranića, Ul. Stjepana Rožankovića, Odvojak Ulice Stjepana Rožankovića, Ulica Zeleni brijeg, Ulica Ive Bakrana, Ulica Frane Kršinića, Buzetska ulica, Varaždinska ulica, Trakošćanska ulica, Bitoljska ulica, Ul. Antuna Augustinčića, Ul. Slave Raškaj.

II. izborna jedinica

Ulica J.J. Strossmayera, Perivoj Viktorovac, Vinogradska ulica, Ul. dr. Ive Pedišića, Ul. Josipa Severa, Ul. 1. svibnja, Keltska ulica, Ul. Ruđera Boškovića, Lađarska ulica, Ul. dr. Ive Stipičića, Žitna ulica, Ul. Ivana Mažuranića, Ul. Stanka Vraza, Ul. hrvatskih domobrana, Trg Vere Grozaj, Ul. Ivana Šnidaršića, Ul. Hanibala Lucića, Ul. Petra Hektorovića, Ul. Ive Lovrekovića, Ul. Petra Svačića, Ul. Eugena Kvaternika, Ul. Petra Berislavića, Ul. Petra Steinburga, Ul. Žarka Mihaljevića, Ul. Petra Šubića Zrinskog, Ul. Nikole Šubića Zrinskog, Zibelska ulica, Ul. Ivana Gundulića, Ul. Stipe Kerepa, Ul. A. Cesarca, Ul. Drage Gervaisa, Ul. Mate Lovraka, Ul. Miroslava Krleže osim zgrade BS-18, Ul. Ive Andrića, Ul. Franca Prešerna, Ul. Tina Ujevića, Ul. Vladimira Vidrića, Ul. Andrije Kačića Miošića, Ul. Marina Držića, Ul. Gustava Krkleca, Ul. Antuna Branka Šimića, Ul. Ivane Brlić Mažuranić.

III. izborna jedinica

Ul. Jure Kaštelana, Aleja narodnih heroja, Ul. Ante Kovačevića, Ul. Augusta Šenoe, Ul. Antuna Gustava Matoša, Ul. Antuna Grahovara, Ul. braće Kavurića, Ul. hrvatskog narodnog preporoda, Slovenski trg, Ul. Andrije Hebranga (Toranj II), Ul. kneza Trpimira, Tornjevi I, III, IV, V, VI, VII i VIII, Ul. kneza Domagoja, Ul. Ivana Gorana Kovačića, Capraška ulica, Ul. Marijana Cvetkovića, Trg hrvatske državnosti, Ul. kneza Branimira, Ul. Maka Dizdara, Školska ulica, zgrada BS-18.

IV. izborna jedinica

Ul. Vatroslava Lisinskog, Ul. Nikole Šipuša, Obrtnička ulica, Ul. Davorina Trstenjaka, Ul. Jurice Kalca, Ul. Mihajla Pupina, Športska ulica, Ul. Nikole Mikca, Ul. Steve Čevapovića-Čepe, Ul. Antuna Cuvaja, Ul. Barice Rapić, Ul. Marijana Celjaka od br. 1 i 2 do br. 75 i 76, Ul. Ljubice Pavičić, Lonjska ulica, Ul. braće Lačan, Ul. Jandre Čipora, Galdovačka ulica od br. 1 i 2 do br. 215 i 216, Ul. Mile Budaka, Savska ulica, Poljska ulica, Ul. Petra Preradovića, Ul. Brezovičkog odreda, Plitvička ulica, Velebitska ulica, Kornatska ulica, Skradinska ulica, Brijunska ulica, Mljetska ulica, Lička ulica, Risnjak, Paklenička ulica, Ul. braće Perković, Ul. Ive Rukavine Siđe, Ul. Matije Fintića, Ul. Mije Goričkog, Ul. Andrije Milčinovića, Ul. Vladimira Logomerca, Ul. Tome Bakača, Erdödya, Ul. savskih žrtava, Ul. Ivana Fistrovića, Ul. Grge Tuškana, Ul. Josipa Pupačića, Ul. Ivana Vončine, Ul. Andrije Palmotića, Ul. Dobriše Cesarića, Ul. Vjekoslava Novaka, Ul. Ivana Cankara, Ul. Janka Dujaka, Ul. Mihovila Pavleka Miškina, Ul. Tome Goričanca.

V. izborna jedinica

Zagrebačka ulica, Ulica grada Vukovara, Ulica dr.Ive Brodarca, Odranska ulica, Ul. Ive Ogulinca, Ulica Matije Šipraka, Zagorska ulica, Ul. Ive Turkalja, Ul. grada Dubrovnika, Ul. Martina Filipića, Ul. Ferde Livadića, Ul. Štefa Klarića, Celjska ulica, Ul. Lavoslava Ružičke, Turopoljska ulica, naselje Odra, naselje Žabno, naselje Greda, naselje Jazvenik, naselje Sela, naselje Stara Drenčina, naselje Staro Praćno, naselje Stupno, naselje Vurot.

VI. izborna jedinica

Ul. Marijana Celjaka od broja 77 i 88 do nasipa, Pokupljanska ulica, Ul. Stjepana Bezuha, Istarska ulica, Ul. nadbiskupa Posilovića, Primorska ulica, Slavonska ulica, Posavska ulica, Podravska ulica, Ul. Vlahe Bukovca, Ul. Ante Topića Mimare, naselje Hraštelnica, naselje Palanjek, naselje Preloščica, naselje Bukovsko, naselje Budaševo, naselje Novo Selo Palanječko, naselje Topolovac.

VII. izborna jedinica

Galdovačka ulica od broja 217 i 218 do kraja, Hercegovačka ulica, Ulica Maksa Cajnera, Ul. Nine Marakovića, Ul. Otokara Keršovanija, Ul. Pavla Markovca, Ul. Vuje Banjanina, Ul. Ognjena Price, Ul. Božidara Adžije, Ul. Ivana Bujića, Ul. Vladimira Gortana, Ul. Rade Končara, Ul. Kate Pejnović, Ul. Milana Makanca, Ul. Josipa Kraša, Petrinjska ulica, Ul. Vjekoslava Karasa, Ul. Ljube Babića, Ul. Ivana Zajca, Kupska ulica, Ul. Ivana Štajnera, Ul. Krešimira Baranovića, Lasinjska ulica, Ul. Ive Tijardovića, Ul. Josipa Račića, Ul. Vladimira Becića, lijevi odvojak Petrinjske ulice, Crnac, naselje Novo Selo, Capraške Poljane, naselje Novo Pračno, naselje Komarevo, naselje Blinjski Kut, naselje Klobučak, naselje Mađari, naselje Letovanci, naselje Staro Selo.

VIII. izborna jedinica

naselje Lukavec, naselje Gušće, naselje Čigoć, naselje Kratečko, naselje Mužilovčica, naselje Suvoj, naselje Lonja, naselje V.Svinjičko.

GRAD PETRINJA

I. izborna jedinica

I. mjesni odbor - Ulica Matije Gupca (do mosta), Štrossmayerov trg, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Josipa Runjanina, Ulica Matije Antuna Reljkovića, Ulica Mile Wood, Prešernova ulica, Omladinska ulica, Ulica Tina Ujevića, Carekova ulica, Ulica 9. maja, Hanžekova ulica, Ulica Branka Ćopića, Trg Petra Preradovića, Gajeva ulica (do "Velikog Nikole"), Gajeva ulica (od "Velikog Nikole"), Gajeva ulica (južni odvojak), Ulica Marina Držića, Ulica Frana Supila, Kačićeva ulica, Pionirska ulica, Ulica Ksavera Šandora Đalskog, Ulica Nikole Trninića, Ulica dr. Ivana Ribara, Ulica Josipa Kozarca, Turkulinova ulica, Sjeverni odvojak Turkulinove ulice, 28. SUD, Trg m. Tita, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Franje Arha, Ulica Ivana Filipovića, Ulica Jovana Jovanovića, Ulica Ranka Bjelajca, Ulica Katarine Zrinske, Vrtni put, Ulica Stjepana Radića, Odvojci Reljkovićeve i Carekove ulice, Ulica Augusta Šenoe, Trg Davorina Trstenjaka, Ulica Otona Kučere (do pruge), Ulica Nine Marakovića, Odvojak Nine Marakovića, Ulica Vasilja Gaćeše, Ulica Kate Pejnović, Ulica 13. svibnja, Ratkovićeva ulica (do pruge), Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ivana Maline, Turkova ulica, ispred tvornice, Trg B.U.D., IV. mjesni odbor Ratkovićeva ulica (od pruge), Odvojci Ratkovićeve ulice, Ulica Josipa Kraša, Ulica Steve Došena, Ulica Nade Dimić, Ulica Milke Trnine, Željeznička ulica, Ulica Stevana Šupljikca, Ulica Ivana Maline (do pruge), Ulica Filipa Kljaića, Radnička ulica, Ulica Goce Delčeva, Ulica Marka Oreškovića, Šamarička ulica, Ulica Save Kovačevića, Ulica 29. novembra, Ulica Ognjena Price, Ulica Rade Pribičevića, Ulica Nikole Tesle, Ulica dr. Mladena Stojanovića, B.P.O. I, B.P.O. II, , B.P.O. III, B.P.O. IV, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Živka Bronzića, Ulica JNA, Sisačka ulica (od benzinske postaje do "Limenke"), Ulica bratstva i jedinstva, Slatinska ulica.

II. izborna jedinica

Mjesni odbor Nova Drenčina, III. mjesni odbor - Ulica Stjepana Radića, Odvojci Radićeve ulice, Naselje Veljka Vlahovića, Naselje Veljka Vlahovića I, Naselje Veljka Vlahovića II, Naselje Veljka Vlahovića III, Naselje Veljka Vlahovića IV, Naselje Veljka Vlahovića V, Naselje Veljka Vlahovića VI, Naselje Veljka Vlahovića VII, Štajcerova ulica, Ulica Stjepana Pejakovića, Ulica Vuka Karađžića, Ulica Augusta Cesarca, B. P. Č., Ulica Hasana Kikića, Šetalište Vatroslava Lisinskog, Ulica Vladimira Stahuljaka, Ulica Jandre Čipora, Odvojci Čiporine ulice, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Đure Tiljka, Ulica Nikole Demonje, Odvojak Ulice N. Demonje, Ulica Ljubice Gerovac, Ulica Otona Kučere (od pruge), Odvojci Kučerine ulice, Ulica Uroša Krunića, Partizanska ulica, V. mjesni odbor - Sisačka ulica (od "Limenke" do Senjaka), Drenačka ulica, Prilaz Sisačkoj ulici, Ulica Ive Andrića, Stanički put, Slatinska ulica, Grobljanski put, Šicana, Regička, Brijeg, Jelačićka, Rebav, Filkovićeva, Ulica Andrije Petračića, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Milanke Kljaić, Ulica Rudolfa Horvata, Ulica Ivana Zocha, Ulica Norberta Webera, Ulica Josipa Mencine, Metalurška ulica, odvojci: Sisačke ulice, Ulice dr. Petračića, Slatinske ulice.

III. izborna jedinica

Mjesni odbor Novo Selište, Mjesni odbor Brest, Mjesni odbor Mala Gorica i II. mjesni odbor - Ulica Matije Gupca, Zagrebačka ulica, Banijska ulica, Kordunska ulica, Kupska ulica, Ulica braće Janeković, Šetalište Josipa Kajetana Knežića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica dr. Josipa Nemeca, Odvojci Ulice dr. Nemeca, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Radivoja Koraća, Ulica Grge Novaka, Njegoševa ulica, Ulica Dobriše Cesarića, Ulica Slavka Kolara, Odvojci Ulice Slavka Kolara, Vinogradska ulica, Voćarska ulica, Ulica Milana Makanca, Odvojci Vinogradske ulice, Ulica Ivana Trnskog, Rokova ulica, Ulica mladosti, Ulica 5. svibnja, Odvojci Ulice 5. svibnja, Odvojak Ul. braće Janeković, Ulica Viktora Bubnja, Ulica Rudolfa Hercega, Zeleni brijeg, Vinogradi, Ulica Matije Filjaka, Ulica Boška Buhe.

IV. izborna jedinica

Mjesni odbori - Križ Hrastovački, Cepeliš, Pecki, Kraljevčani, Dragotinici, Prnjavor Čuntički, Čuntić, Klinac, Hrastovica, Taborište, Budičina, Župić.

V. izborna jedinica

Mjesni odbori - Strašnik, Gore, Sibić, Graberje, Glinska Poljana, Slana, Vratečko, Novi Farkašić, Dumače, Gornje Mokrice, Donja Mokrica, Srednje Mokrice, Međurače, Nebojan.

VI. izborna jedinica

Mjesni odbor Mošćenica.

VII. izborna jedinica

Jabukovac.

c) Općinsko vijeće

Članak 10.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Sisačko-moslavačke županije su:

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

I. izborna jedinica

Babina Rijeka, Donja Velešnja, Gornja Velešnja.

II. izborna jedinica

Donji Kukuruzari, Gornji Kukuruzari, Donji Bjelovac, Gornji Bjelovac, Kostreši Bjelovački.

III. izborna jedinica

Borojevići, Komogovina, Lovča.

IV. izborna jedinica

Umetići, Knezovljani, Mečenčani, Prevršac.

OPĆINA DVOR

I. izborna jedinica

Dvor, Matijevići, Vanići, Hrtić, Grmušani, Javornik, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Zut, Kotarani, Jarnica, Zakopa, Sočanica, Ljubina.

II. izborna jedinica

Zamlača, Struga Banska, Unčani, Golubovac Divuški, Divuša, Kozibrod, Kuljani, Volinja.

III. izborna jedinica

Gvozdansko, Rujevac, Čavlarica, Donji Zirovac, Gornji Zirovac, Kobiljak, Komora, Ljeskovac, Majdan, Ostojići, Trgari, Kosna, Ćore.

IV. izborna jedinica

Zrin, Udetin, Bansko Vrpolje, Zrinski Brđani, Buinja, Donja Oraovica, Gornja Oraovica, Donja Stupnica, Gornja Stupnica, Draškovac, Donji Javoranj, Zrinska Draga, Goricka, Gage, Glavičani, Jovac, Kepčije, Paukovac, Pedalj, Buinjski Riječani, Rogulje, Rudeži, Stanić Polje, Šakanlije, Šegestin, Šurakovica, Grabovica, Lokne.

OPĆINA GVOZD

I. izborna jedinica

Gvozd, Pješčanica, Brnjavac, Mala Trepča.

II. izborna jedinica

Slavsko Polje, Crevarska Strana.

III. izborna jedinica

Blatuša, Podgorje, Donja Čemernica, Gornja Čemernica, Kozarac.

IV. izborna jedinica

Bović, Trepča, Čremušnica, Golinja, Ostrožin, Stipan, Šljivovac, Kirin.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

I. izborna jedinica

Hrvatska Dubica - ulice: Trg žrtava domovinskog rata, Ul. Vjekoslava Venka, Ulica Katice Pavlović, Pavlinska obala, Ul. dubičkih domobrana, Ul. Stjepana Radića, Berek - Kapelica, Ul. Željka Volarevića, Ul. Nikice i Franje Puškarića, Mlinarska ulica, Ul. Ive Kozarčanina, Ul. Petra Berislavića, Ul. Srećka Kitonića, Ul. braće Pilaković, Ul. Petra Zrinskog, Oluja 95, Ul. Tomislava Bogića.

II. izborna jedinica

Gornji Cerovljani, Donji Cerovljani te ulice iz Hrvatske Dubice: Ul. 17. pukovnije, Pavića strana, Dubička, Ul. 30. svibnja, Ul. 5. kolovoza, Ul. Vaice Milovčević Freslina, Ul. braće Alinčić, Ul. braće Strajića, Ul. 45. srpske divizije, Ul. braće Nikodić, Ul. braće Vranešević.

III. izborna jedinica

Baćin, Slabinja.

IV. izborna jedinica

Živaja.

OPĆINA JASENOVAC

I. izborna jedinica

Košutarica, Mlaka.

II. izborna jedinica

Tanac, Višnjica, Uštica.

III. izborna jedinica

Drenov Bok, Krapje, Puska, Trebež.

IV. izborna jedinica

Jasenovec - ulice: 30. svibnja, Sv. Roka, Vladimira Nazora, Savska, Strossmayerova, Preradovićeva, Hrvatskih branitelja, Braće Radića, Kolodvorska, Petra Berislavića, Đure Crnadka, Josipa Kozarca.

OPĆINA LEKENIK

I. izborna jedinica

Letovanić, Vrh Letovanićki, Stari Brod, Stari Farkašić, Palanjek Pokupski, Pokupsko Vratečko.

II. izborna jedinica

Dužica, Petrovac, Žažina.

III. izborna jedinica

Poljana Lekenička, Gornji Vukojevac, Donji Vukojevac, Brežane Lekeničke, Cerje Letovaničko.

IV. izborna jedinica

Lekenik.

V. izborna jedinica

Pešćenica, Pustike.

OPĆINA LIPOVLJANI

I. izborna jedinica

Krivaj.

II. izborna jedinica

Kraljeva Velika.

III. izborna jedinica

Piljenice.

IV. izborna jedinica

Lipovljani - ulice: Zagrebačka, Torovi (stari nazivi ulica), Josipa Kozarca, Alberta Nemeta, Balkan, Sajmišna, Brdašce, Kolodvorska, Željanska.

OPĆINA MAJUR

I. izborna jedinica

Kostajnički Majur, Kostrići.

II. izborna jedinica

Stubalj, Graboštani.

III. izborna jedinica

G. Hrastovac, Mračaj, G. Meminska, S. Meminska.

IV. izborna jedinica

Svinca, M. Krčevo, V. Krčevo.

OPĆINA MARTINSKA VES

I. izborna jedinica

Tišina Kaptolska, Bok Palanječki, Strlečko, Žirčica.

II. izborna jedinica

Tišina Erdutska, Mahovo, Setuš.

III. izborna jedinica

Ljubljanica, Desna Martinska Ves, Desno Trebarjevo, Desno Željezno, Jezero Posavko, Desni Dubrovčak.

IV. izborna jedinica

Lijeva Martinska Ves, Lijevo Trebarjevo, Lijeva Luka i Lijevo Željezno.

OPĆINA POPOVAČA

I. izborna jedinica

Stružec, Osekovo, Potok, Donja Jelenska.

II. izborna jedinica

Ciglenica, Gornja Gračanica, Donja Gračanica, Voloder.

III. izborna jedinica

Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina, Podbrđe.

IV. izborna jedinica

Popovača - ulice: Sisačka ulica, Braće Wass, Ulica Mate Lovraka, Nikole Tesle, Ulica Milke Trnine, Trg grofova Erdödy, Julija Banderea, Moslavačka, Omladinska, Vinogradska, Zorke Sever, Ive Ćuka, Zagrebačka, Donja Vlahinićka, Doktora Polaka, Mikulanica, Mije Stuparića, Hrvatskog preporoda, Ratarska, Sisačka.

V. izborna jedinica

Veliko Brdo, Ribnjača, Rajčevac, Ulica bana Jelačića, Radnička ulica, Moslavačkih čispora, Kutinska, Kolodvorska, Trnajec, Tome Bakača, Perkosićeva, Sajnovićeva, Jelengradska, Ljudevita Vukotinovića, Nemčićeva, Voćarska, Ulica G. Pavlina, Svetog Huberta, Trnovka, Mucakova, Krmelovac.

OPĆINA SUNJA

I. izborna jedinica

Krivaj, Novoselci, Selišće Sunjsko, Sunja, Vedo Polje, Žreme.

II. izborna jedinica

Bistrač, Bobovac, Crkveni Bok, Donji Hrastovac, Ivanjski Bok, Slovinci, Staza, Strmen, Timarci.

III. izborna jedinica

Drljača, Čapljani, Četvrtkovac, Jasenovčani, Kladari, Kostreši Šaški, Mala Gradusa, Mala Paukova, Papići, Petrinjci, Pobrđani, Radonja Luka, Sjeverovac, Šaš.

IV. izborna jedinica

Bestrma, Blinjska Greda, Brđani Cesta, Brđani Kosa, Greda Sunjska, Gradusa Posavska, Kinjačka, Letina Donja, Letina Gornja, Velika Gradusa, Vukoševac.

OPĆINA TOPUSKO

I. izborna jedinica

Topusko.

II. izborna jedinica

Gređani, Batinova Kosa, Donja Čemernica, Bukovica, Hrvatsko Selo, Mala Vranovina.

III. izborna jedinica

Ponikvari, Perna, Malička, Pecka, Vorkapić Selo.

IV. izborna jedinica

Velika Vranovina, Staro Selo, Katinovac, Crni Potok.

OPĆINA VELIKA LUDINA

I. izborna jedinica

Mustafina Klada, Kompator, Ruškovica, Mala Ludina, Gabričina.

II. izborna jedinica

Vidrenjak, Okoli.

III. izborna jedinica

Velika Ludina, Grabrov Potok.

IV. izborna jedinica

Gornja Vlahinička, Ludenica, Katoličko Selište.

IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 11.

U Karlovačkoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Ozalj, Žakanje, Ribnik.

II. izborna jedinica

Karlovac - dio: Zvijezda, Gaza, Gradac, Orlovac, Vodostaj, Donje Mekušje, naselja: Luka Pokupska, Rečica, Zamršje, Karasi, Koritnja, Šišljavić, Mahićno, Priselci, Gorščaki, Tuškani i općina Draganić.

III. izborna jedinica

Karlovac - dio, općina Krnjak, općina Lasinja, bivša općina Skakavac, Tušilović, Cerovac Vukmanički, Selišće, Ladvenjak, Vukmanić, Trebinja, Popović Brdo, Kamensko, Gornje Mekušje, Sajevac, Turanj, Mostanje, Brežani, Brođani, Ribari, Lipje.

IV. izborna jedinica

Karlovac - dio: Novi centar, Grabrik, Luščić.

V. izborna jedinica

Karlovac - dio: Rakovac, Logorište, Mala Švarča, Švarča, Dubovac, Vučjak.

VI. izborna jedinica

Karlovac - dio: Banija, Drežnik, Mažuranić, Ilovac, Donje Pokupje, Hrnetić-Novaki, Velika Jelsa, Mala Jelsa, naselja: Zadobarje, Stative.

VII. izborna jedinica

Duga Resa - Grad Duga Resa, Netretić, Bosiljevo.

VIII. izborna jedinica

Josipdol - Josipdol, Barilovići, Generalski Stol, Plaški, Tounj.

IX. izborna jedinica

Grad Ogulin.

X. izborna jedinica

Slunj - Grad Slunj, Cetingrad, Rakovica, Saborsko, Vojnić.

b) Gradsko vijeće

Članak 12.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Karlovačke županije su:

GRAD DUGA RESA

I. izborna jedinica

Brodac, Dr.I.Banjavčića, Đure Tomičića, Jozefinska cesta, Samovojskina, Vinička, Trg hrvatskih mučenika.

II. izborna jedinica

B.J.Jelačića - parni brojevi, Inzl, J.Jeruzalema, Kasar, Naselje Tušmer, Šetalište J.Aningera, Šetalište Tušmer, D. M. Polje

III. izborna jedinica

B.J.Jelačića - neparni brojevi, Lj. Gaja, Brezovac, Naselje Curak, N.Tesle (od 13 do kraja i od 14 do kraja), Šenoina, T.Ujevića, Trg sv.Jurja, Vinogradska, Kolodvorska, Stara cesta od kbr. 1-37, Trg kralja Tomislava, Tijesna ul., A.Palmovića, A.Mihanovića, D.Cesarića, Juranovo Brdo, N.Tesle (od 1-11 i od 2-12), Svibanjska, Varnice, V.Nazora, M.Gupca, Brajska, M.Kolundžića, R.Lopašića, S.S.Kranjčevića, S.Kolara, Stara cesta od 39 do kraja, i od 30 do kraja.

IV. izborna jedinica

Frankopanska, Karlovačka, Naselje Roganac, P.Bučara, Riječka, Trg N.Š.Zrinskog, Lišnica, G.M.Polje, Petrakovo Brdo.

V. izborna jedinica

A.Starčevića, Domobranska, Radićeva, Belajska Vinica, Pećurkovo Brdo, Bošt, Mrežnički Brig, Cerovački Galovići, Mihalić Selo, Mrežnički Novaki.

VI. izborna jedinica

Belavići, Mrežničko Dvorište, Mrežničke Poljice, Galović Selo, Dvorjanci, Kozalj Vrh, Grganjica, Novo Brdo Mrežničko, Zvečaj, Donji Zvečaj, Venac Mrežnički, Gorica, Sv. Petar Mrežnički, Šeketino Brdo, Gršćaki.

GRAD KARLOVAC

I. izborna jedinica

Novi centar, Grabrik.

II. izborna jedinica

Zvijezda, Gaza, Gradac, Orlovac, Donje Mekušje, Pokupska Luka, Zamršje, Karasi, Koritinja, Rečica, Šišljavić, Vodostaj, Brežani, Brođani, Husje, Ribari, Lipje.

III. izborna jedinica

Rakovac (I. Kršnjavoga 2-16, Tuškanova, Domobranska 20-26b i 21-31, Radićeva 38-40 i Smičiklasova 1-15), Logorište, Mala Švarča, Velika Švarča, Luščić,Tušilović, Selišće, Ladvenjak.

IV. izborna jedinica

Rakovac (ul. Rakovac br. 1-39 i 2-54, , I.Kršnjavog br. 1-13, A.Majdera, Koransko šetalšte, Udbina, Župančićeva, M. Mušnjaka), Mostanje, Turanj, Gornje Mekušje, Kamensko, Sajevac, Popović Brdo, Trebinja, Cerovac Vukmanićki, Vukmanić, Banska Selnica, Banski Moravci, Donji Sjeničak, Gornji Sjeničak, Ivanković Selo, Kablari, Ivošević Selo, Kljajić Brdo, Manjerovići, Klipino Brdo, Prkos Lasinjski, Sjeničak Lasinjski, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Udbina, Utinja.

V. izborna jedinica

Dubovac, Vučjak, Velika Jelsa, Mala Jelsa, Zadobarje, Gornje Stative (Mažuranićeva ul.dio).

VI. izborna jedinica

Banija, Drežnik, Ilovac, Donje Pokuplje, Hrnetić, Novaki, Mahično, Priselci, Goršćaki, Tuškani "Mažuranić" (Mažuranićeva obala, Šebetićeva, Preradovićeva, M. Gupca, P. Zrinskog, A. Vraniczanya, Gundulićeva, Trg M Sufflaya, P.R. Vitezovića, J. Šipuša), Rakovac (Smičiklasova br. 2-14, Kurelčeva, Vrbanićev perivoj, Prilaz Korani).

GRAD OGULIN

I. izborna jedinica

Donje Dubrave, Gornje Dubrave, Trošmarija, Popovo Selo, Ogulin (Žegar I, Žegar II, Žegar III, Žegar IV, Žegar V, Žegar VI, Žegar VII, Žegar VIII, Žegar IX, Žegar X, Žegar XI, Podvrh I, Podvrh II, Podvrh III, Podvrh IV, Podvrh V, Podvrh VI, Podvrh VII , Drenovac).

II. izborna jedinica

Ponikve, Hreljin Ogulinski, Sv. Petar, Puškarići, Marković Selo, Turkovići Ogulinski, Ogulin (Brodski odvojak, Bukovnička ul., Bukovnički odvojak, Bukovnik, Dobrina ul., Grdešićka ul., Klečka ul., Kopelska ul., Prapućanska ul., Ulica Brod, Ulica Bukovnik, Ulica Klanci, Ulica Vrtače, Voćarska ul., Vrtački odv., Stara cesta.

III. izborna jedinica

Desmerice, Donje Zagorje, Gornje Zagorje, Zagorje Modruško, Dujmić Selo, Ribarići, Salopek Selo, Sabljak Selo, Otok Oštarijski, Ogulin (Sv. Rok, Ulica Galge).

IV. izborna jedinica

Vitunj, Potok Musulinski, Jasenak, Drežnica.

V. izborna jedinica

Ogulin (Bošt, Brezik, Dlakavac, Gavani, Kalci, Kučinić Selo, Kut, Lomošćanska cesta, Pešćenica, Proce, Radnički put, Sv. Jakov, Škrile I, Škrile II, Bukovica, Draga, Dražice, Dugave, Humac, Jakovčić, Vučić Selo),

VI. izborna jedinica

Ogulin (B. Frankopana, Bolnička, Cvjetna, Gorica, I. bana Mažuranića, I. B.Mažuranić, I. G.Kovačića, J. J.Strossmayera, J. b. Jelačića, Alojzija Stepinca, P. Preradovića, Zečeva ul., Gajeva ul., Saborčanska ul., Struga, Trg hrvatskih rodoljuba, Cesarićeva, Vijenac I. Marinkovića, Vijenac T. Ujevića, Zagrad, Zagradski odvojak, Krči, Zrinjski trg, Zulejkina ul., Mala cesta, Ul. V.Nazora, Ul. A.Šenoe).

GRAD SLUNJ

I. izborna jedinica

Slunj (Ogulinska 1-43, P.Svačića, Mrežnička, N.Tesle, Save Mrkalja, Poljski put, Plitvička, Jure Belkovića, I.G.Kovačića, A.Šenoe, M.Cindrića, E.Kvaternika, Lj.Gaja, Melnička, Kordunska, Rakovačka) Novo Selo, Podmelnica.

II. izborna jedinica

Slunj (Ogulinska 2-na dalje, parni brojevi, Zagrebačka, Trg braće Radić, Kralja Zvonimira, Radoslava Lopašića, Vjekoslava Karasa, Knezova Blagajskih, Ivšić brdo, Školska, Slušnička, Trg Zrinskih i Frankopana, Koranska, Stara cesta, Ivana Trnskog, XV kordunaške brigade), Rastoke, Gornje Taborište, Donje Taborište.

III. izborna jedinica

Nikšić-Cerovac - Gornji Nikšić, Donji Nikšić, Gornji Cerovac, Donji Cerovac, Hrvatski Blagaj, Pavlovac, Srpski Blagaj, Zečev Varoš, Veljun, Gornja Visočka, Donja Visočka, Donji Poloj, Kuzma Perjasička, Bukovac Perjasički, Točak, Lapovac.

IV. izborna jedinica

Cvitović - Cvitović, Marindolsko Brdo, Cvijanović Brdo, Rabinja, Kosijer Selo, Stojmerić, Bandino Selo, Veljunska Glina, Grobnik, Šljivnjak, Veljunski Ponorac, Sparednjak, Crno Vrelo.

V. izborna jedinica

Kremen-Glina - Mali Vuković, Gornji Kremen, Donji Kremen, Miljevac, Gornja Glina, Donja Glina, Glinsko Vrelo, Kutanja, Snos.

VI. izborna jedinica

Popovac - Gornji Popovac, Donji Popovac, Lumbardenik, Videkić Selo, Jame, Slušnica, Gornje Primišlje, Donje Primišlje, Mjesto Primišlje, Tržić Primišljanski.

VII. izborna jedinica

Lađevac-Furjan - Donji Lađevac, Gornji Lađevac, Arapovac, Lađevačko Selište, Čamerovac, Dubrave, Salopek Luke, Polje, Gornji Furjan, Donji Furjan, Kosa, Zapoljak, Sastavak.

GRAD OZALJ

I. izborna jedinica

Karlovačka cesta, Kurilovac, Vlatka Mačeka, Slapno, Soldatić, Jaškovo, Mali Erjavec, Tomašnica, Grdun.

II. izborna jedinica

Goli Vrh Ozaljski, Goršćaki Ozaljski, Ilovac, Kaptol, Lovački Put, N. Š. Zrinskog, Slave Raškaj, Zrinskih i Frankopana, Vikend naselje, Boševac, Donji Oštri Vrh Ozaljski, Dvorišće Ozaljsko, Gornji Oštri Vrh Ozaljski, Novaki Ozaljski, Vini Vrh, Podgraj, Lukšići Ozaljski, Fratrovci Ozaljski, Zajačko Selo, Požun, Vrhovački Sopot, Kupska cesta, Ul. N. Tesle, Breznik, Vuksani, Svetice, Veliki Erjavec, Svetičko Hrašće, Vrbanska draga, Bratovanci, Durlinci, Lukunić Draga, Police Pirišće, Rujevo, Belinsko Selo.

III. izborna jedinica

Belošići, Brezje Vivodinsko, Budim Vivodinski, Galin, Hodinci, Petruš Vrh, Varaštovac, Vivodina, Zorkovac Vivodinski, Cerje Vivodinsko, Donji Lović, Furjanići, Galezova Draga, Gorniki Vivodinski, Gornji Lović, Obrež Vivodinski, Dojutrovica, Radina Vas, Dvorište Vivodinsko, Vrškovac, Lović Prekriški, Pećarići, Sršići, Stojavnica, Vuketić, Podbrežje, Ferenci, Grandić Breg, Škaljevica, Vrhovac, Zaluka, Hrastovica Vivodinska.

IV. izborna jedinica

Kolodvorska ul., Kolodvorski odvojak, Križanićeva ul., Trška ul., Augusta Šenoe, Trg, Polje Ozaljsko, Trešćerovac, Zorkovac, Zorkovac na Kupi, Levkušje, Gornje Pokupje.

V. izborna jedinica

Badovinci, Brašljevica, Bulići, Brezovica Žumb., Svetišće, Dančulovići, Doljani Žumb., Dragoševci, Dučići, Goleši Žumb., Gudalji, Kamenci, Kašt, Keseri, Kumčani, Kuljaji, Liješće, Malinci, Pilatovci, Popovići Žumb., Radatovići, Rajakovići, Sekulići, Šiljki.

c) Općinsko vijeće

Članak 13.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Karlovačke županije su:

OPĆINA BARILOVIĆI

I. izborna jedinica

Belajske Poljice, Belaj, Banjsko Selo, Belajski Malinci, Podvožić.

II. izborna jedinica

Barilović, Gornji Velemerić, Donji Velemerić, Koranski Brijeg, Kosjersko Selo.

III. izborna jedinica

Barilovićki Leskovac, Carevo Selo, Križ Koranski, Šćulac, Veliki Kozinac, Mali Kozinac, Donji Skrad, Novo Selo Perjasičko, Gaćeško Selo, Gornji Poloj, Kestenak, Koranska Strana, Mala Kosa, Mrežnica, Novi Dol, Orjevac, Podplaninsko, Ponorac, Srednji Poloj.

IV. izborna jedinica

Siča, Lučica, Vijenac Barilovački, Žabljak, Barilovički Cerovac, Marlovac, Maurovići, Miloševac, Perjasica, Koransko Selo, Svoić, Štirkovac, Točak Perjasički, Zinajevac, Donja Perjasica.

OPĆINA BOSILJEVO

I. izborna jedinica

Bosiljevo - Beč, Biturajci, Bosiljevo, Krč Bosiljevski, Potok Bosiljevski, Varoš Bosiljevski, Dugače, Fućkovac, Hrsina, Korenić Brdo, Kraljevo Selo, Laslavići, Lipovšćaki, Lisičina Gorica, Novo Selo Bosiljevsko, Orišje, Podrebar, Rendulići, Resnik Bosiljevski, Skoblić Brdo, Strgari, Vrhova Gorica.

II. izborna jedinica

Grabrk - Dani, Grabrk, Malik, Mateše, Otok na Dobri, Soline, Podumol, Špehari, Umol.

III. izborna jedinica

Prikuplje - Bosanci, Fratrovci, Glavica, Jančani, Johi, Kasuni, Milani, Pribanjci, Sela Bosiljevska, Spahići, Žubrinci.

IV. izborna jedinica

Vodena Draga.

OPĆINA CETINGRAD

I. izborna jedinica

Cetingrad, Podcetin, Ruševica, Strmačka, Kuk, Delić Poljana, Batnoga, Polojski Varoš.

II. izborna jedinica

Tatar Varoš, Gnojnice, Donje Gnojnice, Gornje Gnojnice, Ponor, Donja Žrvnica, Gornja Žrvnica, Glinice, Begovo Brdo, Bilo, Kapljuh, Gojkovac.

III. izborna jedinica

Kruškovača, Komesarac, Srednje Selo, Luke, Kestenje, Bogovolja, Trnovi, Cetinski Varoš, Sadikovac.

IV. izborna jedinica

Maljevac, Malj. Selište, Buhača, Pašin Potok, Grabarska, Šiljkovača, Đurin Potok.

OPĆINA DRAGANIĆ

I. izborna jedinica

Lazina, Franjetići.

II. izborna jedinica

Draganići, Vrh Draganićki, Križančići, Barkovići.

III. izborna jedinica

Vrbanci, Jazvaci, Budrovci Draganićki, Darići.

IV. izborna jedinica

Lug Draganićki, Bencetići, Goljak Draganićki, Mrzljaki Draganićki.

OPĆINA GENERALSKI STOL

I. izborna jedinica

Gorinci, Skukani, Radočaji, Tomašići, Lipov Pesak, Lipa, Trnovo, Gradišće, Protulipa, Brcković Draga, Sarovo, Crno Kamanje.

II. izborna jedinica

D.Bukovlje, G.Bukovlje, Mrežnički Brest, Jankovo Selište, Keići, Mateško Selo, Petrunići.

III. izborna jedinica

Erdelj, Dobrenići, Dobranske Goričice, Generalski Stol kbr. 8-23.

IV. izborna jedinica

Generalski Stol - ostali brojevi, Duga Gora, Gornji Zvečaj.

OPĆINA JOSIPDOL

I. izborna jedinica

Josipdol - Carevo Polje, Čakovac-Šušnjevo selo, Josipdol.

II. izborna jedinica

Modruš - Cerovnik, Modruš, Munjava Modruška, Sabljaki Modruški, Vojnovac.

III. izborna jedinica

Oštarije.

IV. izborna jedinica

Mihaljević selo, Skradnik.

OPĆINA KRNJAK

I. izborna jedinica

Krnjak, Grabovac Krnjački, Grabovac Vojnički.

II. izborna jedinica

Gornji Budački, Trupinjak Vel.Crkvina, Rastovac Budački, Suhodol Budački, Mala Crkvina, Partizansko Žarište, Zagorje.

III. izborna jedinica

Budačka Rijeka, Burić Selo, Bijeli Klanac, Brebernica, Dvorište, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Mlakovac.

IV. izborna jedinica

Čatrnja, Dugi Dol, Gornji Skrad, Podgorje, Krnjački Ponorac, Poljana Vojnička, Perić, Vojnović Brdo.

OPĆINA LASINJA

I. izborna jedinica

Banski Kovačevac, Sjeničak Lasinjski.

II. izborna jedinica

Prkos Lasinjski, Novo Selo Lasinjsko.

III. izborna jedinica

Lasinja, Crna Draga.

IV. izborna jedinica

Desni Štefanki, Desno Sredičko.

OPĆINA NETRETIĆ

I. izborna jedinica

Netretić, Mali Modruš Potok, Brajak Brdo, Donje Stative, Kolenovac, Zaborsko Selo, Lončar Brdo, Goli Vrh Netretićki, Pišćetke, Završje Netretićko.

II. izborna jedinica

Kunić Ribnički, Jakovci Netretićki, Planina Kunićka, Lonjgari, Rosopajnik, Baići, Pavičići, Bogovci, Mrzljaki, Ladešići, Culibrki, Donje Prilišće, Srednje Prilišće, Gornje Prilišće, Vukova Gorica, Račak, Vel.Modruš Potok, Vinski Vrh.

III. izborna jedinica

Jarče Polje, Straža, Tončići, Maletić, Kućevice.

IV. izborna jedinica

Dubravci, Dubravčani, Mračin.

V. izborna jedinica

Zagradci, Rešetarevo, Skupica, Bukovlje Netretićko, Novigrad, Frketić Selo.

OPĆINA PLAŠKI

I. izborna jedinica

Latin, Kunić, Pothum Plaščanski, Međeđak (D.Grbe).

II. izborna jedinica

Lapat, Jezero I dio, Janja Gora, Vera, Plaška Glava (Kraguljci).

III. izborna jedinica

Zebići-Vukelići, Bratstva i jedinstva dio (Partizanski put, R.Šupice, S. Kosanovića, N.Tesle, P.Šumonje, Đ.Vukelića).

IV. izborna jedinica

Bratstva i jedinstva dio (M.Tita, B.Kosanovića, 5. aprila, S.Milašinčića, R.Pogrmilovića, B.Latasa, Industrijska, D.Kosanovića, D.Mudraka, V.Kosanovića, V.Nazora, V.Skorupana).

OPĆINA RAKOVICA

I. izborna jedinica

Rakovica, Brajdić selo, Drage, Rakovačko Selište, Oštarski Stanovi, Jelov Klanac, G. Močila, Lipovača, Sadilovac, Irinovac, Grabovac.

II. izborna jedinica

Drežnik Grad, Lipovača, Sadilovac, Irinovac, Grabovac.

III. izborna jedinica

Drežničko Selište, Korita, Čatrnja, Korana.

IV. izborna jedinica

Nova Kršlja, Kordunski Ljeskovac, Jamarje, Mašvina, Koranski Lug, Basara, Broćanac, Stara Kršlja, Lipovac.

OPĆINA RIBNIK

I. izborna jedinica

Ribnik.

II. izborna jedinica

Griče, Sračak, Stankovci, Jadrići.

III. izborna jedinica

Mošanci, Obrh, Novaki Lipnički, Skradsko Selo, Veselići, Gornja Stranica.

IV. izborna jedinica

Drenovica Lipnička, Jarnevići, Jasenovica, Lipnik, Martinski Vrh, Sopčić Vrh.

V. izborna jedinica

Gorica Lipnička, Ravnica, Gornji Goli, Vrh Lipnički, Donja Stranica.

OPĆINA SABORSKO

I. izborna jedinica

Blata - Blata, Begovac Plaščanski.

II. izborna jedinica

Lička Jesenica - Vukelići, Vezmari, Centar.

III. izborna jedinica

Saborsko - Borik, Tuk, Brdine, Kloštar, Alan, Senj, Funtana, Panići, Skrada.

IV. izborna jedinica

Kuselj - Biljevina, Kuselj, Čorkova uvala, Ravni Lug.

OPĆINA TOUNJ

I. izborna jedinica

Tounj, Gerovo Tounjsko

II. izborna jedinica

Kamenica Skrad, Tržić Tounjski.

III. izborna jedinica

Zdenac.

IV. izborna jedinica

Rebrovići.

V. izborna jedinica

Potok Tounjski.

OPĆINA VOJNIĆ

I. izborna jedinica

Vojnić, Vojišnica, Ključar, Kartalije, Jurga, Radonja, Vrelo Utinje, Krivaja Vojnička, Međeđak Utinjski, Loskunja, Gaćeša Selo, Malešević Selo, Kolarić.

II. izborna jedinica

Knežević Kosa, Živković Kosa, Bukovica Utinjska, Mandić Selo, Brdo Utinjsko, Kokirevo.

III. izborna jedinica

Kupljensko, Johovo, Miholjsko, Selekova Poljana, Radmanovac, Rajić Brdo, Podsedlo.

IV. izborna jedinica

Krstinja, Dunjak, Petrova Poljana, Lipovac Krstinjski, Kestenovac, Klokoč, Prisjeka, Kusaja, Gornja Brusovača, Donja Brusovača, Đaperovac, Mracelj, Svinjica Krstinjska, Gejkovac, Štakorovica, Klupica, Lisine, Mračaj Krstinjski, Široka Rijeka.

OPĆINA ŽAKANJE

I. izborna jedinica

Kamanje, Mali vrh Kamanjski, Preseka Ozaljska, Brlog Ozaljski, Velik Vrh Kamanjski, Reštovo.

II. izborna jedinica

Jurovski Brod, Bubnjarački Brod, Donji Bukovac Žakanjski, Gornji Bukovac Žakanjski, Bubnjarci, Orljakovo.

III. izborna jedinica

Jurovo, Mišinci, Brihovo, Žakanje, Žakanjska sela, Breznik Žakanjski, Jugovac.

IV. izborna jedinica

Zaluka Lipnička, Pravutina, Mala Paka, Velika Paka, Ertić, Kohanjac.

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 14.

U Varaždinskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Grad Varaždin - ulice: Vrazova, Graberje, Kapucinski trg, Cankareva, Kačićeva, V. Lisinskog, Trg slobode, Halerova aleja, Franjevački trg, Kranjčevićeva, Trg M. Stančića, Bakačeva, Padovčeva, Uršulinska, Školska, Draškovićeva, Habdelićeva, Strossmayerovo šetalište, Trg kralja Tomislava, Gajeva, Pavlinska, Gundulićeva, Uska, Šenoina, Kukuljevićeva, Stepinčeva, Cesarčeva, Preradovićeva, O. Price, Trenkova, Trg bana Jelačića, Nazorova, Kurelčeva, Viktora Cara Emina, Vodnikova, Prolaz N. Fallera, Tijesna, Masarykova, Merlićeva, Kralja P. Svačića, Kralja P. Krešimira IV, Slavenska, Miškinina, Vančikova, Leskovara, Pupinova, F. Starea, Istarska, Primorska, Matice Hrvatske, Šemovečkih žrtava, Svilarska, Ivanečka, R. Hercega, Težakova, Vodovodna, Posmodijeva, Lepoglavska, Jurkovičeva, Hebrangova, A. Kovačića, V. Rosenberg-Ružić, Trakošćanska od kbr. 1 do 13, Starčevićeva, Zavojna, Široke ledine, Hercegovačka, Trstenjakova, V. Sokola, F. Seljana, S. Raškaj, J. E. Tomića, V. Bukovca, Kumičićeva, Matošev trg, Vežićeva, Kvaternikova, Šterova, Bosanska, Dvorščakova, Marulićeva, Zajčeva, Toplička, Harambašićeva, Habijanska, V. Prelogi, Vinkovčak, Župančićeva, M. A. Reljkovića, B. Pašića, F. Horvata-Kiša, Lj. Filipeca, Đ. Kuhara, I. Belostenca, A. Vramca, Livadsko naselje, Dravska poljana, Optujska, F. Račkog, Adanićeva, Gortanova, Njegoševa, G. Krkleca, B. Plazzeriano, Jagićeva, Vojnovićeva, B. Radičevića, Domjanićeva, Radnička, Vinička, Svibovečka, Trnovečka, Hegedušićeva, Baranjska, Petrijanska, Bakračka, Krapinska, Bilogorska, Augustinčićeva, Žumberačka, Nova ulica, Hraščica, F. Konščaka, A. Jurinca, S. Glavača, K. Š. Đalskog, Špinčićeva, Sajmište, N. Tesle, Zavrtnica, Boškovićeva, Međimurska, Koprivnička, Banijska, Creska, Čakovečka, Vukovarska, Dubrovačka, Hvarska, Krajiška, Kordunska, Labinska, Lička, Lošinjska, Osječka, Preloška, Vinkovačka, Rapska, Dravska, Zagorska, Trg M. Gupca, Trg P. Štossa i Ludberška.

II. izborna jedinica

Grad Varaždin - ulice: Kolodvorska, Milčetićeva, Bogovićeva, O. Keršovanija, Anina, Supilova, I. Mikaca, A. Wisserta, T. Brezovačkog, I. Pregošića, V. Novaka, R. Horvata, M. Vrhovca, Braće Vidović, K. Filića, Aleja kralja Zvonimira, Zrinskih i Frankopana, Blažekova, A. Mihanovića, Prešernova, Vidovski trg, Zagrebačka, Kozarčeva, Krizmanova, Zadrugarska, Dalmatinska, T. Ujevića, M. Krleže, Vukovićeva, B. Radić, Trakošćanska od kbr. 14 do kraja, Z. i V. Milkovića, Režekova, I. G. Kovačića, F. Košćeca, Kratka, Križanićeva, M. Laginje, I. Rangera, A. B. Šimića, M. Vidović, Đ. Sudete, Vidovečka, J. Pupačića, I. Meštrovića, F. Galinca, Jalkovečka, P. Bjelčića, J. Kraša, R. Klas, Braće Slukan, V. Međerala, I. Trnskog, N. Trnine, Demetrova, Držićeva, Hadžićeva, Vidrićeva, F. Galovića, D. Rakovca, D. Cesarića, G. Horvata, F. Livadića, I. Gorzo, Z. Kunc, V. Žganeca, L. Botića, Biškupečka, Trg I. Perkovca, Mažuranićeva, Športska, Gospodarska, Lj. Babića, Varteksova, Sajmišna, M. Maleza, Plitvička, T. Miškulina, Kneza Višeslava, M. Kolarića st., Moslavačka, Kneza Trpimira, V. Deduša, L. Pihlera i V. Kollandera.

III. izborna jedinica

Grad Varaždin (naselja Kučan Marof, Kučan Gornji, Kučan Donji, Zbelava), općine Trnovec Bartolovečki i Donji Martijanec.

IV. izborna jedinica

Grad Ludbreg i općine Mali Bukovec, Veliki Bukovec, Sveti Đurđ.

V. izborna jedinica

Grad Varaždinske Toplice i općine Ljubešćica, Jalžabet, Gornji Kneginec.

VI. izborna jedinica

Grad Novi Marof, općine Breznica, Visoko, Hum Breznički.

VII. izborna jedinica

Grad Varaždin (naselja Jalkovec, Poljana, Črnec, Gojanec) i općine Sveti Ilija, Beretinec, Vidovec, Maruševec.

VIII. izborna jedinica

Grada Ivanec i općina Klenovnik.

IX. izborna jedinica

Grad Lepoglava i općine Bednja, Donja Voća.

X. izborna jedinica

Općine Sračinec, Petrijanec, Vinica, Cestica.

b) Gradsko vijeće

Članak 15.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Varaždinske županije su:

GRAD IVANEC

I. izborna jedinica

Ivanec - ulice: Đ. Arnolda, E. Kumičića, Gundulićeva, Trakošćanska, M. Hrga, Kolodvorska, Varaždinska, Trg hrvatskih ivanovaca, V. Nazora, B. Radić, L. Šabana, Lj. Gaja, Rudarska, R. Rajtera od početka do kbr. 140 (parni brojevi) i od početka do kbr. 103 (neparni brojevi), Bistrica, Vinogradska, Hrazdira, Zavojna, I. Kukuljevića, Jezerski put, M. Gupca, V. Jagića, Zagorska, Zeleni dol i I. G. Kovačića.

II. izborna jedinica

Ivanec - ulice: R. Rajtera od kbr. 142 do kraja (parni brojevi) i od kbr. 105 do kraja (neparni brojevi), Matoševa, N. Falera, Pahinsko, Jamine, Hrastićje, F. Pusta, Frankopanska, Vukovićeva, Kralja Tomislava, Šenoina, M. Maleza, A. Mihanovića, Kraševec, Žrtava hrvatskih domovinskih ratova, A. Cesarca, Kalnička Ivanuševac te naselja Lančić, Vuglovec, Gečkovec i Kaniža.

III. izborna jedinica

Bedenec, Jerovec, Ribić Breg i Horvatsko.

IV. izborna jedinica

Prigorec, Punkve, Ivanečko Naselje, Ivanečki Vrhovec, Lukavec i Vitešinec.

V. izborna jedinica

Gačice, Cerje Tužno, Salinovec, Ivanečka Željeznica, Željeznica, Stažnjevec i Lukavec.

VI. izborna jedinica

Margečan, Seljanec, Osečka, Radovan, Pece, Škriljevec i Lovrečan.

GRAD LEPOGLAVA

I. izborna jedinica

Lepoglava - ulice: Radnička, Lj. Gaja, Frankopanska, B. Radića, Hrvatskih Pavlina od početka do kbr. 33, Vinogradska, Jeles, Ves, Čret, Budim, Borje, Gečkovec.

II. izborna jedinica

Lepoglava - ulice: Šumec, Patačićeva, Zagorska, Trakošćanska, Purga, I. Rangera, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A.G. Matoša i naselja: Muričevec, Očura, Vulišinec i Kamenički Vrhovec.

III. izborna jedinica

Lepoglava - ulice: Trg kralja Tomislava, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, M. Gupca, A. Stepinca, I. Belostenaca, A. Šenoe, A. Mihanovića, Hrvatskih pavlina od kbr. 33 do kraja, Gorica, Varaždinska, Sv. Ivana, Sestranec, Bana Jelačića, A. Kovačića.

IV. izborna jedinica

Kamenica, Kameničko Podgorje, Žarovnica i Crkovec.

V. izborna jedinica

Zlogonje, Zalužje, Gornja Višnjica, Donja Višnjica, Višnjička Jazbina i Bednjica.

GRAD LUDBREG

I. izborna jedinica

Ludbreg - ulice: Sajmište, Bednjanska, Koprivnička, F. Galovića, P. Miškine, Lovački put, Vinogradska, Bana Jelačića, Kalnička, M. Krleže, T. Ujevića, M. Winter, Prigorska, R. Fizira, Rapska, M. Marulića, P. Preradovića, Trg Sv. Trojstva, M. Gupca i Ludbreški Vinogradi.

II. izborna jedinica

Ludbreg - ulice: P. Zrinskog, I. Gundulića, Trg slobode, Strosmayerova, A. Nemčića, A. Starčevića, M. Kerstnera, V. Lisinskog, Lj. Gaja, P. Krešimira, Kačićeva, Zagorska, A. Mihanovića, A. Šenoe, Školska, Frankopanska, Kolodvorska, B. Radića, Zagrebačka, Preloška, V. Fizira, Varaždinska i A.G. Matoša.

III. izborna jedinica

Sigetec, Apatija, Kućan i Slokovec.

IV. izborna jedinica

Selnik i Hrastovsko.

V. izborna jedinica

Globočec, Čukovec, Bolfan i Segovina.

GRAD NOVI MAROF

I. izborna jedinica

Novi Marof, Remetinec od početka do kbr. 76

II. izborna jedinica

Remetinec od kbr. 77 do kraja, Strmec Remetinečki, Presečno od početka do kbr. 137

III. izborna jedinica

Ključ, Oštrice, Orehovec, Presečno od kbr. 138 do kraja

IV. izborna jedinica

Možđenec, Grana, Gornje Makojišće, Paka, Sudovec, Donje Makojišće

V. izborna jedinica

Mađarevo, Krč, Topličica, Jeleščak, Kamena Gorica, Podrute od početka do kbr. 123

VI. izborna jedinica

Podevčevo, Završje Podbelsko, Filipići, Bela, Podrute od kbr. 124 do kraja

GRAD VARAŽDIN

I. izborna jedinica

Varaždin - ulice: Franjevački trg, Kranjčevićeva, Trg M. Stančića, Bakačeva, Padovčeva, Uršulinska, Školska, Draškovićeva, Habdelićeva, Strossmayerovo šetalište, Trg kralja Tomislava, Gajeva, Pavlinska, Gundulićeva, Uska, Šenoina, Kukuljevićeva, Stepinčeva, Cesarčeva, Preradovićeva, O. Price, Trenkova ulica, Trg bana Jelačića, Nazorova, Kurelčeva, Viktora Cara Emina, Vodnikova, Prolaz N. Fallera, Tijesna, Kolodvorska, Milčetićeva, Bogovićeva, O. Keršovanija, Anina, Supilova od kbr. 2 do 16 (samo parni brojevi), Masarykova, Merlićeva, Kralja P. Svačića, Kralja P. Krešimira IV, Slavenska, F. Konščaka, A. Jurinca, S. Glavača, K. Š. Đalskog, Špinčićeva, Sajmište, N. Tesle i Zavrtnica.

II. izborna jedinica

Varaždin - ulice Vrazova, Graberje, Kapucinski trg, Cankareva, Kačićeva, V. Lisinskog, Trg slobode, Halerova aleja, Blažekova, A. Mihanovića, Vidovski trg, Zagrebačka od početka do kbr. 19, Trakošćanska ulica kbr. 14, 16, 18, 20, 22 i 24, B. Radića od kbr. 1 do 15 te kbr. 15a, 15b i 15c, F. Račkog, Adanićeva, Gortanova, Njegoševa, G. Krkleca, B. Plazzeriano, Jagićeva, Vojnovićeva, B. Radičevića, Domjanićeva, Radnička, Vinička, Svibovečka, Trnovečka, Hegedušićeva, Baranjska, Petrijanska, Bakračka, Krapinska, Bilogorska, Augustinčićeva, Žumberačka i Nova ulica.

III. izborna jedinica

Varaždin - ulice: Vančikova, Leskovara, Pupinova, F. Starea, Istarska, Primorska, Matice Hrvatske, Šemovečkih žrtava, Svilarska, I. Mikaca, A. Wisserta, T. Brezovačkog, I. Pregošića, Kozarčeva, Krizmanova,Prešernova, Zadrugarska, Dalmatinska, Supilova kbr. 3, 3a, 5, 5a i 7, te parni brojevi od 18 do 44, T. Ujevića od početka do kbr. 9 te kbr. 11, 13, 15, Zagrebačka od kbr. 22 do 90 (samo parni brojevi) te od kbr. 21 do 73 (samo neparni brojevi), Aleja kralja Zvonimira, V. Novaka, R. Horvata, M. Vrhovca, Braće Vidić.

IV. izborna jedinica

Varaždin - ulice: K. Filića, Zrinskih i Frankopana, M. Krleže, Vukovićeva, D. Cesarića, G. Horvata, F. Livadića, I. Gorzo, Z. Kunc, V. Žganeca i L. Botića.

V. izborna jedinica

Varaždin - ulice: B. Radić od kbr. 16 do kraja, Ivanečka, R. Hercega, Težakova, Vodovodna, Posmodijeva, Trakošćanska od kbr. 1 do 13, Z. i , F. Košćeca, Kratka ulica, Lepoglavska, Jurkovičeva, Hebrangova, A. Kovačića, V. Rosenberg-Ružić.

VI. izborna jedinica

Varaždin - ulice: Križanićeva, M. Laginje, I. Rangera, A. B. Šimića, M. Vidović, Đ. Sudete, Vidovečka, J. Pupačića, I. Meštrovića, F. Galinca, Jalkovečka, P. Bjelčića, J. Kraša, R. Klas, Braće Slukan, T. Ujevića kbr. 10, 12, 14 i od kbr. 16 do kraja, V. Međerala, I. Trnskog, N. Trnine, Demetrova, Držićeva, Hadžićeva, Vidrićeva, F. Galovića, D. Rakovca, V. Miljkovića, Režekova, I.G. Kovačića, Koščeca i Kratka ulica.

VII. izborna jedinica

Varaždin - ulice: Starčevićeva, Zavojna, Široke ledine, Hercegovačka, Trstenjakova, V. Sokola, F. Seljana, S. Raškaj, J. E. Tomića, V. Bukovca, Kumičićeva, Matošev trg, Vežićeva, Kvaternikova, Šterova, Bosanska, Dvorščakova, Marulićeva, Zajčeva, Toplička, Harambašićeva, Habijanska, V. Prelogi, Vinkovčak, Župančićeva, M. A. Reljkovića, B. Pašića, F. Horvata-Kiša, Lj. Filipeca, Đ. Kuhara, I. Belostenca, A. Vramca, Livadsko naselje, Dravska poljana, Optujska i naselje Hraščica.

VIII. izborna jedinica

Varaždin - ulice: Boškovićeva, Međimurska, Koprivnička, Banijska, Creska, Čakovečka, Vukovarska, Dubrovačka, Hvarska, Krajiška, Kordunska, Labinska, Lička, Lošinjska, Osječka, Preloška, Vinkovačka, Rapska, Dravska, Zagorska, Trg M. Gupca, Trg P. Štossa i Ludbreška, Miškinina, Vančikova, Leskovara, Pupinova i Stareka.

IX. izborna jedinica

Varaždin - ulice: Biškupečka, Trg I. Perkovca, Mažuranićeva, Športska, Gospodarska, Lj. Babića, Varteksova, Sajmišna, M. Maleza, Zagrebačka kbr. 85, 87, 89 te od kbr. 91 do kraja, Plitvička, T. Miškulina, Kneza Višeslava, M. Kolarića st., Moslavačka, Kneza Trpimira, V. Deduša, L. Pihlera, V. Kollandera te naselja Jalkovec, Poljana, Črnec i Gojanec.

X. izborna jedinica

Varaždin - ulice : te naselja Kučan Marof, Kučan Gornji, Kučan Donji i Zbelava.

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

I. izborna jedinica

Varaždinske Tolice - ulice: Trg Republike, Trg slobode, Trg A. Mihanovića, Maršala Tita, Kneza Branimira, Kneza Domagoja, Bana Jelačića, Prolaz Metela Ožegovića, M. Gupca, K. Vodopadu, I. Tkalčića, Prolaz dr. J. Lochert, Prolaz Z. Šuflay, Varaždinska, Tonimirska, Vinogradska, Nad zidom, Duga ulica, N. Šubić Zrinskog, B. Radić, dr. I. Martinca, A. i I. Kukuljevića, J. Čabrijana, I. Gundulića, A.G. Matoša, D. Domjanića, Vanjkovec, D. Horvata, V. Kirinića, Kralja Tomislava od kbr. 49 do 53 (neparni brojevi) i od kbr. 52 do 64 (parni brojevi), V. Nazora, M. Krleže, V. Jagića, 32. divizije, Ludbreška, Naselje hrvatskog proljeća, dr. J. Šlosera i naselje Vrtlinovec.

II. izborna jedinica

Varaždinske Toplice - ulice: Zagrebačka, M. Pušteka, Topličnjak, Vrtna, Selnička, Cvijetna, Kralja Zvonimira, Bregovita, Kralja Tomislava od kbr. 1 do 47 (neparni brojevi) te od kbr. 2 do 50 (parni brojevi), Perivoj M. Ružičke Strozzi i Kneza Trpimira te naselja Petkovec Toplički, Črnile, Hrastovec Toplički, Boričevec Toplički i Čurilovec.

III. izborna jedinica

Škarnik, Piščanovec, Martinkovec, Jarki Horvatićevi, Svibovec, Tuhovec i Lukačevec Toplički.

IV. izborna jedinica

Leskovec Toplički, Drenovec, Jalševec Svibovečki i Lovrentovec.

V. izborna jedinica

Poljana, Rukljevina, Donja Poljana, Grašćevina i Retkovec Svibovečki.

c) Općinsko vijeće

Članak 16.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području varaždinske županije su:

OPĆINA BEDNJA

I. izborna jedinica

Bednja, Gorenec Mali, Gorenec Veliki, Pleš, Purga Bednjanska, Šinkovica Šaška, Šinkovica Bednjanska.

II. izborna jedinica

Rinkovec, Benkovec, Podgorje Bednjansko, Prebukovje, Viletinec, Vrhovec Bednjanski.

III. izborna jedinica

Vrbno, Vranojelje, Pašnik, Osonjak, Ježovec Donji, Ježovec Gornji, Šaša.

IV. izborna jedinica

Cvetlin, Jazbina Cvetlinska, Brezova Gora, Jamno, Trakošćan, Meljan.

OPĆINA BREZNICA

I. izborna jedinica

Breznica od kućnog broja 1 do 133 i Jarek Bisaški.

II. izborna jedinica

Breznica od kućnog broja 134 do 314.

III. izborna jedinica

Bisag, Borenec, Čret Bisaški, Tkalec Breznički, Jales Breznički, Podvorec i Mirkovec.

IV. izborna jedinica

Drašković.

OPĆINA BREZNIČKI HUM

I. izborna jedinica

Hum Breznički.

II. izborna jedinica

Butkovec, Krščenovec.

III. izborna jedinica

Radešić.

IV. izborna jedinica

Šćepanje.

OPĆINA BERETINEC

I. izborna jedinica

Beretinec - ulice: A. Šenoe, N. Tesle, R. Šanjeka, Lj. Gaja, V. Nazora, Braće Radić, Varaždinska, Vrtna, Trg Slobode, Trg Bana Jelačića do kućnog broja 96a.

II. izborna jedinica

Trg Bana Jelačića od kućnog broja 98, Trg Hrvatskih branitelja, A. Lisičeka, Vinogradarska, R. Končara, Belska.

III. izborna jedinica

Ledinec.

IV. izborna jedinica

Črešnjevo.

OPĆINA CESTICA

I. izborna jedinica

Gornje Vratno, Vratno Otok i Radovec.

II. izborna jedinica

Cestica, Križovljan Radovečki, Virje Otok, Virje Križovljansko i Radovec Polje.

III. izborna jedinica

Babinec, Kolarevec, Falinićbreg, Brezje Dravsko, Veliki Lovrečan, Mali Lovrečan, Lovrečan Otok, Dubrava Križovljanska, Lovrečan Brijeg i Dubrava Brijeg.

IV. izborna jedinica

Selci Križovljanski, Jarki, Natkrižovljan, Malo Gradišće, Veliko Gradišće i Križanče.

OPĆINA DONJA VOĆA

I. izborna jedinica

Donja Voća od kbr. 1 do 130, Slivarsko, Fotez Breg.

II. izborna jedinica

Donja Voća od kbr 131 do 355, Plitvica Voćanska.

III. izborna jedinica

Gornja Voća.

IV. izborna jedinica

Rijeka Voćanska, Budinščak, Jelovec Voćanski.

OPĆINA DONJI MARTIJANEC

I. izborna jedinica

Gornji Matrijanec, Rivalno i Slanje.

II. izborna jedinica

Poljanec i Križovljan.

III. izborna jedinica

Donji Martijanec, Sudovčina i Vrbanovec.

IV. izborna jedinica

Hrastovljan, Čičkovina i Madaraševec.

OPĆINA GORNJI KNEGINEC

I. izborna jedinica

Kneginec Gornji - ulice: Kolodvorska, Breznička, Toplička od početka do kbr. 139, Gornji Kneginec bb i Kneginec Donji.

II. izborna jedinica

Kneginec Gornji - ulice: Toplička od 140 do kraja, Knegingradska, Bana Jelačića, A. Starčevića, T. Ujevića, Školska i Šmičkovec.

III. izborna jedinica

Turčin, Mali Vrh i Dugi Vrh od početka do kbr. 53a.

IV. izborna jedinica

Dugi Vrh od kbr. 54 do kraja, Lužan Biškupečki, Halić, Banjšćina, Mostečka, Melinec, Glavić, Koradovica i Varaždinbreg.

OPĆINA JALŽABET

I. izborna jedinica

Jalžabet.

II. izborna jedinica

Imbriovec, Novakovec.

III. izborna jedinica

Leštakovec, Pihovec, Kelemen.

IV. izborna jedinica

Jakopovec, Kaštelanec.

OPĆINA KLENOVNIK

I. izborna jedinica

Klenovnik od kbr. 1 do 195.

II. izborna jedinica

Klenovnik od kbr. 196 do 375.

III. izborna jedinica

Vukovoj, Gorenec, Plemenščina.

IV. izborna jedinica

Lipovnik, Dubravec.

OPĆINA LJUBEŠĆICA

I. izborna jedinica

Ljubeščica - ulice: Bednjanska, Kalnička, Vinogradarska, Križevačka i Zagorska.

II. izborna jedinica

Ljubeščica - ulice: Zagrebačka, Ulica Ljuba voda, Braće Radić, S. Radić, Rudnička, Ivanovo Polje, Javorni Vrh, Peskovec, Žulinec, Toplička.

III. izborna jedinica

Kapela Kalnička, Rakovec.

IV. izborna jedinica

Ljubelj, Kalnički Ljubelj.

OPĆINA MALI BUKOVEC

I. izborna jedinica

Mali Bukovec.

II. izborna jedinica

Županec i Novo Selo Podravsko.

III. izborna jedinica

Sveti Petar Ludbreški.

IV. izborna jedinica

Martinić i Lunjkovec.

OPĆINA MARUŠEVEC

I. izborna jedinica

Ladenje Donje, Koretinec.

II. izborna jedinica

Cerje Nebojse, Maruševec, Čalinec, Kapenec, Biljevec.

III. izborna jedinica

Greda, Selnik, Jurketinec, Bikovec.

IV. izborna jedinica

Novaki, Druškovec, Koškovec, Brodarevec, Korenjak.

OPĆINA PETRIJANEC

I. izborna jedinica

Petrijanec - ulice: V. Nazora od početka do kbr. 93 (neparni brojevi) te od kbr. 2 do 70 (parni brojevi), Športska, I.G. Kovačića, Vrtna i naselje Majerje.

II. izborna jedinica

Petrijanec - ulice: Zelendvorska, M. Krleže, A. Augustinčića, V. Nazora od kbr. 95 do kraja (neparni brojevi) i od kbr. 72 do kraja (parni brojevi), Lj. Gaja, Korteš, Grofa Bombelesa, Nova ulica M. Gupca, Dravska, A. Starčevića, B. Radić, Butina, Zrinskih i Frankopana, Bana Jelačića, A. Hebranga, A. Stepinca i Trg Sv. Petra.

III. izborna jedinica

Nova Ves.

IV. izborna jedinica

Strmec i Družbinec.

OPĆINA SRAČINEC

I. izborna jedinica

Sračinec - ulice: V. Jagića, M. Krleže, 8. svibnja, M. Melinčeka, Trg slobode, Cvijetna ulica, Zelendvorska od kbr. 1 do 60, Đ. Kuhara, Lj. Gaja od kbr. 1 do 64, Varaždinska od kbr. 48. do 132 (parni brojevi) i od kbr. 17 do 93 (neparni brojevi), N. Tesle, Matoševa.

II. izborna jedinica

Sračinec - ulice: Vukovarska, M. Stančića, A. Mihanovića, Dravska, Ulica Sv. Antuna, V. Nazora, Lj. Gaja od kbr. 65 do kraja, Varaždinska od kbr. 134 do 190 (parni brojevi) i od kbr. 95 do 273 (neparni brojevi).

III. izborna jedinica

Sračinec - ulice: M. Gupca, Kralja Tomislava, I.G. Kovačića, Zelendvorska od kbr 61 do kraja (od Nazorove do kraja), B. Radić, I. Kukuljevića, Varaždinska od kbr. 275 do 369 (neparni brojevi) i od kbr. 192 do 302 (parni brojevi), G. Krkleca, A. Šenoe, Vrtna, Trg M. Tita.

IV. izborna jedinica

Svibovec.

OPĆINA SVETI ĐURĐ

I. izborna jedinica

Hrženica i Komarnica.

II. izborna jedinica

Sveti Đurđ i Luka.

III. izborna jedinica

Karlovec, Priles i Obrankovec.

IV. izborna jedinica

Sesvete i Struga.

OPĆINA SVETI ILIJA

I. izborna jedinica

Beletinec, Krušljevec.

II. izborna jedinica

Sveti Ilija, Doljan.

III. izborna jedinica

Seketin, Žigrovec.

IV. izborna jedinica

Tomaševec Biškupečki, Križanec.

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

I. izborna jedinica

Trnovec I - ulice: Radnička, Nova, Nazorova, Zbelske, N. Tesle, I. Cankara, I. Mažuranića, Varaždinska, Kratka, Branimirova, G. Krkleca i Vrtna.

II. izborna jedinica

Trnovec II - ulice: LJ. Gaja, Bartolovečka, Cvjetna, Male Ledine, Široke Ledine, B. Radića, R. Boškovića, A. Šenoe, A. Kovačića, Zeleni put, M. Krleže, Ludbreška, Dravska, K. Tomislava, S. Vraza, Trnovec Bartolovečki bb i broj 13.

III. izborna jedinica

Bartolovec, Štefanec, Žabnik.

IV. izborna jedinica

Šemovec, Zamlaka.

OPĆINA VELIKI BUKOVEC

I. izborna jedinica

Veliki Bukovec - ulice: Travska, Kolarova i Prvomajska.

II. izborna jedinica

Veliki Bukovec - ulice: Sovićeva i Modrićeva.

III. izborna jedinica

Kapela Podravska od početka do kbr. 102.

IV. izborna jedinica

Kapela Podravska od kbr. 103 do kraja i naselje Dubovica od početka do kbr. 44.

V. izborna jedinica

Dubovica od kbr. 45 do kraja.

OPĆINA VIDOVEC

I. izborna jedinica

Vidovec, Cargovec, Šijanec, Papinec, Zamlača.

II. izborna jedinica

Domitrovec, Budislavec, Krkanec.

III. izborna jedinica

Tužno.

IV. izborna jedinica

Nedeljanec, Prekno.

OPĆINA VINICA

I. izborna jedinica

Vinica.

II. izborna jedinica

Gornje Ladanje.

III. izborna jedinica

Marčan, Goruševnjak i Peščenica Vinička.

IV. izborna jedinica

Donje Vratno i Vinica Breg.

OPĆINA VISOKO

I. izborna jedinica

Kračevec, Đurinovec, Vinično.

II. izborna jedinica

Presečno Visočko, Vrh Visočki.

III. izborna jedinica

Visoko.

IV. izborna jedinica

Čanjevo.

VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 17.

U Koprivničko-križevačkoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Sveti Petar Orehovec, Barlabaševec, Bočkovec, Bogačevo, Bogačevo Riječko, Borje, Brdo Orehovečko, Brezje Miholečko, Brežani, Črnčevec, Dedina, Deklešanec, Donja Rijeka, Donji Fodrovec, Dropkovec, Fajerovec, Ferežani, Finčevec, Fodrovec Riječki, Gorica Miholečka, Gornja Rijeka, Gornji Fodrovec, Gregurovec, Guščerovec, Hižanovec, Hrgovec, Kalnik, Kamešnica, Kapela Ravenska, Kolarec, Kostanjevec Riječki, Kusijevec, Lukačevec, Međa, Miholec, Mikovec, Mokrice Miholečke, Nemčevec, Obrež Kalnički, Orehovec, Piškovec, Podvinje Miholečko, Pofuki, Popovec Kalnički, Potok Kalnički, Rovci, Selanec, Sela Ravenska, Selnica Miholečka, Šalamunovec, Šopron, Štrigovec, Vinarec, Voljavec Riječki, Vojnovec, Vukovec, Vukšinec Riječki, Zaistovec, Zamladinec, Apatovec, Carevdar, Čabraji, Donja Glogovnica, Gornja Glogovnica, Ivanec Križevački, Jarčani, Mali Carevdar, Kostadinovac, Mali Potočec, Marinovec, Mičijevac, Novi Bošnjani, Osijek Vojakovački, Pobrđani Vojakovački, Stari Bošnjani, Sveta Helena, Veliki Potočec, Vojakovac, Vujići Vojakovački, Žibrinovec.

II. izborna jedinica

Sveti Ivan Žabno, Brdo Cirkvensko, Breketinec, Brezovljani, Cepidlak, Cirkvena, Hrsovo, Kenđelovec, Kuštani, Ladinec, Markovac Križevački, Novi Glog, Predavec Križevački, Raščani, Sveti Petar Čvrstec, Škrinjari, Trema, Bojnikovec, Bukovje Križevačko, Cubinec, Dijankovec, Doljanec, Donja Brckovščina, Donji Dubovec, Đurđic, Erdovec, Gornja Brckovščina, Gornji Dubovec, Beketinec, Gračina, Karane, Kućari, Kunđevec, Lemeš, Lemeš Križevački, Mali Raven, Novaki Ravenski, Novi Đurđic, Pavlovec Ravenski, Pesek, Podgajec, Poljana Križevačka, Prikraj Križevački, Srednji Dubovec, Stara Ves Ravenska, Sveti Martin, Špiranec, Veliki Raven.

III. izborna jedinica

Križevci (izvan ulica), Koprivnička ulica, Ulica Ljudevita Modeca, Ulica Marijana Detonija, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Milutina Cihlara Nehajeva, Ulica Ratarna, Ulica Milislava Demerca, Ulica Ivana Gundulića, Cvjetna ulica, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Ulica Ljudevita Gaja, Obrtnička ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Trg bana Lackovića, Ulica Mojsija Baltića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Trg svetog Marka Križevčanina, Trg Ivana Mažuranića, Ulica kralja Tomislava, Bjelovarska ulica, Ulica Nine Vavre, Ulica Matije Gupca, Ulica Kalničke punte, Ulica Ive Vojnovića, Ulica Sidonije Rubido, Ulica Desetine, Ulica Brace Hanžeka, Potočka ulica, Sviličićev put, Svetokriška ulica, Ulica Kosovec, Ulica Mladine, Ulica Franje Račkoga, Ulica Ivana Viteza, Ulica Franje Markovića, Ulica Ivana Lepušića, Ulica biskupa Julija Drohobeczkya, Ulica biskupa Bazilija Božičkovića, Ulica Frana Supila, Ulica Tadije Smičiklasa, Frankopanska ulica, Ulica Drage Grdenića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Tome Sermagea, Trg Silvija Strahimira Kranjčevića, Trg Antuna Nemčića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Petra Preradovića, Trg svetog Florijana, Istarska ulica, Ulica Stanka Miholića, Paška ulica, Ulica branitelja Hrvatske, Ulica Josipa Buturca, Ulica Alberta Štrige, Crni put, Ulica Slavka Kolara, Ulica Krunoslava Heruca, Ulica Tina Ujevića, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Pušća, Ulica Vjenceslava Novaka, Helenski put, Ulica Lipovčica, Kalnička ulica, Varaždinska ulica, Ulica Gornje Vine, Ulica Greberanec, Zagorska ulica, Radnički dol, Prigorska ulica, Ulica kralja Petra Krešimira, Ulica Mirka Bogovića, Ulica Križevčine, Donje Križevčine, Gornje Križevčine, Zagrebačka ulica, Ulica Ante Starčevića, Koruška ulica, Ulica Glogovničke bune, Ulica dr. Ferde Kerna, Ulica Gustava Bohutynskog, Ulica Karla Hauslera, Vrbovečka ulica, Ulica Nikole Tesle, Ulica Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Ulica Stjepana Radića, Ulica Marcela Kiepacha, Ulica Andrije Lenarčića, Ulica Dragutina Lambla, Ulica Vjekoslava Koroskenya i naselja: Kloštar Vojakovački, Majurec, Male Sesvete, Povelić, Ruševac, Većeslavec, Velike Sesvete.

IV. izborna jedinica

Rasinja, Antolovec, Belanovo Selo, Cvetkovec, Gorica, Grbaševec, Duga Rijeka, Ivančec, Koledinec, Kutnjak, Kuzminec, Ludbreški Ivanac, Lukovec, Mala Rijeka, Mala Rasinjica, Prkos, Radeljevo Selo, Ribnjak, Subotica Podravska, Velika Rasinjica, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Vojvodinec, Kunovec Breg, Reka, Koprivnica - ulice: Varaždinska cesta, Zagrebačka ulica, Domžalska ulica, Ulica Brune Bušiće, Ulica Alekse Šantića, Čakovečka ulica, Križevačka cesta, Ulica Rudešinkin Brijeg, Trakošćanska ulica, Zagorska ulica, Crnogorska ulica, Ulica Podolice, vinogradska ulica, I. vinogradski odvojak, II. vinogradski odvojak, III. vinogradski odvojak, IV. vinogradski odvojak, V. vinogradski odvojak, Vinodolska ulica, I. Vinodolski odvojak, II. Vinodolski odvojak, Ludbreška ulica (i Ludbreški odvojak), Ulica Andrije Hebranga, Kalnička ulica, Ulica Supilova, Ulica Tome Prosenjaka, Ulica Tina Ujevića, Ulica kneza Branimira, Ulica Kozarnjak, Ulica vinički dol, Ulica Vinica, Ulica vinički odvojak I, Ulica vinički odvojak II, Ulica Ivana Trubelje, Ulica vinički put, Ulica Čomborov put, Ulica Dubovečki Breg, Ulica Josipa Sirutke, Ulica Dubovečki dol, Ulica voćarski put, Ulica dr. Nikole Sertića, Ulica Zvirišće, Marijanska ulica, Ulica Močile, Ulica močilski odvojak I, Ulica močilski odvojak II.

V. izborna jedinica

Sokolovac, Donjara, Donja Velika, Donji Maslarac, Gornja Velika, Hudovljani, Jankovac, Rovištanci, Lepavina, Mala Branjska, Velika Branjska, Miličani, Brđani Sokolovački, Gornji Maslarac, Peščenik, Kamenica, Mala Mučna, Mali Grabičani, Mali Poganac, Rijeka Koprivnička, Grdak, Prnjavor Lepavinski, Veliki Botinovac, Mali Botinovac, Ladislav Sokolovački, Srijem, Široko Selo, Trnovac Sokolovački, Domaji, Vrhovac Sokolovački, Velika Mučna, Paunovac, Koprivnica - ulica: Trg kralja Zvonimira, Križevačka ulica, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Dubovec, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Ljudevita Posavskog, Trg mladosti, Ulica Antuna Nemčića, Cvjetna ulica, Ulica Rudolfa Horvata, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Stjepana Miklaužića, Ulica Milana Krmpotića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ciglana, Ulica Bajer, Ulica braće Malančec, Bilogorska ulica, Špoljarska ulica, Ulica kraljice Jelene, Planinarska ulica, Ratarska ulica, Starogradska ulica, Bakovčica, Draganovec, Jagnjedovec, Starigrad.

VI. izborna jedinica

Školska ulica, Ulica Matije Gupca, Mosna ulica, Reberinska ulica, Ulica Ivana Mažuranića, Franjevačka ulica, Potočna ulica, Magdalenska ulica, Ulica Petra Svačića, Ulica Beč, Omladinska ulica, Ulica Ferde Rusana, Gorička ulica, Ulica braće Radić, Ulica stari Brežanec, Ulica novi Brežanec, Sajmišna ulica, Bjelovarska cesta, Ulica Ivana Trnskog, Radnička cesta, Ulica Širovice, Ulica pod lipama, Trg Leandera Brozovića, Ulica Đure Estera, Oružanska ulica, Sokolska ulica, Vijećnička ulica, Frankopanska ulica, Trg bana Josipa Jelačića, Zrinski trg, Trg dr Tomislava Bardeka, Miklinovec, Ulica dr Željka Selingera, Ulica Miroslava Krleže, Ullica Vinka Vošickog, Ulica Tome Čikovića, Ulica Mije Šimeka, Ulica Ivana Sabolića, Ulica Franje Mraza, Ulica Fortunata Pintarića, Ulica Đure Sudete, Ulica Nikole Selaka, Ulica Milana Grafa, Ulica Ante Neimarevića, Trg Eugena Kumičića, Ulica Josipa Reša, Ulica Tome Šestaka, Ulica Stjepana Kukeca, Ulica Tome Blažeka, Gibanična ulica, Ledinska ulica, Preložna ulica, Ulica kneza Domagoja, Herešinska ulica, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Čarda, Đelekovečka cesta, Peteranska cesta, Florijanski trg, Svilarska ulica, Dravska ulica, Ulica Frana Galovića, Ulica Mirka Viriusa, Ulica Maksima Gorkog, Marovska ulica, Duga ulica, Ulica Franje Gažija, Ulica Severovec, Ulica Donji Banovec, Ulica Gornji Banovec, Pavelinska ulica, Ivanjska ulica, Ivanjska cesta, Trg kralja Tomislava, Trg kralja Krešimira, Trg podravskih heroja, Trg slobode, Ulica Đure Salaja, Kolodvorska ulica, Podravska ulica, Vinička ulica, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Ljudevita Gaja, Hercegovačka ulica, Ulica Nikole Tesle, Istarska ulica, Dalmatinska ulica, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Đure Basaričeka, Ulica Krste Hegedušića, Opatička ulica, Ulica hrvatske državnosti, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Taraščice, Ulica Ante Starčevića i naselje Herešin.

VII. izborna jedinica

Koprivnički Ivanec, Botinovec, Goričko, Kunovec, Pustakovec, Đelekovec, Imbriovec, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok, Zablatje, Drnje, Botovo, Torčec, Peteranec, Sigetec, Komatnica.

VIII. izborna jedinica

Hlebine, Gabajeva Greda, Novigrad Podravski, Borovljani, Delovi, Javorovac, Plavšinac, Srdinac, Vlaislav, Virje, Donje Zdjelice, Hampovica, Miholjanec, Rakitnica, Šemovci, Koprivnički Bregi, Glogovac, Jeduševac, Štaglinec.

IX. izborna jedinica

Molve, Čingi Lingi, Molve Grede, Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka, Repaš, Ždala, Ferdinandovac, Brodić, Molvice, Novo Virje, Budačevica, Kloštar Podravski, Kozarevac, Podravske Sesvete, Prugovac.

X. izborna jedinica

Đurđevac, Budrovac, Čepelovac, Grkine, Mičetinac, Severovci, Sveta Ana, Kalinovac, Batinske, Suha Katalena, Sirova Katalena.

b) Gradsko vijeće

Članak 18.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Koprivničko-križevačke županije su:

GRAD ĐURĐEVAC

I. izborna jedinica

Đurđevac (područje izvan ulica i ulice: Grkinska ulica, Međašna ulica, Ulica Matije Gupca, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Kudrinka, Severovečka ulica, Ulica mladosti, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Šandora Brauna, Ulica Peščenica, Tratinska ulica, Ulica Stiska, Ulica Mare Matočec), Grkine i Severovci.

II. izborna jedinica:

Đurđevac (ulice: Bjelovarska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Eugena Kumičića, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Ferde Rusana, Ulica Pavla Radića, Ulica bana Jelačića, Škurdijeva ulica, Ulica kralja Petra Krešimira IV., Branimirova ulica, Ulica Đure Basaričeka, Ulica Donji Brvci), Sveta Ana.

III. izborna jedinica

Đurđevac (ulice: Ulica Stjepana Radića, Istarska ulica, Malinov trg, Vinogradska ulica, Ciglenska ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Vladimira Nazora, Ulica dr. Ivana Kranjčeva, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Tina Ujevića, Ulica Ruđera Boškovića, Trg hrvatske mladosti), Mičetinac.

IV. izborna jedinica

Đurđevac (ulice: Ulica Petra Preradovića, Ulica Ivana Đuriševića, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica kralja Tomislava, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Ivana Gundulića, Bregovita ulica, Ulica Antuna Radića, Trg svetog Jurja, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica prvog svibnja, Starogradska ulica).

V. izborna jedinica

Čepelovac (područje izvan ulica i ulice: Bunarska ulica, Lukovi, Planinska ulica, Vinogradi, Čepelovački Breg, Belevinski Breg), Budrovac (područje izvan ulica i ulice: Bilogorska ulica, Mlinovi, Prokljuvanci, Školska ulica, Cerik), Sirova Katalena, Suha Katalena (područje izvan ulica i ulice: Jasenička ulica, Ulica Matije Gupca, Ulica Stjepana Radića, Šandorov Jarak, Zabrdo, Boričec).

GRAD KOPRIVNICA

I. izborna jedinica:

Bakovčica, Draganovec (ulice: Radnička cesta, Ulica Draganovec, Rudarska ulica, Ulica mirni dol, Ulica vinogradski put, Bukovačka ulica, Ulica svetog Vida), Jagnjedovec, Reka (područje izvan ulica i ulice: Rečko Polje, Trg Ljudevita Gaja, Ulica Frana Galovića, Kolodvorska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Logorište, Mažuranićev trg, Ulica Stjepana Radića, Starogradska ulica, Ulica prvog maja), Starigrad (područje izvan ulica i ulice: Ulica Mire Bano, Ulica Teofila Hana, Krešimirova ulica, Kamengradska ulica, Kanalska ulica, Koprivnička ulica, Ulica Galovićev breg, Mlinarska ulica, Lipanjska ulica, Ulica Nemčićev dol, Pionirska ulica, Prvomajska ulica), Štaglinec, Koprivnica (ulice: Starogradska ulica).

II. izborna jedinica

Koprivnica (ulice: Školska ulica, Ulica Matije Gupca, Mosna ulica, Reberinska ulica, Ulica Ivana Mažuranića, Franjevačka ulica , Potočna ulica, Magdalenska ulica, Ulica Petra Svačića, Ulica Beč, Omladinska ulica, Ulica Ferde Rusana, Gorička ulica, Ulica braće Radić, Ulica stari Brežanec, Ulica novi Brežanec, Sajmišna ulica, Bjelovarska cesta, Ulica Ivana Trnskog, Radnička cesta, Ulica Širovice, Ulica pod lipama, Trg Leandera Brozovića, Ulica Đure Estera, Oružanska ulica, Sokolska ulica, Vijećnička ulica, Frankopanska ulica, Trg bana Josipa Jelačića, Zrinski trg, Trg dr Tomislava Bardeka, Miklinovec, Ulica dr Željka Selingera, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Vinka Vošickog, Ulica Tome Čikovića, Ulica Mije Šimeka, Ulica Ivana Sabolića, Ulica Franje Mraza, Ulica Fortunata Pintarića, Ulica Đure Sudete, Ulica Nikole Selaka, Ulica Milana Grafa, Ulica Ante Neimarevića).

III. izborna jedinica

Koprivnica (ulice: Trg Eugena Kumičića, Ulica Josipa Reša, Ulica Tome Šestaka, Ulica Stjepana Kukeca, Ulica Tome Blažeka, Gibanična ulica, Ledinska ulica, Preložna ulica, Ulica kneza Domagoja, Herešinska ulica, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Čarda, Đelekovečka cesta, Peteranska cesta, Florijanski trg, Svilarska ulica, Ulica Ivana Generalića, Dravska ulica, Ulica Frana Galovića, Ulica Mirka Viriusa, Ulica Maksima Gorkog, Marovska ulica, Duga ulica, Ulica Franje Gažija, Ulica Severovec, Ulica Donji Banovec, Ulica Gornji Banovec, Pavelinska ulica, Ivanjska ulica, Ivanjska cesta), Herešin (područje izvan ulica i ulice: Ulica Matije Gupca, Ulica Darka Ozmeca, Koprivnička ulica, Marovska ulica, Školska ulica, Ulica hrvatske državnosti, Zagorska ulica).

IV. izborna jedinica

Koprivnica (ulice: Trg kralja Zvonimira, Križevačka ulica, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Dubovec, Ulica Grgura Karlovčana, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Ljudevita Posavskog, Trg mladosti, Ulica Antuna Nemčića, Cvjetna ulica, Ulica Rudolfa Horvata, Ulica Antuna Mihanovića, Ulica Stjepana Miklaužića, Ulica Milana Krmpotića, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ciglana, Ulica Bajer, Ulica braće Malančec, Bilogorska ulica, Špoljarska ulica, Ulica kraljice Jelene, Planinarska ulica, Ratarska ulica).

V. izborna jedinica

Kunovec Breg (područje izvan ulica i ulice: Ulica Botinovečki jarak, Cvjetna ulica, Ulica Dolanec, Gorička ulica, Koprivnička ulica, Ulica Leptan, Ulica Maklac, Potočna ulica, Vinogradska ulica), Koprivnica (ulice: Varaždinska cesta, Zagrebačka ulica, Domžalska ulica, Ulica Brune Bušića, Ulica Alekse Šantića, Čakovečka ulica, Vinogradska ulica, I. vinogradski odvojak. II. vinogradski odvojak, III. vinogradski odvojak, IV. vinogradski odvojak, V. vinogradski odvojak, Vinodolska ulica, I. vinodolski odvojak, II. vinodolski odvojak, Ludbreška ulica i Ludbreški odvojak, Ulica Andrije Hebranga, Kalnička ulica, Ulica Supilova, Ulica Tome Prosenjaka, Ulica Tina Ujevića, Ulica kneza Branimira, Ulica Kozarnjak, Ulica Vinički dol, Ulica Vinica, Ulica Vinički odvojak I., Ulica Vinički odvojak II., Ulica Ivana Trubelje, Ulica Vinički put, Ulica Čomborov put, Ulica Dubovečki breg, Ulica Josipa Sirutke, Ulica Dubovečki dol, Ulica Voćarski put, Ulica dr. Nikole Sertića, Ulica Zvirišće, Marijanska ulica, Ulica Močile, Ulica Močilski odvojak I., Ulica Močilski odvojak II.).

VI. izborna jedinica

Koprivnica (ulice: Križevačka cesta, Ulica Rudešinkin brijeg, Trakošćanska ulica, Zagorska ulica, Crnogorska ulica, Ulica Podolice, Trg kralja Tomislava, Trg kralja Krešimira, Trg podravskih heroja, Trg slobode, Ulica Đure Salaja, Kolodvorska ulica, Podravska ulica, Vinička ulica, Ulica Ivana Meštrovića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Ljudevita Gaja, Hercegovačka ulica, Ulica Nikole Tesle, Istarska ulica, Dalmatinska ulica, Ulica Josipa Kozarca, Ulica Đure Basaričeka, Ulica Krste Hegedušića, Opatička ulica, Ulica hrvatske državnosti, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Taraščice, Ulica Ante Starčevića).

GRAD KRIŽEVCI

I. izborna jedinica

Križevci (područje izvan ulica i ulice: Koprivnička ulica, Ulica Ljudevita Modeca , Ulica Marijana Detonija, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Milutina Cihlara Nehajeva, Ulica Ratarna, Ulica Milislava Demerca, Ulica Ivana Gundulića, Cvjetna ulica, Ulica Petra Zrinskog, Ulica Ljudevita Vukotinovića, Ulica Ljudevita Gaja, Obrtnička ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Trg bana Lackovića, Ulica Mojsija Baltića, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog, Ulica kralja Tomislava, Bjelovarska ulica, Ulica Nine Vavre, Ulica Matije Gupca, Ulica Kalničke punte, Ulica Sidonije Rubido, Ulica Desetine, Ulica Brace Hanžeka).

II. izborna jedinica

Križevci (ulice: Potočka ulica, Svetokriška ulica, Ulica Kosovec, Ulica Mladine, Sviličićev put, Ulica Franje Račkoga, Ulica Ivana Viteza, Ulica Franje Markovića, Ulica Ivana Lepušića, Ulica biskupa Julija Drohobeczkya, Ulica biskupa Bazilija Božičkovića, Ulica Frana Supila, Ulica Tadije Smičiklasa, Frankopanska ulica, Ulica Drage Grdenića, Ulica Augusta Šenoe, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Tome Sermagea,Trg Silvija Strahimira Kranjčevića, Trg Antuna Nemčića, Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Petra Preradovića, Trg svetog Florijana, Istarska ulica, Ulica Stanka Miholića, Paška ulica, Ulica branitelja Hrvatske, Ulica Josipa Buturca, Ulica Alberta Štrige, Crni put, Ulica Slavka Kolara, Ulica Krunoslava Heruca, Ulica Tina Ujevića, Ulica Antuna Mihanovića), Trg svetog Marka Križevčanina, Trg Ivana Mažuranića, Ulica Ive Vojnovića.

III. izborna jedinica

Križevci (ulice: Ulica Pušća, Ulica Vjenceslava Novaka, Helenski put, Ulica Lipovčica, Kalnička ulica, Varaždinska ulica, Ulica Gornje Vine, Ulica Greberanec, Zagorska ulica, Radnički dol, Prigorska ulica, Ulica kralja Petra Krešimira, Ulica Mirka Bogovića, Ulica Križevčine, Donje Križevčine, Gornje Križevčine, Zagrebačka ulica, Koruška ulica, Ulica Glogovničke bune, Ulica dr. Ferde Kerna, Ulica Gustava Bohutynskog, Ulica Karla Hauslera, Vrbovečka ulica, Ulica Nikole Tesle, Ulica Frana Galovića, Ulica Frana Gundruma, Ulica Stjepana Radića, Ulica Marcela Kiepacha, Ulica Andrije Lenarčića, Ulica Dragutina Lambla, Ulica Vjekoslava Koroskenya).

IV. izborna jedinica

Velike Sesvete, Male Sesvete, Većeslavec, Povelić, Ruševac, Carevdar (područje izvan ulica i ulice: Donjara, Sveta Barbara, Štefanov Brijeg), Mali Carevdar, Kloštar Vojakovački (područje izvan ulica i ulice: Brezov Most, Cesta, Doljnjani, Gašparići, Gornjani, Kloštar, Rajići), Lemeš Križevački, Đurđic, Bukovje Križevačko, Novi Đurđic, Mičijevac, Pobrđani Vojakovački, Novi Bošnjani, Stari Bošnjani, Majurec.

V. izborna jedinica

Karane, Sveti Martin, Donja Brckovčina, Gornja Brckovčina, Prikraj Križevački, Lemeš, Donji Dubovec, Doljanec, Beketinec, Pavlovec Ravenski, Gornji Dubovec, Srednji Dubovec, Kučari, Bojnikovec, Stara Ves Ravenska, Veliki Raven, Mali Raven, Špiranec, Erdovec, Pesek, Dijankovec, Poljana Križevačka, Gračina, Cubinec, Kunđevec, Podgajec, Novaki Ravenski.

VI. izborna jedinica

Apatovec (područje izvan ulica i ulice: Brežanci, Carine, Lipovec, Martinci), Osijek Vojakovački (područje izvan ulica i ulice: Dretvari, Gaini, Grujice, Habdije, Mioki, Srdije), Jarčani, Donja Glogovnica, Gornja Glogovnica, Marinovec, Ivanec Križevački, Mali Potočec, Veliki Potočec (područje izvan ulica i ulice: Široko Brezje), Čabraji, Vojakovac, Vujići Vojakovački, Kostadinovac, Sveta Helena sa Svetim Vidom, Žibrinovec.

c) Općinsko vijeće

Članak 19.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Koprivničko-križevačke županije su:

OPĆINA DRNJE

I. izborna jedinica

Drnje (područje izvan ulica i ulice: Dravska ulica, Ločka ulica, Crkvena ulica, Ulica Stjepana Pašice, Kolodvorska ulica).

II. izborna jedinica

Drnje (ulice: Ulica Pemija, Trg kralja Tomislava, Ulica oslobođenja, Ulica braće Radić).

III. izborna jedinica

Torčec (ulice: Podravska ulica, Ulica braće Radić).

IV. izborna jedinica

Torčec (područje izvan ulica i Koprivnička ulica), Botovo (područje izvan ulica i ulice: Ulica braće Mesarića, Ulica braće Radić, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Prvomajska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Šoderica).

OPĆINA ĐELEKOVEC

I. izborna jedinica

Đelekovec (Ulica Mihovila Pavleka Miškine).

II. izborna jedinica

Đelekovec (ulice: Dravska ulica, Ulica Pavla Kvakana).

III. izborna jedinica:

Đelekovec (ulice: Ulica palih boraca, Ulica Mirka Viriusa).

IV. izborna jedinica

Imbriovec

OPĆINA FERDINANDOVAC

I. izborna jedinica

Brodić (područje izvan ulica i ulice: Gajc, Husinja, Škofinja), Ferdinandovac (ulice: Lepa Greda, Ulica Laz, Ulica Bakovci, Ulica Stari drum), Gajc, Mikekov kut.

II. izborna jedinica

Ferdinandovac (ulice: Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Grgura Karlovčana, Mirogojska ulica, Ulica Lukin Mekiš, Pavlanci, Trepče, Ulica Kranjica, Ulica Tolnica, Orl).

III. izborna jedinica

Ferdinandovac (ulice: Dravska ulica, Trg slobode, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Matije Gupca).

IV. izborna jedinica

Ferdinandovac (ulice: Ulica Vladimira Nazora, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ljudevita Gaja), Batinske (područje izvan ulica i ulice: Ulica Bistra, Kanalska ulica, Lomovska ulica, Ravna ulica), Molvice.

OPĆINA GOLA

I. izborna jedinica

Ždala (ulice: Ulica braće Radić, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Vladimira Nazora, Štvanja).

II. izborna jedinica

Gola (ulice: Dravska ulica), Novačka.

III. izborna jedinica

Gola (ulice: Trg jedinstva, Ulica Pavleka Miškine, Ulica Petra Preradovića, Ulica Stjepana Radića, Ulica Augusta Šenoe).

IV. izborna jedinica

Gotalovo (ulice: Dravska ulica, Ulica Jadran, Ulica Stjepana Radića), Otočka.

OPĆINA HLEBINE

I. izborna jedinica

Hlebine (ulice: Ulica bana Josipa Jelačića).

II. izborna jedinica

Hlebine (ulice: Ulica Matije Gupca).

III. izborna jedinica

Hlebine (ulice: Gajeva ulica, Ulica Krste Hegedušića).

IV. izborna jedinica

Hlebine (ulice: Ulica Stjepana Radića), Gabajeva Greda.

OPĆINA KALINOVAC

I. izborna jedinica

Kalinovac - ulice: Hladna Voda, Hrastova Greda, Peski, Dravska ulica do kbr. 73 do kraja.

II. izborna jedinica

Kalinovac - ulice: Dravska ulica od kbr. 1 do 72, Ulica Kut, Batinska ulica.

III. izborna jedinica

Kalinovac - ulice: Ulica Stjepana Radića, Ulica Ciglana, Kolodvorska ulica od kbr. 1 do 53.

IV. izborna jedinica

Kalinovac - ulice: Kolodvorska ulica od kbr. 54 do kraja, Ulica Matije Gupca.

V. izborna jedinica

Kalinovac - ulice: Ulica Mate Kajića, Ulica Grgura Karlovčana.

OPĆINA KALNIK

I. izborna jedinica

Kalnik (područje izvan ulica i ulice: Starogradska ulica, Kamenica, Podgorska ulica do kbr. 40, Ulica Valentina Denžića, Trg Stjepana Radića).

II. izborna jedinica

Šopron sa Vinodolom i Potok Kalnički.

III. izborna jedinica

Kalnik (ulice: Podgorska ulica od kbr. 41 do kraja), Kamešnica (područje izvan ulica i ulice: Bugarini, Đurci, Fagnjeri, Hrlci, Jembreki, Jendreki, Štifani).

IV. izborna jedinica

Obrež Kalnički (područje izvan ulica i ulice: Cari i Šabani, Donja Obrež, Gornja Obrež), Borje (područje izvan ulica i ulice: Donje Borje, Gornje Borje).

V. izborna jedinica

Vojnovec Kalnički, Popovec Kalnički.

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

I. izborna jedinica

Kloštar Podravski (područje izvan ulica i ulice: Ulica Matije Gupca, Ulica Pridvorje, Ulica kralja Tomislava, Ulica prvog svibnja, Trg svete obitelji, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Petra Preradovića, Ulička).

II. izborna jedinica

Kloštar Podravski (ulice: Ulica Oderjan, Ulica Veseli Brijeg, Mirogojska ulica), Budančevica (područje izvan ulica i ulice: Budrovačka ulica, Kolodvorska ulica, Livadska ulica, Ulica Stjepana Radića, Ulica Vladimira Nazora), Podravske Sesvete (ulice: Ulica Draganci, Ulica Mekiš, Ulica Antuna Mihanovića, Dravska ulica).

III. izborna jedinica

Podravske Sesvete (područje izvan ulica i ulice: Ulica Dubovnik, Ulica Eugena Tomića, Ulica Petra Preradovića, Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica braće Radić, Ulica Đure Basaričeka, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Ivana Mažuranića, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica Razlev, Trg kralja Tomislava, Trg Vladimira Nazora).

IV. izborna jedinica

Kozarevac (područje izvan ulica i ulice: Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Petra Preradovića, Ulica Suhara, Suhopoljska ulica, Vinogradska ulica, Zagrebačka ulica), Prugovac (područje izvan ulica i ulice: Borička ulica, Dudovinska ulica, Duga ulica, Đurđevačka ulica, Ulica Jarak, Kolodvorska ulica, Kozarevačka, Livadska ulica, Ulica Matije Gupca, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ravnice, Trg Martina Prilike, Vinogradska ulica).

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

I. izborna jedinica

Koprivnički Bregi (ulice: Ulica Vladimira Nazora, Vinogradarska ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Poljanec, Ulica narodne omladine, Trg svetog Roka, Radničko naselje), Glogovac (ulice: Koprivnička ulica).

II. izborna jedinica

Koprivnički Bregi (ulice: Ulica Augusta Šenoe, Ulica kralja Tomislava, Ulica Matije Gupca).

III. izborna jedinica

Koprivnički Bregi (ulice: Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Ulica braće Radić), Jeduševac.

IV. izborna jedinica

Glogovac (područje izvan ulica i ulice: Ulica rudarsko naselje, Radničko naselje, Bilogorska ulica, Cvjetna ulica, Ulica Stjepana Radića, Vinogradska ulica, Voćarska ulica).

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

I. izborna jedinica

Koprivnički Ivanec (ulice: Koprivnička ulica).

II. izborna jedinica

Koprivnički Ivanec (ulice: Ulica braće Radić, Ulica Matije Gupca, Vinogradska ulica)

III. izborna jedinica

Kunovec (područje izvan ulica i ulice: Jelačićeva ulica, Ulica braće Radić, Ulica Matije Gupca, Ulica kralja Tomislava, Ulica Seljačke bune).

IV. izborna jedinica

Botinovec, Goričko, Pustakovec.

OPĆINA LEGRAD

I. izborna jedinica

Legrad (ulice: Ulica kralja Tomislava, Ulica Petefi Šandora).

II. izborna jedinica

Legrad (područje izvan ulica i ulice: Trg svetog Trojstva, Ulica Petra Zrinskog, Ulica bana Josipa Jelačića, Šoderica).

III. izborna jedinica

Selnica Podravska, Mali Otok, Veliki Otok.

IV. izborna jedinica

Zablatje, Antolovec, Kutnjak.

OPĆINA MOLVE

I. izborna jedinica

Molve (ulice: Ulica braće Novaković, Dravska ulica, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ključeci, Trg braće Radić, Konačka ulica, Ulica Mihovila Pavleka Miškine, Đurđevačka ulica).

II. izborna jedinica

Molve (ulice: Marijanska ulica, Gornja Šuma, Molve Ledine).

III. izborna jedinica

Molve (ulice: Trg kralja Tomislava, Virovska ulica, Medvrti), Molve Grede.

IV. izborna jedinica

Repaš.

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI

I. izborna jedinica

Novigrad Podravski (ulice: Virovska ulica, Ulica Trnovec, Komarnička ulica, Gornja ulica, Trg Matije Gupca, Ulica Viteza Trnskog).

II. izborna jedinica

Novigrad Podravski (područje izvan ulica i ulice: Ulica Blaža Mađera, Koprivnička ulica).

III. izborna jedinica

Novigrad Podravski (ulice: Ulica braće Radić, Sajmišna ulica, Ulica Gajeva), Delovi.

IV. izborna jedinica

Borovljani, Vlaislav, Srdinac, Javorovac, Plavšinac.

OPĆINA NOVO VIRJE

I. izborna jedinica

Novo Virje (ulice: Pavljanci, Kingovo, Karaš, Crnec od kbr. 55 do kraja).

II. izborna jedinica

Novo Virje (ulice: Crnec od kbr. 1 do 54, Ulica Drenovica od kbr. 79 do kraja, Trepče).

III. izborna jedinica

Novo Virje (područje izvan ulica i ulice: Ulica Drenovica od kbr. 1 do 78, Dravska ulica, Trepčanska ulica od kbr. 1 do kbr. 19).

IV. izborna jedinica

Novo Virje (ulice: Trepčanska ulica od kbr. 20 do kraja, Ulica Martina Milaka, Ulica Širine, Ulica Medvedička od kbr. 117 do kraja).

V. izborna jedinica

Novo Virje (ulice: Ulica Medvedička od kbr. 1 do 116).

OPĆINA PETERANEC

I. izborna jedinica

Peteranec (ulice: Ulica Frana Galovića, Ulica Tome Blažeka, Ulica braće Radić).

II. izborna jedinica

Peteranec (ulice: Ulica Matije Gupca, Ulica kralja Tomislava).

III. izborna jedinica

Sigetec (ulice: Ulica Ivana Berute, Dravska ulica, Komatnica).

IV. izborna jedinica

Sigetec (ulice: Ulica braće Radić, Ulica Matije Gupca, Ulica Matije Eršega, Starogradska ulica).

OPĆINA RASINJA

I. izborna jedinica

Rasinja, Lukovec, Ivančec, Belanovo Selo.

II. izborna jedinica

Veliki Poganac, Veliki Grabičani, Prkos, Radeljevo Selo, Ribnjak, Ludbreški Ivanac, Mala Rijeka, Mala Rasinjica, Velika Rasinjica, Duga Rijeka.

III. izborna jedinica

Cvetkovec (područje izvan ulica i ulice: Trg svetog Trojstva, Koprivnička ulica, Varaždinska ulica, Vinogradska ulica) i Subotica Podravska (područje izvan ulica i ulice: Trg mladosti, Ulica Gornji Kut, Kolodvorska ulica, Koprivnička ulica, Potočna ulica, i Varaždinska ulica).

IV. izborna jedinica

Kuzminec, Gorica, Vojvodinec, Grbaševac i Koledinec.

OPĆINA SOKOLOVAC

I. izborna jedinica

Sokolovac (područje izvan ulica i ulice: Trg dr Tomislava Bardeka, Bilogorska ulica, Ulica Dabrava, Koprivnička ulica, Križevačka ulica, Ulica Lještak, Kalnička ulica), Lepavina, Mali Grabičani, Donjara.

II. izborna jedinica

Donja Velika, Gornja Velika, Hudovljani, Rovištanci, Pešćenik, Kamenica, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Brđani Sokolovački, Široko Selo, Mala Branjska, Velika Branjska.

III. izborna jedinica

Mala Mučna, Miličani, Ladislav Sokolovački, Srijem, Trnovac Sokolovački, Mali Poganac, Rijeka Koprivnička.

IV. izborna jedinica

Velika Mučna, Jankovac, Vrhovac Sokolovački, Domaji, Mali Botinovac, Veliki Botinovac, Prnjavor Lepavinski, Grdak, Paunovac.

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

I. izborna jedinica

Sveti Ivan Žabno (područje izvan ulica i ulice: Ulica Antuna Gustava Matoša, Ulica Bjelavina, Ulica braće Radića, Cvjetna ulica, Ulica Habijanci, Kolodvorska ulica, Ulica kralja Tomislava, Križevačka ulica, Ulica Lanišće, Ulica Mile Budaka, Paromlinska ulica, Šofići, Trg Karla Lukaša, Voćarska ulica, Zagrebačka ulica).

II. izborna jedinica

Sveti Petar Čvrstec (područje izvan ulica i ulice: Ulica Balogi, Ulica Bolteki, Ulica Bukovina, Ulica Bušići, Ulica Carevići, Ulica Crvenjaki, Ulica Čeredari, Ulica Damjani, Ulica Ervišci, Ulica Ferenčići, Ulica Grabrovec, Ulica Jambrušići, Ulica Jakčini, Ulica Kaniža, Ulica Kemenovići, Ulica Lalići, Ulica Purga, Ulica Rađe, Ulica Rumenjaki, Ulica Šebi, Ulica Škvorci, Ulica Štefanci - Ištoki, Ulica Vukoslav, Ulica Plentaji), Trema (ulice: Ulica Budilovo, Ulica Dvorišće, Ulica Gornje Selo, Ulica Grubiševo, Ulica Medačevo, Ulica Osuđevo, Ulica Prkos, Ulica Vražje Oko).

III. izborna jedinica

Cirkvena (područje izvan ulica i ulice: Benčakova ulica, Borička ulica, Carova ulica, Cesta, Ulica donja, Duga ulica, Đurekova ulica, Ulica Gradišće, Grobljanska ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Ledine, Mlinarska ulica, Pavlićeva ulica, Predavčeva ulica, Pužarova ulica, Ulica Selišće, Topljakova ulica, Trg slobode, Varoška ulica, Vinogradska ulica, Kenđelovec, Kuštani, Markovac Križevački, Predavec Križevački, Brezovljani.

IV. izborna jedinica

Brdo Cirkvensko, Cepidlak, Hrsovo, Ladinec, Novi Glog, Raščani, Škrinjari.

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

I. izborna jedinica

Sveti Petar Orehovec (područje izvan ulica i ulice: Dravčica, Mladinišće), Orehovec, Bogačevo Riječko, Bogačevo, Vinarec, Donji Črnčevec i Gornji Črnčevec, Vukovec, Hižanovec, Međa, Finčevec, Lukačevec, Barlabaševec, Voljevec Riječki, Nemčevec.

II. izborna jedinica

Gornja Rijeka (područje izvan ulica i ulice: Ulica jablanova, Kalnička ulica, Ulica kralja Bele IV., Križevačka ulica, Ulica novo naselje, Novoselska ulica, Radnička ulica, Trg Sidonije Rubido Erdödy, Varaždinska ulica, Vinogradska ulica, Visoka ulica), Deklešanec, Pofuki, Kostanjevac Riječki, Vukšinec Riječki, Kolarec, Dropkovec, Fajerovec, Donja Rijeka, Štrigovec.

III. izborna jedinica

Miholec, Gregurovec, Božani, Fodrovec Riječki, Mokrice Miholečke, Gornji Fodrovec, Kusijevec, Donji Fodrovec, Gorica Miholečka, Ferežani, Zaistovec (područje izvan ulica i ulice: Bregi, Dubravci, Kešeri, Lisjaki, Manšćani, Marenčići, Šatvari), Rovci, Kapela Ravenska, Sela Ravenska, Selnica, Podvinje Miholečko i Kusijevec.

IV. izborna jedinica

Bočkovec, Brdo Orehovečko, Dedina, Guščerovec, Šalamunovec, Piškovec, Mikovec, Hrgovec, Selanec, Zamladinec.

OPĆINA VIRJE

I. izborna jedinica

Virje (ulice: Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Trnovec, Ulica Vladimira Nazora, Brestova ulica, Ciglenska ulica, Ulica Augusta Šenoe, Istarska ulica, Trg Prodavić, Ulica Gradišće, Trg Stjepana Radića, Ulica braće Radić, Ulica hrvatskih domobrana, Ulica Mihovila Pavleka Miškine).

II. izborna jedinica

Virje (ulice: Ulica Ferde Rusana, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Franje Lugarića, Kolodvorska ulica, Paromlinska ulica, Ulica Đure Sudete, Šemovačka ulica, Ulica Mitrovica, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Petra Preradovića, Ulica Ante Starčevića, Ulica Franje Fanceva, Ulica Eugena Kvaternika).

III. izborna jedinica

Virje (ulice: Miholjanska ulica, Novigradska ulica, Ulica Josipa Kucela, Ulica kralja Tomislava, Ulica Vrbas, Ulica Andrije Hebranga, Trg bana Josipa Jelačića, Trg Matije Gupca, Ulica Franje Viktora Šignjara, Gorička ulica, Vinogradska ulica), Miholjanec (područje izvan ulica i ulice: Ledinska ulica, Ulica Melinec, Ulica Antuna Mihanovića).

IV. izborna jedinica

Šemovci (ulice: Ulica Stjepana Radića, Virovska ulica), Hampovica (područje izvan ulica i ulice: Ulica Šimuna Pandura), Rakitnica (područje izvan ulica i ulice: Bilogorska ulica, Bjelovarska ulica), Donje Zdjelice.

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 20.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Čazma, Ivanska, Štefanje.

II. izborna jedinica

Grubišno Polje, Đulovac.

III. izborna jedinica

Garešnica, Berek.

IV. izborna jedinica

Daruvar, Sirač.

V. izborna jedinica

Dežanovac, Končanica, Hercegovac, Nova Rača, Velika Trnovitica.

VI. izborna jedinica

Velika Pisanica, Veliko Trojstvo, Veliki Grđevac, Šandrovac, Severin.

VII. izborna jedinica

Kapela, Rovišće, Zrinski Topolovac.

VIII. izborna jedinica

Bjelovar-Ulice: Matice hrvatske, I.Gundulića, P.Preradovića, V.Lisinskog, Dr.A.Starčevića, Prolaz A.K.Miošića, T.G.Massaryka, 108. puka, F. Rusana, J.J.Strossmayera, A.K.Miošića, A.Medulića, Trg hrvatskog sokola, Braće Divić, K.Špoljara, L.Kozarčanina, J.Jelačića, Trg Eugena Kvaternika, I.V.Trnskog, P.Zrinskog, I.Mažuranića, I.F.Supila, A.Trumbića, J.Haulika 8, Trg S.Radića (od kbr. 1-13 neparni brojevi ), A.Šenoe, V.Nazora (kbr. 1, 3, 3a, 5 ), Lj.Gaja, A.B.Šimića, Šetalište dr. I.Lebovića, Ulica dr. L.Starčevića, N.Jurišića, A.Mihanovića (od Ul. J.Jelačića do Franjevačke ulice i neparni brojevi od Franjevačke ulice do Bogovićeve ulice), Franjevačka ulica (od Šet. dr.I.Lebovića do ulice A.Mihanovića i Sv. Antuna), Franjevačka ulica (od Ul.P.Biškupa do Ul.A.Mihanovića ), Mihanovićeva (od Franjevačke ulice do Ul.M.Bogovića - parni brojevi), Trg S.Radića (od V.Nazora do Ul. M.Bogovića - parni brojevi od kbr. 28-50), V.Mačeka, A.Radića, B.Šuleka, M.Lovraka, V.Frajtića, Ž.Sabola, M.Gupca (od kbr. 1-39), A.Stepinca, J.Šuteja, Banovine Hrvatske, A.Cesarca, Bokokotorska, P.Radića, S.Kolara, Prolaz P.Radića, F.Livadića, M.Bogovića, J.Jonkea, Zagorska, I.Granđe, Trakošćanska, M.Gupca (od kbr. 40 do kraja), Naselje kralja Zvonimira I, II, III, IV i V, F.Vrančića, R.Boškovića, V.Dvoržaka, S.Hondla, N.Tesle, P.Miškine, F.Kuhača, O.Kučere, S.S.Kranjčevića, Trg S.Radića (od kbr. 2-24 i 17, 19, 21), T.Bakača (od kbr. 1-14a), Niska ulica, Naselje kralja Petra Krešimira IV, V.Paljetka, Baranjska, Osječka, A.Hebranga, Vinkovačka, Kalnička, V.Bubnja, B.Berse, Prilaz B.Berse I, II, III, Cvjetna, J.S.Bascha, A.T.Mimare, Đ.Basaričeka, V.Jurčića, A.Šoljana, B.Bušića, Istarska,Vukovarska, Bilogorska, Hlebinska, Jezerska, Podravska, Iločka, Srijemska, B.Papandopula, Šarengradska, V.Žganca, M.J.Zagorke, Z.Lovrenčevića, L.Ružičke, R.Wimera..

IX. izborna jedinica

Bjelovar - Ulice S.Javora, M.Šufflaja, A.Hebranga, P.Biškupa, Međimurska, P.Hektorovića, Ilirska, Graničarska, Kokinačkih žrtava, Ivanovčanska, Š.Menčetića, Slavonska cesta, Mlinovac, Radničko naselje prilaz I i II, Vidikovac (od kbr. 1-73 i od 2-76), P.Zoranića, R.Wagnera, Izvorska, J.Matačića, Savska, Dravska, Drinska, Glogovačka, Lonjska, Unska, Ilovska, Ulica Braće Vusić, Bjelovarska, Brezovac - ulice Vidikovac (od kbr. 92-226 i od 107-253), Garešnička, Mlinska, Ružinovačka, Športska, Prilaz Garešničkoj, Mišinačka i Mišinački prilaz, naselja Ciglena, Galovac, Gornji Tomaš, Kokinac, Letičani, Kupinovac, Mala Ciglena, Novi Pavljani, Novoseljani - ulice Novoseljanska, Crkvena ulica, M.Trnine, Put žrtvama u Lugu (kbr. 199-207, 227, 227a, 229), naselje Obrnovnica, Patkovac, Plavnice Gornje, Prespa, Prokljuvani, Stari Pavljani, Tomaš, Trojstveni Markovac - ulice K.Odaka, I.Gostomila, O.Totha, F.Pintarića, A.Canjuge, J.Štolcera, Slavenskoga, K.Kotromanjić-Kosače, Đurđevačka cesta, Put žrtvama u Lugu (kbr. 1-57 i od 2-40), I.Pernara, F.Gassmana, G.Karlovčana, E.Kolonića, Trojstvena, F.Klvanje, Vijenac, K.Svobode, S.Šantalaba, A. Konca, L.Matačića, naselje Puričani, Zvijerci - ulice Zvijerci, Sv.Mandića, Sv.Nikole Tavelića, E.Kumičića, A.Gabrića, J.Zadranina, L.Matačića, M.Petković, J.Runjanina, Drinskih mučenica, Ćirila i Metoda, E.Bulešića, D.Mandića, I.Zajca, Bl. G.Kotorskog, K.Kolba, V.Novaka, I.Merza, J.Gotovca, S.Šubića, A.Kažotića, M.Križevčanina, M.Stanković, O.Kotorske, F. Andrašeca, V.Vošnjaka, J.Langa, P.Barberića, T.Stantića, A.Antića, Ulica jasmina, Ždralovi - ulice Daruvarska, I.Dončevića, Ulica kralja Tomislava, Crkvena, M.Trnine, Ždralovska, Ulica kneza Višeslava i M.Bobetka.

X. izborna jedinica

Bjelovar - ulice - K.Frankopana, T.Bakača (od kbr. 15-31 i od 16-38), J.Kljakovića, V.Desnice, N.Šopa, D.Domjanića, J.Pupačića, I.Meštrovića, Lj.Babića, F.Prešerna, M.Držića, C.Medovića, J.Tomića, 1.svibnja, M.Dizdara, J.Kaštelana, M.Laginje, K.Š.Đalskog, Trg A.G.Matoša (neparni brojevi od 1-9), I.G.Kovačića (parni brojevi od 2-26a), Trg S.Vraza, Trg A.G.Matoša (parni brojevi 2-14), I.G.Kovačića (neparni brojevi od 1-17), M. i N.Rojc, V.Vidrića, J.Palmotića, D.Demetra, J.Draškovića, G.Ninskog, Trg kralja Tomislava, Male Sredice, I.Gregurića, A.Kovačića, V.Bukovca, F.Galovića, I.Česmičkog, J.Makanca, J.Dalmatinca, D.Grganića (od Peradarske farme do M.Sredica), B.Ivankovića, Moslavačka ulica, V.Nazora (od kbr. 4-33), Zagrebačka, Don F.Bulića, M.Getaldića, I.Volodera, A.Oppitza, A.Mohorovičića, Ž.Markovića, B.Markovića, M.Krleže, J.Filipovića, S.Borojevića, Ulica kralja P.Svačića, D.Šimunovića, R.Frangeša - Mihanovića, J.Kozarca, M.Divkovića, D.Cesarića, V.Holjevca, Brijunska, Ulica kralja Tvrtka, A.M.Reljkovića, Barutanska, I.Tijardovića (od kbr. 1-15 i od 2-28), Velike Sredice, M.Marulića, Prilaz M.Marulića, Gudovačka, Plavnička, Bosanska, Livadska, Križevačka cesta, Prilaz Sv.Ane, Ulica Sv.Ane, T.Ujevića, I.Cankara, A.Harambašića, Đ.Sudete, naselje Nove Plavnice, Breza, Gudovac, Klokočevac, Malo Korenovo, Plavnice Stare - ulice Gudovačka cesta, Staroplavnička ulica, Staroplavnički odvojak, Staroplavnički prilaz, Ulica I.Tijardovića (od kbr. 21-55 i 30-64), naselje Prgomelje, Raići, Stančići, Veliko Korenovo.

b) Gradsko vijeće

Članak 21.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Bjelovarsko-bilogorske županije su:

GRAD BJELOVAR

I. izborna jedinica

Bjelovar-Ulice: Matice hrvatske, I.Gundulića, P.Preradovića, V.Lisinskog, Dr.A.Starčevića, Prolaz A.K.Miošića, T.G.Massaryka, 108. puka, F. Rusana, J.J.Strossmayera, A.K.Miošića, A.Medulića, Trg hrvatskog sokola, Braće Divić, K.Špoljara, L.Kozarčanina, J.Jelačića, Trg Eugena Kvaternika, I.V.Trnskog, P.Zrinskog, I.Mažuranića, F.Supila, A.Trumbića, J.Haulika 8, Trg S.Vraza, Trg A.G.Matoša (parni brojevi od 2-14), I.G.Kovačića (neparni brojevi od 1-17), M.IN.Rojc, V.Vidrića, J. Palmotića, D.Demetra, J.Draškovića, G.Ninskog, Trg kralja Tomislava, F.Vrančića, R.Boškovića, V.Dvoržaka, S.Hondla, N.Tesle, P.Miškine, F.Kuhača, S.S.Kranjčevića, Trg S.Radića (od kbr. 2-24 i 17, 19, 21), T.Bakača (od kbr. 1-14a), Niska ulica.

II. izborna jedinica

Trg S.Radića (od kbr. 1-13 neparni brojevi ) A.Šenoe, V.Nazora (kbr. 1, 3, 3a, 5 ), Lj.Gaja, A.B.Šimića, Šetalište dr. I.Lebovića, Ulica dr. L.Starčevića, N.Jurišića, A.Mihanovića (od Ul. J.Jelačića do Franjevačke ulice i neparni brojevi od Franjevačke ulice do Ulice M.Bogovića), Franjevačka ulica (od Šetališta dr.I.Lebovića do ulice A.Mihanovića) i Ulica sv. Antuna, Franjevačka ulica (od Ul.P.Biškupa do Ul.A.Mihanovića ), Mihanovićeva (od Franjevačke ulice do Ul.M.Bogovića - parni brojevi), Trg S.Radića (od V.Nazora do Ul. M.Bogovića - parni brojevi od kbr. 28-50), V.Mačeka, A.Radića, B.Šuleka, M.Lovraka, V.Frajtića, Ž.Sabola, M.Gupca (od kbr. 1-39), A.Stepinca, J.Šuteja, Banovine Hrvatske, A.Cesarca, Bokokotorska, B.Radića, S.Kolara, Prolaz P.Radića, Livadića, M.Bogovića, J.Jonkea, Zagorska, I.Granđe, Trakošćanska, M.Gupca (od kbr. 40 do kraja), V. Nazora (od kbr. 4-33), Zagrebačka, Don F.Bulića, M.Getaldića, I.Volodera, A.Oppitza, A.Mohorovičića, Ž.Markovića i B.Markovića.

III. izborna jedinica

Naselje kralja Zvonimira I, II, III, IV i V, S.Javora, Šufflaya, A.Hebranga, P.Biškupa, Međimurska, P.Hektorovića, Ilirska, Graničarska, Kokinačkih žrtava, Ivanovčanska, Š.Menčetića, Naselje kralja P.Krešimira IV, V.Paljetka, Baranjska, Osječka, Prilaz A.Hebranga, Vinkovačka, Kalnička, V.Bubnja, B.Berse, Prilaz B.Berse I, II i III, Cvjetna, J.S.Bascha, A.T.Mimare, Đ.Basaričeka, V.Jurčića, A.Šoljana, B.Bušića, Istarska, Vukovarska, Bilogorska, Hlebinska, Jezerska, Podravska, Iločka, Srijemska, B.Papandopula, Šarengradska, V.Žganca, M.J.Zagorke, Z.Lovrenčevića, L.Ružićke i R.Wimera.

IV. izborna jedinica

K.Frankopana, T.Bakača (od kbr. 15-31 i od 16-38), J.Kljakovića, V.Desnice, N.Šopa, D.Domjanića, J.Pupačića, I.Meštrovića, Lj.Babića, F.Prešerna, M.Držića, C.Medovića, J.Tomića, 1. svibnja, M.Dizdara, J.Kaštelana, M.Laginje, K.Š.Đalskog, Trg A.G.Matoša (neparni brojevi od 1-9), I.G.Kovačića (parni brojevi od 2-26a), Male Sredice, I.Gregurića, A.Kovačića, V.Bukovca, F. Galovića, I.Česmičkog, I.Makanca, J.Dalmatinca, D.Grganića (od Peradarske farme do Malih Sredica), B. Ivankovića, Moslavačka ulica, Slavonska cesta, Mlinovac, Radničko naselje prilaz I i II, Vidikovac (od kbr. 1-73 i 2-76), P.Zoranića, R.Vagnera, Izvorska, J.Matačića, Savska, Dravska, Drinska, Glogovačka, Lonjska, Unska, Ilovska, Ulica braće Vusić, Bjelovarska, Vidikovac (od kbr. 92- 226 i od 107-253), Garešnička, Mlinska, Ružinovačka, Športska, Prilaz Garešničkoj, Mišinačka, Mišinački prilaz,.

V. izborna jedinica

M.Krleže, J.Filipovića, S.Borojevića, Ulica kralja P.Svačića, D.Šimunovića, R.Frangeša-Mihanovića, J.Kozarca, M.Divkovića, D.Cesarića, V.Holjevca, Brijunska, Ulica kralja Tvrtka, A.M.Reljkovića, Barutanska, naselje Plavnica Gornja, K.Odaka, I.Gostomila, O.Totha, F.Pintarića, A.Canjuge, J.Štolcera, Slavenskog, K.Kotromanić-Kosarče, Đurđevačka cesta, Put žrtvama u Lugu (od kbr. 1-57 i od 2-40), I.Pernara, F.Gasmana, G.Karlovčana, E.Kolonića, Trojstvena, F.Klvanje, Vijenac, K. Svobode, S.Šantalaba, A.Konca, L.Matačića, naselje Puričani, Zvijerci, Sv.Mandića, Sv.Nikole Tavelića, E.Kumičića, A.Grabarića, J.Zadranina, L.Matačića, M.Petkovića, J.Runjanina, Drinskih mučenica, Ćirila i Metoda, E.Bulešića, D.Mandića, I.Zajca, BLG Kotorskog, K.Kolba, V.Novaka, I.Merza, J.Gotovca, S.Šubića, A.Kažotića, M.Križevčanina, M.Stankovića, O.Kotorske, F.Andrašeca, V.Vošnjaka, J.Langa, P.Barberića, T.Stantića, A.Antića, Ulica jasmina, naselja Letičani i Kupinovac.

VI. izborna jedinica

Ulice: I.Tijardovića (od kbr. 1-15 i od 2-28), Velike Sredice, M.Marulića, Prilaz M.Marulića, Gudovačka, Plavnička, Bosanska, Livadska, Križevačka cesta, Prilaz sv.Ane, Ulica sv. Ane, T.Ujevića, I.Cankara, A.Harambašića, Đ.Sudete, naselje Nove Plavnice, naselje Breza, naselje Gudovac, naselje Klokočevac, ulice: Gudovačka cesta, Staroplavnička ulica, Staroplavnički odvojak, Staroplavnički prilaz, Ulica I.Tijardovića (od kbr. 21-55 i 30-64), naselje Prgomelje, naselje Raići, naselje Stančići.

VII. izborna jedinica

Naselje Ciglena, naselje Galovac, naselje Gornji Tomaš, naselje Kokinac, naselje Mala Ciglena, naselje Malo Korenovo, Novi Pavljani, ulice Novoseljanska, Crkvena ulica, M.Trnine, Put žrtvama u Lugu (kbr. 199, 207, 227, 227a i 229), naselje Obrovnica, naselje Patkovac, naselje Prespa, naselje Prokljuvani, naselje Stari Pavljani, naselje Tomaš, naselje Veliko Korenovo, Daruvarska ulica, I.Dončevića, Ulica kralja Tomislava, Crkvena, M.Trnine, Ždralovska, Ulica kneza Višeslava i M.Bobetka.

GRAD ČAZMA

I. izborna jedinica

Čazma (Česmanska, Omladinska, F. Vidovića, A.G. Matoša, Lipnja, Livadarska, A. Vulinca, Trg Čazmanskog Kaptola, B. Radića, Kralja Tomislava), Bosiljevo, Prokljuvani, Dereza.

II. izborna jedinica

Čazma (M. Novačića, G. Jankeza, Kralja Zvonimira, Bana Jelačića, Ribarska, Svetog Andrije, Matije Gupca, Moslavačka, Voćarska), Suhaja, Milaševac.

III. izborna jedinica

Dapci, Marčani, Palančani, Općevac, Sovari, D. Lipovčani, G. Lipovčani, Prnjarovac, Cerina, G. Dragićevac, D. Dragićevac, Grabik.

IV. izborna jedinica

Komuševac, Sisčani, Zdenčec, Gornji Draganac, Donji Draganac, Vagovina, Bojana.

V. izborna jedinica

Grabovnica, Gornji Mikleuš, Donji Mikleuš, Vučani, Martinac, Vrtlinska, Pobjenik, Pobrđani, Andigole, Pavličani, Novo Selo.

GRAD DARUVAR

I. izborna jedinica

Ulice - Trg kralja Tomislava, Frankopanska ulica od kbr. 2 do željezničke pruge, Kupališna ulica, Šetalište Ivana Meštrovića, Julijev park, Ul.M.Gupca do Kuhačeve, Ul. Antuna Matije Reljkovića, Ul.Frana Kršinića; Ul.Stjepana Radića do mosta na Toplici, Ul. A. Mihanovića, Kolodvorska ulica, Ul. P.Preradovića od Kolodvorske do Radićeve ulice, Ul.Petra Zrinskog od mosta na Toplici do Ul.S.Radića.

II. izborna jedinica

Ul. Dragutina Domjanića, Botićeva ulica, Ul. Andrije Kačića-Miošića, Ul.Nikole Tesle, Frankopanska ulica od kbr. 1 - kbr. 140, Strossmayerova ulica, Podborje; Daruvarski vinogradi, Mlinska ulica, Vinogradska ulica, Trg Benedikta Nelipića, Strma ul., I.Cankara, France Prešerna, GF. Buriana, I.G.Kovačića, Rimljanska ul., A.G.Matoša, Grigora Viteza, I.Vojnovića, Jakova Gotovca, Marka Marulića, Miroslava Krleže, Branka Radičevića, Toplički dol, Vinogradski dol, Zajčeva, Slavik, Cvjetna, Mate Lovraka, Koste Racina, Dobriše Cesarića, Vatroslava Lisinskog, Njivice, Vrbovac, Mrakovac.

III. izborna jedinica

Ul. Stjepana Radića od mosta na Toplici do kraja, S.S.Kranjčevića, Kozarčeva, Štefanovićeva, Dubravka, Vrlika, Ul. žrtava fašizma, Marina Držića, Voćarska, Daruvarskog odreda, Ljudevita Posavskog, Češke brigade, Ruđera Boškovića, Andrije Hebranga, P.P.Njegoša, Poljane, Lipička, Livadska, Pakračka, Trg branitelja Daruvara, Josipa Runjanina, Doljani.

IV. izborna jedinica

Svačićeva ul. od Ul. J.Jelačića do Ul. P.Zrinskog, Preradovića od Radićeve do Gajeve, P.Zrinjskog od Radićeve do Gajeve, Josipa Knytla, Trg kralja P.Krešimira IV, Ul. Ante Starčevića, Josipa Jelačića od Trga kralja Tomislava do Gajeve, T.G.Masaryka od Ul. M.Gupca do Gajeve, Ul. Svačićeva od J.Jelačića do T.G.Masaryka, Ul.V.Nazora, Park Antuna Jankovića, Gundulićeva ulica od Samostanskog prilaza, Samostanski prilaz, Kuhačeva ul. od Ul. M.Gupca do Samostanskog prilaza; Gajeva ul. od Ul. J.Jelačića do Ul. P.Zrinskog, Mažuranićeva od Ul. J.Jelačića do Ul.P.Zrinskog, Preradovićeva od Gajeve ul. do kraja, J.Račića, Ul. P.Zrinjskog od Gajeve do kraja.

V. izborna jedinica

Josipa Jelačića od Gajeve do kraja, T.G.Masaryka od Gajeve do kraja, Gajeva ul. od J.Jelačića do Gundulićeve i sjeverni odvojak Gundulićeve, Mažuranićeva ul. od Ul.J.Jelačića do Gundulićeve, Ul. Lavoslava Ružičke, Kuhačeva od Samostanskog prilaza, Ul. Tina Ujevića, Eugena Kumičića, Ive Andrića, Prvomajska, Zagrebačka, A.Šenoe, Gornji Daruvar, Ljudevit Selo, Lipovac Majur.

VI. izborna jedinica

Donji Daruvar i Daruvarski mlinovi.

GRAD GAREŠNICA

I. izborna jedinica

Zdenčac, Garešnički Brestovac, Tomašica, Mali Pašijan, Veliki Pašijan.

II. izborna jedinica

Dišnik, Trnovitički Popovac, Veliki Prokop, Velika Bršljanica, Mala Bršljanica, Garešnica (Matije Gupca, Selište, Bana Jelačića, Hrastovčić, Odvojak M. Gupca).

III. izborna jedinica

Kaniška Iva, Ciglenica, Rogoža, Garešnica (V. Nazora, Kolodvorska), Veliko Vukovje, Malo Vukovje.

IV. izborna jedinica

Hrastovac, Garešnica (Vukovarska, Varaždinska, S. Kolara, M. Trnine, Kralja Tomislava, Moslavačka od pruge, Đ. Rijetković, D. Bublića, Garićka, Petra Krešimira IV., Kralja Tvrtka).

V. izborna jedinica

Garešnica (Humljanova, M.Lovraka, P.Svačića, Radnička, Graničarska, Trg hrvatskih branitelja, A. L .Dade, Moslavačka do pruge), Kapelica, Kajgana.

GRAD GRUBIŠNO POLJE

I. izborna jedinica

Grubišno Polje (ulice: Ulica kralja Zvonimira, I. Nepomuka Jemerčića, Bartola Kašića, Mate Lovraka, Ljudevita Gaja, P. Preradovića, Vjekoslava Kelemena, Ulica Injatička, N. Š. Zrinskog, Huge Badalića, M. Gupca, 77. samostalnog bataljuna ZNG, Ulica 4. studenog 1991., Tina Ujevića, Julija Klovića, Vilka Ničea, Ulica A. G. Matoša i naselje Stalovica).

II. izborna jedinica

Grubišno Polje (ulice: Trg bana J. Jelačića, M. A. Reljkovića, Hrvatskih branitelja, Kolodvorska ulica, Ilovska ulica, Ulica braće Radića, Ulica Lipovac, Ulica A. Hebranga, 30. svibanj 1990., Ulica Tereze Bernadete Banje, Josipa Kozarca, Praškog proljeća, Ivana Zajca), Poljani.

III. izborna jedinica

Gornja Rašenica, Donja Rašenica, Ivanovo Selo, Turčević Polje, Rastovac, Munija, Treglava.

IV. izborna jedinica

Veliki Zdenci, Mali Zdenci, Zdenački Orlovac.

V. izborna jedinica

Grabovac, Velika Jasnovača, Velika Barna, Lončarica, Dapčevački Brđani, Mala Jasnovača, Mala Dabčevica, Mala Brana, Mala Peratovica, Velika Dabčevica i Velika Peratovica.

c) Općinsko vijeće

Članak 22.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Bjelovarsko-bilogorske županije su:

OPĆINA BEREK

I. izborna jedinica

Berek, Potok.

II. izborna jedinica

Ruškovac, Šimljanica, Šimljana.

III. izborna jedinica

Podgarić, Novo Selo, Gornja Garešnica, Šimljanik.

IV. izborna jedinica

Kostanjevac, Begovača, Oštri Zid, Krivaja.

OPĆINA DEŽANOVAC

I. izborna jedinica

G.D.Dežanovac, Dežanovac, Kaštel Dežanovački.

II. izborna jedinica

Ivanovo Polje, Sokolovac, Kreštelovac.

III. izborna jedinica

Blagorodovec, Goveđe Polje, Trojeglava, Drlež

IV. izborna jedinica

Donji Sređani, Gornji Sređani, Golubinjak

OPĆINA ĐULOVAC

I. izborna jedinica

Donja Vrijeska, Batinjani, Vukovje, Dobra Kuća Batinjska Rijeka, Borova Kosa, Maslenjača.

II. izborna jedinica

Veliki Bastaji, Mali Bastaji, Škodinovac, Veliki Miletinac, Mali Miletinac, Koreničani.

III. izborna jedinica

Đulovac I, Đulovac, Katinac, Potočani, Bastajski Brđani, Gornja Vrijeska.

IV. izborna jedinica

Đulovac II, Removac, Mala Klisa, Stara Krivaja, Velika Klisa, Nova Krivaja, Donje Cjepidlake, Gornje Cjepidlake, Kravljak, Puklica, Mala Babina Gora, Velika Babina Gora.

OPĆINA HERCEGOVAC

I. izborna jedinica

Hrvatski Dom, Hercegovac.

II. izborna jedinica

Velika Trnava, Hercegovac, Češki Dom.

III. izborna jedinica

Ladislav.

IV. izborna jedinica

Ilovski Klokočevac, Palešnik.

OPĆINA IVANSKA

I. izborna jedinica

Ivanska, Kolarevo Selo.

II. izborna jedinica

Utiskani, Đurđic, Križic, Rastovac.

III. izborna jedinica

Samarica, Donja Petrička, Babinac, Gornja Petrička.

IV. izborna jedinica

Srijedska, Stara Plošćica, Paljevine.

OPĆINA KAPELA

I. izborna jedinica

Kapela, Botinac, Lipovo Brdo, Srednja Diklenica, Babotok, Lalići, Stara Diklenica.

II. izborna jedinica

Kobasičari, Stanići, Novi Skucani, Stari Skucani, Starčevljani.

III. izborna jedinica

Nova Diklenica, Jabučeta, Gornje Zdjelice, Gornji Mosti, Srednji Mosti, Donji Mosti, Poljančani.

IV. izborna jedinica

Gornje Sredice, Šiptari, Paulin Kloštar, Reškovci, Prnjavori, Visovi, Tvrda Reka.

OPĆINA KONČANICA

I. izborna jedinica

Končanica I, II, III, Končanički vinogradi, Boriš, Otkopi.

II. izborna jedinica

Brestovac Daruvarski, Brestovačka Brda.

III. izborna jedinica

Šuplja Lipa, Dioš.

IV. izborna jedinica

Stražanac, Imsovac.

OPĆINA NOVA RAČA

I. izborna jedinica

Nova Rača, Međurača.

II. izborna jedinica

Nevinac, Dautan, Stara Rača.

III. izborna jedinica

Tociljevac, Sasovac, Slovkovačica, Orlovac, Kozarevac, Rač.

IV. izborna jedinica

Bedenik, Bulinac, Drljanovac.

OPĆINA ROVIŠĆE

I. izborna jedinica

Rovišće.

II. izborna jedinica

Predavac, Dijebala, Marići, Prekobrdo.

III. izborna jedinica

Domankuš, Draganić, Kakinac, Kovačevac, Podgorci, Lipovčani.

IV. izborna jedinica

Tuk, Žabjak, Kraljevac.

OPĆINA SEVERIN

I. izborna jedinica

Severin od kbr. 1 do kbr. 89.

II. izborna jedinica

Severin od kbr. 90 do kbr. 178.

III. izborna jedinica

Severin od kbr. 179 do kbr. 268.

IV. izborna jedinica

Orovac od kbr. 1 do kbr. 95.

V. izborna jedinica

Orovac od kbr. 96 do kbr. 190.

OPĆINA SIRAČ

I. izborna jedinica

Sirač, Barica.

II. izborna jedinica

Sirač, Osnovna škola, Šibovac.

III. izborna jedinica

Miljanovac, Kip.

IV. izborna jedinica

Pakrani, Bijela, D.Borki, G.Borki, S.Borki.

OPĆINA ŠANDROVAC

I. izborna jedinica

Lasovac, Lasovac Brdo.

II. izborna jedinica

Kašljevac, Ravneš.

III. izborna jedinica

Jasenik, Pupelica.

IV. izborna jedinica

Šandrovac - parni kućni brojevi.

V. izborna jedinica

Šandrovac - neparni kućni brojevi.

OPĆINA ŠTEFANJE

I. izborna jedinica

Narta dom, Donja Narta, Narta dom, Gornja Narta.

II. izborna jedinica

Staro Štefanje, Štefanje dom, Št. Br.

III. izborna jedinica

Blatnica, Laminac.

IV. izborna jedinica

Daskatica, Starine, Donja Šušnjara, Gornja Šušnjara.

OPĆINA VELIKA PISANICA

I. izborna jedinica

Velika Pisanica (Donji dio sela od kbr. 1 do kbr. 221 - lijeva strana, od kbr. 2 do kbr. 294 - desna strana sela).

II. izborna jedinica

Velika Pisanica ( Gornji dio sela od kbr. 223 do kraja sela, od kbr. 296 do kraja sela).

III. izborna jedinica

Polum, Babinac.

IV. izborna jedinica

Ribnjačka, Nova Pisanica, Bačkovica, Bedenička, Čađavac.

OPĆINA VELIKI GRĐEVAC

I. izborna jedinica

Veliki Grđevac I, Veliki Grđevac II, Mala Pisanica.

II. izborna jedinica

Gornja Kovačica, Zrinska.

III. izborna jedinica

Veliki Grđevac III, Donja Kovačica.

IV. izborna jedinica

Paulovac I, Paulovac II, Paulovac III, Dražica.

OPĆINA VELIKO TROJSTVO

I. izborna jedinica

Veliko Trojstvo (Ulica b. Radić od kbr. 1 do 84, Ulica Kolodvorska, Vinogradska) i Grginac.

II. izborna jedinica

Veliko Trojstvo (Nastavak Ulice braće Radić od kbr. 85 do kraja, Ulica Matije Gupca, Bilogorska ulica, Naselje bilogorsko, Naselje radničko, Mišulinovačka ulica, Ulica Jovača) i Malo Trojstvo.

III. izborna jedinica

Dominkovica, Vrbica, Kegljevac, Paulovac, Maglenča.

IV. izborna jedinica

Martinac, Ćurlovac, Višnjevac.

OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

I. izborna jedinica

Velika Trnovitica (od kućnog broja 1 do 309 - lijeva strana, od kućnog broja 2 do 186 - desna strana sela).

II. izborna jedinica

Velika Trnovitica (od kućnog broja 311 do kraja sela, od kućnog broja 188 do kraja sela), Mlinski Vinogradi, Velika Mlinska.

III. izborna jedinica

Mala Mlinska, Mala Trnovitica.

IV. izborna jedinica

Gornja Plošćica, Gornja Trnovitica.

V. izborna jedinica

Nova Plošćica.

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC

I. izborna jedinica

Turski Brijeg, Središće.

II. izborna jedinica

Šostaričko Selo, Jerešin, Pednji.

III. izborna jedinica

Brezovac, Šćirki, Slukić Selo.

IV. izborna jedinica

Jakopovac.

V. izborna jedinica

Križ.

VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 23.

U Primorsko-goranskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Brce, Bregi, Brešca, Brseč, Dobreč, Ičići, Ika, Jurdani, Jučići, Liganj, Lovran, Matulji, Medveja, Mošćenice, Mošćenička Draga, Opatija, Pasjake, Permani, Pobri, Poljane, Rukavac, Šapjane, Vele Mune, Veli Brgud, Veprinac, Zvoneće, Žejani.

II. izborna jedinica

Breza, Brnčići, Čikovići, Kostabella, Kantrida, Kastav, Klana, Lipa, Brce, Bregi, Brešca, Jurdani, Jušići, Matulji, Pasjak, Permani, Rukavac, Šapjane, Vele Mune, Veli Brgud, Zvoneća i Žejane, Lisac, Marčelji, Rubeši, Rupa, Spinčići, Srdoči, Studena, Škalnica, Trinajstići, Zamet, Zapadni Zamet.

III. izborna jedinica

Braščine, Pulac, Drenova, Gornji Zamet, Grbci, Marinići, Pehlin, Podmurvice, Viškovo.

IV. izborna jedinica

Banderovo, Belveder, Kozala, Potok, Školjić, Škurinje, Škurinjska Draga.

V. izborna jedinica

Brajda, Dolac, Luka, Mlaka, Pećine, Sveti Nikola, Turnić,

VI. izborna jedinica

Bulevard, Centar Sušak, Gornja Vežica, Krimeja, Podvežica, Trsat i Vojak.

VII. izborna jedinica

Bakar, Bakar Hreljin, Bakar Krasica, Bakar Kukuljanovo, Bakar Praputnjak, Bakar Škrljevo, Bakar Zlobin, Čavle Cernik, Čavle Grobnik, Čavle Podčudnić, Čavle Zastenica, Draga, Dražice, Jelenje, Kostrena, Kraljevica, Kraljevica Bakarac, Kraljevica Križišće, Kraljevica Šmrika, Orehovica, Pašac, Podhum, Potkilavac, Ratulje, Sveti Kuzam, Svilno, Zoretići.

VIII. izborna jedinica

Baška, Baška Draga Bašćanska, Baška Juran Dvor, Cres, Cres Beli, Cres Martinšćica, Cres Orlec, Cres Valun, Dobrinj, Dobrinj Gabonjin, Dobrinj Gostinjac, Dobrinj Klimno, Dobrinj Kras, Dobrinj Polje, Dobrinj Rasopasno, Dobrinj Sužanj, Dobrinj Šilo, Krk, Krk Bajčići, Krk Kornić, Krk Milohnići, Krk Skrbčići, Krk Vrh, Mali Lošinj, Mali Lošinj Belaj, Mali Lošinj Šunski, Mali Lošinj Ilovik, Mali Lošinj Nerezine, Mali Lošinj Osor, Mali Lošinj Susak, Mali Lošinj Unije, Mali Lošinj Veli Lošinj, Malinska, Malinska Porat, Malinska Sveti Vid, Omišalj, Omišalj Njivice, Punat, Punat Stara Baška, Vrbnik, Vrbnik Garica, Vrbnik Risika.

IX. izborna jedinica

Crikvenica, Crikvenica Dramalj, Crikvenica Jadranovo, Crikvenica Selce, Novi Vinodolski, Novi Vinodolski D. Zagon, Novi Vinodolski Klenovica, Novi Vinodolski Klenovsko Polje, Novi Vinodolski Ledenice, Novi Vinodolski Povile, Rab, Rab Banjol, Rab Barbat, Rab Kampor, Rab Lopar, Rab Mundanije, Rab Palit, Rab Supetarska Draga, Vinodol Bribir, Vinodol Drivenik, Vinodol Grižane, Vinodol Tribalj.

X. izborna jedinica

Brod Moravice, Brod Moravice Kocijan, Brod Moravice Male Drage, Čabar, Čabar Gerovo, Čabar Hrib, Čabar Plešće, Čabar Prezid, Čabar Smrečje, Čabar Tršće, Delnice, Delnice Brod na Kupi, Delnice Crni Lug, Delnice Kuželj, Delnice Marija Trošt, Delnice Turki, Delnice Zalesina, Fužine, Fužine Lič, Fužine Vrata, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Ravna Gora Kupjak, Ravna Gora Stara Sušica, Ravna Gora Stari Laz, Skrad, Skrad Čedan, Skrad Divjake, Skrad Gornja Dobra, Skrad Lučice, Skrad Radočaje, Vrbovsko.

b) Gradsko vijeće

Članak 24.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Primorsko-goranske županije su:

GRAD BAKAR

I. izborna jedinica

Naselja: Bakar.

II. izborna jedinica

Naselja: Krasica, Plosna Ponikve.

III. izborna jedinica

Naselja: Škrljevo, Kukuljanovo.

IV. izborna jedinica

Naselja: Hreljin, Ružić Selo.

V. izborna jedinica

Zlobin, Praputnjak, Meja Gaj.

GRAD CRES

I. izborna jedinica

Ulice: Creskog statuta, Turion, Bejanska, Put Fortače, Drevenik, Lošinjska, Žrtava fašizma, Rialto, Lubenička, Zagrebačka, Palada, Lungo mare Svetog Mikule.

II. izborna jedinica

Ulice: Varožina, Trg Frane Petrića, Riva Creskih kapetana, Cons, Družbe sv. Ćirila i Metoda, Alberta Fortisa, Melin I, Melin II, Melin III, Melin IV.

III. izborna jedinica

Ulice: Veli dvor, Ribarska, Šetalište XX. aprila, Kovačine, Zagrad, Klančić rov, Bernardino Rizzi, Kutonina, Ante Tentor, Sv. Sidar, Kapetana Nikole Drea, Kuntrada Creskih kopača, Pod urom.

IV. izborna jedinica

Ulice: Kuntrada pećarica, Osorska, Pjaceta, Giovanni Noise, Zazid, Peškera, Trg sv. Frane, Jadranska obala, Grabar, Loznati, Vodice i mjesta: Beli, Niška, Žanjevići, Dragozetići, Sv. Petra, Ivanje, Predošćica, Filozići (Svjetionik), Porozina, Važminec, Vodice, Loznati, Frantin.

V. izborna jedinica

Martinšćica, Stivan, Mihološćica, Vidović, Grmov i mjesta: Orlec, Krčina, Vrana, Stanić, Hrasta, Podol, Pernat, Lubenice, Valun, Zbičina.

GRAD CRIKVENICA

I. izborna jedinica

Crikvenica - ulice: Dr. Ivana Kostrenčića, Br. dr. Sobol, Milovana Muževića, Viktora Finderlea, Miroslava Krleže, Marka Marulića, Tina Ujevića, Marije Styskalove, Vukovarska, Julija Klovića, Gajevo šetalište do kbr. 26, Prolaz br. Urbanetz, Zvonka Cara, Drage Gervaisa, Ulica br. Buchoffer, Trg Stjepana Radića, Strossmayerovo šetalište, Bana Jelačića, Ključecov prilaz, Ljube Stipanića, Prolaz Danijela Kneza, Stube Mate Dvorničića, Ive Polića i Ede Lovrića, Prolaz Ivana Andresa, Stube Johanessa Frischaufa, Put Dragutina Raljušića, Dramalj-ulice: Gajevo šetalište od kbr. 26 do 78, Braće Car, Milovana Muževića od neparnog broja 11 i od parnog broja 30, Braće Košljandić, Oktobarske revolucije do hotela "Ad Turres", Zagrebačka ulica, Braće Domijan.

II. izborna jedinica

Crikvenica - ulice: Pavla Radića, Prćavac, Sad, Sopaljska, Matkovići, Franje Cara, Ante Starčevića, Put Sopaljske, Ivana Pahlića, Gromačine, Kralja Tomislava, Vinodolska, Školska, Jurišićeva, Basaričekova, Žimider, Tončićevo, Tončićev odvojak, Braće Car Uračić, Gorica Braće Cvetić, Ivana Gundulića, Stubište Ivana Paljaga.

III. izborna jedinica

Crikvenica - ulice: Kala Sv. Antona, Dvorac, Kala Grgura Ninskog, Vrtna, Kralja Zvonimira, Kala Andrije Kačića, Kotorska, Petak, Petra Preradovića, Ivana Skomerže, Frankopanska, Braće Brozovića, Nike Veljačića, Turistički put, Zagrebačka, Ulica glagoljaša, Nikole Cara-Črnog, Dr. Antuna Barca, Dvorska, Ribarska, Šet. Vladimira Nazora, Čakavska, Vatroslava Lisinskog, Primorska, Goranska, Zidarska.

IV. izborna jedinica

Crikvenica - ulice: Hrusta, Ladvić, Kotor, Dolac, Zoričići, Gornja Draga, Šupeka, Podšupera, Židine, Donja Draga, Studenci, Benići.

V. izborna jedinica

Dramaljsko Selce, Manestri, Lokvica, Kačjak, Dirakovica, Klanfari, Dramalj, Blažići, Omladinska, J. T. Košuljandića, Cari, Blaža Domijana, Jadranovo, Katun, Smokovo, Kloštar, Šiljevički.

VI. izborna jedinica

Emila Antića, Mihovila Jeličića, I. L. Ribara, Prilaz I. L. Ribara, Knežina, Španskih boraca, Partizanska, Prilaz Partizanskoj, Trg palih boraca, I. prilaz Trgu palih boraca, II. prilaz Trgu palih boraca, Dvorac, Omladinska, XIII divizije, Maršala Tita, R. Končara, Stjepana Brozovića, Prilaz španskih boraca, Dranče, Slavka Jeličića, Prilaz Slavka Jeličića, Andrije Kršula, Brdo, Matkino i Jasenovo.

GRAD ČABAR

I. izborna jedinica

Čabar - ulice: Narodnog oslobođenja, Petra Zrinskog, Trg kralja Tomislava, Žrtava fašizma, I. G. Kovačića, Zaobilaznica, F. O. Velikog, Vatrogasna, Tropeti, Gornji Žagari, Donji Žagari, Mandli.

II. izborna jedinica

Prezid.

III. izborna jedinica

Bazli, Kozji vrh, Lautari, Kranjci, Parg, Gorači, Brinjeva draga, Prhutova draga, Makov hrib, Ravnice, Srednja draga, Crni lazi, Frbežari.

IV. izborna jedinica

Tršće, Kraljev vrh, Lazi, Prhci, Pršleti, Selo, Sokoli, Vrhovci.

V. izborna jedinica

Smrečje, Mali lug, Vode, Plešce, Kamenski hrib, Okrivje, Fažonci, Podstene, Požarnica, Smrekari, Zamost, Hrib.

VI. izborna jedinica

Gerovo, Gerovski kraj.

GRAD DELNICE

I. izborna jedinica

Bijela vodica, Bijevina, Crni Lug, Delnice ulice: Ploškovo, Javornik, Vučnik, Željeznička, Japlenški vrh, Pod lučićki vrh, Donja Krašićevica, Donji okrug, Gornji okrug, Gornja Krašićevica, Lučice, Malo selo, Razloge, Razloški okrug, Srednja Krašićevica, Velika Voda, Zelin crnoluški.

II. izborna jedinica

Dedin, Delnice - ulice: Supilova od kbr. 2-22 i 1-37, Lujzinska cesta, Grabanj, Viktora Bubnja, Stražara, S. S. Kranjčevića, A. Šenoe, A. G. Matoša, Tina Ujevića, Zalesina Zalesina želj. stanica.

III. izborna jedinica

Delnice - ulice: Supilova od kbr. 24 do 180 i 39-197, Bolfova, Mesnička, Matice Hrvatske, Radičeva, Amerikanska, Školska, Mirka Drenovačka, A. Starčevića, Dr. Josipa Kajfeša, Sajmišna.

IV. izborna jedinica

Delnice ulice: Kamenita, Frankopanska, Doli, Doli I, Doli II, Doli III, Doli IV, Delnička, Goranska, Vidikovac, Lovačka, Kralja Petra Krešimira IV, Kuti, Zrinska, Kralja Zvonimira, Kneza Domagoja, Ograja, Bana Josipa Jelačića, Prilaz Doli I, Prilaz Doli II.

V. izborna jedinica

Delnice - ulice: Supilova od kbr. 182 do 332 i 199 do 349, Marija Trošt, Gornji Turni, Raskrižje Tihovo, Iševnica, Donji Ložac, Radočaj, Gornje Tihovo, Donje Tihovo, Mala Lešnica, Belo, Brod na Kupi, Čedanj, Donji Turni, Gašparci, Golik, Gornji Ložac, Grbajel, Guće selo, Gusti laz, Hrvatsko, Kalić, Kočićin, Krivac, Kupa, Kuželj, Zamost Brodski, Zapolje Brodsko, Zakrajc Turkovski, Zagolik, Vrh Brodski, Podgora Turkovska, Požar, Sedalci, Ševalj, Turke, Velika Lešnica.

GRAD KASTAV

I. izborna jedinica

Kastav, Jurčići, Škrlji, Bani, Žegoti, Pavletići, Brnčići, Jardasi, Kudelji, Jelušići, Turki, Jelovičani, Rudno.

II. izborna jedinica

Rešetari, Tuhtani, Frlani, Kurirski put.

III. izborna jedinica

Spinčići, Trinajstići, Tometići, Belići.

IV. izborna jedinica

Rubeši, Ćikovići, Brestovice.

V. izborna jedinica

Jurjenići, Novo naselje Ćikovići.

GRAD KRALJEVICA

I. izborna jedinica

Bakarac, Kraljevica - ulice: Vršina, Bakarački put, Fara, Kavranić, Kumrovečka, Sisačka, Preradovićeva, Filipa Pavešića, Podfara, Obala m.Tita, Zrinjski trg.

II. izborna jedinica

Kraljevica - ulice: Braće Radić, Mate Valjata, Vrtić, Palih boraca, Frankopanska, Rovinu Kalinin, Sušilo, Prodarsku, Faranski progon.

III. izborna jedinica

Kraljevica - ulice: Strossmayerova, Dražina, Kovačnica, Ivana Jakovčića, Banj, Podbanj, Zahrustica, Ugljica, Milana Šenoe, Marijana Jurkovića, Oštro, Milutina Cihlara, Javorišće, Šetalište Vladimira Nazora.

IV. izborna jedinica

Kraljevica - naselje: Ivana Pavice Tominog, Carovo, Veli Dol, Mali Dol.

V. izborna jedinica

Šmrika, Križišće, Uvala Scott.

GRAD KRK

I. izborna jedinica

Krk - ulice: Obala hrvatske mornarice, Ribarska, Vela Placa, Jurja Križanića, Trg krčkih glagoljaša, Petra Žgaljića, Veli dvor, Dr. Dinka Vitezića, Get, Matije Gupca, Čede Žica, Trg Sv. Kvirina, Antuna Mahnića, Josipa Juraja Strossmayera, Nikole Udine Algarottia, Trg Kamplin, Alojzija Stepinca, Istarski Prolaz, Zrinjska, Frankopanska, Galija, Krčkih iseljenika, Puntarska, Šetalište Dražica, Ružmarinska, Vlade Tomašića, Lovorik, Ljudevita Gaja, Stanka Vraza, Dubašljanska, Vrbnička, Bašćanska, Dobrinjska, Omišaljska, Miroslava Krleže, Otočić Košljun.

II. izborna jedinica

Krk - ulice: Narodnog preporoda, A. G. Matoša, I. G. Kovačića, Antuna B. Šimića, Vladimira Nazora, Lakmartinska, Put mora, Riječka, Vidikovac, Mate Balote, Stjepana Radića, Vršanska, Maslinik, Borik, Vinogradska, Naselja: Kornić, Lakmartin, Muraj.

III. izborna jedinica

Krk - ulice: Slavka Nikolića od 37 do kraja i od 32 do kraja, Zagrebačka, Ivana Meštrovića, Ivana Gundulića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Ivana Mažuranića, Šetalište Sv. Bernardina, Trg bana Jelačića, Bodulska, Drage Gervaisa, Otokara Keršovanija, Augusta Cesarca, Zadarska, Splitska, Kralja Tomislava, Braće Juras.

IV. izborna jedinica

Krk - ulice: Slavka Nikolića od 1 do 27 i od 2 do 32, Josipa Pupačića, Dubrovačka, Ruđera Boškovića, Crikvenička, Tina Ujevića, Kvarnerska, Senjska, Košljunska, Creska, Lošinjska, Paška, Lina Bolmarčića, Vjenceslava Novaka, Bartula Kašića, Plavnička, Rapska, Matka Laginje, Braće Linardić, Felixa Zazinovića Ježevac, Vukovarska, Lukobran.

V. izborna jedinica

Vrh, Kosići, Salatići, Skrpčići, Pinezići.

VI. izborna jedinica

Žgaljići, Milohnići, Brzac, Linardić, Glavotok, Nenadići, Poljica, Bajčići, Brusići.

GRAD MALI LOŠINJ

I. izborna jedinica

Belej, Ustrine, Osor, Punta Križa, Nerezine, Sv. Jakov, Čunski, Unije, Vele Srakane, Male Srakane, Susak, Ilovik.

II. izborna jedinica

Veli Lošinj, Mali Lošinj: Bukovica, Dubovica, Gravot, Stjepana Radića, Valdarke, Braće I. i S. Vidulića, Vršak, Sv. Martin, M. Gupca, V. Craglieto, Sv. Marije, Kaštel.

III. izborna jedinica

Zagrebačka, Kalvarija, Mate Vidulića, Omladinska, Bočac, Dražica, Čikat, Dell Conte Giovanni, Garibaldi, A. Haračića, Istarska, Jamina, Dr. D. Kozulića, Priko, Dominik Skopinić, Sunčana uvala, Velopin, Vresikovo, Trg Žrtava fašizma, Trg Republike Hrvatske.

IV. izborna jedinica

B. Capponi, Creska, J. A. Kraljića, Lošinjskih pomoraca, Milanovića, M. Mirkovića, Osorska, N. Tesle, S. Tommasini, Veloselska cesta, Trg Zagazinijine, Š. K. Kozulić, Matica Hrvatska, Gornja Bričina, J. Kašmana.

V. izborna jedinica

Artatore, Gopčevića, M. Martinolića, Lošinjskih brodograditelja, Malin, Privlaka, Ostroman, Poljana I., Poljana II., Rujnica, Sv. Nikole, Donja Bričina, V. Gortana, Studenac, Riva Lošinjskih kapetana, Brdina.

GRAD NOVI VINODOLSKI

I. izborna jedinica

Naselja: Bile, Drinak, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska sa Podmelnikom i Zabukovcem, Povile, Ruševo, Krmpotsko, Smokvica Krmpotska, Sibinj Krmpotski.

II. izborna jedinica

Naselja: Bater, Breze, Crno, Donji Zagon, Gornji Zagon, Ledenice, Novi Vinodolski - ulice: Grabrova, Sopot, Povilska, Senjska, Ogulinska, Šetalište kneza Domagoja od zgrade crvenog križa do kraja.

III. izborna jedinica

Novi Vinodolski - ulice: Obala Petra Krešimira IV, Pod sveti Mikulj, Taklo, Istarska, Riječka, Frana Mažuranića, Primorska, Solačka, Zatreb, Goranska, Panos, Kalvarija, Mikulja, Šija, Ivanjske, Pavlomir, Krasa, Nova Krasa, Vatrogasna, Bočak.

IV. izborna jedinica

Novi Vinodolski - ulice: Antona Mažuranića, Posteni, Prilaz, Zagonjska, Pridolska, Vodovodna, Baroldino selo, Šćedine, Josipa Mažuranića, Ivana Vončine, Palih boraca, Jamice, Prilaz Jamice, Podosam, Ledenička, Osap, Krmpotska, dio Kralja Zvonimira, dio Šenoine, dio Korza Vinodolskog zakonika, Stjepana Mažuranića, Vladislava Maričića, Nova ulica, Lokvica, Rasadnik.

V. izborna jedinica

Novi Vinodolski - Ulice: dio ulice Tomislavove do križanja sa Zagrebačkom. Korzo Vinodolskog zakonika, Trg Ivana Mažuranića, Frankopanski trg, Doktora Andrije Šermana, Vinodolska, Stari grad, Stube 1 i 2, Matije Mažuranića, Klančić, Abranska, Dr. Bogoslava Mažuranića, Sv. Trojice, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, Jurkovo.

VI. izborna jedinica

Sa sjeverne strane Ulicom Prisika do križanja sa Ulicom 22. lipnja i čini sjevernoistočni dio naselja Novi, a sa istoka završecima Ulice 22. lipanj, Kralja Zvonimira i Zagrebačka, sa zapada do križanja Šenoine i Kralja Zvonimira, te Zagrebačke sa Tomislavovom i ide dalje Tomislavovom do autobusnog kolodvora i obuhvaća Glavicu, Lišanjsku i dio šetališta Kneza Domagoja granično sa parkom.

GRAD OPATIJA

I. izborna jedinica

Opatija - dio (ulica: Andrije Štangera, Riječka cesta, Matuljska cesta, Pavlovac, Preluka, Ulica R. K. Jeretova, Tošina, Ulica 25. maja, Andrije Mohorovičića, A. Mandića, Put uz Dola, Stube Beredine, Nova cesta kbr. 6, 9, 20, 21, 22m, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 44, 46, 48, 48a, 48b, 48c, 50, 52, 54, 5,59, 61, 71, 81, 85, 87, Brajdica, M.Tita od kbr. 1 do 31, 33 do 62, 63, 65, 67, Obala Frana Supila, Skradin, Vinka Pajalića, Črnikovica.

II. izborna jedinica

Pobri, Opatija - dio (ulice: Izaka Poščića, Davorina Trinajstića, Kosovska ulica, Nova cesta od kbr. 58 do 80 (parni), Dušana Mavra, I. istarske čete).

III. izborna jedinica

Dobreć, Ika, Oprić, Mala Učka, Vela Učka.

IV. izborna jedinica

Ičići i Opatija - dio (ulice: M. Tita od kbr. 197 do 253 (neparni), 198 do 294 (parni), Nova cesta od kbr. 150 do 196 (parni) i 157 do 171 (neparni), Baredi, Antona Raspora, A. Mikića, S. Jurdane, Vrutki 33 do 69 (neparni) i 22 do 30 (parni).

V. izborna jedinica

Opatija - dio (ulice: M.Tita od kbr. 141 do 193 i 138 do 196, Dražica, V. C. Emina, Zert, A. Šenoe, Kumičićeva, Spinčićeva, 9. rujna, Radnička, Križišće, M. Gorkog, Nova cesta 129 do 155, Park 1. maja, Omladinska, Dobrilina, Vladimira Nazora, Nikole Tesle, Stubište 9. rujna, Stubište Rupa, Pionirski prolaz, Put Vrutki, Rakovčeva, Veprinački put, Stube Barede, Put Slavići, Trg V. Gortana.

VI. izborna jedinica

Opatija - dio (ulice: Nova cesta od kbr. 82 do 147 (neparni) i 87 do 127 (parni), Ulica Vrutki od kbr. 1 do 31 i 2 do 20, Partizanske stube, Put za Trbuhovac, Stube Marušinac, Borisa Želea, Šetalište Zora, Jelenkin put, Put u Bregi, Emila Bošnjaka, Stube E. Bošnjaka, Mušićevac, Stubište Lipovica, Šetalište Lipovica, I. B. Slovana, Prolaz M. Brajše, M. Sušanj, Stubište Tomaševac, F. Perišića, M. Tita od kbr. 64 do 136 i 69 do 135.

GRAD RAB

I. izborna jedinica

Lopar, Gornja Supetarska draga.

II. izborna jedinica

Donja Supetarska draga, Mundanije.

III. izborna jedinica

Kampor, sjeverni dio sela Palit - sjeverno od crte ceste škver do glavne ceste Rab-Kampor u točki raskršća kod restauranta Hacijenda te dalje glavnom cestom do policijske postaje Rab i nadalje sporednom cestom do crkve svetog Ilije u Mundanijama.

IV. izborna jedinica

Stara jezgra grada Raba i južni dio naselja Palit i to sve što je južnije od ceste škver-Hacijenda-policijska stanica-crkva svetog Ilije.

V. izborna jedinica

Banjol - sjever, sve što je sjevernije od ceste biološka stanica - crkva sveta Lucija - Markova draga.

VI. izborna jedinica

Barbat, Banjol-jug, sve što je južnije od biološke stanice - crkva sveta Lucija - Markova draga.

GRAD RIJEKA

I. izborna jedinica

Costabella, Kantrida, Srdoči, Zapadni Zamet, Sveti Nikola - dio (ulice: Giuseppe Smolikara, Ivana Lupisa, Jože Vlahovića, Mirka Čurbega).

II. izborna jedinica

Gornji Zamet, Grbci, Pehlin, Zamet, Podmurvice - dio (ulice: Andrea Benussia, Emilija Randića od kbr. 1 do 9 i od 10 do 22 (parni), Marija Špiler, Hahlić, Lužine, Vukovarska 99 i od kbr. 120 do 132 (parni), Plase 1, 3, 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 16, 17, od 17-1 do 17-18, od 17a, do 17d, 18, 19, 20, 20-1, 21, 22, 22-1, 22b, 22c, 22d, 26, 26a, 27, 28, 29, 29a, 29b, 34, 34a, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 55a, 55b, 56, 56a, 60, 62, 79, 83a, Vlatke Babić, Vrh Seline 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12, Rujevica 1, 1-3, 2, 3, 4 i 5).

III. izborna jedinica

Brašćine Pulac, Drenova, Škurinje, Kozala - dio (ulice: Baštijanova, Mirka Frenelića, Uspon Vlade Bukovca, Volčićev trg 2, Brajšina, Ante Kovačića).

IV. izborna jedinica

Turnić, Podmurvice - dio (ulice: Dubrovačka, Franje Čandeka 8, 8a i 10, Cavtatska), Sveti Nikola - dio (sve osim ulica: Giuseppe Smolikara, Ivana Lupisa, Jože Vlahovića, Mirka Čurbega).

V. izborna jedinica

Draga, Gornja Vežica, Orehovica, Pašac, Sveti Kuzam, Svilno, Trsat, Vojak, Bulevard - dio (ulice: Bosiljke Rakić, Bulevar oslobođenja od 8 do 33 (osim broja 9), Derenčinova, Gajeva, Gundulićeva, Kranjčevićev klanac, Morettiev prolaz, Trg braće Mažuranić, Vitezićeva, Vrazov prijelaz, gimnazijske stube, Švalbina).

VI. izborna jedinica

Brajda, Dolac, Luka, Mlaka, Školjić, Kolaza - dio (ulice: Ivana Rendića 8, 8a, 8b i 10, Josipa Račića 1a, 1b, 1c, 2, Omladinska 1, 2, 3, 4, 6, Trinajstićeva, Stube Alberta Anđelovića, Stube Vlade Četkovića 1, Laginjina 1 do 23 i 28 do 38/1 (parni)).

VII. izborna jedinica

Centar Sušak, Krimeja, Pećine, Podvežica, Bulevard - dio (ulice: Prijelaz Franje Paravića, Šetalište I.G. Kovačića, Šetalište J.Rakovca 1 do 60 (osim broja 33), Trsatske stube Petra Kružića od 6 do 30a i Vidikovac).

VIII. izborna jedinica

Banderovo, Belvedere, Nikola Tesla, Škurinjska Draga, Kozala - dio (ulice: Aleksandra Mamića, Franca Prešerna 4, 6, 8, 10, Mići Voljak, Petra Kobeka, Volčićev trg 1, Kozala 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 21-1, 22, 22a, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Park Vladimira Nazora, Stari Vojak, Šetalište Vladimira Nazora, Kalvarija, Vjenceslava Novaka, Žrtava fašizma 16, 16a, Muzejski trg 1, 1/1), Podmurvice - dio (ulice: Antona Marčelje Viškovića, Bakarska, Bihaćka, Branka Blečića 3, 4, 5, Bribirska, Delnička, Franje Mladenića, Franje Čandeka 2, 2/1, 4, 6, 6a, 6b, Karlovačka, Lička, Vukovarska od 45 do 59 (neparni) od 62 do 97 i od 106 do 116 (parni)).

GRAD VRBOVSKO

I. izborna jedinica

Vrbovko - ulice: Tvornička, Dobra, Željeznička, Grozdane, 43. istarske divizije, Zagrebačka, Slovenskih brigada, Prvog maja, Skakavac, Blažev brijeg, 9. rujna, Ivana Gorana Kovačića od kbr. 1 do 80 s desne strane i broja 95 s lijeve strane ulice; naselja: Jablan, Senjsko, Jelovac, Gladi, Poljana, Klajner brdo, Senj - ulice: Viktora Bubnja, Pilanska, Jarak.

II. izborna jedinica

Vrbovsko ulice: I. G. Kovačića od kbr. 82 s desne strane i 97 s lijeve strane ulice, Bakarska draga, Školska, XIII. divizije, Tomislavova, Radnička, Mrzle drage, Rožman brdo, Presika, Hajdine, Donje Hajdine, Gornje Hajdine, Vukmani, Stubica.

III. izborna jedinica

Severin na Kupi, Liplje, Zdihovo, Rim, Klanac, Plešivica, Damalj, Močila, Smišljak, Osojnik, Veliki Jadrić, Mali Jadrić, Lukovdol, Ertić, Lukovdolska Draga, Dolenci, Gorenci, Nadvučnik, Podvučnik, Vučnik, Štefanci, Blaževci, Zapeć, Plemenitaš, Zaumol.

IV. izborna jedinica

Gomirje, Kosanovići, Musulini, Ribnjak, Polovine, Brezova Poljana, Luke, Kovačević, Zelići, Kamensko, Majer, Ljubošina, Trnova Poljana, Carevo Brdo, Polajse, Ključ, Ribatić Poljana, Hambarište, Tuk, Vujnovići.

V. izborna jedinica

Moravice, Carevići, Donji Vučkovići, Gornji Vučkovići, Donji Vukšići, Gornji Vukšići, Komlenići, Radoševići, Matići, Petrovići, Tići, Mlinari, Žakule, Bunjevci, Dokmanovići, Dragovići, Jakšići, Nikšići, Radigojna, Tomići, Topolovica, Vučinići.

c) Općinsko vijeće

Članak 25.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Primorsko-goranske županije su:

OPĆINA BAŠKA

I. izborna jedinica

Baška, ulice: Zvonimirova od kbr. 100 do kraja, Čermakove, E. Gajstcliha, Gorica, Gruh, Frankopanska, Skopalj, Zagrebačka, Zarok, Prilaz kupalištu, Zaobilaznica, Pešćinica, Rabska, Lošinjska, Creska, Velebitska, Paška, Santiš, Primorska, Bodulska, Zarok - odvojak, Ditris, Vinogradska, Kralja Tomislava, Stjepana Radića.

II. izborna jedinica

Baška, ulice: Zvonimirova od kbr. 1 do 100, Palada, Gorinka, Ribarska, Uskočka, Kuncičevo, Kružna, Vladimira Nazora, Munter, Na vrti, Kricin, Stari Dvori, Dvori Narca, Potok, Dol.

III. izborna jedinica

Naselja: Jurandvor, Batomalj.

IV. izborna jedinica

Naselje: Draga Bašćanska.

OPĆINA BROD MORAVICE

I. izborna jedinica

Naselje Brod Moravice I - ulice: Donji Konc, Ključ, Matika, Stjepana Radića, Školska.

II. izborna jedinica

Naselje Brod Moravice I - ulice: Draški put, I.G. Kovačića, Kolodvorska, Suger, Naselje Gornji kuti.

III. izborna jedinica

Naselja: Donja Dobra, Male Drage, Novi Lazi, Razdrto, Stari Lazi, Vele Drage.

IV. izborna jedinica

Naselja: Čučak, Delači, Doluši, Donja Lamana Draga, Donji Šajn, Gornji Šajn, Gornji Šehovac, Goršeti, Klepeće Selo, Kocijani, Lokvica, Maklen, Moravička Sela, Naglići, Nove Hiže, Pauci, Planica, Podgorani, Podstene, Šepci Podstenski, Šimatovo, Zahrt, Zavrh, Završje, Gornja Lama Draga, Colnari, Šehovac, Goliki, Smišljak, Kavrani.

OPĆINA ČAVLE

I. izborna jedinica

Grad Grobnik, Podčunić, Zastenice, Klenovac.

II. izborna jedinica

Mavrinci, Mavrinci novo naselje, Cernik od kbr. 120 do kraja.

III. izborna jedinica

Buzdohan, Kosorci, Hrastenica, Halovac, Bajci, Čavle od kbr. 1 do 100.

IV. izborna jedinica

Soboli, Čavli od kbr. 100 do kraja, Cernik od kbr. 1 do 100.

OPĆINA DOBRINJ

I. izborna jedinica

Naselja: Dobrinj, Rudine, Čižići, Soline, Klimno, Sužan, Tribulje, Klanice.

II. izborna jedinica

Naselja: Šilo, Županje i Hlapa.

III. izborna jedinica

Naselja: Polje, Žestilac, Gostinjac, Sveti Vid Dobrinjski.

IV. izborna jedinica

Kras, Sveti Ivan Dobrinjski, Rasopasno, Gabonjin.

OPĆINA FUŽINE

I. izborna jedinica

Vrata, Belo Selo, Slavica.

II. izborna jedinica

Lič, Podkobiljak, Primorska, Pirovište.

III. izborna jedinica

Banovina, Novo naselje, XIII. divizije, Kolibice, Skojevska, Zagoricom, Viktora Bubnja, Benkovac Fužinski, Breg, Vrelo.

IV. izborna jedinica

Franje Račkog, Fužine, Grbajel, Ivanka Troha, Mostići, Purga, Sednjak.

OPĆINA JELENJE

I. izborna jedinica

Kukuljani, Zoretići, Trnovica, Milaši, Brnelići, Baštijani, Lubarska, Martinovo Selo, Lopača, Ratulje, Jelenje.

II. izborna jedinica

Lukeži, Drastin, južni dio Dražica - Ulice: Vele Dražice, Planinska, Umole, Male Dražice, Stolac, Okršaj, Dražičkih boraca, Molnari, Podrti.

III. izborna jedinica

Potkilavac, sjeverni dio Dražica - Ulice: Školska, Pulipoje, Obrovac, Sušička, Ričinska, Borovička, Buna, Ogradica, Podkilavačka, Težačka.

IV. izborna jedinica

Podhum.

OPĆINA KLANA

I. izborna jedinica

Klana - Sv. Rok i Dolinji Kraj.

II. izborna jedinica

Klana - Središte, Dražica, Gorinji kraj, Vinodolac, Laze.

III. izborna jedinica

Studena od kbr. 1 do 52.

IV. izborna jedinica

Studena od kbr. 53 do kraja, Škalnica, Breza, Lisac.

OPĆINA KOSTRENA

I. izborna jedinica

Martinšćica, Vrh Martinšćice, Glavani, Mažeri.

II. izborna jedinica

Sv. Lucija, Ulica Ive Šodića, Plešići, Rožmanići.

III. izborna jedinica

Šodići, Stari Šodići, Ulica Kostrenskih boraca, Ulica Elvira Vrha, Put kapetana Suzanića, Obala Žurkovo, Žuknica, Rožići, Doričići, Ulica Josipa Šarinića, Ulica Šojska (od kbr. 1-9, te 11, 13,15,17,19,21,23 i 25 A-G).

IV. izborna jedinica

Paveki, Perovići, Ulica Šojska (kbr. svi parni, te 27, 29 i 31), Ulica Žarka Pezelja, Ulica Željka Ćepulića, Ulica Darka Medanića, Dujmići, Maračići, Randići, Šoići, Urinj.

OPĆINA LOKVE

I. izborna jedinica

Naselje Lokve 1 - Ulice: Njivice, Rudolfa Strohala od kbr. 1 do 102.

II. izborna jedinica

Naselje Lokve 2 - Ulice: Rudolfa Strohala od kbr. 103-184, Naselje Homer od kbr. 1 do 12 i od kbr. 101-113.

III. izborna jedinica

Naselje Lokve 3 - Ulice: Topolovac, Šetalište Golubinjak, Školska.

Naselja: Sleme, Sopač.

IV. izborna jedinica

Naselja: Gorski raj, Homer od kbr. 13 do 100, Lazac loparski, Mrzle vodice, Zelin mrzlovodički.

OPĆINA LOVRAN

I. izborna jedinica

Lovran-ulice: Stari grad od kbr. 1 do 10, 11 do 81, 82, 83 do 107, Šetalište M. Tita od 61 do 83, 87 do 99 i 103 do 105 (neparni), 62 do 128 (parni) 109.

II. izborna jedinica

Lovran-ulice: 26. divizije od 1 do 16, 18 do 20 (parni), Žrtava fašizma od 1 do 25 (neparni), 2 do 4 (parni), 8, 14, Trg slobode od 1 do 9, 10 do 15, Šetalište M. Tita 13 do 47 (neparni), 42 do 52 (parni), 49 do 59 (neparni), 54 do 60 (parni), Brajdice od 1 do 7 (neparni), 2 do 60 (parni), 9 do 61 (neparni), Rezine od 1 do 31, Ulice 9. rujna od 1 do 6, 8 do 12 (parni).

III. izborna jedinica

Lovran-ulice: Cvjetni put od 2 do 30 (parni), 3 do 11 (neparni), 36, 43. istarske divizije 21, 24 do 32 (parni), 29 do 43 (neparni), 46 do 48, Put Oprić 1, Put Vojina od 1 do 19 (neparni), 2 do 18 (parni), Put Školarevo od 1 do 32, 33 do 45 (neparni), Ulica Jakova Jurčića od 1 do 12, Ulica Lokva od do 11 (neparni), od 2 do 10 (parni), 15, 16, 17, 21, 23, 24 do 36 (parni), 25 do 45 (neparni), 38 do 46 (parni), 47, 54 do 56 (parni), Ulica Viktora cara Emina 1, 2, 3, 5 do 11 (neparni), 6, Vatrogasni prolaz od 1 do 6, Šetalište M. Tita 1 do 11 (neparni), 2 do 28 (parni), 30 do 40 (parni), Omladinska ulica od 1 do 17 (neparni), 2 do 4 (parni), 10 do 12 (parni), 16, 22, Ulica dr. Nilo Cara od 1 do 3 (neparni), 2 do 4 (parni), 5 do 7 (neparni), 8 do 14, 15 do 21 (neparni).

IV. izborna jedinica

Lovran-ulice: Bahova ulica od 1 do 15, 23, cesta 43. istarske divizije od 1 do 5 (neparni), od 2 do 18 (parni), Zaheji od 1 do 7, 8 do 58 (parni), 9, od 11 do 57 (neparni).

V. izborna jedinica

Naselja: Liganj, Lovranska Draga, Medveja Tuliševica, Cesta Lovranska Draga.

OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

I. izborna jedinica

Barušići, Kremenići, Ljutići, Maršići, Milovčići, Oštrobradići, Sv. Vid Miholjice, Žgombići, Malinska ulice: M. Krleže, Samoborska, Primorska, Dubašljanska 136-140.

II. izborna jedinica

Milčetići, Porat, Sabljići, Strilčići, Sv. Anton, Sv. Ivan, Turčići, Vantačići, Zidarići.

III. izborna jedinica

BOGOVIĆI - ulice: Dubašljanska 1-78, Istarska, Jesenska, Lokvica, M.Radića, Mužini, Novo Naselje, Stipkino, Odvojak 17. travnja, Petrlini, Podlokvić, Poljina, 17. travnja, Radići; MALINSKA - ulice: Bodulska, Braće Turčić, Cuklićevo, Dobrinjska, Draga, Dražine, F. Supila, Ivana Milčetića-Matine, I. Zajca, Jadransa, Jamina, Kralja Tomislava, Karinovo, Klarina, Krčkih iseljenika, Kvarnerska, Lanišće, Levanda, M. Balote, M. Ostrogovića, Odvojak kralja Tomislava, Obala palih boraca, Pavus, Pionirska, Poljička, Priko Poja, Riječka, Sl. Pančića, Svetog Apolinara, V. Bagata, Zagrebačka.

IV. izborna jedinica

Malinska (sve osim ulica navedenih u izbornim jedinicama I. i III.).

OPĆINA MATULJI

I. izborna jedinica

Matulji - ulice: Nazorova, Stubište Mate Balote, Trg M. Tita, Ivana Matetića Ronjgova, M. Frlana, Viktora Cara Emina, Šetalište Drage Gervaisa, Jankovićeva cesta, Partizanski put, Pionirska ulica, Put Mileve Sušnja, Put Puhari, Branka Laginje, Vlatka Sušanj, Cesta 43. istarske divizije 1-45 te naselje Mihotići: cesta 43. istarske divizije 46-117, Cesta Dušana Mavra, Cesta Šime Juričića, Jugova Rebar, Mihotićev prolaz, Put Brdo, Put Luskino, Put Matka Mandića, Put Perinovo, Put Stanka Luksetića, Put Uroša Radeta, Ruhčev put, Slavići, Ulica Kučići, naselje Bregi.

II. izborna jedinica

Matulji - ulice: Cesta Osojnaki, Kastavska cesta, Kvarnerska cesta, Ivana i Matka Boštijana, Mavričićev put, Osojanski, Trtni, Eugen Kumičića, Stari grad, Vladimira Gortana, Cesta dalmatinskih brigada, Gaj, ulice: Antončićeva, Frianska cesta, Kružni put, Marinčićeva ulica, Perasov put, Popovićev put, Put živica, Put za Buč, Put za Trinajstići, Žrtava fašizma, Antona Dubrovića, Bermač, Braće Milih, Frana Supila, Matka Laginje, Mirka Dukića, Radetići, Stanka Milih, Tunić, Šmogorska cesta.

III. izborna jedinica

Naselja: Jušići, Rukavac, Jurdani.

IV. izborna jedinica

Naselja: Permani, Brešca, Veli Brgud, Zvoneća, Vele i Male Mune, Rupa, Pasjak, Šapjane, Brdce i Lipa.

OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

I. izborna jedinica

Naselja: Sv. Petar, Obrš, Kraj, Sv. Anton i Sučići.

II. izborna jedinica

Naselje Mošćenička Draga.

III. izborna jedinica

Naselja: Mošćenice, Jelena, Kalac, Grabrova.

IV. izborna jedinica

Naselja: Brseć, Zagorje, Martina, Golovik.

OPĆINA MRKOPALJ

I. izborna jedinica

Mrkopalj - ulice: Jakino, Muževski kraj, Stari kraj.

II. izborna jedinica

Mrkopalj - ulice: Novi varoš, Jezero, Pilanska, Školska, Tuk mrkopaljski, Tuk vojni.

III. izborna jedinica

Mrkopalj - ulice: Poljice, Poljička, Poljska, Razdoljska, Begovo Razdolje.

IV. izborna jedinica

Brestova, Draga, Sunger.

OPĆINA OMIŠALJ

I. izborna jedinica

Ulice: Bjanižov, Dunaj, Dubec, Dvor, Klančina, Gornja vraca, Njivičina, Poklončić, Put dupca, Put Stogati, Pod volta, Pod murve, Pod koprivicu, Put steni, Papica, Veli dvor, Zakuće, Šoići, Maršia, Meltina, Na rivi, Omišalj bb.

II. izborna jedinica

Ulice: Brgučena, Pušća, Homotno, Lokvica, Medrmunići, Kaćini, Kančinar, Put mora, Prikešte, Pod kaćini, Kovačnica, Male Vraca, Male steni, Vele steni, Mestačini, Panćirov, Pod placu.

III. izborna jedinica

Ulice: Jadranska, Večja, Veli Kijec, Mali Kijec, Stran, Baječ, Nikole Lončarića, Krčine, Drage, Ribarska obala, Kala, Placa, Primorska, Lolite, Put Postane, Peharček, Beli Kamik, Hotel Jadran, Jezero, Zvonimirova, Jadranska, Omladinska, Gundulićeva, Dr. Zdravka Kučića, Mate Balote.

IV. izborna jedinica

Ulice: Ante Starčevića, Trg ružmarina, Gromačine, Kralja Tomislava, Krste Frankopana, Cvjetni trg, Japlenički put, Stube Putkica, Starča, Stražbica, Luke Turata, Ivana Zajca, Bodulska, 30. svibnja, Nikole Jurjevića, Njivice bb.

OPĆINA PUNAT

I. izborna jedinica

Stara Baška, naselje Buka u Puntu te ulice: Vinogradska, Starobašćanska i Frankopanska od ulice Vinogradske južno, Istarska, Primorska, Jadranska, Krčka, Buka, Rapska, Batovo Košljunska, Plavnička, Paška, Lošinjska, Creska.

II. izborna jedinica

Punat-ulice: Puntarskih mornara, Stare Brajde, Kralja Zvonimira od ulice Puntarskih mornara do Starobašćanske, Žardin, I.G. Kovačića od ulice Žardin, Pod topol, Ulica obala od ulice Pod topol dalje, Ruđera Boškovića od ulice Stare Brajde pa dalje, Vladimira Nazora, Augusta Cesarca, Pešćinica, Ljudevita Gaja, Kvarnerska, Ulica Frankopanska do ulice Vinogradske.

III. izborna jedinica

Punat-ulice: 17. travnja, Placa, Kralja Zvonimira do ulice Puntarskih mornara, Ruđera Boškovića do ulice Stare Brajde, Matije Gupca do početka zaobilaznice i od ulice 17. travnja, Pasjak, Drena, Prgon, Jagorika, Puntarskih težaka, Galija, Guvnić, Stara placa, Put svete trojice, Donja Kala, Gornja Kala, Vela draga od Ulice kralja Zvonimira, Kolušin.

IV. izborna jedinica

Punat - ulice: Kanast, Puntica, Obala do ulice Pod topol, Put V. vode, Matije Gupca do Ulice 17. travnja, Stari Klanac, Krušija, Veli dvor, Klančić, Redi, Kljepina, Novi put, I.G. Kovačića do ulice Žardin.

OPĆINA RAVNA GORA

I. izborna jedinica

Buzak, Kupjak, Željeznička stanica, Leskova draga, Rogi, Šije, Riječka ulica, Stari laz.

II. izborna jedinica

Ravna gora-ulice: Ivana Gorana Kovačića 16, 190, 161, 191, Ivana Gorana Kovačića 70, 71, 158, 159, Požganine, Školska, Josipa Puža, 22. marta, Matanovci, Omladinska, Vatrogasna, Radničko naselje, Kralja Tomislava, Saborska, Radičeva, Novo naselje.

III. izborna jedinica

Ravna gora-ulice: Ivana Gorana Kovačića 192, 198, 193, 199, Branimira Marinkovića, Antuna Likera, Mažuranićeva, Kosa, Viktora Svetickog, Brojska.

IV. izborna jedinica

Ravna gora-ulice: Ivana Gorana Kovačića 2, 68, 69, Stara Sušica, Bajt, Pod rub, Pod javorovom kosom, Vrh.

OPĆINA SKRAD

I. izborna jedinica

Skrad-ulice: Goranska, Školska, V. Nazora, I.G. Kovačića, Tusti vrh, Planina skradska, Pucak, Gorica skradska.

II. izborna jedinica

Belski ravanj, Bukovac Podvrški, Raskrižje, Rasohe, Trški lazi, Vrh broski, Zakrajc brodski.

III. izborna jedinica

Skrad-ulice: I. Ribara, Cvijetna, Vatrogasna, Selska, Grič, Šiljar, Podstena, Veliko selce.

IV. izborna jedinica

Brezje Dobranjsko, Bukov vrh, Divijake, Gorani, Gornja dobra, Gramalj, Hlevci, Hosnik, Hribac, Gorica skradska, Mala Dobra, Molo selce, Pečišće, Podslemeni Lazi, Resnatac, Sleme Skradsko, Žrnovac.

OPĆINA VINODOLSKA

I. izborna jedinica

Bribir - grad, Dragaljin, Gradac, Poduljin, Sv. Mikula, Kićeri, Sv. Vid, Ugrini.

II. izborna jedinica

Štale, Jargovo, Krićina, Kosavin, Podgori, Podskoći, Podugrinac.

III. izborna jedinica

Antovo, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići, Kamenjak, Kostelj, Grižane, Barci, Dolinci, Franovići, Marušići, Mavrići, Miroši, Softići, Šarari.

IV. izborna jedinica

Drivenik, Bačići, Benići, Drivenički, Benkovići, Cerovići, Čandrli, Drivenik Stanica, Goričane, Ječinovići, Klarići, Kokanj, Petrinovići, Plišići, Šimići, Tribalj Gornji, Bašunje male, Blažići, Belobrajići, Janjevalj, Pečac, Podsopalj belgradski, Podsopalj Drivenički, Ričina, Ropci, Semičevići, Sušik.

OPĆINA VIŠKOVO

I. izborna jedinica

Marinići, Blažići, Lučinići, Bezjaki, Štefani, Draga, Mučići, Trampov breg.

II. izborna jedinica

Straža, Petrci, Stupari, Kapiti, Furičevo, Juraši, Viškovo.

III. izborna jedinica

Mladenići, Saršoni, Vozišće, Široli, Dovičići, Brnasi, Gornji Jugi, Donji Jugi, Milohni.

IV. izborna jedinica

Sroki, Kosi, Marčelji.

OPĆINA VRBNIK

I. izborna jedinica

Risika, Garica (bez donje Garice i Kampelja).

II. izborna jedinica

Vrbnik - Na mori, Bočina, Japnenica, Retec, Dupčić, Kampelje, Donja Garica.

III. izborna jedinica

Vrbnik - stari grad.

IV. izborna jedinica

Vrbnik - Gospoja, Supec, Grohot.

IX. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 26.

U Ličko-senjskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica:

Grad Gospić.

II. izborna jedinica

Velika Plana, Mala Plana, Podastrana, Kruščica, Vaganac, Aleksinica, Donje Pazarište, Popovača Pazariška, Kalinovača, Vranovine, Klanac, Oteš, Veliki Žitnik, Mušaluk, Smiljansko Polje, Smiljan, Rastoka, Kaniža Gospićka, Žabica, Lički Osik, Široka Kula, Budak, Ostrvica, Barlete, Vrebac, Zavođe, Pavlovac Vrebački, Mogorić, Kruškovac, Drenovac Radučki, Kukić, Brezik, Medak, Počitelj, Lički Ribnik, Bilaj, Novo Selo Bilajsko, Ornice, Lički Čitluk.

III. izborna jedinica

Bužim, Trnovac, Debelo Brdo, Oštra, Lički Novi, Rizvanuša, Divoselo, Brušane, Barić Draga, Lukovo Šugarje, Konjsko, Baške Oštarije, Šušanj Cesarički, Vidovac Cesarički, Karlobag, Ledenik, Kućišta Cesarička, Crni Dabar, Ravni Dabar, Došen Dabar, Staništa, Cesarica, Metajna, Zubovići, Kustići, Vidalići, Caska, Gajac - dio, Novalja, Stara Novalja, Potočnica i Lun.

IV. izborna jedinica

Grad Senj.

V. izborna jedinica

Alan, Vrataruša, Podbilo, Krivi Put, Mrzli Dol, Veljun Primorski, Senjska Draga, Vratnik, Melnica, Stolac, Vrzići, Crni Kal, Sveti Juraj, Biljevine, Volarice, Lukov, Krasno, Klada, Starigrad, Velike Brisnice, Stinica, Jablanac i Prizna.

VI. izborna jedinica

Brinje, Prokike, Žuta Lokva, Rapain klanac, Vodoteč, Križ Kamenica, Križpolje, Jezerane, Stajnica, Lipice, Letinac i Glibodol.

VII. izborna jedinica

Grad Otočac.

VIII. izborna jedinica

Brlog, Drenov Klanac, Glavace, Brloška Dubrava, Staro Selo, Kompolje, Hrvatsko polje, Švica, Ponori, Gorići, Lipovlje, Kuterevo, Prozor, Dabar i Škare.

IX. izborna jedinica

Čovići, Ličko Lešće, Ramljani, Sinac, Založnica, Vrhovine, Podum, Doljani, Rudopolje, Gornje Vrhovine, Turjanski, Donji Babin Potok i Gornji Babin Potok.

X. izborna jedinica

Perušić, Prvan Selo, Bukovac Perušićki, Konjsko Brdo, Kosa Janjačka, Kvarte, Studenci, Klenovac, Mezinovac, Malo Polje, Kaluđerovac, Mlakva, Krš, Gornji Kosinj, Bakovac Kosinjski, Lipovo Polje i Donji Kosinj.

XI. izborna jedinica

Plitvička jezera, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Poljanka, Korana, Rastovača, Smoljanac, Gornji Vaganac, Donji Vaganac, Rešetar, Zaklopača, Ličko Petrovo Selo, Novo Selo Koreničko, Željava, Jezerce, Prijeboj, Čuića Krčevina, Plitvički Ljeskovac, Končarev kraj, Kapela Korenička, Rudanovac, Mihaljevac, Kompolje Koreničko, Šeganovac, Korenica, Kalebovac, Oravac, Gradina Korenička, Jasikovac, Ponor Korenički, Bijelopolje, Tuk Bjelopoljski, Vrpile, Vranovača, Vrelo Koreničko, Drakulić Rijeka, Omoljan, Trnavac, Čanak, Krbavica, Kozjan, Udbina, Visuć, Rebić, Jošani, Pečane, Frkašić, Klašnica, Vedašić, Grabušić, Debelo Brdo, Bunić, Šalamunić, Svračkovo selo, Krbava, Tolić, Jagodnje, Podlapača, Breštane, Donji Mekinjar, Srednja Gora, Čojluk, Kurjak, Mutilić, Ondić, Poljice, Komić, Lovinac, Sveti Rok, Ličko Cerje, Ričice, Štikada, Smokvić, Vranik, Kik, Donja Ploča, Donji Lapac, Oraovac, Gajine, Dnopolje, Boričevac, Gornji Lapac, Dobroselo, Brezovac Dobroselski, Doljani, Mišljenovac, Birovača, Bušević, Kestenovac, Gornji Štrbci, Donji Štrbci, Kruge, Nebljusi, Raduč.

b) Gradsko vijeće

Članak 27.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Ličko-senjske županije su:

GRAD GOSPIĆ

I. izborna jedinica

Široka Kula, Mušaluk, Lički Osik, Budak i Ostrvica.

II. izborna jedinica

Barlete, Vrebac, Zavođe, Pavlovac Vrebački, Mogorić, Kruškovac, Drenovac Radučki, Kukljić, Medak, Brezik, Poćitelj, Lički Ribnik, Lički Čitluk, Ornice, Divoselo, Bilaj i Novoselo Bilajsko.

III. izborna jedinica

Bužim, Rastoka, Smiljansko Polje, Smiljan, Debelo Brdo, Oštra, Lički Novi, Trnovac, Novoselo Trnovačko, Brušane i Rizvanuša.

IV. izborna jedinica

Velika Plana, Mala Plana, Podstrana, Donje Pazarište, Popovača Pazariška, Kalinovača, Aleksinica, Vaganac, Kruščica, Vranovine, Klanac, Oteš i Veliki Žitnik.

V. izborna jedinica

Dio naselja Gospić - Smiljanska, Dr. M. Starčevića, Oštarska, K. Tomislava, Logorište, P. Svačića, T. Ujevića, A. Šenoe, P. Preradovića, V. Nazora, S.S.Kranjčevićeva, Domagojeva, Dr. M. Budaka, A. G. Matoša, K. Brkljačića, J. Tomljenovića, Bužimska, Pazariška, F.Kovačevića, D. Starčevića, Budačka, N. Jurišića, Perušićka, N.Šubića Zrinskog, Kneza Mislava, Kneza Trpmira, Kralja Zvonimira, J.Turića, Zagrebačka, Kneza Branimira.

VI. izborna jedinica

Dio naselja Gospić - Kaniža Gospićka, Kaniška, Put Hrvatske garde, I.Hrvačanina, Čanić gaj, Mirkovci, J.Rukavine, Trnovačka, J.Jelačića, E.Kvaternika, M.Mesića, I.Karlovića, Lj. Gaja, A. Mihanovića, J. Draškovića, Žabica, Žabička, L. Milinkovića, Velebitska, Kralja Petra Krešimira, Kneza Novaka, Jasikovačka, Trg Čardak, Bilajska Lipovska, Lipe, Senjska, Zadarska, Ribnička, Crikvenička, Dubrovačka, Riječka, Varaždinska, Vukovarska, Splitska, Karlovačka, Lovinačka, Pakračka, Osiječka, Kosinjska, Slunjska, Vinkovačka, Dr. A.Starčevića,

N.Tesle, Vile Velebita, 30.svibnja 1990., N.Mašića, Senjskih žrtava, M.Kraljevića, L.Vukelića, E.Kumičića, I.Gojtana, F.Kurelca, Ž.Broza, F. Biničkog, Mlinarska, Trg S.Radića, Vjenceslava Novaka, Trg Zrinskog i Frankopana, Trg Žitničkih žrtava, Neznanih junaka, G. Zastavnikovića.

GRAD NOVALJA

I. izborna jedinica

Dijelovi grada Novalje: Slatinska, P. Krešimira IV, Murvica, Caskin put, Ograda, Zadarska, Gundulićeva, Kranjčevićeva, Bok, Brneštre, Stanići, V. Novaka, Bana J. Jelačića, Paška, T. Ujevića, Matice Hrvatske, Gajac - dio.

II. izborna jedinica

Dijelovi grada Novalje: Primorska, Braće Radić, Trg Loža, Zrinsko-Frankopanska, Biskupa Badrine, Brajdica, Dalmatinska, Istarska, Kunkerina, Ribarska, A. Šonje, Držislavova, Trg bazilike, Stari Varoš.

III. izborna jedinica

Lun, Jakišnica, Potočnica i dijelovi grada Novalje: Lunjski put, Trpimirova, Bjelovarska, Zvonimirova, Starčevićeva, Smokovačka, M. Marulića, Branimirova, Tomislavova.

IV. izborna jedinica

Stara Novalja i dijelovi grada Novalje: Škopljanska, Vodovodna, Zaglavarski put, Zoranićeva, Velebitska, Poljski put.

V. izborna jedinica

Metajna, Zubovići, Kustići, Vidalići, Caska.

GRAD OTOČAC

I. izborna jedinica

Brlog, Brloška Dubrava, Drenov Klanac, Kompolje i Hrvatsko polje.

II. izborna jedinica

Dio naselja Otočac, Kralja Zvonimira od 1-89, Ćirila i Metoda, Vatrogasna, Bana Jelačića, Luka, Nikole Tesle, Radnička, Ljudevita Gaja, Marka Marulića, Trg popa Marka Mesića, Bartola Kašića, Dr. Andrije Štampara, N.Mašića, V. Nazora, Orovac, Šumećica, Vivoze i Staro selo, Poljička ulica, Poljički odvojak, Pod Pakljom, Ive Senjanina, Ivana Gundulića, Petra Zoranića.

III. izborna jedinica

Dio naselja Otočac: A. Starčevića, R.Boškovića, Fortička, Petra Zrinjskog, Frankopanska, Kneza Branimira, I.Zajca, Forcuranje, Zagrebačka, Biškupljak, Nikole Maštrovića, Miroslava Krleže, Stjepana Radića, Jadranska, Kapelska, Novoselija, Sajmišna, Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Ivana Mažuranića, Kralja Zvonimira od 90 - 160, Silvija Strahimira Kranjčevića, Velebitska, Ivane Brlić Mažuranić, Glavace i Dabar.

IV. izborna jedinica

Sinac, Ramljani, Podum, Škare i Doljani.

V. izborna jedinica

Prozor, Čovići, L. Lešće.

VI. izborna jedinica

Švica, Lipovlje, Kuterevo, Gorići i Ponori.

GRAD SENJ

I. izborna jedinica

Senj I - koja obuhvaća Bunica, Biličevića, Mundaričevac.

II. izborna jedinica

Senj II - Lopica, Varoš, Stolačko naselje.

III. izborna jedinica

Senj III - Trbušnjak.

IV. izborna jedinica

Senj - centar.

V. izborna jedinica

Sveti Juraj i Jablanac.

VI. izborna jedinica

Vratnik, Krivi Put i Krasno.

c) Općinsko vijeće

Članak 28.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Ličko-senjske županije su:

OPĆINA BRINJE

I. izborna jedinica

Dio naselja Brinje: 13.PGUD. I.Vranića, Lokmeri, Hobari, Blažani, Brinjska Kamenica, Radotići, Sertići, Stipe Javora, Frankopanska, Kapelska cesta, Letinačka, Lovačka, Popa Marka Mesića, Senjska, Svetog Fabijana, Svetog Stipana, Trg admirala Janka Vukovića i Jelići.

II. izborna jedinica

Dio naselja Brinje - Lučane, Draženovići, Drenovac, Holjevci, Linarići, Perkovići, Kalanji, Rajkovići, Vučetići i Križpole.

III. izborna jedinica

Letinac, Žuta Lokva, Prokike, Rapain Klanac, Križ Kamenica i Vodoteč.

IV. izborna jedinica

Jezerane, Lipice, Glibodol i Stajnica.

OPĆINA DONJI LAPAC

I. izborna jedinica

Donji Lapac, Gajine, Oraovac i Dnopolje.

II. izborna jedinica

Boričevac, Gornji Lapac, Dobroselo, Doljani i Brezovac dobroselski.

III. izborna jedinica

Birovača, Mišljenovac, Bušević, Kestenovac i Gornji Štrbci.

IV. izborna jedinica

Kruge, Nebljusi i Donji Štrpci.

OPĆINA KARLOBAG

I. izborna jedinica

Karlobag, Vidovac Cesarički.

II. izborna jedinica

Cesarica, Staništa, Kućišta Cesarička.

III. izborna jedinica

Baške Oštarije, Sušanj Cesarički, Ledenik Cesarički, Crni Dabar, Ravni Dabar, Došen Dabar.

IV. izborna jedinica

Barić Draga, Lukovo Šugarje, Konjsko.

OPĆINA LOVINAC

I. izborna jedinica

Lovinac, Kik, Gornja Ploča i Vranik.

II. izborna jedinica

Ričice i Štikada.

III. izborna jedinica

Sveti Rok i Raduč.

IV. izborna jedinica

Ličko Cerje i Smokvić.

OPĆINA PERUŠIĆ

I. izborna jedinica

Perušić i Prvan Selo.

II. izborna jedinica

Bukovac Perušićki, Konjsk Brdo i Kosa Janjačka.

III. izborna jedinica

Malo Polje, Markovo Selo, Mezinovac, Kvarte, Klenovac, Studenci i Kaluđerovac.

IV. izborna jedinica

Gornji Kosinj, Mlakva, Krš, Donji Kosinj, Lipovo Polje i Bakovac Kosinjski.

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

I. izborna jedinica

Gorni Vaganac, Donji Vaganac, Rešetar, Ličko Petrovo Selo, Željava, Novo Selo Koreničko, Zaklopača.

II. izborna jedinica

Plitvička jezera, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Poljanak, Korana, Rastovača i Smoljanac.

III. izborna jedinica

Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj, Čuića Krčevina, Priboj, Jezerce.

IV. izborna jedinica

Čanak, Kozjan, Trnavac, Krbavica, Homoljac, Drakulić Rijeka, Vrelo Koreničko, Vranovača, Vrpile, Gornji Babin Potok i Donji Babin Potok.

V. izborna jedinica

Korenica, Kapela Korenička, Rudanovac, Mihaljevac, Kompolje Koreničko, Šeganovac, Kalebovac, Gradina Korenička, Oravac, Jasikovac, Ponor Korenički, Bijelopolje i Tuk Bjelopoljski.

OPĆINA UDBINA

I. izborna jedinica

Krbava, Debelo Brdo, Bunić, Šalamunić, Svračkovo Selo, Jagodnje, Podlapača i Tolić.

II. izborna jedinica

Grabušić, Vedašić, Klašnica, Frkašić i Pečane.

III. izborna jedinica

Udbina, Rebić, Jošani i Visuče.

IV. izborna jedinica

Breštane, Donji Mekinjar, Srednja Gora, Čojluk, Kurjak, Mutilić, Ondić, Poljice i Komić.

OPĆINA VRHOVINE

I. izborna jedinica

Turjanski.

II. izborna jedinica

Gornje Vrhovine.

III. izborna jedinica

Dio naselja Vrhovine - Senjska ulica (lijeva strana gledano prema istoku), Zrinskih i Frankopana, 133 pukovnije, Otočka ulica i Rudopolje.

IV. izborna jedinica

Dio naselja Vrhovine - Senjska ulica, (desna strana), Augusta Šenoe, Varaždinska, Silvija S.Kranjčevića i Založnica.

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 29.

U Virovitičko-podravskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Podgorje, Golo Brdo, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Jasenaš, Sveti Đurađ, Milanovac, Čemernica, ulice u Gradu Virovitica: Stjepana Radića, Nikole Šubića Zrinskog, Petra Berislavića, Tina Ujevića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Gustava Matoša, Marije Jurić Zagorke, Tome Kolara, Miroslava Feldmana, Osječka, Baruna Trenka, Mile Budaka, Miroslava Krleže, Mate Lovraka, Lička, Moslavačka, Istarska, Podravska, Slavonska, Zagorska, Sajmište.

II. izborna jedinica

Špišić Bukovica, Novi Antunovac, Bušetina, Okrugljača, Lozan, Rogovac, Vukosavljevica, Korija, ulice u Gradu Virovitica: Josipa Jurja Strossmajera, Bajer, Vinogradska, Dravska, Mirka Danijela Bogdanića, Lavoslava Ružičke, Ruđera Boškovića, Franjevačka, Augusta Cesarca, Junija Palmotića, Kralja Petra Krešimira IV, Prolaz Janka Draškovića, Zvonimirov trg, Trg Ljudevita Patačića, Ivana Mažuranića, Vladimira Nazora, Andrije Kačića Miošića, Matije Gupca, Ericha Šlomovića, Zrinski vrt, Trg Krste Frankopana, Ivana Kapistrana, Eugena Kvaternika, Stanka Vraza.

III. izborna jedinica

Ulice u Gradu Virovitica: Zbora narodne garde, Svetog Križa, Fra Fortunata Pintarića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Zrinke Kunc, Jakova Gotovca, Lovre Matačića, Jana Vlašimskiog, Antunovac, Bilogorska, Psunjska, Kalnička, Vukovarska cesta, Vinkovačka cesta, Zlatnog polja, Iločka, Augusta Šenoe, Ljudevita Gaja, Tome Masaryka, Nikole Tesle, Trg dr. Ante Starčevića, Trg kralja Petra Svačića, Pejačevićeva, Trg bana Josipa Jelačića, Trg kralja Tomislava, Ivana Gorana Kovačića, Dr. Mije Pupeka, Franje Račkog, Tome Maretića, Pavla Radića, Ksavera Šandora Đalskog, Franje Fujsa, P.Preradovića, Dobriše Cesarića, Eugena Kumičića, Jurišićeva, Stanka Ilića, Ferde Rusana, Trg fra Bonifacija Gerbera, Josipa Runjanina, Đure Basaričeka, Andrije Hebranga, Andrije Štampara, Nikole Tricka, Hrvatskih žrtava, Vinka Velobarka, Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića, Miroslava Kraljevića, Antuna Augustinčića, Bečka, Antuna Mihanovića, Tome Bakača, Alozija Stepinca, Ivana Gundulića, Milana Nikolića, naselje Požari.

IV. izborna jedinica

Kladare, Dinjevac, Otrovanec, Grabrovnica, Velika Črešnjevica, Mala Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica, Stari Gradec, Starogrdački Marof , Križnica, Pitomača.

V. izborna jedinica

Budanica, Levinovac, Pčelić, Pepelane, Rodin Potok, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska, Trnava Cabunska, Velika Trapinska, Mala Trapinska, Sovjak, Žubrica, Cabuna, Žiroslavlje, Jugovo Polje, Zvonimirovo, Naudovac, Orešac, Gaćište, Borova, Bukova, Suhopolje.

VI. izborna jedinica.

Gradina, Bačevac, Lug Gradinski, Brezovica, Novi Gradac, Žlebina, Rušani, Budakovac, Vladimirovac, Detkovac, Lipovac, Breznik, Kapela Dvor, Lukač, Turanovac, Gornje Bazje, Terezino Polje, Veliko Polje, Katinka, Zrinj Lukački, Rit, Budrovac Lukački, Dugo Selo Lukačko.

VII. izborna jedinica

Naselje Slatina.

VIII. izborna jedinica

Sopje, Sopjanska Greda, Gornje Predrijevo, Novaki, Španat, Višnjica, Vaška, Kapinci, Grabić, Gornji Miholjac, Nova Šarovka, Josipovo, Voćin, Ćeralije, Bokane, Rijenci, Smude, Sekulinci, Đuričić, Dobrić, Gornji Meljani, Macute, Donje Kusonje, Gornje Kusonje, Novo Kusonje, Hum,

Hum Varoš, Mačkovac, Popovac, Kuzma, Kometnik - Jorgići, Kometnik - Zubići, Lisičine, Mikleuš, Četekovac, Čojlug, Balinci, Borik, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevci, Sladojevački Lug, Radosavci, Ivan Brijeg, Golenić, Lukavac, Bakić, Medinci, Novi Senkovac.

IX. izborna jedinica

Nova Bukovica, Gornje Viljevo, Donja Bukovica, Miljevci, Bjelkovac, Bukovački Antunovac, Brezik, Dobrović, Kozice, Čađavica, Čađavački Lug, Ilmin Dvor, Noskovačka Dubrava, Noskovci, Starin, Šaševo, Vraneševci, Donje Bazje, Zvonimirovac, Čačinci, Vojlovica, Bukvik, Brezovljani Vojlovački, Rajino Polje, Pušina, Paušinci, Humljani, Krajna, Krasković, Prekoračani, Slatinski Drenovac.

X. izborna jedinica

Orahovica, Bjeljevina Orahovačka, Dolci, Crkvari, Šumeđe, Nova Jošava, Stara Jošava, Karlovac Feričanački, Magadinovac, Donja Pištana, Gornja Pištana, Kokočak, Duzluk, Zdenci, Bankovci, Duga Međa, Slavonske Bare, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi, Obradovci, Grudnjak, Crnac, Žabnjača, Krivaja Pustara, Milanovac, Suha Mlaka, Veliki Rastovac, Mali Rastovac, Staro Petrovo Polje, Novo Petrovo Polje, Breštanovci.

b) Gradsko vijeće

Članak 30.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Virovitičko-podravske županije su:

GRAD ORAHOVICA

I. izborna jedinica

Donja Pištana, Gornja Pištana, Kokočak te ulice u naselju Orahovica: Ljudevita Gaja, Frana Supila, Homerova, Bana Jelačića, Dore Pejačević, Riječani, Josipa Poljaka.

II. izborna jedinica

Ulice u naselju Orahovica: Kralja Tomislava, Kneza Domagoja, Trg sv. Florijana, Trg sv. Križa, Trg bana Ivana Mažuranića, Trg pl. Mihalovića, Franje Gavrančića, Kneginje Ružice, Ivana Zajca, Ivana Đanića, Vj. Zrinskih Frankopana, Matice Hrvatske, Ivana Gundulića, Antuna Mihanovića, Josipa Kozarca, Stjepana Radića, Kralja Zvonimira od 3-187 i od 2-202.

III. izborna jedinica

Ulice u naselju Orahovica: Kneza Branimira, Augusta Šenoe, Matije Gupca, Stošićevo šetalište, Vladimira Nazora, Josipa Runjanina, Petra Preradovića, Slavonska, Zelena ulica, Zeleni odvojak, Danice Poljak, Pištanački put, Antuna G. Matoša.

IV. izborna jedinica

Ulice u naselju Orahovica: Mandićeva, Dalmatinska, Braće Ivšić, A. Starčevića, Kralja Zvonimira od 206-300 i 189-305 te naselja Bjeljevina Orahovička, Karlovac Feričanački, Dolci, Magadinovac.

V. izborna jedinica

Crkvari, Nova Jošava, Stara Jošava, Šumeđe, Duzluk, Put Merkur, Merku I, Merkur II, Merkur III.

GRAD SLATINA

I. izborna jedinica

Naselja: Bistrica, Donji Meljani, Sladojevci, Sladojevački Lug, Radosavci, Ivanbrijeg, Golenić, Lukavac, Bakić, Gornji Miholjac.

II. izborna jedinica

Ulice u Gradu Slatina: Voćinska, Ivane Brlić Mažuranić, Lipa, Josipa Kozarca, Ivana Gundulića, Antuna Gustava Matoša, Augusta Šenoe, Petra Preradovića, Antuna Mihanovića, Dragutina Domjanića, Slavonska, Vjenceslava Novaka, Humska, Ive Tijardovića, Kralja Tomislava, Dobriše Cesarića, Josipa Jurja Štrosmajera, Industrijska, Matije Gupca od kbr. 1-71 i 2-72, Braće Radića od kbr. 39-349 i 52-378, Marka Marulića, Svetog Marka Križevčana.

III. izborna jedinica

Ulice u Gradu Slatina: Braće Radića od kbr. 1-37 i 2-50, Trg Ruđera Boškovića, Vladimira Nazora, Mlinska, Primorska, Matije Gupca od kbr. 73-273 i 74-274, Bana Jelačića, Ljudevita Gaja, Matije Petra Katančića, Nikole Tesle, Ljudevita Jonkea, Ivana Gorana Kovačića, Dore Pejačević, Ante Starčevića, Kolodvorska, V. Lisinskog, Frankopanska, K.Š.Đalskog te Medinci.

IV. izborna jedinica

Ulice u Gradu Slatina: Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Meštrovića, Slave Raškaj, Školska, Andrije Hebranga, Matije Slatinskog ,Cvjetna I, II i III, Dravska, Lovre Matačića, Lovačka, Kralja Zvonimira do Stublovačke te Novi Senkovac.

V. izborna jedinica

Ulice u Gradu Slatina: Silvija Strahimira Kranjčevića, Ribnjak, Potočani, Mirna I i II, Bruna Bušića, Bartola Kašića, Banovačka, Rudolfa Kolibaša, Ljudevita Posavskog, Franje Kuhača, Stublovačka, Kralja Zvonimira od Stublovačke do Kozica, Grabovac te Kozice.

VI. izborna jedinica

Ulice u Gradu Slatina: Milke Trnine, Mate Lovraka, Tome Matića, Vlahe Bukovca, Kreminac, Marina Držića, Tina Ujevića, Ane Katarine Zrinske, Antuna Matije Reljkovića, Marije Jurić Zagorke, Ante Kovačića, Sunčana, Vinogradska, Trg Svetog Josipa, Šetalište Julija Burgera, Grofa Janka Draškovića, Papučka, Grigora Viteza, Miroslava Kraljevića, Jakova Gotovca, Matice Hrvatske.

GRAD VIROVITICA

I. izborna jedinica

Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Podgorje, Rezovac, Rez. Krčevine, Sveti Đurađ.

II. izborna jedinica

Milanovac te ulice u Gradu Virovitica: Svetog Križa, fra Fortunata Pintarića, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Jakova Gotovca, Zinke Kunc, Lovre Matačića, Jana Vlašimskog, Antunovac, Psunjska, Kalnička, Vukovarska cesta, Vinkovačka cesta, Zlatnog Polja, Iločka, Bilogorska, Zbora narodne garde.

III. izborna jedinica

Ulice u Gradu Virovitica: Josipa Jurja Štrosmajera, Bajer, Dravska, Vinogradska, Mirka Danijela Bogdanića, Lavoslava Ružičke, Ruđera Boškovića, Franjevačka, Augusta Cesarca, Junija Palmotića, Kralja Petra Krešimira IV, Prolaz Janka Draškovića, Zvonimirov trg, Trg Ljudevita Patačića, Ivana Mažuranića, Vladimira Nazora, Andrije Kačića Miošića, Matije Gupca, Ericha Šlomovića, Zrinski vrt, Trg Krste Frankopana, Ivana Kapistrana, Eugena Kvaternika, Stanka Vraza.

IV. izborna jedinica

Ulice u Gradu Virovitica: Stanka Ilića, Jurišićeva, Eugena Kumičića, Dobriše Cesarića, Petra Preradovića, Franje Fujsa, Ksavera Šandora Đalskog, Pavla Radića, Tome Maretića, Franje Račkog, dr. Mije Pupeka, Ivana Gorana Kovačića, Trg kralja Petra Svačića, Pejačevićeva, Tomaša Masaryka, Ljudevita Gaja, Augusta Šenoe, Nikole Tesle, Trg dr. Ante Starčevića.

V. izborna jedinica

Ulice u Gradu Virovitica: Ferde Rusana, Trg fra Bonifacija Gerbera, Josipa Runjanina, Đure Basaričeka, Andrije Hebranga, Andrije Štampara, Alojzija Stepinca, Nikole Tricka, Hrvatskih žrtava, Vinka Belobrka, Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića, Miroslava Kraljevića, Antuna Augustinčića, Bečka, Tome Bakača, Antuna Mihanovića, Ivana Gundulića, Milana Nikolića, Trg kralja Tomislava, Trg Bana Josipa Jelačića, Požari.

VI. izborna jedinica

Ulice u Gradu Virovitica: Stjepana Radića, Nikole Šubića Zrinskog, Petra Berislavića, Tina Ujevića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Gustava Matoša, Marije Jurić Zagorke, Tome Kolara, Miroslava Feldmana, Mile Budaka, Sajmište, Franje Baruna Trenka, Mate Lovraka, Lička, Moslavačka, Istarska, Podravska, Slavonska, Zagorska, Čemernica.

c) Općinsko vijeće

Članak 31.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Virovitičko-podravske županije su:

OPĆINA CRNAC

I. izborna jedinica

Ulice u naselju Crnac: Radničko naselje, Kolodvorska, Kozice, Radićeva, Žabnjača.

II. izborna jedinica

Milanovac, Krivaja Pustara, Suha Mlaka te ulice u naselju Crnac: Zrinska.

III. izborna jedinica

Veliki Rastovac, Staro Petrovo Polje.

IV. izborna jedinica

Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Breštanovci.

OPĆINA ČAČINCI

I. izborna jedinica

Ulice u naselju Čačinci: Ivan Gorana Kovačića, Vladimira Nazora, Ravna, Frankopanska, Glavna od kbr. 72 do 152 i 109 do 263.

II. izborna jedinica

Ulice u naselju Čačinci: Glavna od kbr. 2-70 i 1-107, Radnička, Kralja Zvonimira, Slavonska, A. Dukovića, Mlinska, Braće Radića, Slavka Kolara.

III. izborna jedinica

Ulice u naselju Čačinci: Josipa Jurja Štrosmajera, Ulica Zrinskih, Matije Gupca, Kolodvorska, Vinogradska, Munjarska, Kralja Tomislava, Augusta Cesarca, Petra Svačića, Lipovačka, Petra Preradovića, Bukovička, Bana Jelačića, Vojlovica.

IV. izborna jedinica

Bukvik, Brezovljani Vojlovački, Rajino Polje, Pušina, Paušinci, Humljani, Krajna, Krasković, Prekoračani, Slatinski Drenovac.

OPĆINA ČAĐAVICA

I. izborna jedinica

Noskovačka Dubrava te ulice u naselju Čađavica: Dubrovačka, Zagrebačka, Kolodvorska, Livadaska, Vukovarska od kbr. 2 do kbr. 120 i od kbr 1 do kbr. 161.

II. izborna jedinica

Čađavički Lug, Ilmin Dvor te ulice u naselju Čađavica: Radnička, Matije Gupca, Vukovarska od kbr. 126 do kbr. 186 i od kbr. 163 do kbr. 211.

III. izborna jedinica

Noskovci, Starin, Šaševo, Vraneševci.

IV. izborna jedinica

Donje Bazje, Zvinimirovac.

OPĆINA GRADINA

I. izborna jedinica

Bačevac, Lug Gradinski te ulice u naselju Gradina: Hrvatskog Sabora, Josipa bana Jelačića, Andrije Hebranga, Trg kralja Zvonimira, V. Nazora, Gajeva.

II. izborna jedinica

Brezovica te ulice u naselju Gradina: Matije Gupca, Trg Hrvatskih branitelja.

III. izborna jedinica

Novi Gradac, Žlebina, Rušani.

IV. izborna jedinica

Budakovac, Vladimirova, Detkovac, Lipovac.

OPĆINA LUKAČ

I. izborna jedinica

Brezik, Lukač, Kapela Dvor.

II. izborna jedinica

Gornje Bazje, Terezino Polje, Zrinj Lukački, Katinka.

III. izborna jedinica

Veliko Polje, Budrovac Lukački, Rit, Dugo Selo Lukačko.

IV. izborna jedinica

Turanovac.

OPĆINA MIKLEUŠ

I. izborna jedinica

Četekovac, Čojlug, Balinci.

II. izborna jedinica

Borik te ulice u naselju Mikleuš: Josipa Kozarca, Ivana pl. Zajca.

III. izborna jedinica

Ulice u naselju Mikleuš: Matije Gupca, Nikole Šubića Zrinskog od kbr. 2-42 i 1-57.

IV. izborna jedinica

Ulice u naselju Mikleuš: Ivane Brlić Mažuranić, Antuna Kanžilića, Bana Jelačića, Jabučik, Nikole Šubića Zrinskog od kbr. 42 do 146 i 57 do 155.

OPĆINA NOVA BUKOVICA

I. izborna jedinica

Ulice u naselju Nova Bukovica: Bana Jelačića, Zagrebačka, Matije Gupca i Vinogradska.

II. izborna jedinica

Ulice u naselju Nova Bukovica: Vukovarska, Kolodvorska i Zrinsko-Frankopanska.

III. izborna jedinica

Gornje Viljevo, Donja Bukovica, Miljevci.

IV. izborna jedinica

Bjelkovac, Dobrović, Bukovački Antunovac, Brezik.

OPĆINA PITOMAČA

I. izborna jedinica

Kladare, Dinjevac, Otrovanec, Grabrovnica, Mala Črešnjevica.

II. izborna jedinica

Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica, Stari Gradac, Starogradački Marof, Križnica.

III. izborna jedinica

Ulice u naselju Pitomača: Vinogradska, Augusta Šenoe, Petra Preradovića, Ljudevita Gaja, Vatroslava Lisinskog, Dragutina Domjanića, Frana Galovića, Petra Zrinskog, Livadska, Đure Basaričeka, Vladimira Nazora, Antuna Mihanovića, Antuna Gustava Matoša, Ivana Mažuranića.

IV. izborna jedinica

Ulice u naselju Pitomača: Braće Radića, Matije Gupca, Trg kralja Tomislava, Josipa Jurja Štrosmajera, Janka Draškovaića, Pavleka Miškine, Tina Ujevića, Dravska, Petra Krešimira IV, Mate Lovraka, S. Brkića, Ante Kovačića, Brestić, Šašnato Polje, Đuretina.

OPĆINA SOPJE

I. izborna jedinica

Sopje, Sopjanska Greda, Gornje Predrijevo.

II. izborna jedinica

Novaki, Španar, Višnjica.

III. izborna jedinica

Vaška, Kapinci.

IV. izborna jedinica

Grabić, Nova Šarovka, Josipovo.

OPĆINA SUHOPOLJE

I. izborna jedinica

Budanica, Levinovac, Pepelana, Pčelić, Rodin Potok, Pivnica Slavonska, Gvozdanska, Dvorska, Trnava Cabunska, Velika Trapinska, Mala Trapinska, Sovjak, Žubrica.

II. izborna jedinica

Cabuna, Žiroslavlje, Jugovo Polje, Zvinimirovo, Naudovac, Orešac, Gačište.

III. izborna jedinica

Ulice u naselju Suhopolje: Kralja Tomislava, Kralja Zvinimira, Zrinsko Frankopanska, Petra Preradovića, Stjepana Radića, Matije Gupca, Ivana Zajca, Vatroslava Lisinskog, Kapan.

IV. izborna jedinica

Ulice u naselju Suhopolje: Trg sv. Terezije, Bana Jelačića, Đure Basaričeka, Kolodvorska, Vinogradska, Eugena Kvaternika, Ljudevita Gaja, Andrije Hebranga, Osječka, Ivana Mažuranića, Vladimira Nazora, Aleja grofa Jankovića, Vukovarska, Ivana Gundulića, Dubrovačka, Braće Radića, Alozija Stepinca, naselja Borovo, Bukova.

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

I. izborna jedinica

Novi Antunovac, Lozan te ulice u naselju Špišić Bukovica: Bukovačka cesta, Stjepana Radića, Pavleka Miškine.

II. izborna jedinica

Ulice u naselju Špišić Bukovica: Vladimira Nazora, Vinogradska, Bukovački Vinogradi, Matije Gupca, Kolodvorska, Mali Zagreb, Petra Preradovića.

III. izborna jedinica

Vukosavljevica, Rogovac.

IV. izborna jedinica

Okrugljača, Bušetina.

OPĆINA VOĆIN

I. izborna jedinica

Ulice u naselju Voćin: Dubrovačka, Nikole Šubića Zrinskog, Prebenda, Josipa Martinca, Trg Gospe Voćinske.

II. izborna jedinica

Kometnik Jorgići, Kometnik Zubići, ulice u naselju Voćin: Prosinačkih žrtava, Vinkovačka, Vladimira Udatnya, Vukovarska.

III. izborna jedinica

Ćeralije, Bokane, Rijenci, Smude, Sekulinci, Dobrići, Đuričići, Gornji Meljani, Macute, Donje Kusonje.

IV. izborna jedinica

Hum, Hum Varoš, Mačkovac, Novo Kusonje, Gornje Kusonje, Popovac, Kuzma, Lisičine.

OPĆINA ZDENCI

I. izborna jedinica

Ulice u naselju Zdenci: Josipa Jurja Štrosmajera, Kolodvorska, Gorička, Mirogojska.

II. izborna jedinica

Ulice u naselju Zdenci: Braće Radića, Augusta Šenoe, Školska, Ivana Gorana Kovačića, Matije Gupca, Radnička, Pustara, Vereš Majur, Bankovci.

III. izborna jedinica

Duga Međa, Slavonske Bare, Donje Predrijevo.

IV. izborna jedinica

Zokov Gaj, Grudnjak, Kutovi, Obradovci.

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 32.

U Požeško-slavonskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Općina Kutjevo, općina Čaglin, naselja grada Pleternica: Kalenić, Pleternički Mihaljevci, Tulnik, Mali Bilač, Ašikovci, Zarilac, Knežci.

II. izborna jedinica

Općina Velika, općina Kaptol, osim naselja Oljasi, Lučinci, Požeški Milanovac koja se nalaze u u općini Velika.

III. izborna jedinica

Grad Lipik.

IV. izborna jedinica

Grad Pakrac.

V. izborna jedinica

Općina Jakšić, naselja Ćosinac, Sesvete, Lakušija, Trapari, Novoselci, Blacko, Viškovci, Srednje Selo i Kuzmica u gradu Pleternica, naselja Šeovci, Turnić i Alaginci u gradu Požega, te ulice Osječka, A. Hebranga, Iločka, Ratarnička, Hrvatskih branitelja i Mlinska u gradu Požega.

VI. izborna jedinica

Grad Požega, ulice: M. Kuntarića, Luka, B. Hanžekovića, E. Kvaternika, V. Ivičića, Varelovac, Dr. A. Štampara, V. Korajca, Dr. M. Kožića, Frankopanska, Cernička, V. Justar, P. Radića, J. Paviševića, I. Čakalića, Sunčana, Dr. A. Šercera, Sv. Leopolda Mandića, Rudinska, Fra Grge Martića, Zelena, Đ. Basaričeka, Fra Kaja Adžića, J. Andrića, Fra Grge Čevapovića, K.P. Svačića, B.P. Šubića, K. Tvrtka, B.E.Borića, K.Lj. Posavskog, B. Derenčina, B. P. Berislavića, K. Krešimira, Kneza Mislava, Kralja Držislava, Kneza Domagoja, Kneza Trpimira, B.J.Jelačića, A. Starčevića, Kneza Višeslava, Zrinska, V. Nožinić, E. Podubskog, M. Trnine, Kralja Zvonimira, Grgura Ninskog, te naselja Novi Mihaljevci, Mihaljevci.

VII. izborna jedinica

Grad Požega, ulice: Industrijska, F. Cirakija, S. Radića, A. Stepinca, Republike Hrvatske, Kamenita vrata, Trg sv. Terezije, Gimnazijska, A. Kanižlića, Sv. Vida, A. Stepinca, Vukovarska, Pod Gradom, Dr. V. Mačeka, M. Kraljevića, Grgin dol, P. Thallera, Njemačka, A. Pavića, Trenkova, I. Muljevića, Točak, Arslanovci, I. Matkovića, Pilanski put, I. Filipovića, Dubrovačka, Lj. Gaja, Sv. Ilije, T. Matića, K. Branimira, K. Tomislava, Vranduk Komušanac, Vranovačka, Komušanački put, B. Bušića, N. Tesle, Majurska, A. Cesarca, A. Šenoe, Snježne Gospe, Sokolova, Vinogradska, te naselja u gradu Požega: Vidovci, Dervišaga, Komušina, Seoci, Laze Vasine, Laze Ćosine, Laze Prnjavor.

VIII. izborna jedinica

Grad Požega - ulice: I. Gundulića, A. G. Matoša, S. Kolara, O. Kučere, T. Ujevića, V. Nazora, M. Krleže, Vodovodna, V. Radauša, Zagrebačka, Sv. Roka, I. Mažuranića, R. Boškovića, M. Marulića, M. Držića, P. Preradovića, Sv. Josipa, J.J. Strossmayera, Radnička, J. Kozarca, M.A. Reljkovića, Z. Markovića. J. Gotovca, Mitrovo Brdo, Vinogradska, F. Supila, I. Šveara, I.G. Kovačića, Domobranska, J. Pavičića, Primorska, Cvjetna, A. Mihanovića, Orljavska, J. Runjanina, D. Cesarića, J. Kempfa, Slavonska, V. Babukića, Dalmatinska, Istarska, J.E. Tomića, M. Gupca, Županijska, Sv. Florijana, D. Lermana, Mesnička, Matice Hrvatske, Cehovska, Z.K. Kišur, S.S. Kranjčevića, D. Pejačević, Tekija, V. Lisinskog, Sokolova, Trg Sv. Trojstva, Kalvarija, S. Koydla, Sv. Duh, Vučjak, J. Jurkovića, L. Imbrišimovića, Fratrovica, Z. Turkovića, Jagodnjak, I. Mesnera, Soevački put.

IX. izborna jedinica

Grad Pleternica, osim naselja Kalenić, Pleternički Mihaljevci, Tulnik, Mali Bilač, Ašikovci, Zarilac, Knežci, Blacko, Srednje Selo, Viškovci, Kuzmica, Trapari, Novoselci, Lakušija, Sesvete, Ćosinac.

X. izborna jedinica

Sva naselja općine Brestovac, te naselja Drškovci, Novo Selo, Stara Lipa, Nova Lipa, Gornji Emovci, Donji Emovci, Ugarci, Golobrdci, Krivaj, Marindvor, Novi Štitnjak, Stari Štitnjak, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrabutnik u Gradu Požega, te naselja Oljasi, Lučinci, Milanovac, koja se nalaze u općini Velika.

b) Gradsko vijeće

Članak 33.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Požeško-slavonske županije su:

GRAD LIPIK

I. izborna jedinica

Ulice: Školska, Frankopanska, N. Tesle, Filipovac, V. Nazora, A. Stepinca, M. Gupca, Hrvatskih branitelja, I.G. Kovačića, R. Boškovića, Ergela, Skenderovci, Bukovica, Gornji Čaglić, Bijela, Lipik - Starčevićeva

II. izborna jedinica

Naselja: Filipovac, Japaga, Kukunjevac, Dobrovac

III. izborna jedinica

Naselja: Jagma, Korita, Subocka, Donji Čaglić, Kovačevac

Lipik - ulice: S. Radića, M. Krleže, A. Šenoe, Jadranska, P. Svačića, I. Gundulića, Čakovečka, I. Mažuranića, J. Kozarca, Ujevićeva, Meštrovićeva i Vukovarska, Slavonska

IV. izborna jedinica

Naselja: Livadjani, Šeovica, Gaj, Brezine, Bujavica, Strižičevac.

Lipik - ulice: Tomislavov trg, M. Terezije, Baranjska, Udinska.

V. izborna jedinica

Naselja: Antunovac, Marino Selo, Ribnjaci i Poljana

GRAD PAKRAC

I. izborna jedinica

Naselja Badljevina, Omanovac, Bjelajci, Branešci, Bučje, Cikote, Dereza, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Šumetlica, Donja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Koturić, Mali Budići, Španovica, Ožegovci, Popovci, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Tisovac, Kričke, Novi Majur, Stari Majur, Lipovac, Cicvare.

II. izborna jedinica

Naselja Prekopakra, Pakrački Batinjani, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Mali Banovac, Ploštine, Veliki Banovac, Toranj, Kapetanovo Polje.

III. izborna jedinica

Naselje Kraguj i grad Pakrac te ulice: 103. brigade, 105. brigade, Planinarska, Pepe Polaka, Kragujski put, Šeovački put, Veberov sokak, Gavrinica, Osječka ulica, Miroslava Krleže, Vukovarska, Braće Šikić, Kneza Branimira, Vinogradska, Đure Salaja, Stanka Grabarića, Andrije Hebranga, Matice Hrvatske.

IV. izborna jedinica

Grad Pakrac, ulice: Ulica 30. svibnja, Kalvarija, J.J.Strossmayera, Lj. Gaja, Braće Radića, Hrvatskih velikana, Papučka, Prolaz baruna Trenka, Bolnička, Prilaz na mali most, P. Preradovića, Trg 76. bataljuna, Kralja Tomislava, A. Šenoe, V. Lisinskog, P. Krešimira IV, V. Rehaka, I.G.Kovačića, Kneza Domagoja, Braće Ribara, A. Cesarca.

V. izborna jedinica

Naselja Kusonje, Brusnik, Pakrac - ulice: Aleja kestenova, Šubićeva, N. Tesle, T. Ujevića, Zbora narodne garde, Zvonimirova, Frankopanska, Držićeva, Basaričekova, Krndija, R. Boškovića, Meštrovićeva, M. Lovraka, G.Viteza, Marinkovac, Pilanski put, Radničkih sindikata, Kranjčevićeva, Leptirovo Brdo, Radničko naselje, I. B. Mažuranić, I. Gundulića, Sv. Roka, Psunjska, Jan Žiške, Palih branitelja.

GRAD PLETERNICA

I. izborna jedinica

Naselja: Kuzmica, Srednje Selo, Viškovci, Blacko, Trapari, Novoselci, Lakušija, Sesvete, Ćosinac.

II. izborna jedinica

Naselja: Sulkovci, Bresnica, Bzenica, Koprivnica, Poloje, Komorica, Ratkovica, Pavlovci.

III. izborna jedinica

Naselja: Brodski Drenovac, Bučje, Zagrađe, Bilice, Brđani, Mihaljevići.

IV. izborna jedinica

Naselja: Gradac, Ašikovci, Zarilac, Knežci, Resnik, Svilna, Buk, Kalenić, Mihaljevci P., Tulnik, Bilač Mali.

V. izborna jedinica

Grad Pleternica - ulice: Vesela, B.J.Jelačića, I. Šveara, Dolač, K. Adžića, I. Andrića, Prilaz, Vinogradska, Trg Zrinskog i Frankopana, Mlinska, M. Gupca, S. Radića, Školska, M. Budaka, T. Čuline, I. Tomića, M. Krleže, J. Kozarca, Grgin Dol, A. Štampara, A. Šenoe.

VI. izborna jedinica

Grad Pleternica - ulice: K. Zvonimira, V. Nazora, Orljavska, B.F.Trenka, K. Tomislava, A.M.Reljkovića, E. Podupskog, A. Starčevića, Ivanindvorska, I.G.Kovačića, P. Radića, P. Krešimira te naselja Vrčindol, Frkljevci, Kadanovci.

GRAD POŽEGA

I. izborna jedinica

Arslanovci - ulice: A. Kanižlića, A. Pavića, Trenkova, Grgin Dol, M. Kraljevića, Njemačka, Pod gradom, P.Thallera, Arslanovci, I.Filipovića, I.Muljevića, K.Tomislava, Lj.Gaja, Pilanski put, Točak, T.Matića, I.Matkovića, Kneza Branimira, Sv.Ilije, Dubrovačka (od br. 2 do 86), Dubrovačka (1-87), Dr.V.Mačeka, Republike Hrvatske, Vukovarska, A.Stepinca, F.Cirakija, Industrijska, Vranduk, Komušanac, Komušanski put, Majurska i Vranovačka, te naselja Laze Ćosine i Komušina.

II. izborna jedinica

Centar - ulice: Cvjetna, Primorska, S.Radića, A.Mihanovića, Istarska, J.Pavičevića, Slavonska, V.Babukića, Cehovska, D.Lermana, Gimnazijska, Kamenita vrata, Mesnička, S.Florijana, Sv. Vida, Trg sv. Terezije, Trg sv. Trojstva, Županijska, J.Jurkovića, Kapavac, Sokolova, Vučjak, Fratrovci, I.Mesnera, Jagodnjak, L.Ibrišimovića, Mitrovo Brdo, Seovački put, S.Koydla, Z.Turkovića, te naselja: Seoci, Škrabutnik, Grad. Vrhovci, Dalmatinska, I. G. Kovačića, J. E. Tomića, J.Runjanina, J. Kempfa, Matice Hrvatske, M. Gupca, Orljavska, D. Cesarića, Domobranska, Crkveni Vrhovci.

III. izborna jedinica

Ciglana - ulice: Fra Grge Martića, I.Čakalića, J.Paviševića, P.Radića, Rudinska, Sv.L.Mandića, V.Justa, Zelena, E.Kvaternika (1-59 i 2-54), Dr.A.Šercera, Frankopanska (1-55 i 2-48), V.Korajca, Frankopanska (50-224 i 57A-235), Cernička, Luka, M.Kuntarića, Dr.M.Kožića, Dr.A.Štampara, B. Hanžekovića, Varelovac, V.Ivčića, Sunčana, E.Kvaternika (58-212 i 61-205).

IV. izborna jedinica

Orljava - ulice: Osječka, Ratarnička, Iločka, A.Hebranga, Mlinska, Hrvatskih branitelja, Kralja Zvonimira, Kralja Krešimira, Kneza Trpimira, Bana Borića, Bana Emerika Derenična, Bana P. Šubića, Bana P.Berislavića, Kneza Domagoja, Kneza Ljudevita Posavskog, Kneza Mislava, Kralja P. Svačića, Kralja Držislava, Kralja Tvrtka, Grugura Ninskog, Bana Jelačića, Fra Kaje Adžića, Đ. Basaričeka, Kneza Višeslava, J.Andrića, A.Starčevića, E.Podupskog, Fra Grgura Čevapovića, M.Trinine, V.Nožinić, Zrinska.

V. izborna jedinica

Tekija - ulice: I.Mažuranića, Otona Kučere, R.Boškovića, S.Kolara, T.Ujevića, V. Radauša, A.G.Matoša, V. Nazora, Dore Pejačević, F.Supila, I.Šveara, J.J.Strossmayera, Kalvarija, S.S.Kranjčevića, Sv.Roka, Tekija, V.Lisinskog, Vinogradska, Z.Kolarić-Kišur, Zagrebačka, M.Krleže, Vodovodna, I.Gundulića, J.Gotovca, J.Kozarca, M.Držića, M.Marulića, M.A.Reljkovića, P.Preradovića, Radnička, Sv.Josipa, Z.Marković.

VI. izborna jedinica

Vidovci - ulice: S.Radića, Sv.Valentina, Radnička, Omladinska, S.Ferića, Željeznička, J.Muževića, Sokolova, Vinogradska, Orljavska, I.Cimermana, Svibanjska, M.Valkovića, Školska, V.Korajca, grad Požega - dio, ulice: Dubrovačka (86-nadalje), Dubrovačka (87-nadalje), A.Cesarca, A.Šenoe, Brune Bušića, Nikole Tesle, Snježne Gospe, te naselje Dervišaga.

VII. izborna jedinica

Prigradska naselja: Drškovci, Novo Selo, Stara Lipa, Nova Lipa, Donji Emovci, Gornji Emovci, Ugarci, Kunovci, Mihaljevci, Golobrdci, Krivaj, Marindvor, Novi Mihaljevci, Novi Štitnjak, Šeovci, Štitnjak, Turnić, Alaginci, Bankovci.

c) Općinsko vijeće

Članak 34.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Požeško-slavonske županije su:

OPĆINA BRESTOVAC

I. izborna jedinica

Brestovac, Jaguplije.

II. izborna jedinica

Završje, Nurkovac, Dolac, Skenderovci.

III. izborna jedinica

Daranovci, Zakorenje, Gučani, Busnovi, Ivandol, Oblakovac, Vučjak, Ruševac, Jerminovac, Šnjegović, Čečakovac, Koprivna, Rasna.

IV. izborna jedinica

Villić Selo, Boričevci, Pavlovci, Deževci, Orljavac, Perenci, Brđani, Kuknik, Pasikovci, Sloboština, Crljenci, Podsrče, Vranić, Kamenska, Mijači, Amatovci, Sažije, Striježevci, Kruševo, Šušnjari, Kam. Vučjak, Mrkoplje, Mihajlije, Bogdašić, Novo Zvečevo.

OPĆINA ČAGLIN

I. izborna jedinica

Čaglin, Darkovac, Jurkovac.

II. izborna jedinica

Ruševo, Djedina Rijeka, Ivanovci, Veliki Bilač, Latinovac, Nova Lipovica, Draganlug.

III. izborna jedinica

Vlatkovac, Kneževac, Stari Zdenkovac, Novi Zdenkovac, Sibokovac, Mokreš, Dobra Voda, Jezero, Stojčinovac, Dobrogošće.

IV. izborna jedinica

Sovski Dol, Paka, Imrijevci, Migalovci, Sapna.

V. izborna jedinica

Stara Ljeskovica, Nova Ljeskovica, Milanlug, Vukojevica, Duboka, Jasik.

OPĆINA JAKŠIĆ

I. izborna jedinica

Eminovci, Treštanovci, Svetinja, Bertelovci.

II. izborna jedinica

Jakšić - ulice: S. Radića, L.Ibrišimovića, M.Gupca, Hrvatskih brasnitelja, J.B.Jelačića, P. Radića, A.Stepinca i selo Tekić.

III. izborna jedinica

Jakšić - ulice: Osječka, V. Korajca, Kolodvorska, Mlinska, K. Tomislava, K. Zvonimira, Željeznička stanica, V. Nazora, Baruna Trenka, Vukovarska.

IV. izborna jedinica

Cerovac, Granje, Rajsavac, Radnovac.

OPĆINA KAPTOL

I. izborna jedinica

Kaptol - ulice: Komarovačka, Češka, Trg V. Korajca, Vinogradska, Zagradska, Malca i naselje Komarovci.

II. izborna jedinica

Kaptol - ulice: Požeška, Vetrovačka, Školska, Ramanovačka, Velička, Majstorska.

III. izborna jedinica

Alilovci, Češljakovci, Golobrdo.

IV. izborna jedinica

Ramanovci, Novi Bešinci, Stari Bešinci, Podgorje, Doljanovci.

OPĆINA KUTJEVO

I. izborna jedinica

Kutjevo - sve ulice u naselju Kutjevo osim ulica: Vinkomir, A. Stračevića, M. Gupca od broja 24-78 i od broja 23-73.

II. izborna jedinica

Vetovo, Lukač, Hrnjevac, Venje, Mitrovac.

III. izborna jedinica

Grabarje, Šumanovac, Ovčare, Tominovac, Perovac, Bjelišavec, Poreč, Ciglenik.

IV. izborna jedinica

Bektež, Kula, Gradište, Kutjevo - ulice: Vinkomir, A. Starčevića, M. Gupca od br. 24-78 i od broja 23-73.

OPĆINA VELIKA

I. izborna jedinica

Naselje Velika - ulice: B.J. Jelačića (od br. 85 i od br. 108), S. Radića, Zrinska, Šubićeva, J.E. Tomića, J. Kozarca, V. Pintarića, M. Gupca, Trg sv. Augustina, F. Cirakija, T. Ujevića, Travnička, L, Imbrišimovića, Baruna Trenka

II. izborna jedinica

Naselje Velika - ulice: B.J. Jelačića (od br. 27 od br. 83 i od br. 52 do br. 106), K. Tomislava, Frankopanska, Vinogradska, N. Tesle, V. Nazora, Zvonimirova

III. izborna jedinica

Naselje Velika - ulice: B.J. Jelačića (od br. 1 od br. 25 i br. 2 do br. 50), Strossmayerova, V. Korajca, M. Kraljevića, D. Lermana, te naselje Radovanci

IV. izborna jedinica

Naselja Trenkovo, Aleksandrovac

V. izborna jedinica

Naselja Potočani, Trnovac, Toranj, Draga

VI. izborna jedinica

Naselja Biškupci, Stražeman, Lučinci, Bratuljevci, Oljasi, Milanovac, Milivojevci, Kantrovci, Poljanska i Doljanci

V. izborna jedinica

Naselja Potočani, Trnovac, Toranj, Draga

VI. izborna jednica

Naselja Biškupci, Stražman, Lučinci, Bratuljevci, Oljasi, Milanovac, Milivojevci, Kantrovci, Poljanska i Doljanci.

XII. BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 35.

U Brodsko-posavskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Grad Nova Gradiška

II. izborna jedinica

Općine Nova Kapela, Staro Petrovo Selo i Davor.

III. izborna jedinica

Općine Rešetari, Cernik i Vrbje.

IV. izborna jedinica

Općine Dragalić, Gornji Bogićevci, Stara Gradiška i Okučani.

V. izborna jedinica

Grad Slavonski Brod - mjesni odbori: Lutvinka, A. Hebrang, Centar, Plavo Polje i A. Mihanović.

VI. izborna jedinica

Grad Slavonski Brod - mjesni odbori Josip Rimac, Jelas, Budainka, Brodski Varoš, Kolonija, Brodsko Vinogorje, Podvinje.

VII. izborna jedinica

Grad Slavonski Brod - mjesni odbori Zrinski-Frankopan, Mali Pariz, A. Starčević i J. Juraj Strossmayer.

VIII. izborna jedinica

Općine Sikirevci, Slavonski Šamac, Gundinci, Vrpolje, Velika Kopanica i Donji Andrijevci.

IX. izborna jedinica

Općine Garčin, Oprisavci, Klakar, Podcrkavlje, Bukovlje i Gornja Vrba.

X. izborna jedinica

Općine Sibinj, Oriovac, Bebrina i Brodski Stupnik.

b) Gradsko vijeće

Članak 36.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Brodsko-posavske županije su:

GRAD NOVA GRADIŠKA

I. izborna jedinica

Ulice: Kovačevac, Slavonska, Radnička, Vrebino Brdo, Gaj, Petra Preradovića, Eugena Kvaternika, Seged, Prvča, Dragutina Lobe, Miroslava Kraljevića, Zrinskih, Tina Ujevića, Trg kneza Višeslava, Marijana Lanosovića, Potočna, Ljudevita Gaja od kbr. 30 do 124 i kbr. 25 do 109.

II. izborna jedinica

Ulice: Antuna Gustava Matoša, Mavre Bauera, Augusta Šenoe, Cvijetna, Lipovica, Ive Andrića, Kožarska, Miroslava Krleže, Svetog Vinka, Vinogradska, Vladimira Nikolića, Psunjska, Trg Marka Marulića, Josipa Freudenreicha, Slavča, Bartola Kašića, Mlinarska, Ljudevita Gaja od kbr. 1 do 23 i kbr. 2 do 28, Adama Mandrovića, Dr. Andrije Štampara, Antuna Branka Šimića, Branka Radičevića, Jurja Haulika, Jerka Ljubibratića, Ivana Kramarića, Josipa Kozarca, Karla Dieneša, Frankopanska, Silvija Strahimira Kranjčevića, Strmačka, Trg Grigora Viteza, Prkos, Cernička, Marije Jurić Zagorke, Požeška, Josipa Senića Pepe (Ratarska).

III. izborna jedinica

Ulice: Braće Radića, Matije Gupca, Franje Račkog, Izidora Kršnjavog, Josipa Jurja Strossmayera, Voćarska, Bana Ivana Mažuranića, Kralja Petra Krešimira IV., Svetog Roka, Ulica Javora, Bana J. Jelačića od kbr. 37 do 81 i kbr. 8 do 36, Bedem, Ante Starčevića, Mala, Ljudevita Posavskog, Andrije Kačića Miošića, Grgura Ninskog, Vatroslava Lisinskog, Grofa Janka Draškovića, Ivana Zajca, Friedricha Schmidta, Kralja Petra Svačića.

IV. izborna jedinica

Ulice: Ivana Gundulića, Kolodvorska, Alojzija Stepinca, Nikole Tesle, Maksimilijana Benkovića, Matije Antuna Relkovića, Naselje Urije - zgrada br. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24, Vladimira Nazora, Cvjetni trg, Bana J. Jelačića od kbr. 1 do 35 i kbr. 2 do 6f, Antuna Mihanovića, Fra Luke Ibrišimovića, Trg kralja Tomislava, Slavonskih graničara.

V. izborna jedinica

Ulice: Ivana Gorana Kovačića, Slave Raškaj, Zagrebačka, Željeznička, Andrije Hebranga, Ernesta Purgarića, Miloša Đurića, Ive Kerdića, Kralja Dmitra Zvonimira, Ivana Meštrovića, Ruđera Boškovića.

VI. izborna jedinica

Ulice: Ivana Domca, Baruna Trenka, Kneza Trpimira, Naselje Urije - zgrada br. 9, 10 - 11, 12 - 13, 14 i 15, Celestina Medovića, Sv. Vida, Ljupina, Posavska.

GRAD SLAVONSKI BROD

I. izborna jedinica

Mjesni odbori Lutvinka, A. Hebrang i Centar.

II. izborna jedinica

Mjesni odbori Plavo Polje i A. Mihanović.

III. izborna jedinica

Mjesnih odbori Kolonija, Vinogorje i Podvinje.

IV. izborna jedinica

Mjesni odbori Josip Rimac, Jelas, Budainka i Brodski Varoš.

V. izborna jedinica

Mjesni odbori Zrinski-Frankopan, Mali Pariz i mjesni odbor Ante Starčević (istočna strana).

VI. izborna jedinica

Mjesni odbor J. Juraj Strossmayer.

Ante Starčević i to: Osječka ulica - parni brojevi i ulice: Lanosovićeva, Gortanova, Fajerbahova, Matije Ivanića, Vjenceslava Novaka, 30. svibnja 1990., Majke Terezije, Folnegovićeva, D. Bogdanića i Šubićeva.

c) Općinsko vijeće

Članak 37.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Brodsko-posavske županije su:

OPĆINA BEBRINA

I. izborna jedinica

Naselje Kaniža.

II. izborna jedinica

Naselja Bebrina i Stupnički Kuti.

III. izborna jedinica

Naselja Dubočac i Banovci.

IV. izborna jedinica

Naselja Šumeće i Zbjeg.

OPĆINA BRODSKI STUPNIK

I. izborna jedinica

Naselje Brodski Stupnik, Ulica S. Radića od 1 do 169 neparni i od 2 do 172 parni brojevi, Ulica A. Rašića, Vinogradska., naselje Lovčić.

II. izborna jedinica

Naselje Brodski Stupnik, Ulica S. Radića od kućnog broja 171 do kraja neparnih i parni od 174 do kraja, Ulica Petra Zrinskog, i Radničko naselje , Rižino polje, Ulica bana Jelačića i Slavonska ulica.

III. izborna jedinica

Naselje Stari Slatnik, Ulica hrvatskih branitelja od 1 - 179 neparni i od 2 do 180 parni i Ulica A. Stepinca.

IV. izborna jedinica

Naselja: Stari Slatnik: Ulica hrvatskih branitelja od 181 do kraja neparnih i od 182 do kraja parnih brojeva, Ulica Ilije Martinovića, naselje Krajačići.

OPĆINA BUKOVLJE

I. izborna jednica

Naselje Bukovlje, Ulica S. Radića, Ulica Josipa Kozarca neparni brojevi 301.

II. izborna jedinica

Naselje Bukovlje, Ulica Stadionska, D. Rakovca, Dražena Majića, te Ulica Josipa Kozarca-parni brojevi 229.

III. izborna jedinica

Ulica Firov kraj, Vinogradska, naselje Josipa Juščaka.

IV. izborna jedinica

Naselje Vranovci.

V. izborna jedinica

Naselja: Korduševci, Ježevik.

OPĆINA CERNIK

I. izborna jedinica

Naselja: Golobrdac, Opatovac, Podvrško, Sinlije, Banićevac i Opršinac.

II. izborna jedinica

Naselja: Baćin Dol, Šumetlica, Cernik (Požeška ulica).

III. izborna jedinica

Naselja: Šagovina Cernička , Giletinci, Cernik (ulice: Rokova, Potočna i Đurićeva).

IV. izborna jedinica

Naselje Cernik (ulice Frankopanska, Školska i ostale).

OPĆINA DAVOR

I. izborna jedinica

Naselje Davor (ulice: Savska od kućnog broja 1 do kućnog broja 19, Gundulićeva od kućnog broja 1 do kućnog broja 21 i od kućnog broja 2 do kućnog broja 22, Kralja Tomislava od kućnog broja 1 do kućnog broja 17 i od broja 2 do broja 18, Kačićeva - svi neparni kućni brojevi, S. Radića, Gajeva, Frankopanska, P. Svačića, P. Krešimira IV, Bana Jelačića od broja 2 do broja 6 i svi neparni kućni brojevi i Mažuranićeva).

II. izborna jedinica

Naselje Davor (ulice: Savska od broja 20 do broja 27, Zvonimirova - svi neparni kućni brojevi, M. Gupca, Strossmayerova, Gundulićeva od broja 23 do broja 51 i od broja 24 do broja 50, Kralja Tomislava od broja 20 do broja 54 i od broja 19 do broja 59, Kerdićeva od broja 1 do broja 25 i od broja 2 do broja 24, Kačićeva - svi parni kućni brojevi, Bana Jelačića od broja 8 do kraja parnih kućnih brojeva, Brlićeva i Školska).

III. izborna jedinica

Naselje Davor (ulice: Savska od broja 28 do kraja ulice, Gundulićeva od broja 59 do kraja neparnih kućnih brojeva i od broja 52 do kraja parnih kućnih brojeva, Kralja Tomislava od broja 56 do kraja parnih kućnih brojeva i od broja 61 do kraja neparnih kućnih brojeva, Kordićeva od broja 24 do kraja parnih kućnih brojeva i od broja 25 do kraja neparnih kućnih brojeva, Zvonimirova - parni kućni brojevi, Nazorova, V. Lisinskog, Lađanska, Starčevićeva i Športska).

IV. izborna jedinica

Naselje Orubica.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

I. izborna jedinica

Naselje Staro Topolje i Novo Topolje.

II. izborna jedinica

Naselje Donji Andrijevci (ulice: Zagrebačka, Trnavačka i Grobljanska).

III. izborna jedinica

Naselje Donji Andrijevci (ulice: Trg kralja Tomislava, Kolodvorska, Braće Radića, Željeznička, Radničko naselje, Sajmište, Sajamska, Školska, S. Balunovića) i naselje Sredanci.

IV. izborna jedinica

Naselje Donji Andrijevci (ulice: M. Gupca, Posavska, J. Kozarca, Selska i Perkovačka).

OPĆINA GARČIN

I. izborna jedinica

Naselja Garčin i Selna.

II. izborna jedinica

Naselja Bicko Selo i Sapci.

III. izborna jedinica

Naselje Vrhovina, Klokočevik, Korduševci i Šušnjevci.

IV. izborna jedinica

Naselja: Trnjani, Zadubravlje.

OPĆINA GORNJA VRBA

I. izborna jedinica

Naselje Klis i Ulica b. Radića.

II. izborna jedinica

Svi parni brojevi ulica: Vrbskih žrtava, Savske i Matije Gupca.

III. izborna jedinica

Ulica Matije Mesića i neparni brojevi Ulice vrbskih žrtava.

IV. izborna jedinica

Svi parni brojevi naselja Donja Vrba.

V. izborna jedinica

Svi neparni brojevi naselja Donja Vrba.

OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI

I. izborna jedinica

Naselja Dubovac i Kosovac.

II. izborna jedinica

Naselje Donji Bogićevci, ulice Novi kraj, Karlovac, Podgaj, Stari kraj.

III. izborna jedinica

Naselje Gornji Bogićevci, Ulica Orašje, Naselje Ratkovac.

IV. izborna jedinica

Naselja Smrtić i Trnava.

OPĆINA DRAGALIĆ

I. izborna jedinica

Gorica i Donji Bogićevci.

II. izborna jedinica

Dragalić.

III. izborna jedinica

Poljane.

IV. izborna jedinica

Medari.

V izborna jedinica

Mašić.

OPĆINA GUNDINCI

I. izborna jedinica

Gundinci (ulice: M. Gupca i Sajmišna).

II. izborna jedinica

Gundinci (ulica S. Radića).

III. izborna jedinica

Gundinci (Zagrebačka ulica).

IV. izborna jedinica

Gundinci (ulice: Đ. Varziča i Đakovačka).

OPĆINA KLAKAR

I. izborna jedinica

Ruščica - svi parni brojevi.

II. izborna jedinica

Ruščica - svi neparni brojevi.

III. izborna jedinica

Gornja Bebrina.

IV. izborna jedinica

Donja Bebrina i Klakar.

OPĆINA NOVA KAPELA

I. izborna jedinica

Magić Mala, Seoce i Siče.

II. izborna jedinica

Donji Lipovac, Srednji Lipovac, Gornji Lipovac, Stara Kapela i Pavlovci.

III. izborna jedinica

Bili Brig i Nova Kapela.

IV. izborna jedinica

Batrina i Dragovci.

OPĆINA OKUČANI

I. izborna jedinica

Okučani (ulice: Zagrebačka do pošte, Brdovačka, Vukovarska, Željeznička, G. Viteza, 121. brigade HV i Bana Jelačića).

II. izborna jedinica

Okučani (ulice: A. Starčevića, Zagrebačka od pošte, Braće Radića do pruge, J. Kozarca, Fra Luke Ibrišimovića).

III. izborna jedinica

Čovac, Vrbovljani, Okučani (ulice: Kralja Tomislava i Braće Radića od pruge).

IV. izborna jedinica

Bodegraj, Lađevac.

V. izborna jedinica

Trnakovac, Čage, Benkovac, Bijela Stijena, Rogolji Gornji, Rogolji Donji, Bobare, Čaprginci, Lještani, Širinci, Šagovina Mašićka, Žuberkovac.

OPĆINA OPRISAVCI

I. izborna jedinica

Oprisavci.

II. izborna jedinica

Trnjanski Kuti, Poljanci.

III. izborna jedinica

Svilaj, Stružani i Zoljani.

IV. izborna jedinica

Kupina, Prnjavor i Novi Grad.

OPĆINA ORIOVAC

I. izborna jedinica

Oriovac i Radovanje

II. izborna jedinica

Slavonski Kobaš.

III. izborna jedinica

Lužani, Pričac, Živike, Bečic i Ciglenik.

IV. izborna jedinica

Oriovac (ulice: Braće Radića, Lj. Gaja, A. Cesarca), naselja Kujnik i Malino.

OPĆINA PODCRKAVLJE

I. izborna jedinica

Tomica i Ratušje.

II. izborna jedinica

Naselja: Grabarje, Kindrovo, Crni Potok, Oriovčić.

III. izborna jedinica

Podcrkavlje, Dubovik, Matković Mala, Donji Slatinik.

IV. izborna jedinica

Glogovica, Zdenci, Gornji Slatinik.

OPĆINA REŠETARI

I. izborna jedinica

Rešetari (ulice: Bana Jelačića, S. Radića, A. Petrovića i Kralja Krešimira i naselje Bukovica.

II. izborna jedinica

Rešetari (ulice: V. Nazora, Kožarska, M. Gupca, Kralja Tomislava i Frankopanska).

III. izborna jedinica

Adžamovci, Zapolje i Brđani.

IV. izborna jedinica

Drežnik i Gunjevci.

OPĆINA SIBINJ

I. izborna jedinica

Sibinj.

II. izborna jedinica

Bartolovci, Završje i Gromačnik.

III. izborna jedinica

Slobodnica.

IV. izborna jedinica

Grgurevići, Brčino, Čelikovići, Jakačina, Ravan i naselje Sibinj (Vinogradska ulica), Grižići, Gornji Andrijevci.

OPĆINA SIKIREVCI

I. izborna jedinica

Sikirevci, ulice S. Radića, Gajeva - svi neparni brojevi.

II. izborna jedinica

Sikirevci, ulice S. Radića, Gajeva - svi parni brojevi.

III. izborna jedinica

Sikirevci, ulice Matije Gupca, A. Stepinca - svi parni brojevi.

IV. izborna jedinica

Sikirevci, ulice Vladimira Nazora, Kardinala A. Stepinca - svi neparni brojevi.

V. izborna jedinica

Jaruge.

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

I. izborna jedinica

Slavonski Šamac, ulice: V. Nazora, Crkvena ulica, Nova ulica, Matije Gupca, Ivana Kozarca.

II. izborna jedinica

Slavonski Šamac: Ulica Kralja Zvonimira, Savska cesta, Kneza Branimira, Mostogradnja.

III. izborna jedinica

Kruševica, ulice: Ljudevita Gaja, A. Starčevića, Ivana Meštrovića, Josipa Kozarca, Kolodvorska ulica, Eugena Kvaternika, Petra Preradovića, S. Radića.

IV. izborna jedinica

Kruševica, ulice: Braće Radića, Kralja Tomislava, Josipa J. Strossmayera, Ivana Gundulića.

OPĆINA STARA GRADIŠKA

I. izborna jedinica

Donji Varoš i Pivare.

II. izborna jedinica

Stara Gradiška.

III. izborna jedinica

Gornja Varoš i Uskoci.

IV. izborna jedinica

Novi Varoš i Gređani.

OPĆINA STARO PETROVO SELO

I. izborna jedinica

Vrbova, Komarnica i Blažević Dol.

II. izborna jedinica

Godinjak, Tisovac, Laze, Gonji Crnogovci i Donji Crnogovci.

III. izborna jedinica

Staro Petrovo Selo - istok (ulice: Braće Radića, Vinogradska, A. Šenoe i Frankopanska) i Štivica.

IV. izborna jedinica

Staro Petrovo Selo - zapad (ulice: M. Gupca, Lj. Gaja, M. A. Relkovića, Zvonimirova i A. Hebranga) i naselja Oštri Vrh, Vladisovo i Starci.

OPĆINA VELIKA KOPANICA

I. izborna jedinica

Velika Kopanica (ulice: I. Filipovića, Šamačka i B. Radića).

II. izborna jedinica

Velika Kopanica (ulice: Lađanik, Gorjanci, V. Nazora, Trg Presv. Trojstva).

III. izborna jedinica

Divoševci i Mala Kopanica.

IV. izborna jedinica

Beravci.

OPĆINA VRBJE

I. izborna jedinica

Bodovaljci.

II. izborna jedinica

Vrbje.

III. izborna jedinica

Sičice, Dolina.

IV. izborna jedinica

Mačkovac, Savski Bok i Visoka Greda.

OPĆINA VRPOLJE

I. izborna jedinica

Vrpolje (svi parni brojevi kuća naselja Vrpolje).

II. izborna jedinica

Vrpolje (svi neparni brojevi kuća naselja Vrpolje).

III. izborna jedinica

Stari Perkovci.

IV. izborna jedinica

Čajkovci.

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 38.

U Zadarskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I izborna jedinica

Zadar 1 - naselja: Petrčane, Kožino, Zapuntel, Veli Iž, Mali Iž, Silba, Rava, Premuda, Olib, Molat i Ist.

II izborna jedinica

Zadar 2 - naselja: Crno, Babindub, Gaženica, Crvene kuće, Ploča, Dračevac Zadarski, Jazine I.

III izborna jedinica

Zadar 3 - naselja: Jazine II, Višnjik, Poluotok, Voštarica, Arbanasi, Stanovi.

IV izborna jedinica

Zadar 4 - naselja: Maslina, Brodarica, Bokanjac, Diklo, Puntamika, Plovanija, Bili Brig.

V izborna jedinica

Grad Obrovac, te općine Starigrad, Jasenice i Gračac.

VI izborna jedinica

Općine Poličnik, Novigrad, Posedarje, Škabrnja, Zemunik Donji, Galovac.

VII izborna jedinica

Grad Benkovac te općine Stankovci, Polača, Pakoštane, Lišane Ostrovičke, Sv. Filip i Jakov.

VIII izborna jedinica

Grad Biograd na moru te općine Kukljica, Kali, Pašman, Tkon, Bibinje i Sukošan.

IX izborna jedinica

Gradovi Pag i Nin te općine Povljana i Ražanac.

X izborna jedinica

Općine Privlaka, Vir, Sali i Preko.

b) Gradsko vijeće

Članak 39.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Zadarske županije su:

GRAD BENKOVAC

I. izborna jedinica

Benkovac - Barice, Šopot, Perušić, Vukšić, Prović, Kolarina i Kožolovac.

II. izborna jedinica

Benkovac - Centar II (Pijaca), Pristeg, Dobra Voda, Radošinovci, Miranje Donje, Miranje Gornje, Ceranje Gornje i Ceranje Donje.

III. izborna jedinica

Benkovac - Kaštel, Nadinj, Tinj, Lišane Tinjske i Buković.

IV. izborna jedinica

Benkovac - Centar I, Raštević, Podlug, Lisičić, Podgrađe, Zapužane i Biljane Donje.

V. izborna jedinica

Korlat, Smilčić, Islam Grčki, Benkovačko Selo, Kula Atlagić, Biljane Gornje i Donji Kašić.

VI. izborna jedinica

Bjelina, Medviđa, Popovići, Rodaljice, Bruška, Lepuri Bulić, Brgud i Donji Karin.

GRAD BIOGRAD NA MORU

I. izborna jedinica

Poluotok i Centar

- Obalom kralja Petra Krešimira IV. do Zagrebačke - južno, Zagrebačkom do Splitske - istočne, Splitskom (od Križa) do A. Šenoe južno, od Šenoine južno do ulice Put Kumenta južno, ulicom Put Kumenta do mora - zapadno.

II. izborna jedinica

Rust i Tuče

- Zagrebačkom od Križa do Dubrovačke - istočno, Dubrovačkom do Splitske južno, ulicom Put Grande - južno do Ulice Ivana Gorana Kovačića, Ulicom Ivana Gorana Kovačića - zapadno do Ulice Augusta Šenoe (kod gimnazije), Ulicom Augusta Šenoe - sjeverno do Splitske, Splitskom sjeverno do Zagrebačke istočno.

III. izborna jedinica

Meterize, Granda, Kumenat

- Zagrebačkom - istočno, od Dubrovačke do Jadranske turističke ceste, Jadranskom turističkom cestom do k.o. Pakoštane, granicom do mora ulicom Put Kumenta - istočno do Ulice Ivana Gorana Kovačića sjeverno, Ulicom Ivana Gorana Kovačića - istočno do ulice Put Grande, ulicom Put Grande - sjeverno do Splitske, Dubrovačkom sjeverno do Zagrebačke.

IV. izborna jedinica

Jaz, Vruljine, Bošana, Kožine

- Obala kralja Petra Krešimira IV. do Zagrebačke - sjeverno, Zagrebačkom do Jadranske turističke ceste - zapadno, Jadranskom turističkom cestom do k.o. Sv. Filip i Jakov - južno.

V. izborna jedinica

Kosa zapad

- od granice sa k.o. Sv.Filip i Jakov Jadranskom turističkom cestom do Zagrebačke - sjeverno, Zagrebačkom do polja - sve - zapadno.

VI. izborna jedinica

Kosa istok i Jankolovica

- od granice sa k.o. Pakoštane Jadranskom turističkom cestom do Zagrebačke, Zagrebačkom - do polja - sve istočno i naselje Jankolovica.

GRAD NIN

I. izborna jedinica

Grad Nin - Klanice, Grbe.

II. izborna jedinica

Grad Nin - Otok.

III. izborna jedinica

Naselja: Ninski stanovi i Zaton.

IV. izborna jedinica

Naselja: Poljica, Poljica - brig, Žerava.

V. izborna jedinica

Naselje Vrsi.

GRAD OBROVAC

I. izborna jedinica

Obrovac - ulice: Milišancski put, Blok c 16, Milice Poljak, Put Fortivce, Ulica Slobode, Radnički put, Baška Jokića, Obala Petra Šimićevića, Omladinska, Put Kruševa, Rudarska ulica.

II. izborna jedinica

Obrovac - ulice: Obala T. Breulja, Trg slobode, Put Knina i Šeste udarne brigade.

III. izborna jedinica

Muškovci, Bilišane, Zelengrad.

IV. izborna jedinica

Kruševo, Gornji Karin, Golubić, Kaštel Žegarski, Komazeci.

V. izborna jedinica

Bogatnik, Nadvoda, Krupa.

GRAD PAG

I. izborna jedinica

Naselja: Kolan, Mandre, Šimuni, Gajac - dio.

II. izborna jedinica

Grad Pag - ulice: Šibenska, Dubrovačka, Ante Starčevića, Put Beneštre, Podmejak, Put Veli brig, Vitezovićeva, A. B. Šimića, Golija, Šetalište V. Nazora, Uhlinec, Jadrovićeva, Kralja Zvonimira, Trg Sv. Jurja, Jure Benzije, Alojza Stepinca, Velebitska, Ul. Od skrivanata, Križevačka, Vela ulica J. Dalmatinca, Trg kralja Petra Krešimira IV, Van grada, Donata Fabijančića, Jose Velicinovića, Koludraška, Nikole Portade, Zrinsko-Frankopanska, Sv. Marije, Put Rupe, Kamerlenko, Vukovarska, Varaždinska.

III. izborna jedinica

Grad Pag - ulice: Branimirova obala, Bartula Kašića, Katine, Rujićeva, Kneževa, Vela gušterna, Nikole Valentića, Kralja Tomislava, Ivana Mirkovića, Dominikanski trg, Ulica od špitala, Ivana Mršića, Stjepana Radića, Zagrebačka, Splitska, Kranjčevićeva, A. Šenoe, M. Držića, A. G. Matoša, Mažuranićeva, Tina Ujevića, Vlahe Bukovca, Vatroslava Lisinskog, Ivana Zajca, H. Lucića, M. Marulića, V. Novaka, Petra Hektorovića, P. Zoranića, M. Krleže, Lj. Gaja, Štrosmajerova, Riječka, L. Dorkića, Prosika, Lokunja, Ruđera Boškovića i Mile Budaka.

IV. izborna jedinica

Grad Pag - ulice: Eugena Kvaternika, Put Mirožića, Braće Andrijića, Zadarska, Gundulićev put, Matice Hrvatske, Uskočka, Put Divicijaka, V. Matasovića, Petra Rumore, Crljenka, B. Mišolića, Belote Dobrinića, Paških rektora, Petra Grubonića, Bodmir, Franjevački trg, Kralja Stjepana Držislava, Donellijeva, Karlobaška, Senjska, Rapska, Put starog grada, Novigradska, Ljubačka, Bošana, Košljun, Bana Jelačića, Žrtava fašizma, Put Murvice, Gugliamino Polzineti, Šime Dešpalja, Nikole Tesle, Put sv. Karina.

V. izborna jedinica

Naselja: Vlašići, Smokvica, Gorica, Dinjiška, Miškovići, Stara vas i Vrčići.

GRAD ZADAR

I. izborna jedinica

Poluotok, Crno, Babindub, Ploča, Dračevac Zadarski, Mjesni odbor Brgulje, Iž Mali - Porovac.

II. izborna jedinica

Jazine I, Jazine II, Mjesni odbor Ričine.

III. izborna jedinica

Višnjik, Stanovi, Mjesni odbor Smiljevac.

IV. izborna jedinica

Arbanasi, Ričina, Smiljevac, Mjesni odbor Vidikovac.

V. izborna jedinica

Gaženica, Crvene kuće, Bili brig, Vidikovac, Mali Iž, Veli Iž, Rava, Ist, Premuda, Brgulje, Molat, Zapuntel, Olib, Silba, Mjesni odbor Iž Mali - Porovac.

VI. izborna jedinica

Petrčane, Diklo, Kožino, Puntamika, Bokanjac, Plovanija, Maslina, dio Mjesnog odbora Brodarica omeđen sjevreno od ulice Put Nina do istočnog Puta Bokanjca i sjeverno do granice Mjesnog odbora Vidikovac.

VII. izborna jedinica

Dio mjesnog odbora Brodarica omeđen ulicama Obala kneza Trpimira, Sutomiška, dio Ulice Maka Dizdara i nadalje južno od Ulice Ivana Meštrovića, Voštarnica.

c) Općinsko vijeće

Članak 40.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Zadarske županije su:

OPĆINA BIBINJE

I. izborna jedinica

Bibinje od kbr. 1 do 160.

II. izborna jedinica

Bibinje od kbr. 161 do 320.

III. izborna jedinica

Bibinje od kbr. 321 do 480.

IV. izborna jedinica

Bibinje od kbr. 481 do 636.

OPĆINA GALOVAC

I. izborna jedinica

Galovac - Burčuli.

II. izborna jedinica

Galovac - Centar.

III. izborna jedinica

Galovac - Tikvari.

IV. izborna jedinica

Galovac - Jošani.

V. izborna jedinica

Galovac - Šare.

OPĆINA GRAČAC

I. izborna jedinica

Željeznička stanica, Pribudić, Prljevo, Rastićevo, Tiškovac Lički, Vučipolje, Zaklopac.

II. izborna jedinica

Krš Dragičevića, Bruvno, Deringaj, Duboki dol, Dugopolje, Glogovo, Grav, Mazin, Rudopolje Bruvanjsko, Srb, Suvaja, Tomingaj, Velika Popina.

III. izborna jedinica

Đekić Glavica, Gubačevo polje, Kijani, Kom, Lička Kaldrma, Zrmanja, Vrlo Zrmanje, Palanka.

IV. izborna jedinica

Begluci, Brotnja, Cerovac, Tabašnica, Drenovac Osredački, Kunovac Kupirovački, Kupirovo, Nadvrela, Neteka, Omsica, Otrić i Gračac.

OPĆINA JASENICE

I. izborna jedinica

Jasenice - Centar.

II. izborna jedinica

Jasenica - Maslenica.

III. izborna jedinica

Jasenica - Glavica Kitnjasta, Zelenikovac, Modrič, Bobija, Rupine, Nadbina.

IV. izborna jedinica

Naselje: Zaton Obrovački.

V. izborna jedinica

Jasenice - Rovanjska.

OPĆINA KALI

I. izborna jedinica

Kali od kbr. 1 do 100.

II. izborna jedinica

Kali od kbr. 101 do 200.

III. izborna jedinica

Kali od kbr. 201 do 300.

IV. izborna jedinica

Kali od kbr. 301 do 400.

OPĆINA KUKLJICA

I. izborna jedinica

Kukljica od kbr. 1 do 40.

II. izborna jedinica

Kukljica od kbr. 41 do 80.

III. izborna jedinica

Kukljica od kbr. 81 do 120.

IV. izborna jedinica

Kukljica od kbr. 121 do 160.

V. izborna jedinica

Kukljica od kbr. 161 do 205.

OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE

I. izborna jedinica

Lišane Ostrovičke - Podmišljen, Šimunci, Nimci, Devići, Kalcine, Mamići, Brižine, Musići, Mujići.

II. izborna jedinica

Lišane Ostrovičke - Pavići, Radaši, Plazine, Stipići, Kalići, Tute, Vrulja.

III. izborna jedinica

Naselje: Ostrovica.

IV. izborna jedinica

Naselje: Dobropoljci.

OPĆINA NOVIGRAD

I. izborna jedinica

Novigrad od kbr. 1 do 120.

II. izborna jedinica

Paljuv.

III. izborna jedinica

Pridraga od kbr. 1 do 150.

IV. izborna jedinica

Pridraga od kbr. 151 do 330.

OPĆINA PAKOŠTANE

I. izborna jedinica

Pakoštane - Zapadno od glavne ulice - istično od glavne ulice omeđeno ulicom iznad stare škole do crkve.

II. izborna jedinica

Pakoštane - centar i Vrana - istok.

III. izborna jedinica

Vrana - zapad, Drage - sjever.

IV. izborna jedinica

Drage - jug i Vrgada.

OPĆINA PAŠMAN

I. izborna jedinica

Kraj - Ugrinić, Mrljane.

II. izborna jedinica

Pašman, Barotul.

III. izborna jedinica

Dobropoljana, Neviđane.

IV. izborna jedinica

Banj i Ždrelac.

OPĆINA POLAČA

I. izborna jedinica

Polača - Centar, Rasti.

II. izborna jedinica

Polača - Perajići, Ražnjevići, Prtenjača.

III. izborna jedinica

Gornja i Donja Jagodnja.

IV. izborna jedinica

Kakma.

OPĆINA POLIČNIK

I. izborna jedinica

Briševo, Murvica Gornja, Murvica Donja od kbr. 1 do 100.

II. izborna jedinica

Murvica Donja od kbr. 101 do 188 i naselje Dračevac Ninski.

III. izborna jedinica

Lovinac, Rupalj, Suhovare i Visočane.

IV. izborna jedinica

Poličnik od kbr. 1 do 262.

OPĆINA POSEDARJE

I. izborna jedinica

Islam Latinski, Podgradina.

II. izborna jedinica

Slivnica Gornja i Slivnica Donja.

III. izborna jedinica

Ždrilo - Vučjak, Vinjarec, Posedarje od kbr. 1 do 64.

IV. izborna jedinica

Posedarje od kbr. 65 do 203.

OPĆINA POVLJANA

I. izborna jedinica

Povljana - prezimena od A do B.

II. izborna jedinica

Povljana - prezimena od DŽ do K.

III. izborna jedinica

Povljana - prezimena od L do O.

IV. izborna jedinica

Povljana - prezimena od P do S.

V. izborna jedinica

Povljana - prezimena od Š do Ž.

OPĆINA PREKO

I. izborna jedinica

Lukoran i Poljana.

II. izborna jedinica

Sutomiščica i Ugljan od kbr. 1 do 100.

III. izborna jedinica

Ugljan od kbr. 1 do 178 i naselja Rivanj i Sestrunj.

IV. izborna jedinica

Preko i naselje Ošljak.

OPĆINA PRIVLAKA

I. izborna jedinica

Privlaka od kbr. 1 do 100.

II. izborna jedinica

Privlaka od kbr. 101 do 250.

III. izborna jedinica

Privlaka od kbr. 251 do 480.

IV. izborna jedinica

Privlaka od kbr. 481 do 650.

V. izborna jedinica

Privlaka od kbr. 651. do 750.

OPĆINA RAŽANAC

I. izborna jedinica

Ražanac i naselje Podvršje.

II. izborna jedinica

Ljubač, Krneza i Ljubački Stanovi.

III. izborna jedinica

Jovići i Rtina.

IV. izborna jedinica

Radovin.

OPĆINA SALI

I. izborna jedinica

Brbinj, Luka, Savar, Božava.

II. izborna jedinica

Zverinac, Dragove, Veli Rat, Soline, Verunić.

III. izborna jedinica

Žman, Zaglav, Sali od kbr. 1 do 59.

IV. izborna jedinica

Sali od kbr. 60 do 177.

OPĆINA STANKOVCI

I. izborna jedinica

Stankovci.

II. izborna jedinica

Banjevci, Bila Vlaka.

III. izborna jedinica

Budak i Crljenik.

IV. izborna jedinica

Velim, Morpolača.

OPĆINA STARIGRAD

I. izborna jedinica

Tribanj - Šibuljine, Starigrad od kbr. 1 do 46.

II. izborna jedinica

Starigrad od kbr. 47 do 140.

III. izborna jedinica

Starigrad od kbr. 141 do 231.

IV. izborna jedinica

Seline od kbr. 1 do 87.

OPĆINA SUKOŠAN

I. izborna jedinica

Debeljak od kbr. 1 do 169.

II. izborna jedinica

Sukošan od kbr. 1 do 204.

III. izborna jedinica

Sukošan od kbr. 205 do 408.

IV. izborna jedinica

Gorica i cijelo naselje Glavica.

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV

I. izborna jedinica

Sv. Filip i Jakov.

II. izborna jedinica

Turanj, Sv. Petar na moru.

III. izborna jedinica

Raštane Donje i Raštane Gornje.

IV. izborna jedinica

Tičevo - Viterinci, Babac, Sikovo.

OPĆINA ŠKABRNJA

I. izborna jedinica

Prkos, Škabrnja od kbr. 1 do 52.

II. izborna jedinica

Škabrnja od kbr. 53 do 158.

III. izborna jedinica

Škabrnja od kbr. 159 do 265.

IV. izborna jedinica

Škabrnja od kbr. 266 do 366.

OPĆINA TKON

I. izborna jedinica

Tkon - Riva.

II. izborna jedinica

Tkon - Ugrinić.

III. izborna jedinica

Tkon - Pelastar.

IV. izborna jedinica

Tkon - Studenac.

V. izborna jedinica

Tkon - Centar.

OPĆINA VIR

I. izborna jedinica

Vir od kbr. 1 do 44.

II. izborna jedinica

Vir od kbr. 45 do 88.

III. izborna jedinica

Vir od kbr. 89 do 123, Torovi.

IV. izborna jedinica

Vir od kbr. 124 do 177, Lozice.

OPĆINA ZEMUNIK DONJI

I. izborna jedinica

Zemunik Gornji - istok i zapad.

II. izborna jedinica

Zemunik Donji od kbr. 1 do 100.

III. izborna jedinica

Zemunik Donji od kbr. 101 do 200.

IV. izborna jedinica

Zemunik Donji od kbr. 201 do 339 i Smoković.

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 41.

U Osječko-baranjskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Donja Motičina, Našice, Feričanci, Đurđenovac, Koška.

II. izborna jedinica

Donji Miholjac, Podravska Moslavina, Viljevo, Magadenovac, Marijanci, Belišće.

III. izborna jedinica

Valpovo, Petrijevci, Bizovac, Petlovac, Darda.

IV. izborna jedinica

B.Manastir, Popovac, Draž, Kneževi Vinogradi, Čeminac.

V. izborna jedinica

Đakovo, Strizivojna.

VI. izborna jedinica

Trnava, Lev.Varoš, Drenje, Satnica Đakovačka, Gorjani, Vladislavci, Punitovci, Viškovci, Semeljci, Vuka, Ernestinovo.

VII. izborna jedinica

Čepin, Podgorač, Antunovac, Erdut.

VIII. izborna jedinica

Briješće, Brijest, Josipovac, Bilje, Klisa, Nemetin, Podravlje, Sarvaš, Tenja, Tvrđavica, Višnjevac.

IX. izborna jedinica

Osijek - mjesni odbori Retfala, Nova Retfala, Ivan Filipović, J.J. Strossmayer.

X. izborna jedinica

Osijek - mjesni odbori K.F.Šepera, Gornji grad, Centar, Zrinjevac, Sjenjak, Ivan Meštrović.

XI. izborna jedinica

Osijek - mjesni odbori Tvrđa, Knez Branimir, Jug II, Šećerana, Donji grad, Zeleno Polje, Croatia, N.Š.Zrinski.

b) Gradsko vijeće

Članak 42.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Osječko-baranjske županije su:

GRAD BELI MANASTIR

I. izborna jedinica

Beli Manstir - ulice: JNA, Đure Pucara Starog, Planinska, Grobljanska, Laze Kostića, Gustava Krkleca, Antuna Augustinčića, Petra Dobrovića, Baranjska, Stevana Mihaldžića, 8. Marta, Olge Banović, Žarka Zrenjanina, Otona Župančića, Josipa Kozarca, Marije Bursać, Proleterskih brigada, Ive Marinkovića, 51. Vojvođanske divizije, Franjin dvor, Planina, Trg Slobode, Ivana Bošnjaka, M.I.R.Kašanina, Stevana Štiljanovića, Žikice Jovanovića Španca i Viktora Bubnja.

II. izborna jedinica

Beli Manastir - ulice: Ivana Mažuranića, Save Kovačevića, Džemala Bijedića, Petefi Šandora, Petra Petrovića Njegoša, Petra Kočića, Republike, Svetozara Miletića, Aleksa Šantića, Dunavska, Petra Preradovića, Zagrebačka, Dravska, Savska, Vuka Karadžića, Božidara Maslarića, Lenjinova, Pionirska, Beogradska i Kiše Erne.

III. izborna jedinica

Beli Manastir - ulice: Jovana Lazića, Rade Končara, Zmaj Jove Jovanovića, Vladimira Nazora, Branka Radičevića, Ive Lole Ribara i Adama Dugačkog.

IV. izborna jedinica

Beli Manastir - ulice: Đure Jakšića, Matije Gupca, Augusta Cesarca, Ivana Mažuranića, Dr.Mladena Stojanovića, Nikole Tesle, Moše Pijade, Školska, Svetozara Markovića, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Cankara, Sare Bertić, 9. maja, 27. novembra, Đure Đakovića, Borisa Kidriča i Boška Buhe.

V. izborna jedinica

Beli Manastir - ulice: Branjin Vrh.

VI. izborna jedinica

Šećerana - Šumarina.

GRAD BELIŠĆE

I. izborna jedinica

Veliškovci, Gat, Tiborjanci, Vinogradci.

II. izborna jedinica

Bistrinci, Kitišanci, Gorica.

III. izborna jedinica

Belišće - Ulice: Radnička, Kralja D.Zvonimira, Braće Radić, Petra Preradovića, Nova, Bistrinačka, Borik, Park A.Hofmanna, Vijenac S.H.Gutmanna, Trg A.Starčevića.

IV. izborna jedinica

Belišće - ulice: Bana Jelačića, A. Mihanovića, Gundulićeva, Petra Svačića, Vijenac J.J. Strossmayera, Matije Gupca, Ciglana, Dolac, Ljudevita Gaja.

V. izborna jedinica

Belišće - ulice: Kralja Tomislava, V.Nazora, D.Pejačević, Kardinala Stepinca, E.Kvaternika, I.G. Kovačića, J. Račića, T. Ujevića i Bocanjevci.

VI. izborna jedinica

Belišće - ulice: A.Šenoe, I.B.Mažuranić, M.P.Katančića, Z.Kunc, Starovalpovački put, S.Vraza, J.Kozarca, N.Tesle, Lj.Posavskog, A. Hebranga, P.Zrinskog, Dravska obala, A.M.Reljkovića, Željeznička, S.Raškaj, Školska, Kralja Trpimira, A.G.Matoš, Kolodvorska, F.Račkog.

GRAD DONJI MIHOLJAC

I. izborna jedinica

Donji Miholjac - ulice: Vukovarska, Prilaz ribnjaku, Ivana Vajde, Majur, Ruđera Boškovića, Bana Jelačića, Antuna Branka Šimića, Ivana Meštrovića, Vatroslava Lisinskog, Kralja Tomislava, Kneza Trpimira, Silvija Strahimira Kranjčevića, Zlatka Balokovića, Zrinsko-Frankopanska, Josipa Kozarca, Ivana Gorana Kovačića i Alojzija Stepinca.

II. izborna jedinica

Donji Miholjac - ulice: Andrije Kačića-Miošića, Kralja Držislava, Franje Kuhača, Kolodvorska (od broja 83 do kraja i od broja 72 do kraja), Đakovačka, Katarina Zrinski, Ciglana, Kneza Domagoja, Ivana Mažuranića, Vladimira Nazora, Eugena Kumičića i Matije Gupca.

III. izborna jedinica

Donji Miholjac - ulice: Augusta Cesarca, Augusta Šenoe, Đure Basaričeka, Eugena Kvaternika, Ivana Zajca, Dobriše Cesarića, Prilaz Hobođu, Prilaz Stadionu, Kneza Branimira, Stjepana Radića, Kolodvorska (od broja 1 do 81 i od broja 2 do 68), Kralja Zvonimira, Ljudevita Gaja, Staro Sajmište, Trg Ante Starčevića i Naselje Tržnica.

IV. izborna jedinica

Donji Miholjac - ulice: Josipa Jurja Strossmayera, Antuna Mihanovića, Petra Preradovića, Augusta Harambašića, Pavla Radića i Ulica Karaške u Rakitovici.

V. izborna jedinica

Rakitovica, Mihaljački Poreč, Golinci i Radikovci

VI. izborna jedinica

Sveti Đurađ i Podgajci Podravski.

GRAD ĐAKOVO

I. izborna jedinica

Đakovo - ulice: Vijenac kardinala A.Stepinca od kbr.18 do kraja, A.Starčevića, Ivandvor, E.Derenčina, F.Supila, J.Ivakića, F.Kuhača, I.Kukuljevića, L.Ružičke, Bana Jelačića, M.Cepelića, Hrvatskih velikana, F.Kosine, Kralja Tomislava, Frankopanska, P.Kraljevića, I.Tišova, J.Gotovca, J.Runjanina, V.Karasa, A.Augustinčića, V.Radauša, M.Krleže, Bana N.Jurišića, Trg N.Š.Zrinskog, Korčulanska, Hvarska, Rapska, Bračka, Mostarska, Viška, Paška, Lošinjska, Krčka, Creska i Cvjetni prolaz.

II. izborna jedinica

Đakovo - ulice: S.Vraza, Zvečaj I, Zvečaj II, Ilirska, Z.Benčevića, H.Deker, Budrovačka, A.Mihanovića, P.Svačića, M.Topalovića, Savska, B.Kašića, Dunavska, Dravska, R.Boškovića, P.Preradovića, S.Tomerlina, Certisa, O.Ivekovića, N.J.Tordinca, S.Radića, K.Zrinski, J.Palmotića, F.A.Mesaroša, Biskupa Čolnića, L.Botića, Lj.Gaja, biskupa A.Mandića, V.Doneganija, Đ.Basaričeka i Bosutska.

III. izborna jedinica

Đakovo - ulice: E.Kvaternika, Splitska, Osječka, M.Gupca, A.Šenoe, A.Cesarca, Vinkovačka, Zagrebačka, Strossmayerov trg, V.Nazora, M.Marulića, Električne centrale, I.Mažuranića, J.Kaštelana, P.Katančića, J.Kozarca, S.S.Kranjčevića, Istarska, I.G.Kovačića, Kolodvorska, H.Kolomana, A.G.Matoša, Park pobjede, V.Lisinskog, H.Vukčića-Hrvatinića, D.Domjanića, P.Miškine i Lj.Šestića.

IV. izborna jedinica

Đakovo - ulice: Vijenac kardinala A.Stepinca od kbr. 1 do 18, B.Adžije, Diljska, Psunjska, Pašin prilaz, M.A.Raljkovića, Kralja Zvonimira I., Zajca, F.Račkog, T.Ujevića, Stočin, Kneza Branimira, Kralja P.Krešimira, Kneza Višeslava, Kneza Domagoja, Kneza Trpimira i Kralja S.Držislava i Selci Đakovački.

V. izborna jedinica

Đakovo - ulice: A.Hebranga, Lička, O.Keršovanija, Radnička, M.Pavlinovića, Poljska i N.Tesle, Kuševac, Ivanovci Gorjanski i Široko Polje - sve ulice.

VI. izborna jedinica

Đakovo - Pavićeva, Kralja Tvrtka, Gundulićeva i M.Držića, Budrovci, Đurđanci, Piškorevci i Novi Perkovci - sve ulice.

GRAD NAŠICE

I. izborna jedinica

Jelisavac, Ledanjska, Ribnjak, Velimirovac, Lila.

II. izborna jedinica

Našice (ulice: Braće Radića od kbr. 20 i Školska), Markovac Našički, Vukojevci, Granice, Makloševac, Ceremošnjak.

III. izborna jedinica

Našice (ulica: Kralja Tomislava od kbr. 34), Zoljan, Gradac Našički, Londžica, Martin, Breznik Našički.

IV. izborna jedinica

Našice (ulice: Mojmir, Duduć, D.Cesarića, V.Nazora, A.G.Matoša, Gajić, J.Kozarca, Sunčana, V.Novaka, E.Kumičića, P.Preradovića, T.Ujevića, M.Krleže, Športska, Ljudevita Gaja, I.D.Mažuranića, D.Pejačević, A.Šenoe, Sestara Klarisa, A.M.Reljkovića, M.Gupca, Pječevićev trg, Vinogradska, B.Kačića, Franjevačka, Sokolska, A.Cesarca.

V. izborna jedinica

Našice (ulice: Kralja Tomislava od kbr. 1 do 34, J.J.Strossmayera, R.Boškovića, I.Mažuranića, Osječka, V.Lisinskog, R.Končara, I.Meštrovića, L.Matačića), Velimirovac (ulice: R.Končara, B.Adžije).

VI. izborna jedinica

Našice (ulice: Mosorska, Velebitska, A.Starčevića, I.G.Kovačića, Žrtava fašizma, A.Waldingera, V.Bukovca, M.Kraljevića, O.Ivekovića, I.Runjanina, A.Mihanovića, Z.Balokovića, J.Gotovca, F.Livadića, I.Zajca, Radnička, Dunavska, Bosutska, Koranska, Savska, Bračka, Zagrebačka, Đ.Đakovića, Bana Jelačića, F.Kuhača, Braće Radića od kbr. 1 do 19, Kralja Zvonimira).

GRAD OSIJEK

I. izborna jedinica

Mjesni odbori Tenja, Sveta Ana, Klisa - Sarvaš, Briest, Briješće, Lipik, Višnjevac, Josipovac, Naselje Nemetin.

II. izborna jedinica

Mjesni odbori Retfala, Nova Retfala, Ivan Filipović i J.J.Strossmayer.

III. izborna jedinica

Mjesni odbori Kardinal Franjo Šeper, Gornji Grad, Centar, Zrinjevac i Sjenjak.

IV. izborna jedinica

Mjesni odbori.Sv.Rok, Sv.Josip Radnik, Industrijska četvrt i Knez Domagoj

V. izborna jedinica

Mjesni odbori Osijek - Lijeva obala, Tvrđa, Ivan Meštrović, Donji Grad, Knez Branimir i Zeleno polje.

VI. izborna jedinica

Mjesni odbori Nikola Šubić Zrinski, Šećerana, Croatia, "30. svibanj" - Jug II.

GRAD VALPOVO

I. izborna jedinica

Ivanovci, Marjančaci, Zelčin, Harkanovci.

II. izborna jedinica

Šag, Nard, Valpovo - ulice: A.Šenoe, B.Jelačića, Toplice, Kraljevci, Sunčana, E.Kvaternika, Hrastik.

III. izborna jedinica

Ladimirevci, Valpovo - ulice: Gajeva, Reljkovićeva, I.L.Ribara, J.Leskovara.

IV. izborna jedinica

Valpovo - ulice: Osječka, A.Starčevića, D.Pejačević, B.Radića - do križanja Zrinsko-Frankopanske i I.Mažuranića, Trg kralja Tomislava, Vijenac Hrvatske Republike, I.Mažuranića, J.Kozarca i N.Tesle.

V. izborna jedinica

Valpovo - ulice: Braće Radića - od križanja Zrinsko-Frankopanske, I.Mažuranića, Zrinsko Frankopanska, I.Gundulića, P.Preradovića, Kolodvorska, S.Kolara, S.S.Kranjčevića, Starovalpovački put, A.E.Miroljuba, A.B.Šimića - od Zelenog brijega do pruge, Dravska, I.G.Kovačića, A.Mihanovića, V.Lisinskog, I.Zajca, J.Pintarića, Z.Kunc i A.G.Matoša.

VI. izborna jedinica

Valpovo - ulice: J.J.Strossmayera, M.Gupca, D.Cesarića, T.Ujevića, A.B.Šimića - od križanja M.Gupca do Zelenog brijega, V.Nazora, Učka, Florijanova, M.P.Katančića, Kralja Petra Krešimira IV, P.Svačića, Bosanska i A.Stepinca.

c) Općinsko vijeće

Članak 43.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Osječko-baranjske županije su:

OPÆINA ANTUNOVAC

I. izborna jedinica

Antunovac - ulice: A.Starčevića, L.Pustara, Ekonomija Štadar, P.Svačića, T.Ujevića, Mirna, Josipin Dvor, Kolodvor, Kralja Zvonimira.

II. izborna jedinica

Antunovac - ulice: Braće Radića, P.Šandora, Hrvatske Republike, Školska, N.Š.Zrinskog i B.J.Jelačića.

III. izborna jedinica

Ivanovac - ulice: Crkvena, Čepinska, Mala, Korođgrad, Duga od broja 1 do 120.

IV. izborna jedinica

Antunovac - Ivanovac - Seleš, Stari Seleš, Orlovnjak, Držanička, Rudine, Duga od broja 121 do 210.

OPÆINA BILJE

I. izborna jedinica

Ulice: B.Kidriča, B.Buhe, B.Stupara, Demeč, Dravska, Dunavska, I.Andrića, I.L.Ribara, P.Šandora, Proleterska, Savska, Vardarska, Vatrogasna, Vinogradska, V.Bakarića i Đ.Đakovića.

II. izborna jedinica

Bilje - ulice: 1. maja, 51.divizije, B.Ćopića, Bratstva i jedinstva, E.Kardelja, I.G.Kovačića, I.Mažuranića, JNA, J.Lazića, K.Erne, K.Lajoša, M.Gupca, M.Pijade, N.Tesle, R.Končara, S.Bertić, S.Kovačevića, V.Vlahovića, V.Nazora, Zagrebačka i Đ.Salaja.

III. izborna jedinica

Vardarac i Kopačevo.

IV. izborna jedinica

Lug, Podunavlje, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda.

OPÆINA BIZOVAC

I. izborna jedinica

Brođanci, Habjanovci, Novaki Bizovački.

II. izborna jedinica

Samatovci, Cerovac, Selci, Bizovac - ulica Kralja Tomislava od broja 2 do 130 i 1 do 89.

III. izborna jedinica

Cret Bizovački, Bizovac - ulice M.P.Katančića, A.Šenoe i K.Tomislava od 288 - 426.

IV. izborna jedinica

Bizovac - ulice: Valpovačka, I.Pavlića, A.Starčevića, V.Nazora, I.Mažuranića, I.Gundulića, Hrvatske Republike, Braće Radića, Sunčana, Kolodvorska, A.Stepinca, P.Preradovića, K.Tomislava od broj 132-286 i od 91 do 267.

OPÆINA ÈEMINAC

I. izborna jedinica

Čeminac (bez ulica V.Vlahovića, I.G.Kovačića) i Novi Čeminac.

II. izborna jedinica

Grabovac, Mitrovac i dio Čeminca (ulica V.Vlahovića, I.G.Kovačića).

III. izborna jedinica

Kozarac i dio naselja Jagodnjak (ulica Vasilija Gaćeše i Vijenac Nikole Tesle).

IV. izborna jedinica

Jagodnjak (bez ulica Vasilija Gaćeše i Vijenca Nikole Tesle).

OPÆINA ÈEPIN

I. izborna jedinica

Čokadinci, Osječka, Čepinski Martinci, Čepin - Andrije Kačića Miošića, Eugena Kvaternika, Franje Račkog, Ivana Adamovića, Kardinala Franje Špegara i Kralja Zvonimira od 176 do kraja, Anke Butorac, Augusta Cesarca, Kardinala Alojzija Stepinca - cijela, Kralja Zvonimira od 102 do 174 i Kralja Zvonimira od 101 do 191.

II. izborna jedinica

Naselje Livana - Dinarska, Krbavska, Osječka od broja 25 do kraja, Petrove Gore, Požeške Gore, Svilajska, Velebitska, Bratnička i Osječka od 28 do kraja, Bilogorska, Biokovska, Diljska, Gušće, Ivanšćice, Kalnička, Mosorska, Učka, Zrinske Gore, Žumberačka i Beketinci.

III. izborna jedinica

Bosutska, Ciglana Palača, Dravska, Dunavska, Karašička, Kralja Tomislava od 118/a do kraja, Krapinska, Kupska, Lonjska, Mala Branjevina, Neretvanska, Ovčara, Savska, Stanica Vladislavci, Unska, Velika Branjevina, Velika Palača, Veliki Pomoćin i Vrbaska, Kralja Tomislava od broja 103 do 123, Kralja Tomislava od broja 82 do 118, Ruđera Boškovića, Kolodvorska, Kralja Tomislava od 1 do 101, Kralja Tomislava od 2 do 80/B, Željeznička, Ante Starčevića, Bjelolasička, Krndije, Medvednička, Plješivička, Prenjska, Psunjska, Risnjačka i ulica Papuka.

IV. izborna jedinica

Bana Josipa Jelačića, J.Cezija, Kneza Trpimira, Kralja Zvonimira od 1 do 99/B, Kralja Zvonimira od 2 do 100, Osječka od 1 do 23/B, Osječka od 2 do 26, Ulica kneza Domagoja, A. Šenoe, Braće Radića, I. Gundulića, J. J. Strossmayera, Lj. Gaja, M. Držića, M. Gupca, A. G. Matoša, D. Šimunovića, E. Kumičića, I. Mažuranića, J. Kozarca, P. Preradovića, Pustara "Ritić", Školska, T. Ujevića i V. Nazora.

OPÆINA DARDA

I. izborna jedinica

Darda - Centar I. - područje omeđeno ulicama B.Kidriča, K.Ernea, P.Drapšina, B.Maslarića i I.L.Ribara.

II. izborna jedinica

Darda - Centar II - područje omeđeno dijelom Ulice m.Tita, S.Bertić, Vašarište, Ad.M. Jerkovića, B. Radičevića.

III. izborna jedinica

Darda - Mece - cijelo područje Mece, te u Dardi područje omeđeno ulicama JNA do broja 81 i M.Oreškovića.

IV. izborna jedinica

Darda - Uglješ - Švajcarnica - cijelo područje naselja Uglješ i Švajcarnica, i u Dardi područje omeđeno ulicama J.Lazića, te Ulice m.Tita do broja 36 i Zlatnica.

OPÆINA DRAŽ

I. izborna jedinica

Cijelo naselje Draž i dio naselja Batina - ulice: 11. novembar i Staklena.

II. izborna jedinica

Batina - Batina Jug, Crvena Zvijezda, Doža Đerđa, I. L. Ribara, Jorgovanska, Kenđija, K. Lajoša, M. Gupca, Partizanski put, P. Šandora, Planina, Planina istok, Planina jug, Planina zapad, Trg slobode, V. Nazora, 12. vojvođanske udarne brigade, 7. vojvođanske brigade.

III. izborna jedinica

Gajić i Topolje - naselja u cijelosti.

IV. izborna jedinica

Duboševica i Podolje - naselja u cjelini

OPĆINA DONJA MOTIČINA

I. izborna jedinica

Donja Motičina - ulice: M. Gupca, Istarska.

II. izborna jedinica

Donja Motičina - ulice: Braće Radića, Bana Jelačića, P.Miškine, Sportska.

III. izborna jedinica

Donja Motičina - ulice: Vinogradska, I.Gundulića.

IV. izborna jedinica

Seona (dio ulice Zrinski Frankopana od kbr. 1 do 100), Gornja Motičina.

V. izborna jedinica

Seona (dio ulice Zrinski Frankopana od kbr. 101 do 158), Donja Motičina - ulica: I.Mažuranića.

OPÆINA DRENJE

I. izborna jedinica

Bučje Gorjansko, Podgorje Bračevačko Slatinik Drenjski i Borovik.

II. izborna jedinica

Bračevci, Paljevina i Potnjani.

III. izborna jedinica

Drenje, Kućanci Đakovački i Preslatinci.

IV. izborna jedinica

Mandićevac i Pridvorje.

OPĆINA ĐURĐENOVAC

I. izborna jedinica

Đurđenovac - ulice: Trg bana J. Jelačića, I. Gundulića, Taninska četvrt, J. Kozarca, A. B. Šimića, Radnička, Trg dr. A. Starčevića, A. Stepinca, Braće Radića, A. Mihanovića, Dore Pejačević, M. Reljkovića

II. izborna jedinica

Đurđenovac - ulice: M. Gupca, Lj. Gaja, K.P. Svačića, Kralja P. Krešimira, Trg N. Š. Zrinskog, Kolodvorska, Frankopanska, Kralja Zvonimira, V. Nazora, Kralja Tomislava, Željeznička, Cvjetna, Sunčana, I. Mažuranića, M. Marulića, I. Meštrovića, te naselje Krčevina

III. izborna jedinica

Beljevina - ulice sve - Našičko Novo Selo - ulice sve, Cabrilovac, Lično Novo Selo - ulice sve

IV. izborna jedinica

Šaptinovci - ulice sve, Bokšić - ulice sve, Bokšić Lug - ulice sve, Teodorovac - ulice sve

V. izborna jedinica

Klokočevci - ulice sve, Pribiševci - ulice sve, Lipine - ulice sve, Sušine - ulice sve

OPÆINA ERDUT

I. izborna jedinica

Dalj - obuhvaća područje Dunavom južno do Zagrebačke ulice (Beogradske), lijeva strana Zagrebačke (neparna strana) do Ulice b. J. Jelačića (B. Maslarića), B. Jelačića do A. Stepinca (Ive L.Ribara), A. Stepinca obje strane do Ulice hrvatskih gardista (Vinodolske), obje strane Ulice h. gardista do Ulice J. Astaloša (D.Tucovića), Ulicom J. Astaloša do Ulice J. b. Jelačića (Čučalo), skreće prema sjeveru (Željeznička stanica) i obuhvaća Ulicu b.J.Jelačića od kbr. 119 - lijeva strana i kbr. 108. desna strana do kraja, Naselje Vinka Dujića (Radnička ulica) Kolodvorsku, Ekonomiju Marinovci, presijeca prugu kod rampe Osijek - Erdut ide sjevernom granicom K.O. Aljmaš i K.O.Dalj, obuhvaća Daljsku planinu do puta Aljmaš - Erdut uz Dunav ide desnom stranom tog puta do granice sa K.O. Erdut, skreće prema jugu između K.O.Erdut i K.O.Dalj izbija na Ekonomiju Prkos do Dunava.

II. izborna jedinica

Dalj - Zagrebačka ulica (Beogradska) lijeva strana do Ulice b.J.Jelačića (B.Maslarića), Ulica b.J.Jelačića lijeva strana do kbr. 119, desna strana od križanja s Ulicom A.Stepinca (I.L.Ribara) do križanja s Ulicom P.K.Pere (J.Popović), skreće Ulicom Petra K.Pere i obuhvaća obje strane do križanja s Ulicom h.branitelja (Vinodoskom), nastavlja Ulicom b.J.Jelačića (B.Maslarića) do kbr. 106, ide Ulicom Željka Svaline (S.Markovića) do željezničke pruge, obuhvaća željezničku stanicu Novi Dalj i ide prugom južno do granice s K.O.Borovo i međom između K.O.Borovo i K.O. Dalj izbija na Dunav i vraća se sjeverno Dunavom do parka.

III. izborna jedinica

Bijelo Brdo - obuhvaća cijelu K.O. Bijelo Brdo.

IV. izborna jedinica

Aljmaš, Erdut i Planine - obuhvaća K.O.Aljmaš do granice sa K.O.Dalj granicom se spušta sjeverno prema Dunavu i ide putem Aljmaš - Erdut (lijeva strana) uz Dunav, do K.O.Erdut i granicom između K.O.Erdut i K.O. Dalj izbija na Dunav, ide uzvodno do Aljmaša i do međe sa K.O.Bijelo Brdo.

OPÆINA ERNESTINOVO

I. izborna jedinica

Ernestinovo - ulice: Školska, R.Končara, Stadionska, Ive Lole Ribara, V.Nazora od kbr. 1 do 141, V.Nazora od kbr. 2 do 132, te naselja Divoš, Paulin Dvor i Petrova Slatina.

II. izborna jedinica

Ernestinovo - ulice: V.Nazora od kbr. 134 do 236, V.Nazora od kbr. 143 do 225, Narodnog fronta, Bratstva i jedinstva, I.G.Kovačića, Braće Radića, M.Gupca, M.Pijade i naselje Ada.

III. izborna jedinica

Laslovo - ulice: Trg slobode, V.Nazora, Vinogradska, Bratstva i jedinstva, Školska, Kolodvorska, Željeznička, Josipa Kozarca i naselje Palača.

IV. izborna jedinica

Laslovo - ulice: Pobjede, Zadružna, Š.Petefija, Orlovnjak - Vrbik, Ekonomija i naselje Silaš.

OPĆINA FERIČANCI

I. izborna jedinica

U naselju Feričanci - ulice: D. Pejačević, Kozarčeva

II. izborna jedinica

Ulice: Kolodvorska zaključno s brojem 114 i Valenovac

III. izborna jedinica

U naselju Feričanci - ulice: Zrinska, Vinogradska, Trg M. Gupca, Mjesni odbor Vučjak Feričanački, Gazije i Mirogojska

IV. izborna jedinica

U naselju Feričanci - ulice: Kolodvorska od 114, Perićeva, B. Arman Zvekanov i Petrovac Valenovačka

OPÆINA GORJANI

I. izborna jedinica

Kula, Kučanačka, Grobljanska i Rituara.

II. izborna jedinica

Grčka i Bolokan.

III. izborna jedinica

Punitovačka, Okrugla i Peričeva.

IV. izborna jedinica

Tomašanci.

OPÆINA KNEŽEVI VINOGRADI

I. izborna jedinica

Kneževi Vinogradi.

II. izborna jedinica

Karanac, Mirkovac, Jasenovac, Sokolovac.

III. izborna jedinica

Suza, Kotlina, Kamenac.

IV. izborna jedinica

Zmajevac.

OPĆINA KOŠKA

I. izborna jedinica

Koška - ulice: N.Š.Zrinskog od 1 do 329a i od 2 do 212, P.Krešimira, Kolodvorska i B.Radića, Ordanja, Topline, Normanci.

II. izborna jedinica

Koška - ulice: M. Gupca, I. Mažuranića, Kneza Višeslava, E. Kvaternika, K. Zvonimira, Trg K. Tomislava, V. Nazora, K. Frankopana i J. Kozarca.

III. izborna jedinica

Subotički Lug, Branimirovac, Andrijevac, Ledenik.

IV. izborna jedinica

Našička Breznica, Niza.

OPÆINA LEVANJSKA VAROŠ

I. izborna jedinica

Majar i Ovčara.

II. izborna jedinica

Levanjska Varoš.

III. izborna jedinica

Slobodna Vlast, Musić i R.Dol, Borojevci.

IV. izborna jedinica

Đakovačka Breznica, Milinci, Paučje, Čenkovo.

OPÆINA MAGADENOVAC

I. izborna jedinica

Beničanci.

II. izborna jedinica

Kućanci.

III. izborna jedinica

Lacići i Malinovac.

IV. izborna jedinica

Šljivoševci i Magadenovac.

OPÆINA MARIJANCI

I. izborna jedinica

Črnkovci - ulice: Kardinala A.Stepinca, naselje N.Tesle, Ulica b.Radića, A.Šenoe, M.Gupca i J.J.Strossmayera.

II. izborna jedinica

Naselje Čamagajevci i Bočkinci i ulice u naselju Črnkovci: S.Radića i Bostanci.

III. izborna jedinica

Naselje Marijanci, Marijanski Ivanovci i Ulica k.Zvonimira Marijanci do kbr. 5.

IV. izborna jedinica

Naselje Kunišinci, Brezovica i Ulica kralja Zvonimira, Marijanci od kbr. 5.

OPÆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

I. izborna jedinica

Podravska Moslavina I - ulice: Strossmayerova od 1-111, Strossmayerova 2-104, Topoljska, Dravska.

II. izborna jedinica

Podravska Moslavina II - ulice: Strossmayerova 113 - 215, Strossmayerova 06-190, Jorgić.

III. izborna jedinica

Podravska Moslavina - ulice: Kolodvorska, Radićeva, Gezinci, Krčenik: Kolodvorska 1 - 75, Kolodvorska 2-82.

IV. izborna jedinica

Krčenik: Kolodvorska 77 - 213, Kolodvorska 84 - 106, Orešnjak, Martinci Miholjački,

OPÆINA PETLOVAC

I. izborna jedinica

Petlovac, Širine, Sudaraž.

II. izborna jedinica

Baranjsko Petrovo Selo, Novi Bezdan, Novo Nevesinje.

III. izborna jedinica

Luč, Torjanci.

IV. izborna jedinica

Bolman, Novi Bolman, Zeleno Polje, Majške Međe.

OPÆINA PETRIJEVCI

I. izborna jedinica

Petrijevci - ulice: Republike, I.Kapistrana, Bregovita, P.Preradovića i Mlinska.

II. izborna jedinica

Petrijevci - ulice: D.Pejačević, Vjetrovita, Kolodvorska, J.Užarevića, J.Kozarca, V.Nazora , Dr.I.Ribara i A.M.Reljkovića.

III. izborna jedinica

Petrijevci - ulice: S.Radića, M.Gupca i J.J.Strossmayera.

IV. izborna jedinica

Satnica - ulice: S.Radića, Školska, Trg sv.Katarine, Kolodvorska i Osječka.

OPĆINA PODGORAČ

I. izborna jedinica

Podgorač - dio (ulice: Kralja Tomislava, Strossmayerova, I.Kozarca, M.Gupca).

II. izborna jedinica

Podgorač - dio (ulice: H.Juhna, P.Preradovića, Klenik i Trg P.Pejačevića), Ostrošinci, Razbojište.

III. izborna jedinica

Stipanovci - dio (naselja: Stipanovci, Kršinci, Kelešinka, Bijela Loza).

IV. izborna jedinica

Budimci - dio (naselja: Budimci i Poganovci).

OPÆINA PUNITOVCI

I. izborna jedinica

Punitovci - Krndija - ulice: Domovska od 1 do 41 i od 2 do 80, S.Radića do 1 do 43 i od 2 do 36, M.Gupca od 33 do 83 i od 28 do 60, Krndija.

II. izborna jedinica

Josipovac - ulice: Br.Banas od 1 do 155 i od 2 do 70, Kolodvorska od 2 do 12 i Strossmayerova od 2 do 6 i od 1 do 9.

III. izborna jedinica

Josipovac Punitovački - Punitovci - ulice: Sttrossmayerova 8 do 112 i od 11 do 121, M.Gupca od 1 do 31 i od 2 do 26.

IV. izborna jedinica

Jurjevac - Punitovci - ulice: Jurjavec Punitovački i S.Radića od 45 do 143 i od 38 do 118.

OPÆINA POPOVAC

I. izborna jedinica

Dio naselja Popovac - ulice: Vladimira Nazora, Matije Gupca, Jovana Markovića, Zmaj Jove Jovanovića, Planina.

II. izborna jedinica

Popovac - ulice: Đ.Đakovića i B.Radičevića, Branjina - ulice: B.Radičevića, Jatagan Mahala, M.Gupca, M.Horvata, P.Drapšina, S.Miletića, Vašarište.

III. izborna jedinica

Popovac - ulice: A.Šantića. I.L.Ribara, N.Tesle, R.Končara, Kneževo - ulice: Ciglana, E.Kardelja, R.Končara, S.Kovačevića, Đ.Pucara.

IV. izborna jedinica

Dio naselja Kneževo - ulice: Željeznička, B.Kidriča, Graničarska, Industrijska, Maršala Tita, Radnička, V.Nazora.

OPÆINA SATNICA ĐAKOVAÈKA

I. izborna jedinica

Đak.Satnica - ulice: Kralja Tomislava, lijeva strana ulice A.Starčevića i desna strana ulice S.Starčevića od kbr. 28 do kraja.

II. izborna jedinica

Đak.Satnica - ulice: J.B.Jelačića, S.Starčevića od kbr. 2 do 28, Ulica kralja Branimira, V.Nazora i Strossmayerova.

III. izborna jedinica

Đak.Satnica - ulice: Braće Radića i Gašinci i M.Tita.

IV. izborna jedinica

Gašinci - ulice: S.Radića i M.Gupca.

OPÆINA SEMELJCI

I. izborna jedinica

Semeljci - dio naselja, ulice: Kralja Tomislava, Školska, A.Mihanovića, T.Rakitića, A.Šenoe, V.Nazora, Koritna - dio naselja, ulice: Kolodvorska, Radićeva, J.Kozarca, R.Končara.

II. izborna jedinica

Koritna - dio naselja, ulice: M.Gupca, Strossmayerova, M.Mutaje, Lipovac Hrastinski, Šodolovci i Koprivna.

III. izborna jedinica

Kešinci - čitavo naselje, Semeljci - dio naselja i ulice: Kolodvorska, Braće Radića.

IV. izborna jedinica

Vrbica, Mrzović.

OPÆINA STRIZIVOJNA

I. izborna jedinica

Ulice: K.Tomislava, Šokadijina i Nikolićeva.

II. izborna jedinica

Ulice: Kolodvorska, M.Gupca, V.Nazora, B.Radića od kbr. 1 do 183 i od kbr. 2 do 146.

III. izborna jedinica

Ulica: B.Radića od kbr. 185 do 415 i od kbr. 148 do 400, Đ.Basaričeka i N.Tesle.

IV. izborna jedinica

Ulice: B.Radića od kbr. 417 do 525 i od kbr. 402 do 622, naselje Soljak i Sikirevačko Merolino.

OPÆINA TRNAVA

I. izborna jedinica

Trnava - ulice: I.Meštrovića, J.J.Strossmayera, M.Gupca, Braće Radića od kbr 2 do 36 i Ulica hvatskih branitelja od kbr. 1 do 65.

II. izborna jedinica

Naselje Dragotin i dio naselja Trnava, Ulice hrvatskih branitelja od kbr. 2 do 70 i Ulica braće Radića od kbr. 1 do 29.

III. izborna jedinica

Kondrić i Hrkanovci.

IV. izborna jedinica

Lapovci i Svetoblažje.

OPÆINA VILJEVO

I. izborna jedinica

Viljevo I - ulice: V.Nazora - cijela, K.A.Stepinca cijela, dio Ulice braće Radića od kbr. 1 do 75 i od 2 do 106.

II. izborna jedinica

Viljevo II - ulice: M.Gupca cijela, naselje Cret Viljevački, dio Ulice braće Radića od kbr. 81 do 291 i od 108 do 290.

III. izborna jedinica

Kapelna i Krunoslavlje.

IV. izborna jedinica

Ivanovo, Blanje, Bockovac.

OPÆINA VIŠKOVCI

I. izborna jedinica

Viškovci - ulice: Grobljanska od 1-47 i od 2-50, i Ulica k.Tomislava od 1 do 111 i od 2 do 116.

II. izborna jedinica

Viškovci - ulica: Omladinska od 1 do 67 i od 2 do 64, Ivana Tišova od 1 do 35 i od 2 do 56, Nova i Bosanska.

III. izborna jedinica

Furkuševci.

IV. izborna jedinica

Vučevci.

OPĆINA VLADISLAVCI

I. izborna jedinica

Vladislavci - ulice: Erne Kiš od kbr. 2 do kraja, te od kbr. 1 do kraja, Kralja Tomislava od kbr. 224 do kraja i od kbr. 135 do kraja.

II. izborna jedinica

Vladislavci - ulice: Kralja Tomislava od kbr. 33 do 133 i od kbr. 72 do 222 i Športska.

III. izborna jedinica

Vladislavci - ulice: Kralja Tomislava od kbr. 1 do 31 i od kbr. 2 do 70, Kralja Petra Krešimira, Kralja Petra Svačića, Kralja Zvonimira i Ulica Kudeljava.

IV. izborna jedinica

Naselje Dopsin.

V. izborna jedinica

Naselje Hrastin.

OPÆINA VUKA

I. izborna jedinica

Ulice: Osječka od kbr. 1 do 83 i od kbr. 2 do 80, Kolodvorska, Mirna.

II. izborna jedinica

Ulice: Osječka od kbr. 82 do 218 i od 87 do 219, N. Š. Zrinskog, Beketinačka.

III. izborna jedinica

Hrastovac.

IV. izborna jedinica

Lipovac Hrastinski.

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 44.

U Šibensko-kninskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Ervenik, Mokro Polje, Radučić, Pađane, Oton, Knin, Vrpolje, Kninsko Polje, Strmica, Plavno, Radljevac, Golubić, Žagrović, Očestovo, Ljubača.

II. izborna jedinica

Vrbnik, Potkonje, Kovačić, Biskupija, Ramljane, Uzdolje, Polača, Kijevo, Civljane, Podinarje, Orlić, Markovac, Riđani, Zvjerinac.

III. izborna jedinica

Promina, Bobodol, Bogatić/P, Čitluk, Lukar, Ljubotić, Matase, Mratovo, Oklaj, Puljane, Razvođe, Suknovci, Grad Drniš (Drinovci, Širitovci, Karalići, Brištani (Gornji i Donji), Bogatići Miljevački, Ključ, Nos Kalik, Kaočine, Drniš, Badanj, Kričke, Lišnjak, Trbounje, Velušić, Žitnić, Sedramić, Pokrovnik, Pakovo Selo, Radonić, Siverić, Miočić, Biočić, Tepljuh, Kanjani, Parčić, Kadina Glavica, Štikovo).

IV. izborna jedinica

Ružić, Baljci, Čavoglave, Gradac, Kljaci, Mirlović Polje, Moseć, Otavice, Ružić, Umljanovići, Unešić, Cera, Nevest, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Vinovo, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Ostrogašica, Podumci, Unešić, Visoka.

V. izborna jedinica

Grad Šibenik (Crnica, Meterize, Zaton, Raslina, Bilice, Dubrava, Rakovo Selo, Goriš, Lozovac, Konjevrate, Brnjica, Danilo Biranj, Danilo Kraljice, Danilo).

VI. izborna jedinica

Grad Šibenik (Vidici, Baldekin 1, Baldekin 2, Baldekin 3).

VII. izborna jedinica

Grad Šibenik (Šubićevac, Građa, Varoš, Stari Grad, Plišac, Mandalina).

VIII. izborna jedinica

Grad Šibenik, Primošten, Rogoznica, Zablaće, Ražine Donje, Ražine, Donje Polje, Vrpolje, Vrsno, Lepenica, Podine, Boraja, Brodarica, Žaborić, Jadrtovac, Krapanj, Grebaštica Gornja, Grebaštica Donja, Zlarin, Kaprije, Žirje, Perković, Mravnica, Slivno, Sitno Donje, Primošten, Rogoznica, Dvornice, Ražanj, Podorljak, Čeline, Sapina Doca, Kruševo, Gornje i Donje Ložnice, Gornji i Donji Vezac, Široke, Stavor, Vadalj, Krč Dolac, Krčulj, Mali i Veliki Drvenik, Drage, Kaline, Tribežić, Podgreben, Prhovo, Bilina, Supljak, Bilo, Dolac-Rtić.

IX. izborna jedinica

Tisno, Pirovac, Vodice, Betina, Dubrava kod Tisnoga, Dazlina, Jezera, Kašić Banjevački, Murter, Pirovac, Putičanje, Tisno, Prvić Luka, Prvić Šepurine, Srima, Tribunj, Čista Velika, Čista Mala, Gaćelezi, Grabovci.

X. izborna jedinica

Grad Skradin, Vodice, Kistanje, Skradin, Skradinsko Polje, Bičine, Dubravice, Plastovo, Bratiškovci, Velika Glava, Rupe, Ićevo, Sonković, Vaćani, Gračac, Ždrapanj, Gorice, Bribir, Žažvić, Piramatovci, Krković, Lađevci, Cicvare, Međare, Kistanje, Modrina Sela, Biovčina Sela, Nunić, Kolažac, Gošić, Đevrske, Krnjeuve, Kakanj, Parčić, Smrdelje, Varivode, Zečva, Ivoševac.

b) Gradsko vijeće

Članak 45.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Šibensko-kninske županije su:

GRAD DRNIŠ

I. izborna jedinica

Drinovci, Širitovci, Karalići, Brištani (Gornji i Donji), Bogatići Miljevački, Ključ, Nos Kalik, Kaočine.

II. izborna jedinica

Drniš I. blok, gledano iz pravca Oklaja prema Čikolskom mostu lijevo: lijeva strana ulica: Petra Svačića, Trg kralja Tomislava, Antuna Mihanovića, Božidara Adžije te ulice: Velebitska, Šibenska, Kninska, Svilajska, Nečvenska, Kamička, Put Glavice, Bogočinska, Put Kaluna (lijevo od križanja s Ulicom Petra Svačića), Splitska, Marka Nakića, Vojnovića, Boksitno naselje, Kralja Zvonimira, Trg kulture, Fenčevina, Put svetog Ivana, Barkanj, Petra Krešimira IV, Put stare česme, Ulica Vladimira Nazora od raskrižja s Mihanovićevom lijevo, Ivana Meštrovića, Put Cecele, Tina Ujevića, Josipa Pupačića, A.B. Šimića, A.G. Matoša, Balek, Čikola, Petropoljski put, Trzbalićevac, Stubište, Poljana.

III. izborna jedinica

Drniš II blok: gledano iz pravca Oklaja prema Čikolskom mostu desno, desna strana ulica: Petra Svačića, Trg kralja Zvonimira, Antuna Mihanovića, Božidara Adžije te ulice: Rudarska, Bartula Kašića, Jakova Gotovca, Bana Nehorića, Krš, Naselje Leontić, Stjepana Radića, Put Knezova, Serdara Nakića Vojnovića, Božidara Petranovića Mosečka, Meterezi, Mihovila Nikolića, Vuka Mandušića, Petra Nakića, Gradina, Kovačka, Postolarska, Petra Preradovića, Stojana Jankovića, Radnička, Vrtlarska, Bregovita, Kardinala Utješinovića, Miljevačka, Prominska, Josipa Kosora, Zagrebačka, Nikole Tesle, Lovački trg, Volarica, A. Tomaševića, Hrvatskog sokola, Grubišića, M. Begovića, Put svetog Roka, Ploče, Petranovića, Put Kaluna (desno od križanja s Ulicom Petra Svačića, Vladimira Nazora (desno od križanja s Ulicom Antuna Mihanovića), te naselja Trbounje, Lišnjak i Velušić.

IV. izborna jedinica

Badanj, Kričke, Sedramić, Žitnić.

V. izborna jedinica

Pakovo Selo, Pokrovnik, Radonić.

VI. izborna jedinica

Siverić, Miočić, Tepljuh, Kadina Glavica, Parčić, Kanjani.

GRAD KNIN

I. izborna jedinica

Mjesto Potkonje, Ljubač, Oćestovo, Grad Knin (djelomično) ulice: Andrijičin prolaz, Bribirskih knezova, Cesarićeva obala, Domagojeva, Frankopanov prolaz, Franjevački trg, Grabovčeva, Gupčev trg, Gunjačina, Jelačićeva, Jelenina, Kačićeva, Katićev prolaz, Krešimirova, Kumičićeva, Kvaternikove skale, Marulićev trg, Marunova, Nakićeva, Nepalićeva, Odakove skale, Pavlinovićeva, Požarevo šetalište, Svačićeva od kbr. 7 do 24 uključivo, Starčevićev trg, Ujevićeva, Vidrićeva obala, Vinjalićev prolaz, Višeslavova, Zrinski prolaz, Zvonimirova.

II. izborna jedinica

Grad Knin (djelomičo) ulice: Blaiburška, Domobranska, Kijevska, Kliški prolaz, Krbavska, Matijaševa, Medačka, Sigetski prolaz, Škabrnjska, Tomislavova parni od kbr. 2 do 114 uključivo, neparni kbr. od 1 do 113 uključivo, Vukovarska.

III. izborna jedinica

Grad Knin (djelomično) ulice: Biogradska, Gundulićeva, Ikičina, Imotska, Jovićeva, Kupreška, Maslenička, Ninska, Poljička, Sisačka, Solinska, Trpimirova neparni brojevi od kbr. 1 do 15 uključivo, parni brojevi od kbr. 2 do 28 uključivo, Tvrtkova, Velebitska, Vrgoračka, Vrlička.

IV izborna jedinica

Mjesto Kovačić, Polača, Grad Knin (djelomično) ulice: Badurinina, Begovićeva, Bornina, Boškovićeva, Bulićeva, Bušićeva, Carvajev put, 4. gardijske, Dinarska, Dobrilina, Domovinskog rata, Đerekova, Getaldićeva, Gojsaličina, Gospodnetićev put, Hektorovićeva, Hrvatskih vitezova, Jerkovićev put, Kapitul, Kašićeva, Kljakovićeva, Krambergerova, Lašvanski put, Lornjina, Milanovićeva, Mohorovičićeva, Montijeva, Novakova, Paradžikova, Poljakov put, Prominski put, Put Krčića, Raškajeva, Rendićeva, Ružičkina, Seljačke bune, Sinjska, Stari put, Stošićeva, F.Šimunovića, Teslina, Uskočka, Vitezovićeva, Vojnovićeva, Vrančićeva, Vugdeljin put.

V. izborna jedinica

Mjesto Radljevac, Žagrović, Grad Knin (djelomično) ulice: Braće Radić, Branimirova, Držislavova, Gotovčeva, Kosorova, Meštrovićeva, Mutimirove skale, Risičina, 7. gardijske, Svačićeva neparni brojevi od kbr. 1 do 5 uključivo, parni od kbr. 2 do 22 uključivo, D.Šimunovića, Trg oluje, Zlatovićeva, Zoranićeva.

VI. izborna jedinica

Mjesto Golubić, Kninsko polje, Plavno, Strmica, Vrpolje, Grad Knin, (djelomično) ulice: Alkarska, Berislavićeva, Brilić-Mažuranićeva, Budakova, Bunjevački put, Gotina, Držićeva, Gajeva, Galovićeva, Hatzeova, Hercegovački put, Kninskih biskupa, Kovačićeva, Kranjčevićeva, Lisinskoga, Marovićeva, Matoševa, Mihanovićeva, Plažinina, Preradovićeva, Stepinčeva, Suronjina, Šenoina, Šimićeva, Tijardovićeva, Tomislavova neparni brojevi od kbr. 115 do kraja, parni brojevi od kbr. 116 do kraja, Trpimirova neparni brojevi od kbr. 27 uključivo, parni od kbr. 30 uključivo, Zajčeva.

GRAD SKRADIN

I. izborna jedinica

Skradin, Skradinsko Polje, Bičine

II. izborna jedinica

Dubravice, Velika Glava, Plastovo.

III. izborna jedinica

Rupe, Ićevo, Bratiškovci.

IV. izborna jedinica

Sonković, Bribir, Vaćani, Gorice, Gračac.

V. izborna jedinica

Lađevci, Krković, Cicvare, Međare, Piramatovci, Ždrapanj, Žažvić.

GRAD ŠIBENIK

I. izborna jedinica

Crnica, Goriš, Konjevrate, Brnjica, Lozovac, Gradina, Bilice, Zaton i Raslina.

II. izborna jedinica

Dubrava, Pakovo Selo, Danilo Kraljice, Danilo Biranj, Perković, Mravnica, Slivno, Sitno Donje, Meterize, Ražine i Ražine Donje.

III. izborna jedinica

Zablaće, Donje Polje, Vrpolje, Vrsno, Lepenica, Podine, Boraja, Brodarica, Žaborić, Jadrtovac, Krapanj, Grebaštica, Zlarin, Kaprije, Žirje, Mandalina, Baldekin I.

IV. izborna jedinica

Vidici, Baldekin III.

V. izborna jedinica

Baldekin II, Šubićevac.

VI. izborna jedinica

Plišac, Stari Grad, Građa, Varoš.

GRAD VODICE

I. izborna jedinica

Čista Velika, Čista Mala, Gaćalezi, Grabovci.

II. izborna jedinica

Srima, Prvić Luka, Prvić Šepurina.

III. izborna jedinica

Vodice: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: Blata, Bristak, Fra Pija Fržopa, Grgurev Ante Kukure, Grgura Ninskog, Grgurev Tonča, Ive Čače, Ivana Gorana Kovačića, Nikole Šubića Zrinskog, Obala Vladimira Nazora, Prvićka, Prvomajska, Šetalište Miše Sladoljeva, Španja Ante, Trg kneza Branimira, Žrtava fašizma, Ante Poljička, Ante Starčevića, Brunac, Braće Kaja, Bribirskih knezova, Doćine, Dulcin, Hrvatskih boraca, Katarine Zrinske, Lička, Mićin Stanka, Mirka Zore, Obrove, Obala, Ive Cote, Obala Matice hrvatske, Pamuković Kamila, Pavla Šubića, Petra Berislavića, Plimici, Prve primorske čete, Pudarica, Rupina, Trg hrvatskih mučenika, Zadarska, Želino.

IV. izborna jedinica

Vodice: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: A. Kovačića, Artina, A.Šenoe, Braće Ćirila i Metoda, Don Ante Juričeva Police, E.Kumičića, Fausta Vrančića, Grge Ivasa, Ivana Pelajića, Ljubljanska, Magistrala, Male Vrulje, Matije Gupca, Migalovica, Nikole Tesle, Raca Pave, Ruđera Boškovića, Sarajevska, Skopska, Stablinac, Vlahov Venca, Zagrebačka, Zatonska, Andrije Kačića Miošića, Antuna Mihanovića, Benjamina Udovičića, Bilan Šime-Šiljca, Dr. Ivana Ribara, Dr. Vladka Mačeka, Eugena Kvaternika, Ivana Gundulića, Josipa Šprljana-Akabe, Jurja Šižgorića, Kraje, Lasan Ante-Kabalera, Lovetovo I-VI, Ljudevita Gaja, Marka Marulića, Miroslava Krleže, Narodnjaka, Neretvljanska, Put Vatroslava Lisinskog, Splitska, Šetalište Ivana Mažuranića, Šibenska, Tina Ujevića, Udovičić Ante Kule.

V. izborna jedinica

Tribunj.

c) Općinsko vijeće

Članak46.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Šibensko-kninske županije su:

OPĆINA CIVLJANE

I. izborna jedinica

Civljane I i II.

II. izborna jedinica

Civljane III i IV.

III. izborna jedinica

Civljane V i VI.

IV. izborna jedinica

Civljane VII i VIII.

OPĆINA ERVENIK

I. izborna jedinica

Ervenik I i II.

II. izborna jedinica

Ervenik III i IV.

III. izborna jedinica

Ervnik V i VI.

IV. izborna jedinica

Ervenik VII i VIII.

OPĆINA KIJEVO

I. izborna jedinica

Jurići, Validžići, Glavaši.

II. izborna jedinica

Cicvarići, Potoci, Kovačevići.

III. izborna jedinica

Bajani, Radići, Miljkovići, Čavke, Vujići, Centar.

IV. izborna jedinica.

Teskere, Slavići, Gojevići, Maloče, Ercegovci, Podgreda, Podinarje.

OPĆINA KISTANJE

I. izborna jedinica

Kistanje I i II.

II. izborna jedinica

Kistanje III i IV.

III. izborna jedinica

Kistanje V i VI.

IV. izborna jedinica

Kistanje VII i VIII.

OPĆINA PROMINA

I. izborna jedinica

Razvođe, Lukar.

II. izborna jedinica

Oklaj.

III. izborna jedinica

Bogatić/P, Čitluk, Mratovo, Puljane.

IV. izborna jedinica

Bobodol, Ljubotić, Matase, Suknovci.

OPĆINA ORLIĆ

I. izborna jedinica

Orlić I i II.

II. izborna jedinica

Orlić III i IV.

III. izborna jedinica

Orlić V i VI.

IV. izborna jedinica

Orlić VII i VIII.

OPĆINA PIROVAC

I. izborna jedinica

Pirovac: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: sjeverni dio Ulice kralja Zvonimira, Uvala Vrilo, Dubrovačka, Zadarska, Pirovačke satnije, Matije Gupca, Splitska, Put sv. Ante, Grgura Ninskog, Katarine Zrinske, Bartola Kašića, Bezdan, Radnička, Slavonska, Primorska, Kvarnerska, Istarska, Pod stražicom, Podravska, Jadranska.

II. izborna jedinica

Pirovac: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: zapadni dio Velike ulice, južni dio Ulice kralja Zvonimira do križanja s Velikom ulicom, Zagrebačka, Cvitana, Vinogradska, Maslinarska, Ribarska, Bakrine, Petra Zoranića, Tina Ujevića, Pirovačkih iseljenika, Jurja Dalmatinca, Dublje, Dalmatinska, Lolić, Put plaže, Kralja Krešimira IV, Jurja Šižgorića, Težačka, Obala Rtine, don Balda Vijalića, Mecanova, Stjepana Radića, Blajburških žrtava, Bravari, Ante Starčevića, Riječka, Put škole.

III. izborna jedinica

Pirovac: obuhvaća birače s prebivalištem u slijedećim ulicama: istočnim dijelom Velike ulice do križanja s Ulicom kralja Zvonimira, južnim dijelom Ulice kralja Zvonimira do križanja s Velikom ulicom prema istoku, Obala Hrvatske mornarice, Makirina, Kralja Tomislava, Petra Draganića Vrančića, Stara riva, Gospe Karmelske, Dvorići, Srednja ulica, Gornja ulica, Rudine, Vrata sela, Svetog Jurja, Ružmarinska, Liveli, Mala ulica, Vladimira Nazora, Dobriše Cesarića, Marka Marulića, Urem kapetana, Ivana Gundulića, Starine, Augusta Cesarca, Šibenska, Ruđera Boškovića, Vukovarska, Miroslava Krleže, Hrvatske mladeži, Ivana Gorana Kovačića, Bribirskih knezova, Augusta Šenoe.

IV. izborna jedinica

Putičanje.

V. izborna jedinica

Kašić Banjevački.

OPĆINA PRIMOŠTEN

I. izborna jedinica

Primošten: Staro Selo i Varoš.

II. izborna jedinica

Primošten: obuhvaća birače s prebivalištem u dijelu naselja Primošten ispod i iznad magistrale.

III. izborna jedinica

Primošten Burni.

IV. izborna jedinica

Kruševo, Široke, Vadalj, Vezac, Lozica.

OPĆINA ROGOZNICA

I. izborna jedinica

Rogoznica - Otok.

II. izborna jedinica

Rogoznica - Kopača i Ložnice.

III. izborna jedinica

Zečevo Rogozničko, Oglavci, Jarebinjak, Podglavica.

IV. izborna jedinica

Dvornice, Ražanj.

V. izborna jedinica

Podorljak, Sapina Doca.

OPĆINA RUŽIĆ

I. izborna jedinica

Umljanovići, Kljaci.

II. izborna jedinica

Mirlović Polje, Čavoglave.

III. izborna jedinica

Ružić, Moseć.

IV. izborna jedinica

Gradac, Otavice, Baljci.

OPĆINA TISNO

I. izborna jedinica

Tisno, Dazlina, Dubrava kod Tisna.

II. izborna jedinica

Murter.

III. izborna jedinica

Betina.

IV. izborna jedinica

Jezera.

OPĆINA UNEŠIĆ

I. izborna jedinica

Unešić, Gornje Planjne, Koprno, Ljubostinje.

II. izborna jedinica

Mirlović Zagora, Ostrogašica, Podumci, Donje Planjane.

III. izborna jedinica

Čvrljevo, Vinovo Gornje, Vinovo Donje, Gornje Utore.

IV. izborna jedinica

Nevest, Cera, Visoka, Donje Utore.

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 47.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Grad Vukovar (Mjesni odbori: Sotin sa naseljima, Jakobovac i Ovčara, "Vladimir Nazor", "Prvi maj", "Vukovar stari", "Stjepan Supanc").

II. izborna jedinica

Grad Vukovar (Mjesni odbori: "Vukovar novi", "Lužac", "Borovo naselje", "Braće Đurđević", "Nikola Demonja", "Bratsvo i jedinstvo"), općina Bogdanovci (naselje Bogdanovci).

III. izborna jedinica

Grad Vinkovci (Mjesni odbori: "Ban Jelačić", "Stjepan Radić", "Slavija", "Centar", "Mala Bosna"), općina Nuštar.

IV. izborna jedinica

Grad Vinkovci (Mjesni odbori: "Novo Selo", "Lapovci", "Zagrebački blok", "Kolodvor", "Dvanaest redarstvenika", "Mirkovci", "Lenije").

V. izborna jedinica

Grad Ilok, općine Lovas, Tompojevci, Tovarnik, Bogdanovci (naselja Svinjarevci i Petrovci).

VI. izborna jedinica

Grad Županja, općine Babina Greda, Gradište, Cerna.

VII. izborna jedinica

Općine Ivankovo, Stari Mikanovci (naselja Stari Mikanovci i Novi Mikanovci), Vođinci, Jarmina (naselje Jarmina), Tordinci (naselje Tordinci, Antin, Korog), Trpinja (naselje Ćelije), Andrijaševci (naselje Andrijaševci, Rokovci).

VIII. izborna jedinica

Općine Borovo, Trpinja (naselja Trpinja, Bršadin, Bobota, Lipovača, Ludvinci, Pačetin, Vera), Bogdanovci (naselje Negoslavci), Jarmina (naselja Ostrovo, Karadžičevo, Gaboš), Tordinci (naselja Markušica, Antinska Mlaka, Podrinje).

IX. izborna jedinica

Općine Nijemci, Stari Jankovci, Otok (naselja Otok i Komletinci), Privlaka.

X. izborna jedinica

Općine Gunja, Vrbanja, Drenovci, Bošnjaci.

b) Gradsko vijeće

Članak 48.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Vukovarsko-srijemske županije su:

GRAD ILOK

I. izborna jedinica

M. Tita, Dunavska, Z. Jovina, Benešićeva, Zlatana Sremca, Fruškogorska, Keršovanijeva, 4. prosinca 1944., Šenoina, Šetalište braće Jakšić, I. L. Ribara, Naselje Sofija, Polja - Lovka, Fućije, Cerije i Dolina mira.

II. izborna jedinica

JNA, Trg žrtava fašizma, Ribarska, Židovska, Meštrovićeva, Matije Gupca, V. Nazora, Đure Salaja, Grobljanska, Bratstva i jedinstva, Naselje Faluge, Polja - Čardakovac, Orašije, Drljan, Slandala i Vukovo.

III. izborna jedinica

Zagrebačka, Gundulićeva, Cesarćeva, Hercegovačkih brigada, A. G. Matoša, M. Krleže, Radićeva, Strossmayerova, Gajeva, Končareva, Polja - Plandište, Križ, Principovac, Karagača.

IV. izborna jedinica

I. G. Kovačića, Šturova, Masarikova, Preradovićeva, Štefanekova, Slakovićeva, Školska, Kvaternikova, Naselje Radoš, Polja - Rađevac, Arvaluke, Kanjiža, Velika Kanjiža i Mala Kanjiža.

V. izborna jedinica

Bapska.

VI. izborna jedinica

Šarengrad, Mohovo.

GRAD VINKOVCI

I. izborna jedinica

"Lenije", "12 redarstvenika" - ulice: Josipa Kozarca, Ivana Kozarca, Dirov brijeg, Duga ulica od br. 60 do 177, Ciglarska od br. 1-63, "Centar" - ulice: Trg Republike, Duga ulica od br. 1-59, Bana Jelačića od br. 2-38, M. A. Reljkovića, Šetalište Dionizija Švagelja, Vatrogasna.

II. izborna jedinica

"S. Radić", "Mirkovci".

III. izborna jedinica

"Centar" (sve ulice sa izuzetkom ulica navedenih u I. izbornoj jedinici), "Ban Jelačić".

IV. izborna jedinica

"Kolodvor", "Zagrebački blok" - ulice: A. G. Matoša od br. 1-54, A. Šenoe od br. 1-39, A. Cesarca br. 63 i 73, Zagrebačka ulica od br. 1-65. Petra Zoranića. Zvonarska od br. 1-53.

V. izborna jedinica

"Vinkovačko Novo Selo", "12. redarstvenika" - ulice: Blato, Borinačka, Bunjevačka, Ciglarska od br. 2-41, Duga od br. 100-187, A. Kačića-Miošića, Kneza Branimira, Kraljice Mira, Sv. Antuna Padovanskog, Josipa Kraša, Kulina bana, Eugena Kvaternika, Ferde Livadića, 12 redarstvenika, Šokačka, Vrtna, Elise Šokčević.

VI. izborna jedinica

"Slavija", "Mala Bosna", "Zagrebački blok" - ulice: Luja Adamića, Barutana, Blok A. Cesarca, Mije Brašnića, Fra D. Buntića, Augusta Cesarca, Hrvatskih kraljeva od br. 47-130, Jošine br. 62, Vjekoslava Klaića, Josipa Kosora, V. Kovačića br. 3, 7, 13, Kralja Zvonimira od br. 54-114, A. G. Matoša br. 9, 21, 42, Kneza Lj. Posavskog, Slave Raškaj, Josipa Runjanina, A.Šenoe br. 24, 27, Ferde Šišića, P. Šubića, Stjepana Šulcera, Zagrebačka br. 1, 6, 47, Zvonarska br. 50, Željeznički blok i M. Mareka.

VII. izborna jedinica

"Lapovci".

GRAD VUKOVAR

I. izborna jedinica

Sotin (ulice: Borisa Kidriča, Dunavska, E. Kardelja, I. L. Ribara, Mašala Tita, M. Oreškovića, M. Gupca, Nova, Školska, V. Nazora, V. Vlahovića, Fruškogorska, V. Karadžića), Jakobovac, Ovčara, Vukovar (ulice: A. G. Matoša, Beogradska, Bratstva i jedinstva, Čvorkovac, Džemala Bijedića, Franca Prešerna, Fruškogorska, Hasana Brkića, Iločka, JNA, Josipa Kozarca, Kumrovečka, Ljubljanska, Marije Bursać, Miroslava Krleže, Narodnih mučenika, Naselje sedam sekretara SKOJ-a, Naselje Veljka Vlahovića, Osiječka, Pariške komune, Pere Cara, Petra kočića, Petri Skela, Petrovaradinska, Prosina, Rataska, Sime Matavulja, Sime Šolaje, Slaviše Vajera Čiće, Slavka Rodića, Splitska, Tina Ujevića, Vlade Bagata, Viktora Bubnja, Vladimira Iljića Lenjina, Vučedol, Zagrebačka, Žikice Jovanovića Španca, 12.04.1945.).

II. izborna jedinica

Vukovar (ulice: Alije Alijagića, Augusta Šenoe, Augustinčićeva, Dimitrije Tucovića, Đoke Patkovića, Ljudevita Gaja, I. G. Kovačića, Josipa Kraša, Zmaj Jove Jovanovića, Lenjinovo šetalište, Ljeva bara, Maksima Gorkog, Mašala Tita, Nikole Andrića, Nikole Tesle, Reljkovićeva, Slavonskig brigada, Stanka Vraza, Stjepana Radića, Sundučićeva, Josipa Jurja Strosmayera, Trg oslobođenja, Trg Rade Končara, Trg Republike, Vase Pelagića, Vladimira Nazora, Dalmatinska, Dubrovačka, Trg Matije Gupca, Istarska, Kate Pejnović, Dr. Mladena Stojanovića, Masarykova, Stjepana Supanca, Ognjena Price, Preradovićeva, Pionirska, Heroja Sremskog fronta, Pionirsko naselje, 1. svibnja, Desna supoderica, 6. proleterske divizije, Vukina, Sajmište, Mala, Boško Buha, S. S. Kranjčevića, Cvijetno naselje, A. Kačića, Milovo Brdo).

III. izborna jedinica

Lužac (ulice: Arona Kolarića, Dobra voda, 12. udarne proleterske divizije, 4. juli, 8. 9. 1943., 8. udarne divizije, Grmečka, Ivana Kolarevića, Jovana Bererevikća, Milana Popovića, Milice Gračanin, Paje Nedučića, Petra Škondrića, Proleterskih brigada, Žarka Mišića), Vukovar (ulice: 25. svibnja, 8. ožujka, Bogdanovački put, Bogdanovački put, Bogoljuba Vukajlovića, Borisa Krajgera, Budućnosti, Dušana Vargaša, Lijeva supoderica, Nade Dimić, Nova ulica, Otokara Keršovanija, Pere Bosnića, Petrova gora, Save Kovačevića, Slobodana Penezića, Solidarnosti, Stanka Opsenice, Svetozara Markovića, Svetozara Markovića naselje, Vasilija Gačeše, II. kongresa KPJ, Augusta Cesarca, Blaže Jovanovića, Ive Andrića, Josipa Cazija, Omladinskih akcija, Proleterska, Radnička, Radničko naselje, Sonje Marinković, Tome Gorete, Zvonka Brkića).

IV. izborna jedinica

Vukovar (ulice: 8. 12. 1944., Alekse Šantića, Borisa Kidrića, Božidara Adžije, Dunavska, Dušana Plečaša, Ivana Gundulića, I. L. Ribara, Lavoslava Ružičke, Moše Pijade, Neznanog junaka, Olajnica, Parobrodska, Partizanska, Trg Marka Oreškovića, Trg žrtava fašizma, 5. vojvođanske udarne brigade, Žrtava fašizma, Jugoslavenskog riječkog brodarstva, Jogoslavenske ratne moranarice, Branislava Nušića, Đergajska, Đergajski odvojak, Ivana Senjuga, Kolodvorska, Kudeljara kolonija, Marka Miljanovića, Slobode, Spasenije Cane Babović, Sremska, Stevana Filipovića, Stjepana Sekulića, Vase Đurđevića, Vinkovačka, Vinogradska, Vuka Karadžića, 27. jula).

V. izborna jedinica

Borovo naselje (ulice: Aleja oslobođenja, Božidara Maslarića 1. odvojak, Božidara Maslarića 2. odvojak, Božidara Maslarića 3. odvojak, Božidara Maslarića, Bilogorska, Franje Kluza, Ivana Milutinovića, Jovana Popovića, Jovice Brandajza, Karla Marksa, Omladinska, Dunavska, Đure Đakovića, Ustanička, Vijenac Veljka Vlahovića, Vladimira Nazora, 12. slavonske udarne brigade, Borovo zapad, Kljajićeva, I. L. Ribara, 1. kolonija).

VI. izborna jedinica

Lipovača, Vukovar - Borovo naselje (ulice: Borovska cesta, Bosutska, Dravska, Ibarska, Industrijska, Krajiška, Kozaračka, Kozarački odvojak, Nikole Demonje, Nova Banijska, Ohridska, Padobranska, Savska, Stara Banijska, Trg Milentije Popovića, Velebitska, Voćinska, Vrbaska, Zrmanjska, Bosanska, I. bosanski odvojak, II. bosanski odvojak, Hercegovačka, Hercegovački odvojak, Jadranska, Kupska, Lička, Lički odvojak, Lipovački put, Majevička, Mirna, Novoselska, Plitvička, Slavonska, Trpinska cesta, Unska, Vlasinska, Vlasinski odvojak, Dinarska, Durmitorska, Jablanička, Mostarska, Majevičko naselje i Bilogorska.

GRAD ŽUPANJA

I. izborna jedinica

Matije Gupca, Gundulićeva, Solarski prolaz, Kratka, Obla, Lj. Gaja, I. Lovretića, M. Krleže, A. Hebranga, Zlatodolska, Bana J. Šokčevića, Braće Radića.

II. izborna jedinica

J. b. Jelačića, Mažuranićeva, V. Nazora, Baruna Trenka, Stanovi - Most, S. Grubera, Savska, Stanovi - Ciglana, Mladena Pozajića.

III. izborna jedinica

A. M. Hrvatske, Strossmayerova od br. 3-61, S. S. Kranjčevića, Zagrebačka, V. Lisinskog, Bartola Kašića, Srećka Albinija, Ruđera Boškovića, F. Bačića, Osječka, Franje Hanamana, Augusta Šenoe, Franje Račkoga, Panje, Franje Kuhača, Otona Ivekovića, Marina Držića, I. G. Kovačića.

IV. izborna jedinica

M. A. Reljkovića, Josipa Kozarca, Zrinskih i Frankopana, Vojne Krajine, Ilirskog preporoda, Trg Republike, Trg kralja Tomislava, Veliki kraj, Dubrovačka, Vlahe Bukovca, Prolaz Rastoke, Lavoslava Ružičke.

V. izborna jedinica

Petra Svačića, Vinkovačka, Trg kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Petra Hektorovića, Petra Krešimira IV, F. Juzbašića, Viktora Sedeli, Šime Menčetića, Hanibala Lucića, Marka Marulića, Antuna Mihanovića, Alojza Stepinca, Petra Preradovića, M. Lorkovića.

VI. izborna jedinica

Strossmayerova od 62-213, Šećerana, Mladena Ćatića, Stanovi - Autoput, Ivana pl. Zajca. Naselje Štitar - ulice: Matije Gupca, Josipa Kozarca, Županjska

VII. izborna jedinica

Naselje Štitar - ulice: Strossmayerova, Bana J. Jelačića, Školska, Stjepana Radića, Savska, Kralja Tomislava.

c) Općinsko vijeće

Članak 49.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Vukovarsko-srijemske županije su:

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

I. izborna jedinica

Vinkovačka ulica od kbr. 1-85, Kardinala Alojzija Stepinca, Stjepana Radića od kbr. 13-139 i od 22-158, Ribarska, Plavi jadran, Zagrebačka, Strossmayerova, Zvonimirova, Vanje Radauša, Ivana Mažuranića, Ratarska od kbr. 1-9, M.A.Reljkovića.

II. izborna jedinica

Vinkovačka ulica od kbr. 2-70, Bosutska, Krajiška, Joze Ivakića, Kneza Branimira, Tina Ujevića, Josipa Kozarca, Ulica Blaca, Ratarska od kbr. 10-30, Stjepana Radića od kbr. 1-11 i od 2-20, Ulica Pavina, Ulica Sremac.

III. izborna jedinica

Matije Gupca od kbr. 1-189, Školska, Vladimira Nazora, Nikole Tesle, Ivana Meštrovića.

IV. izborna jedinica

Matije Gupca od kbr. 2-188, Kolodvorska, Ante Starčevića, Ivana Zajca, kneza Domagoja, Željeznička, Biljanska, Kralja Tomislava, Marka Marulića, Antuna Mihanovića, Ivana Gundulića, A. B. Šimića, Ulica tri ruže, Ljudevita Gaja.

OPĆINA BABINA GREDA

I. izborna jedinica

Mijata Stojanovića od 1-23 i 2-78, Braće Radića od br. 2-40 i od 1-11, Berava od 1-13, Kralja Tomislava, Savska, Sajmište, V. Nazora od 1-19, Matije Gupca od br. 2-22 i od br. 1-3.

II. izborna jedinica

Bana Jelačića, J. J. Strossmayera, Ćevatovo, B. Kompanije, Klasno, Kladavac, Stanovi - Kalilo i Cersine, Bana I. Mažuranića, Ilirskog preporoda.

III. izborna jedinica

V. Nazora od br. 21-313 i od 2-90, J. Blažekovića, Novo naselje, Nozice, Lučica, Laze, Gornja Rastovica, Štitarska, Loze.

IV. izborna jedinica

Braće Radića od kbr. 42-198 i od br. 13-93, Berava od br. 15-71, Petrov sokak, M. A. Reljkovića, M. Bačića, Stan Mali rit, Josipa Kozarca, Mijata Stojanovića od br. 80-214 i od br. 23-127, Matije Gupca od br. 24-146 i od br. 5-45.

OPĆINA BOGDANOVCI

I. izborna jedinica

M. Tita, M. Gupca, M. Držića, Ulica stadion, V. Nazora do kbr. 10.

II. izborna jedinica

Negoslavci cijelo naselje, Bogdanovci i to Ulica V. Nazora od br. 11 do kraja.

III. izborna jedinica

Svinjarevci.

IV. izborna jedinica

Petrovci.

OPĆINA BOROVO

I. izborna jedinica

A. Cesarca, B. Mišljenovića, B. Kidriča, Bosanska, Bosanski odvojak, D. Maslarića, N. Nušića, Crepulja, B. Radičevića, D. Sremca, Đ. Pucara, Gajićeva, Grobljanska.

II. izborna jedinica

I. Andrića, I. L. Ribara, JNA, J. Cazija, Klajićeva, Lenjinova, Mala, N. Kovačevića, N. Tesle, Nova, Odvojak, B. Maslarića, Osječka, Ozrenska, Palih boraca.

III. izborna jedinica

Partizanska, Petkovićeva, P. Kačića, Radnička, Ratarska, Ratasrski odvojak, R. Stojaković, Savulja, Slobode, Sremska, Dunavska.

IV. izborna jedinica

Školska, Školski odv., Trg palih boraca, V. Stojanovića, Vinogradska, Zmajeva, Željeznička straža, Željeznička, Vukovarska i V. S. Karadžića.

OPĆINA BOŠNJACI

I. izborna jedinica

Strossmayerova ulica, Ul. J. Kozarca, Trg fra B. T. Leakovića, Savska ul. od kbr. 1-13 i od kbr. 2-24.

II. izborna jedinica

Gajeva ulica, Stanovi, Nazorova ul. od kbr. 3-183.

III. izborna jedinica

Nazorova ulica od kbr. 185-271, M. Gupca, Majke Terezije ul., J. Ivakića, Nazorova ulica - desna strana, J. Babogreca, A. G. Matoša.

IV izborna jedinica

Savska ulica od kbr. 15-127 i od kbr. 28-92, Braće Radića od kbr. 2-38 i od kbr. 1-137, Mihanovićeva ul. od kbr. 4-146 i od kbr. 1-125, Topola, Žuželj, Jasinovačice, A. M. Reljković, Morganj od kbr. 44-81.

OPĆINA CERNA

I. izborna jedinica

Šiškovci, Cerna (Strossmayerova).

II. izborna jedinica

Braće Radića, Kolodvorska, Ante Starčevića, Kralja Zvonimira - Sokak, Josipa Kozarca, Obala Gorjanski.

III. izborna jedinica

Mala Cerna, Jurišićev sokak, Ivana Meštrovića, Matije Gupca, Mihanovićeva.

IV. izborna jedinica

Šetalište kralja Tomislava, Kralja Tomislava, Kneza Domagoja, Velika Cerna-Salaši, Lj. Posavskog, Lj. Gaja.

OPĆINA DRENOVCI

I. izborna jedinica

Posavski Podgajci (Ulica Matije Gupca od kbr. 1-148), Rajevo selo (cijelo naselje).

II. izborna jedinica

Posavski Podgajci (ulice: Matije Gupca od kbr. 149-346, Savska, V. Nazora, Stanovi, Braće Radića), Drenovci (ulice: Braće Radića, Pukiš, Josipa Kozarca, Vladimira Nazora, Stari Drenovci).

III. izborna jedinica

Račinovci, Đurići, Drenovci (ulice: Ante Starčevića, Matije Gupca).

IV. izborna jedinica

Drenovci (ulice: Istrev, Toljani, M. A. Reljkovića, Ljudevita Gaja, Soljanska, Franje Hanamana, Veliki šor, Stanovi).

OPĆINA GRADIŠTE

I. izborna jedinica

Kralja Tomislava, Nova, Braće Radića od kbr. 1 do 77 i od 2 do 40.

II. izborna jedinica

Braće Radića od kbr. 79 do 295 i od 42 do 280, dr. Marka Kadića.

III. izborna jedinica

Kralja Zvonimira, M. Gupca, J. Lovretića, Stanovi - Berava, Mednik, Tvrdno.

IV. izborna jedinica

Ulica T. H. Velikana, Kolodvorska, Bosutska, V. Nazora.

OPĆINA GUNJA

I. izborna jedinica

Vladimira Nazora od kbr. 2-172 i od 1-157, Velebit, Br. Radića, M. Gupca, Lj. Gaja, Bjeloševci, Konjuša, Vrbovi i Makovište.

II. izborna jedinica

V. Nazora od kbr. 174-356 i od 159-339, Mažuranićeva, B. J. Jelačića, A. B. Šimića, Fra Grge Martića,Tina Ujevića, Tunje Pejića i Graničarska, L. Šokčević - Šaljapina, Š. Bogutovca.

III. izborna jedinica

A. M. Reljkovića, Savska, M. Ć. Ćatića, Dž. B. Kulenovića, J. Kaštelana, M. Krleže, Kolodvorska, J. Babogredca.

IV. izborna jedinica

A. Starčevića, M. Dizdara, Hrastova, J. Kozarca, I. Gundulića, I. Zajca, A. Šenoe, D. Cesarića, Rajevačka, R. Boškovića, I. Meštrovića.

OPĆINA IVANKOVO

I. izborna jedinica

Ulica Bošnjaci od br. 1-35 i br. 2 do 54, Gorjani od 1-69 i od 2-86, Matije Gupca, Vatrogasna, A. Šenoe, Grobljanska, M. A. Reljkovića, Frankopanska, Lj. Gaja, A. G. Matoša, Kneza Mislava, Ivana Meštrovića, Joze Ivakića, Trg bana Jelačića, Rojčani, F. Trenka, Mokarac, Petra Berislavića, Zrinjevac, V. Nazora, Hercegovačka.

II. izborna jedinica

Ulica Bošnjaci od br. 35 i br. 54 do kraja, Braće Radića, Bedemova, Josipa Runjanina, Vinogradska, Strossmayerova, Ivana Gundulića, Ante Starčevića, Grac, Kralja Zvonimira, Kralja Petra Krešimira, Borinačka, 14. travnja, Josipa Kozarca, Slatine, Topolje.

III. izborna jedinica

Ulica Gorjani od br. 86 i 69 do kraja, J. S. Reljkovića, Branimirova, N. Š. Zrinskog, Gorjanski rit, Kolodvorska, Ivana Kozarca, Radnička, Žrtava fašizma, Željeznička, F. Franičevića, Kneza Domagoja.

IV. izborna jedinica

Retkovci, Prkovci.

OPĆINA JARMINA

I. izborna jedinica

Kneza Branimira, Matije Gupca, I. Gundulića, J. Kozarca, V. Nazora, Radnička, Rudin, Vidraš.

II. izborna jedinica

A. Mihanovića, B. Radića, J. J. Strossmayera, A. Šenoe, Vinkovačka, V. Lisinskog.

III. izborna jedinica

Zagorska, Borinačka, D. Domjanića, Lj. Gaja, B. Jelačića, I. Meštrovića, N. Tesle, I. Zajca, N. Š. Zrinski.

IV. izborna jedinica

Naselja: Gaboš i Karadžićevo.

V. izborna jedinica

Naselje Ostrovo.

OPĆINA LOVAS

I. izborna jedinica

Bečka, Ciglana, Dol (J. B. Jelačića) - od ulaska u mjesto do centra, Dol - ostatak ulice, Marka Oreškovića (Vukovarska), Salaš, Tomislavova (Kralja Tomislava), Tompojevačka, Tovarnička.

II. izborna jedinica

Franje Račkoga, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Ive Lole Ribara (A. Starčevića), Mali šorićak, Mlinska, Petra Preradovića, Vladimira Bakarića (Tina Ujevića), Središte sela (Trg hrvatskih žrtava).

III. izborna jedinica

V. Nazora, Nova, Pave Pavoševića (S. S. Kranjčevića), Partizanska (Kardinala Stepinca), Stjepana Radića.

IV. izborna jedinica

Opatovac.

OPĆINA NIJEMCI

I. izborna jedinica

Đeletovci, Šidski Banovci, Nijemci (Kolodvorska od kbr. 23-104).

II. izborna jedinica

Vinkovački Banovci, Nijemci (Kolodvorska od kbr. 1-23, Zrinska, Bana Jelačića, Braće Radića, Ciglarska, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, A. G. Matoša, V. Nazora, Omladinska, Ribarska, A. Starčevića, Školska).

III. izborna jedinica

Podgrađe, Donje Novo Selo, Nijemci (J. J. Strossmayera, Kralja Krešimira, I. Gundulića, Bosutska obala, Josipa Kozarca, Žrtava fašizma i Trg kralja Tomislava).

IV. izborna jedinica

Lipovac, Apševci.

OPĆINA NUŠTAR

I. izborna jedinica

Kolodvorska, Vidova, Petra Svačića, Ljudevita Gaja, Ivana Meštrovića, Ivana Mažuranića, Đure Đakovića, Željeznička, Braće Radića, Mlaćuge, A. B. Šimića, Poljska, Crkveno, Križnog puta od kbr. 1 do 59 i od kbr. 2 do 32.

II. izborna jedinica

Frankopanska, Zrinskog, Kralja Tomislava, Zagrebačka, Zvonimirova, Ivana Gundulića, Krešimirova I, Krešimirova II, Krešimirova IV, Vatroslava Lisinskog, Vinkovačka, A. G. Matoša, Bana Jelačića, Josipa Kozarca, Ivana Kozarca, A. M. Reljkovića, Osiječka.

III. izborna jedinica

Marinci, Nuštar (Matije Gupca, Marka Marulića, Marina Držića, Augusta Šenoe, Vladimira Nazora, Rudina Henrikovci, Križnog puta od kbr. 34 do 178 i od kbr. 61 do 157).

IV. izborna jedinica

Cerić.

OPĆINA OTOK

I. izborna jedinica

B. J. Jelačića - desna strana od kbr. 2-192b, Bosutska, J. J. Strossmayera - lijeva strana od kbr. 1-199, A.Hebranga, Kneza Branimira, Vinkovačka, Đure Basaričeka, Franje Račkoga, Zagrebačka, Strnjaci, Skorotinci.

II. izborna jedinica

Trg kralja Tomislava, Ul. bana J. Jelačića - lijeva strana od kbr. 1-195, V. Nazora - desna strana od kbr. 2-118, Braće Radića, Gradinci, Slavonska, Josipa Kosora, Ivana Gundulića, Kolodvorska - desna strana od kbr. 2-18 i lijeva od 1-3.

III. izborna jedinica

J. J. Strossmayera - desna strana od 2-204, Kralja Petra Krešimira IV - lijeva strana od kbr. 1-53, Alojzija Stepinca - lijeva strana od 1-1e, Matije Gupca - lijeva strana od kbr. 1-73, Varoščica, Kralja Držislava, Hrvatskih mučenika, Josipa Lovretića, Ruđera Boškovića, Augusta Šenoe, Eugena Kvaternika, Kneza Višeslava, Tina Ujevića, Ivana Meštrovića, Josipa Kozarca, Velebitska, Ratarska, Jelac.

IV. izborna jedinica

Vladimira Nazora - lijeva strana kbr. 1-109, Gajeva, Zrinski-Frankopana, Alojzija Stepinca, Kralja Petra Krešimira IV - desna strana, Ante Starčevića, Zvonareva, Bagera, Kolodvorska - desna strana kbr. 20 82 i lijeva strana kbr. 5-15 a, Čistine i Vranjevo.

V. izborna jedinica

Komletinci cijelo naselje.

OPĆINA PRIVLAKA

I. izborna jedinica

Čolićeva od kbr. 161 do kraja, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Ljudevita Gaja, A. G. Matoša, Dalmatinska, Graničarska, Marije Jurić Zagorke.

II. izborna jedinica

Čolićeva od početka do kbr. 160, Ive Lole Ribara, Josipa Lovretića, Miroslava Krleže, Stjepana Jurića Priše.

III. izborna jedinica

Bana Josipa Šokčevića, Ivana Kozarca, Josipa Kozarca.

IV. izborna jedinica

Faličevci od početka do kbr. 108, Vrtno Naselje, Kralja Tomislava, Bana Josipa Jelačića, Braće Radića.

V. izborna jedinica

Faličevci od kbr. 109 do kraja, Ivana Domca, Josipa Jurja Strossmayera, Radničko Naselje, Kolodvorska, Šokačka, Ante Starčevića, Frankopanska, Školska, Poljska, Josipa Kosora, Zvirinac.

OPĆINA STARI JANKOVCI

I. izborna jedinica

Stari Jankovci.

II. izborna jedinica

Novi Jankovci.

III. izborna jedinica

Srijemske Laze, Orolik.

IV. izborna jedinica

Slakovci.

OPĆINA STARI MIKANOVCI

I. izborna jedinica

Bok, Kolodvorska, Strossmayerova, Đakovačka i Ul. M. Gupca od kbr. 103 do kraja ulice i od kbr. 112 do kraja ulice.

II. izborna jedinica

M. Gupca od kbr. 1 do 101 i od kbr. 2 do kbr. 110, Ante Starčevića cijela, Školska, V. Nazora od kbr. 1 do 41, Osječka cijela, Frankopanska i Ulica Svetog Nikole.

III. izborna jedinica

Vl. Nazora od kbr. 43. do kraja ulice i od kbr. 2 do kraja ulice, I. Kozarca, Potočka, B. I. Horvata, Mlinska, Vinkovačka.

IV. izborna jedinica

Novi Mikanovci.

OPĆINA TOMPOJEVCI

I. izborna jedinica

Tompojevci.

II. izborna jedinica

Berak.

III. izborna jedinica

Bokšić, Čakovci.

IV. izborna jedinica

Mikluševci.

OPĆINA TORDINCI

I. izborna jedinica

Antin, Antinska Mlaka.

II. izborna jedinica

Korođ, Podrinje.

III. izborna jedinica

Markušica.

IV. izborna jedinica

Tordinci.

OPĆINA TOVARNIK

I. izborna jedinica

Ilača

II. izborna jedinica

Tovarnik - Zagrebačka (M. Petrušića), Školska (Vukovarska), Fruškogorska (N. Š. Zrinskog), V. Pelagića (Vrljevac), A. G. Matoša, M. Gupca, N. Demonje (30. svibnja), M. Pijade (Bana J. Jelačića) Prvomajska (A. Stepinca)).

III. izborna jedinica

Tovarnik - Oslobođenja (Srijemska), J. J. Zmaja (B. Bušića), B. Nušića (N. Tesle), III. krajiška brigada (Vlč. I. Burika), Želj. kolodvor, V. Nazora (Jaukovac), I. L. Ribara (Kralja Tomislava), N. Tesle (Braće Šimunić), Proleterska (A.Starčevića)).

IV. izborna jedinica

Tovarnik - Lj. Gaja, Hercegovačka, S. Kovačevića (M. Marjanovića), Sajmište, B. Kidriča (Hrvatskih dragovoljaca), J. Kozarca, S. Šolaje (S. S. Kranjčevića), M. Oreškovića (S. Radića), R. Končara (Matice hrvatske)).

OPĆINA TRPINJA

I. izborna jedinica

Bobota.

II. izborna jedinica

Ćelije, Ludvinci, Bršadin.

III. izborna jedinica

Trpinja.

IV. izborna jedinica

Pačetin, Vera.

OPĆINA VOĐINCI

I. izborna jedinica

J. J. Strossmayer 2-202 (parni brojevi), J. Ivakića.

II. izborna jedinica

J. J. Strossmayer 204-322 (parni brojevi), M. Ivaniševića, Vinogradska, Vinkovačka, Kula, Slavonska.

III. izborna jedinica

J. J. Strossmayera 1-209 (neparni brojevi), Gradinska, S. Mađera, Mladosti.

IV. izborna jedinica

J. J. Strossmayera 211-307 (neparni brojevi), Kućište.

V. izborna jedinica

Kolodvorska, J. Kozaraca, B. Radića, Straža.

OPĆINAVRBANJA

I. izborna jedinica

Vrbanja (Braće Radića, Bana J. Jelačića, Josipa Kozarca, Matije Gupca, Tenin sokak, Josipa Purića, Zelenjak, Spačva, Rastoke, Lj. Gaja).

II. izborna jedinica

Vrbanja (Kolodvorska, Josipa Bačoke, Ul. hrastova, Lj. Posavskog).

III. izborna jedinica

Soljani (Kralja Tomislava, Josipa Kozarca, Lj. Gaja, Matije Gupca, Vrbanjska, Vladimira Nazora).

IV. izborna jedinica

Strošinci (cijelo naselje) i naselje Soljani i to Ulica braće Radića i Josipa Jurja Strossmayera.

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 50.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Vrgorac, Zagvozd, Zmijavci, Runovići, Podbablje, Proložac, Imotski, Lovreć, Cista Provo, Lokvičići.

II. izborna jedinica

Gradac, Podgora, Makarska, Baška Voda, Brela, Šestanovac, Omiš, Dugi Rat, Tučepi, Zadvarje.

III. izborna jedinica

Vis, Komiža, Hvar, Jelsa, Stari Grad, Sućuraj, Selca, Bol, Pučišća, Postira, Nerežišća, Supetar, Milna, Šolta, dio Splita (Slatine, Meje, Varoš, Grad), Sutivan.

IV. izborna jedinica

Vrlika, Hrvace, Sinj, Otok, Trilj, Dicmo.

V. izborna jedinica

Kaštela, Solin.

VI. izborna jedinica

Marina, Seget, Trogir, Klis, Muć, Okrug Gornji, Dugopolje, Prgomet, Lećevica, Primorski Dolac.

VII. izborna jedinica

Split (Bačvice, Blatine - Škrape, Trstenik, Lokve, Split 3, Mertojak, Sućidar (omeđen ulicama Krležina, Vukovarska, Brune Bušića, Velebitska).

VIII. izborna jedinica

Split (Špinut, Lovret, Bol, Plokite, Gripe, Sućidar (omeđen ulicama Velebitska, Krležina, Brune Bušića, Lučac-Manuš).

IX. izborna jedinica

Split (Kman, Brda, Ravne Njive, Neslanovac, Kocunar, Pujanke).

X. izborna jedinica

Split (Žnjan, Visoka, Mejaši, Kamen, Šine, Sirobuja, Stobreč, Žrnovnica, Srinjine, Sitno Donje, Sitno Gornje), Podstrana.

b) Gradsko vijeće

Članak 51.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Splitsko-dalmatinske županije su:

GRAD HVAR

I. izborna jedinica

Majerovica.

II. izborna jedinica

Groda.

III. izborna jedinica

Glavica.

IV. izborna jedinica

Vrisak.

V. izborna jedinica

Križna Luka / Križni Rat.

VI. izborna jedinica

Prigradska naselja (Milna, Brusje, V. Grablje, Sv. Nedjelja).

GRAD IMOTSKI

I. izborna jedinica

Imotski - dio (ulice: Bleiburška do Glavine Donje, Dr. J. Mladinova, Put Crvenog jezera, Hrvatskog proljeća, Prof. V. Perića, Dr. M. Pauta, J. Jovića, Kneza Branimira, Put Glavine, V. Nazora, I. G. Kovačića, A. Starčevića, Biskupa P. Vujčića, Biskupa Š.Milinovića do Jezeranske ulice, Teslin prolaz, Hasanigičin prolaz, Obrtnički prolaz, Trg Matice hrvatske, Šetalište S. Radića, Put Tržnice, Put groblja, Trg hrvatskih iseljenika, B. Bušića, Hercegovačka, A. G. Matoša, Biokovska, Prilaz Điradi, M. Gupca, N. Š. Zrinskog, Splitska, I.Raosa, Prolaz I.Rendića, Zagrebačka, Osječka, Ispod Volta, Kralja Zvonimira do Veterinarske stanice).

II. izborna jedinica

Imotski - dio (ulice: Jezeranska, P. Vrdoljaka, Put Bazane, T. Ujevića, Hajduka, A. Šimića, Biskupa Š. Milinovića do Jezeranske prema Bazani, D. Štambaka, Kralja Tomislava, Fra R. Rudeža, Put Vrdola, Put Gaja, Kralja Zvonimira od Puta Gaja do Veterinarske stanice, A. Mihanovića, te naselje Gaj i Mjesni odbor Glavina Gornja.

III. izborna jedinica

Vinjani Gornji.

IV. izborna jedinica

Vinjani Donji.

V. izborna jedinica

Medvidovića Draga.

VI. izborna jedinica

Glavina Donja.

GRAD KAŠTELA

I. izborna jedinica

Kaštel Sućurac.

II. izborna jedinica

Kaštel Gomilica.

III. izborna jedinica

Kaštel Kambelovac.

IV. izborna jedinica

Kaštel Lukšić.

V. izborna jedinica

Kaštel Stari.

VI. izborna jedinica

Kaštel Novi, Kaštel Štafilić.

GRAD KOMIŽA

I. izborna jedinica

Vrh Gospe, Ribarska ulica, Trup, Put Norpine, Konđijina stroda, Ulica Andrije Kačića Miošića, Ulica Andrije Vitaljića, Ulica baruna Ransonetta, Školska ulica, Ulica hrvatskih mučenika, Ulica Mihovila Pavlinovića, Ulica Stjepana Radića.

II. izborna jedinica

Goricina stroda, Ulica Filozofa Petrića, Ulica Brune Bušića, Petrićova stroda, Škor, Biševska ulica, Ulica komiških iseljenika, Ulica San Pedra, Podšpiljska ulica, Put Batude, Stradun, Gundulićeva ulica, Ulica Vinka Foretića, Put Okjucine.

III. izborna jedinica

Gornji put, Ulica Matije Gupca, Obala Pape Aleksandra III, Ulica Tina Ujevića, Put Kamenica, Put Benediktinaca, Penica, Ulica Svetog Andrije.

IV. izborna jedinica

Kovocova stroda, Trg kralja Tomislava, Ulica kardinala Stepinca, Ulica Ante Starčevića, Golubardo, Čikolina stroda, Palagružina ulica, Pri Španjulovo, Ulica Silvija Martinisa, Ulica Matije Ivanića, Strossmayerova ulica, Ulica kralja Petra Svačića, Jončićeva ulica, Potok.

V. izborna jedinica

Naselje Podšiplje, naselje Podhumlje, naselje Žena glava, naselje Borovik, naselje Duboka, naselje Kostirna, otok Biševo, Riva Svetog Mikule, Put kulu Mazzolin, Zrinjsko-frankopanska ulica, Brig, Put Lucice, Bucol.

GRAD MAKARSKA

I. izborna jedinica

Zelenika, Ratac, Veliko Brdo; od granice k.o. Veliko Brdo do "Mostenog potoka".

II. izborna jedinica

Bili Brig, Batinići, Puharići; od "Mostenog potoka" sjevernom stranom Ul. A. Starčevića do križanja s Ul. kipara Meštrovića, zapadnom stranom Ul. kipara Meštrovića do križanja sa Vukovarskom ul., te sjevernom stranom Vukovarske do Potoka i dalje prema Biokovu.

III. izborna jedinica

Plaža, Gorinka; istočnom stranom Mostenog potoka do križanja s Ul. A. Starčevića do križanja sa Ul. kipara Meštrovića, istočnom stranom Ul. k. Meštrovića do križanja s Vukovarskom ul., južnom stranom Vukovarske ul. do potoka "Bidol" i zapadnom stranom potoka "Bidol" (Jadranska ulica) do mora.

IV. izborna jedinica

Centar; od mora istočnom stranom Jadranske ul. (potok Bidol) do križanja sa Ul. A.Starčevića i Don M.Pavlinovića do križanja sa Alkarskom ul. zapadnom stranom Alkarske ul. do križanja sa Franjevačkim putem, zapadnom stranom Franjevačkog puta do Šetališta fra J.Radića i dalje južnom stranom Šetališta do Osejave.

V. izborna jedinica

Bidol, Vrpolje; od Biokova istočnom stranom Potoka do Vukovarske ul. sjevernom stranom Vukovarske do potoka Bidol, istočnom stranom potoka Bidol do Ul. A.Starčevića, sjevernom stranom Ul. A.Starčevića i Don M.Pavlinovića do Kotiške ul. zapadnom stranom Kotiške ul. do križanja sa Dubrovačkom i sjevernom stranom Dubrovačke ul. do potoka Paulovac i dalje prema Biokovu.

VI. izborna jedinica

Istok, Dugiš; istočnom stranom Franjevačkog puta do križanja sa Alkarskom ul. dalje istočnom stranom Alkarske i Kotiške ul. do Dubrovačke ul.

GRAD OMIŠ

I. izborna jedinica

Priko, Punta.

II. izborna jedinica

Stari Grad, Mlija, Vangrad, Borak i Brzet.

III. izborna jedinica

Nemira, Čelina, Stanići, Lokva Rogoznica, Medići, Mimice, Marušići i Pisak.

IV. izborna jedinica

Seoca, Kostanje, Podgrađe, Slime, Kučiće, Svinišće, Podašpilje.

V. izborna jedinica

Smolonje, Zvečanje, Ostrvica, Čišla, Gata, Zakučac, Naklice, Tugare i Dubrava.

VI. izborna jedinica

Blato N/C, Nova Sela, Trnbusi, Srijane, Gornji Dolac, Putišići i Donji Dolac.

GRAD SINJ

I. izborna jedinica

Područje grada Sinja od križanja Ul. Andrije Kačića Miošića i Trga kralja Tomislava nastavlja se lijevom stranom Vrličke ulice do križanja s ulicom Put odrine te lijevom stranom ul. Put odrine do križanja sa Batonovom ulicom obuhvaćajući lijevu stranu do "Pavića nebesa", zatim ide granicom naselja Radošić, granicom naselja Brnaze prema Kapeli srca Isusova i nastavlja seoskim putem do potoka Gorućica te ide nizvodno do granice s ul. Put piketa i naselja Glavice obuhvaćajući sve kuće s desne strane ulice i nastavlja se desnom stranom Ulice Miljenka Buljana te desnom stranom Ul. Josipa Matića i Livanjske ul. do početnog položaja.

II. izborna jedinica

Područje grada Sinja od križanja Vrličke ul. i Ul. Andrije Kačića Miošića te desnom stranom Vrličke ul. do križanja s ul. Put odrine nastavlja desnom stranom iste do križanja s Batonovom ul. obuhvaćajući sve kuće s desne strane i nastavlja se do granica naselja Suhač te granicom naselja Karakašica, Jasenko, Glavica do granice naselja Glavice i ul. Put piketa obuhvaćajući sve kuće s lijeve strane ul. Put piketa i Miljenka Buljana, te s lijeve strane Ul. Josipa Matića i Livanjske do početnog položaja.

III. izborna jedinica

Naselja Brnaze i Turjaci.

IV. izborna jedinica

Naselje Glavice

V. izborna jedinica

Naselja Obrovac, Bajagić i Gljev.

VI. izborna jedinica

Naselja Radošić, Suhač, Lučane, Karakašica, Jasenko, Čitluk i Zelovo.

GRAD SOLIN

I. izborna jedinica

Obuhvaća MO "Centar bez područja određenog na zapadu Ulicom kneza Trpimira, te na jugu ulicom Put Majdana.

II. izborna jedinica

Obuhvaća MO "Kučine", "Mravince", te dio MO "Priko vode" sjeveroistočno od Ulice P.Krešimira IV., i sjeverno od Ulice A.G.Matoša.

III. izborna jedinica

Obuhvaća MO "Vranjic" te dio MO "Priko vode" jugozapadno od Ulice P.Krešimira IV., i južno od Ulice A.G.Matoša.

IV. izborna jedinica

Obuhvaća MO "Rupotina" te dio MO "Centar" koji obuhvaća područje omeđeno na zapadu Ulicom kneza Trpimira i na jugu ulicom Put Majdana, te dio područja MO "Srednja strana" omeđenoga na jugu Ulicom braće Radić i na zapadu ulicom Ninčevići.

V. izborna jedinica

Obuhvaća MO "Srednja strana" osim područja koje je omeđeno ulicama na jugu Braće Radića i na zapadu Ninčevići.

VI. izborna jedinica

Obuhvaća MO "Sv.Kajo".

GRAD SPLIT

I. izborna jedinica

Slatine, Meje Varoš, Grad, Lučac-Manuš.

II. izborna jedinica

Špinut, Lovret, Bol (izuzev dio u četvrtoj i petoj izbornoj jedinici), Gripe.

III. izborna jedinica

Bačvice, Blatine-Škrape (osim dio u četvrtoj izbornoj jedinici), Split 3 (osim dio u četvrtoj izbornoj jedinici), Lokve (osim dio u četvrtoj izbornoj jedinici), Trstenik, Mertojak.

IV. izborna jedinica

Kocunar, Sućidar, Pujanke, Visoka, dio Split 3, (Vukovarska - parnih 150-168, Vrančićeva, Matice Hrvatske - neparnih 19-29, Bušićeva - parnih 16), dio Lokve (Matice Hrvatske neparnih 5-15, Stepinčeva - parni 20-48, Šižgorićeva neparni 11 i 13, parni 4-20), dio Blatine-Škrape (Blatine parni 2-8, Matice Hrvatske parni 30-106, Brune Bušića neparni 1-11, A.B.Šimića parni 0-16, te Blatine neparni 33-57, Škrape, Julija Klovića, A.B. Šmića neparni 19-33, Na Križice), Plokite.

V. izborna jedinica

Kman, Brda, Ravne Njive, Neslanovac, dio Bol (Mažuranićevo šetalište neparni 37-53, parni 52, Ulica slobode parni 30-36, Put plokita parni 26-46, Velebitska neparni 1-15, parni 2-12, te Put plokita neparni 27-83, Smiljanićeva, Tršćanska parni 46-82).

VI. izborna jedinica

Žnjan, Mejaši, Sitno Donje, Sitno Gornje, Kamen, Srinjine, Stobreč, Žrnovnica, Šine, Sirobuja.

GRAD STARI GRAD

I. izborna jedinica

Priko.

II. izborna jedinica

Malo Selo.

III. izborna jedinica

Grad.

IV. izborna jedinica

Dol, Rudine, Selca.

V. izborna jedinica

Vrbanj.

GRAD SUPETAR

I. izborna jedinica

Supetar 1, Bolčić.

II. izborna jedinica

Supetar 2, Vrdoca-Varoš, Porat-Glavica.

III. izborna jedinica

Supetar 3, Pasike, Pliva.

IV. izborna jedinica

Splitska, Škrip.

V. izborna jedinica

Mirca.

GRAD TROGIR

I. izborna jedinica

Obuhvaća područje naselja Plano, Divulje i u naselju Travarica slijedeće ulice: Krtine, Put Krtina, Zagorska, Sv. Ivana Trogirskog, Vinkovačka ulica, Brigi, Put Demunta (od kbr. 48-zadnjeg kbr.), Ul. dr. Ante Starčević (od kbr. 26 do zadnjeg kbr.), Ul. kneza Trpimira (od kbr. 241 do zadnjeg kbr.), Put Krbana, Rimski put, Sv. Lovre, Trogirska cesta, Krban, Pantan, Trogir, Travarica.

II. izborna jedinica

Obuhvaća dio naselja Travarica sa slijedećim ulicama: Ul. dr. Ante Starčevića (od kbr. 1 do kbr.25), Ul. kneza Trpimira (od kbr. 1 do kbr. 240), Put Gospe od anđela, Ul. kneza Domagoja, Novo naselje, Ribola, Put Ribole.

III. izborna jedinica

Obuhvaća dio naselja Travarica sa slijedećim ulicama: Antuna Gustava Matoša, Ante Paveškovića, Put Balančane, Kardinala A. Stepinca, Put Plošnjaka, Put Dragulina, Balancane, Put Balancane, Vinka Milata, Skalice, Put Avnoja-a, Betanija, Balančane, Lokvice, Avnoja-a, Dragulin, Put Demunta (od kbr. 1 do kbr. 47).

IV. izborna jedinica

Obuhvaća područje naselja Grad, Drvenik Veliki, Drvenik Mali i dio naselja Travarica sa slijedećim ulicama: Put Mulina, Andrije Hebranga i Put Kapelice.

V. izborna jedinica

Obuhvaća područje naselja Arbanija, Žedno i dio naselja Čiovo sa slijedećim ulicama: Put sv. Ante, Ivana Maravića Dune, Maljkovićeva, Put Arbanije, Samostan sv. Ante, Šetalište Gradina, Cocina draga, Špira Puovića, Miševac, Ul. sv. Jere, Sveti Jere, Ul. sv. Ane, Marinova draga, Put Salduna, Saldun, Put Sv. Križa, Sveti Križ.

VI. izborna jedinica

Obuhvaća područje naselja Čiovo sa slijedećim ulicama: Put Gradine, Čiovo, Kamenita, Obala kralja Zvonimira, Put brodograditelja, Kralja Tomislava, Vučak, Vladimira Bakarića, Vladimira Nazora, Gospe kraj mora, Vicka Žižka, Vicka Krstulovića, Ivana Gundulića, Put Malog Balan, Težačka ulica, Lučica, Petra Franića, Esperantska, Težačka, Josipa Slade, Tina Ujevića, Put Balana, Gruićeva, Brešanova, Malo more, Kamenita ul. Ul. sv. Petra, Milana Bilića, Radnička Rožac, P. Guinovoj, Braće Franića, Put Cubrijana, Stari put, Ul. sv. Lazara, Trg sv. Jakova, Sv. Andrije.

GRAD VIS

I. izborna jedinica

Obuhvaća poljoprivrednu zadrugu "Vis" Stara Issa koju čine; Uvala Rogačić, Šet. A.Zanelle, Stara Issa, Poljička, Zrinsko Frankopanska, Dvori A.Dobranića, Šet.P.M.Oreba, Mijurovac, Vukovarska, Bandirica, Vlaha Paljetka, Cvjetka Radišića, R.M.Hrvatske, Potok I, Dalmatinska.

II. izborna jedinica

Obuhvaća ulice: Bana Jelačića, Vukovarska (1-45; 2-22), Poljana sv.Duha, A.Starčevića, Pod Kulom, Kralja Zvonimira, Trg Klapavica, Radojevićev prolaz i Dubrovačka.

III. izborna jedinica

Obuhvaća ulice: Hrvatska, Bregovita, Stjepana Radića, Put Lučko brdo, Augusta Šenoe, Strma, Mirni dvori, Kamenita, Šibiškinova, Stubište V.Gospe, Biskupa Mihe Pušića, Obala sv. Jurja, Korzo, Žrtava Fašizma, Matije Gubca, A.G.Matoša, Viškog skupa, Trg Karoline, Trg Patija, Ivana Farfolija.

IV. izborna jedinica

Obuhvaća ulice: Vladimira Nazora, Zagrebačka, Petra Svačića, Grge Vlastelice, Vinogradarska, Svetog Ciprijana, Basulinka, Plokita o cvijeća, Viški boj, S.S.Kranjčevića, Don C.Marasovića.

V. izborna jedinica

Obuhvaća ulice: Jakšina, Prismen, Trg E.Kvaternika, Torga, Trg Podlože, Obala kralja Krešimira IV., P. Hektorovića, Ribarska, Uskočka, Lučica, Uvala Stončica.

VI. izborna jedinica

MO Podstražje, Podaselje, Marine Zemlje, Rukavac, Milna, Barguine, Zaglav, Žužece, Dračevo Polje, Plisko Poje.

GRAD VRGORAC

I. izborna jedinica

Prapatnice, Podprolog, Banja, Orah, Veliki Prolog I (sve osim naselja Milošići i Lukavac), Kokorići i Višnjica.

II. izborna jedinica

Dusina, Vrgorac II (južno od ulica Splitska i T.Ujevića i Šetališta M.Raosa, tj. magistralne ceste), Vlaka i Umčani.

III. izborna jedinica

Vrgorac I (sjeverno od ulica Splitska i T.Ujevića i Šetališta M.Raosa, tj. magistralne ceste), Veliki Prolog II (naselja Milošići i Lukavac) i Kokezi.

IV. izborna jedinica

Rašćane, Poljica (Igrište), Duge Njive, Kozica, Poljica (Žlibina), Dragljane, Kljenak i Draževitići.

V. izborna jedinica

Zavojane I, Zavojane II, Mijaca, Stilja, Vina i Ravča.

GRAD VRLIKA

I. izborna jedinica

Vrlika, Kukar.

II. izborna jedinica

Maovice, Otišić.

III. izborna jedinica

Podosoje i Garjak.

IV. izborna jedinica

Vinalić i Kosore.

V. izborna jedinica

Ježević i Koljane.

c) Općinsko vijeće

Članak 52.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Splitsko-dalmatinske županije su:

OPĆINA BAŠKA VODA

I. izborna jedinica

Baška Voda - zapadno od Ulice Vladimira Nazora i ulice Put Topića.

II. izborna jedinica

Baška Voda - jugoistočno od Ulice Vladimira Nazora, jugozapadno od Ulice fra Andrije Kačića Miošića i ulice Tri ceste.

III. izborna jedinica

Baška Voda - sjeveroistočno od Ulice fra Andrije Kačića Miošića i naselja Topići i Bast.

IV. izborna jedinica

Promajna, Bratuš, Krvavica.

OPĆINA BOL

I. izborna jedinica

Obuhvaća područja zapadno od granice kino Bol - ulicu Uz Obalu, Ulicu Gospe od sniga, Ulicu hrvatskih domobrana, ulicu Novi put te mjesta Murvicu i Podbarje.

II. izborna jedinica

Obuhvaća sva mjesta istočno od gore navedene granice, a zapadno od granice Župna crkva, ulica Uz Pjacu, Ulica težački put.

III. izborna jedinica

Obuhvaća sve koji stanuju istočno od gore opisane granice, a zapadno od granice - Ulice težački put, ulice Uz Ložu, Ulice David cesta, Ulica hrvatskih domobrana i Zagrebačke ulice.

IV. izborna jedinica

Svi stanovnici istočno od gore opisane granice.

OPĆINA BRELA

I. izborna jedinica

Brela Gornja, Gornji Kričak, Medići.

II. izborna jedinica

Zelići, Jakiruša.

III. izborna jedinica

Podrače, Šćit.

IV. izborna jedinica

Brela Soline, Loznica.

OPĆINA CISTA PROVO

I. izborna jedinica

Biorine, Dobranje.

II. izborna jedinica

Cista Velika.

III. izborna jedinica

Aržano.

IV. izborna jedinica

Cista Provo, Svib.

OPĆINA DICMO

I. izborna jedinica

Sičani, Kraj.

II. izborna jedinica

Sušci, Osoje.

III. izborna jedinica

Krušvar, Ercegovci.

IV. izborna jedinica

Prisoje.

OPĆINA DUGI RAT

I. izborna jedinica

Duće.

II. izborna jedinica

Dugi rat.

III. izborna jedinica

Sumpetar.

IV. izborna jedinica

Jesenice.

OPĆINA DUGOPOLJE

I. izborna jedinica

Koprivno.

II. izborna jedinica

Dugopolje - Senj (do Kurirove ulice).

III. izborna jedinica

Dugopolje - Rama (od Kurirove ulice do Rogošića ulice)

IV. izborna jedinica

Dugopolje - Kute (od Rogošića ulice)

V. izborna jedinica

Kotlenice - Liska.

OPĆINA GRADAC

I. izborna jedinica

Drvenik, Zaostrog.

II. izborna jedinica

Brist, Podaca.

III. izborna jedinica

Gradac - zapad.

IV. izborna jedinica

Gradac - istok.

OPĆINA HRVACE

I. izborna jedinica

Hrvace - dio (prezimena: Zorica, Jerkan, Kelava, Kekez, Pletikosić, Jelčić, Odžak, Stipanac, Janković, Armanda, Ivandić, Perković, Renić, Crnjac, Bilić, Paviša, Ljubić, Buljac, Stanić, Vidić, Radman-Livaja).

II. izborna jedinica

Hrvace - dio (prezimena: Doljanin, Božinović, Bošnjak, Banović, Radan, Alebić, Galić, Bradarić, Božinović-Mađor, Božinović, Lovrić, Šarić, Romić, Cvitković, Gruban, Stipanovi, Guberac, Janjanin, Kanaet, Kolić, Kostić, Malovan, Mušterić, Marunica, Vrdoljak, Žulj, Matas, Mihaljić, Milić, Paladin, Sedmak, Vukman).

III. izborna jedinica

Bitelić Gornji, Bitelić Donji, Dabar, Zastok, Laktac, Rumin, Vučipolje.

IV. izborna jedinica

Maljkovo, Satrić, Potravlje.

OPĆINA JELSA

I. izborna jedinica

Obuhvaća dio naselja Jelse, jugoistočno od granice koja ide od Općinskog doma, Splitske banke, ul. uz kuću Lazaneo Šurjak do crpilišta Libora.

II. izborna jedinica

Obuhvaća dio naselja Jelse, sjeverozapadno od granice koja ide od Općinskog doma, Splitske banke, ul. uz kuću Lazaneo Šurjak do crpilišta Libora.

III. izborna jedinica

Obuhvaća naselja Vrbovska, Poljica, Zastražišće i Gdinj.

IV. izborna jedinica

Obuhvaća naselja Svirće, Vrisnik, Pitve, Zavala, Ivan Dolac i Gromin Dolac.

OPĆINA KLIS

I. izborna jedinica

Naselja: Klis-Varoš, Klis-Rupotina i Klis-Brdo.

II. izborna jedinica

Naselja: Klis-Megdan, Klis-Kosa i Klis-Ozrna.

III. izborna jedinica

Naselja: Konjsko, Broćanac, Dugobabe, Vučevica i Korušce.

IV. izborna jedinica

Naselja: Brštanovo, Nisko, Prugovo.

OPĆINA LEĆEVICA

I. izborna jedinica

Divojevići.

II. izborna jedinica

Kladnjice.

III. izborna jedinica

Lećevica - dio (prezimena: Tešija, Beara, Kelam, Krivić, Livaja, Mađor, Ostojić, Prkug, Stričević, Strižak).

IV. izborna jedinica

Lećevica - dio (prezimena: Antoljak, Bralo, Bašić, Bužančić, Čovrla, Delić, Gotovac, Klepić, Markić, Matas, Perdić, Prdić, Runtić, Tadić, Vrlika, Bočina).

V. izborna jedinica

Radošić.

OPĆINA LOKVIČIĆ

I. izborna jedinica

Berinovac.

II. izborna jedinica

Kljenovac.

III. izborna jedinica

Lokvičići.

IV. izborna jedinica

Gornja Dolića Draga.

V. izborna jedinica

Donja Dolića Draga.

OPĆINA LOVREĆ

I. izborna jedinica

Dobrinče, Medov Dolac.

II. izborna jedinica

Opanci.

III. izborna jedinica

Lovreć.

IV. izborna jedinica

Studenci.

OPĆINA MARINA

I. izborna jedinica

Marina, Svinca.

II. izborna jedinica

Vinišća, Sevid.

III. izborna jedinica

Vrsina, Poljica, Najavi.

IV. izborna jedinica

Gustirna, Dograde, Pozorac.

V. izborna jedinica

Blizina Gornja, Blizina Donja, Mitlo, Vinovac - Rastovac.

OPĆINA MILNA

I. izborna jedinica

Ložišća, Bobovišća.

II. izborna jedinica

Milna I (Pantera, Žalo).

III. izborna jedinica

Milna II (Blatačka Riva).

IV. izborna jedinica

Milna III (Mlin, Vlaški, Racići).

OPĆINA MUĆ

I. izborna jedinica

Neorić, Sutina, Zelovo, Gizdavac.

II. izborna jedinica

Muć Donji, Muć Gornji, Postinje Donje i Postinje Gornje.

III. izborna jedinica

Ramljane, Crivac i Bračević.

IV. izborna jedinica

Pribude, Ogorje Donje, Ogorje Gornje i Radunić.

OPĆINA NEREŽIŠĆA

I. izborna jedinica

Nerežišća I (Njivica-Stonlovica, Vela Gomila-Rabovo, Get-Mrtva Bondo).

II. izborna jedinica

Nerežišća II (Grižica, Trojci, Donja Bonda).

III. izborna jedinica

Donji Humac.

IV. izborna jedinica

Gornji Humac.

OPĆINA OKRUG GORNJI

I. izborna jedinica

Okrug Donji.

II. izborna jedinica

Okrug Gornji (Bana Jelačića, Put sv. Karla, Ribarski put, Krčić, Prgina, Agnićeva, Don Fabijana Barete, Kuzmanićeva, Jerolima Miše, Sv. Eufemije, Dolac, Toč, Liveja I, Liveja II, Kaštil, Šetalište Stjepana Radića, Bušinci, Livala, Tudinova, Obala, Put Planikovice).

III. izborna jedinica

Okrug Gornji (Radićeva, 30. svibnja, Put Lokvice, Kuzmića, Planikovica, Ante Starčevića, Lokve, Ul. 4. ožujka, Ul. Ignjacija Radića, Dobričićeva, Ul. Matije Gubca, Lokvice, Put Kuzmića, Kuzmići, Put Glavice, Put Mavarštice, Put Izvana, Zvonimirova, Gospino, Put Mekovića).

IV. izborna jedinica

Okrug Gornji (Tudorski put, Okruški put, Ul. sv. Tudora, Ul. Petra Zrinskog, Ul. kneza Domagoja, Kobiljak, Marulovo, Kadulje, Uvala Miličevo, Rožac, Ul. kralja Tomislava, Tudori, Miličevo, Pod Luku, Put Drage, Kneza Trpimira, Sv. Mavra, Put Diruna, Krešimirova, Obala Livoli, Trogirska, Njivice).

V. izborna jedinica

Okrug Gornji (Gornji Okrug, Splitska, Dalmatinska, Tepli Bok, Put Garbine, Kneza Branimira, Bočić, Mirine, Put Režića, Drniška, Rastića I, Rastića II, Rastića III, Rastića IV, Rastića VI, Rastića VII, Rastića VIII, Rastića IX, Rastića X, Rastića XII, Buličićev Bok, Franje Krste Frankopana, Dražice).

OPĆINA OTOK

I. izborna jedinica

Gala.

II. izborna jedinica

Udovičići i dio MO Otok lijevo od lokalne cesta Han-Grab (Gornji Otok).

III. izborna jedinica

Dio MO Otok, desno od lokalne ceste Han-Grab (Donji Otok).

IV. izborna jedinica

MO Ruda.

OPĆINA PODBABLJE

I. izborna jedinica

Poljica, Krivodol.

II. izborna jedinica

Grudine, Ivanbegovina.

III. izborna jedinica

Hršćevani, Kamen Most.

IV. izborna jedinica

Drum, Podbablje Gornje.

OPĆINA PODGORA

I. izborna jedinica

Podgora I (zapadni dio do Ul. R. Boškovića te cjelokupno naselje iznad Jadranske ceste).

II. izborna jedinica

Podgora II (istočni i južni dio ispod Jadranske ceste i od Ul. R. Boškovića te naselja Drašnice i Čakije).

III. izborna jedinica

Igrane, Gornje Igrane.

IV. izborna jedinica

Živogošće.

OPĆINA PODSTRANA

I. izborna jedinica

Strožanac.

II. izborna jedinica

Grljevac, Mijevac.

III. izborna jedinica

Grbavac.

IV. izborna jedinica

Sv. Martin, Mutogras, Gornja Podstrana.

OPĆINA POSTIRA

I. izborna jedinica

Postira I (Prvlja, Brilo).

II. izborna jedinica

Postira II (Obala, Zastivanja).

III. izborna jedinica

Postira III (Glavica).

IV. izborna jedinica

Postira IV (Malna Lozna, Dol).

OPĆINA PRGOMET

I. izborna jedinica

Bogdanović.

II. izborna jedinica

Labin.

III. izborna jedinica

Prgomet.

IV. izborna jedinica

Sitno.

V. izborna jedinica

Trolokve.

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

I. izborna jedinica

Primorski Dolac I - dio (prezimena: Franić, Vidić, Šustić, Barić, Duvnjak, Ivakić).

II. izborna jedinica

Primorski Dolac II - dio (prezimena: Vekić, Škokić, Šimac, Sučević, Šantić, Pleić, Kalpić, Elać, Džakulić, Dujmović).

III. izborna jedinica

Primorski Dolac III - dio (prezimena: Španić, Saratlija, Penić, Mišković, Markovina, Brkić, Bešić, Bilandić, Pilić, Puzić, Malenica).

IV. izborna jedinica

Primorski Dolac IV - dio (prezimena: Žunić, Taslak, Vržina, Stojak, Šećer, Lazić, Gujinović, Hrga, Radić-Vržina, Šerić).

V. izborna jedinica

Primorski Dolac V - dio (prezimena: Balov, Komadina, Ukić, Ljuba, Knežević, Magaš, Lučić, Balov-Lovrinović, Tiku).

OPĆINA PROLOŽAC

I. izborna jedinica

Ričice, Bušanje, Gornji Proložac.

II. izborna jedinica

Postranje (dio Prološca).

III. izborna jedinica

Proložac.

IV. izborna jedinica

Šumet.

OPĆINA PUČIŠĆA

I. izborna jedinica

Pučišća I (Punta - Macal, Soline, Bateša Brdo).

II. izborna jedinica

Pučišća II (Ratac - Mali Ratac, Gaj, Porat - Rogoj, Batak - Sv. Rok).

III. izborna jedinica

Naselje Pražnica.

IV. izborna jedinica

Naselje Gornji Humac.

OPĆINA SEGET

I. izborna jedinica

Ljubitovica.

II. izborna jedinica

Prapatnica, Seget Gornji.

III. izborna jedinica

Brstivica.

IV. izborna jedinica

Seget Donji, Seget Vranjica.

OPĆINA SELCA

I. izborna jedinica

Selca I.

II. izborna jedinica

Selca II.

III. izborna jedinica

Selca III.

IV. izborna jedinica

Selca IV.

V. izborna jedinica

Selca V.

OPĆINA SUĆURAJ

I. izborna jedinica

Sućuraj, Gornja Banda.

II. izborna jedinica

Sućuraj, Donja Banda.

III. izborna jedinica

IV. izborna jedinica

Bogomolje.

OPĆINA SUTIVAN

I. izborna jedinica

Sutivan I - Bunta I (zapadni dio naselja Bunta).

II. izborna jedinica

Sutivan II - Bunta II (istočni dio naselja Bunta).

III. izborna jedinica

Sutivan III - Spoisbanda (središte Sutivana).

IV. izborna jedinica

Sutivan IV - Lučica I (istočni dio naselja Lučica).

V. izborna jedinica

Sutivan V - Lučica II (zapadni dio naselja Lučica).

OPĆINA ŠESTANOVAC

I. izborna jedinica

Grabovac Centar, Grabovac Goričaj.

II. izborna jedinica

Žeževica.

III. izborna jedinica

Šestanovac, Kreševo Polje, Katuni Polje.

IV. izborna jedinica

Kreševo Brdo, Katuni Brdo, Katuni Prpuša.

OPĆINA ŠOLTA

I. izborna jedinica

Mjesto Grohote.

II. izborna jedinica

Mjesto Srednje Selo, Rogač i Nečujam.

III. izborna jedinica

Mjesto Donje Selo, Maslinica.

IV. izborna jedinica

Gornje Selo i Stomorska.

OPĆINA TRILJ

I. izborna jedinica

Mjesni odbori: Budimiri, Ugljane, Nova Sela, Čaporice, Strmendolac, Vedrine i Trilj uz lijevu obalu Cetine.

II. izborna jedinica

Mjesni odbori: Bisko, Vojnić, Gardun i Trilj uz desnu obalu Cetine.

III. izborna jedinica

Košute.

IV. izborna jedinica

Mjesni odbori: Grab, Jabuka, Velić, Vrpolje, Strizirep, Tijarica, Kamensko, Rože, Voštane i Čačvina.

OPĆINA TUČEPI

I. izborna jedinica

Selo Srida.

II. izborna jedinica

Blato.

III. izborna jedinica

Ratac.

IV. izborna jedinica

Kmena.

V. izborna jedinica

Kraj.

OPĆINA RUNOVIĆI

I. izborna jedinica

Slivno (Anići, Barić, Glavaš, Glibota, Jukić, Kustura, Katavić, Lozina, Marinović, Parlov, Radalj, Šimunović, Talaja, Zeljo, Čale, Grepo, Mirkut, Nogalo, Vrdoljak, Vuletić).

II. izborna jedinica

Slivno (ostali dio Slivna i naselja Barić, Mrkonjić, Prgomet, Selak).

III. izborna jedinica

Runović I (od Sebišine do zaključno Jakića).

IV. izborna jedinica

Runović II (od Bitange do zaključno Babića).

V. izborna jedinica

Runović III. (od Lešina do zaključno Puljiza i naselja Podosje).

OPĆINA ZAGVOZD

I. izborna jedinica

Zagvozd I; Zagvozd-centar, Bunje, Rašac, Prodani, Gornji Čaglji, Pruže, Alagići, Mušure, Dobro selo i Radići.

II. izborna jedinica

Krstatice; Krstatice, Mlikote Gaće, Rake, Biokovsko Selo II.

III. izborna jedinica

Župa; Župa, Župa srednja, Gornje Rašćane i Biokovsko selo I.

IV. izborna jedinica

Rastovac; Rastovac Donji, Rastovac Gornji, Svaguše, Stapići, Šušići i Bartulovići.

OPĆINA ZADVARJE

I. izborna jedinica

Zadvarje I: Dupci, Kraljevac, Potpoletnica i naselje Zadvarje sa istočne strane magistralne ceste od tvornice Galeb do križanja sa cestom za Vrbanj.

II. izborna jedinica

Zadvarje II: Santrići, Pejkovići, istočni dio naselja Zadvarja od rodilišta do ugostiteljske radnje Duare.

III. izborna jedinica

Zadvarje III: Dio naselja Zadvarja sa sjeveroistočne magistralne ceste od ugostiteljske radnje Duare do kuće Šaban, dio naselja Zadvarja sa zapadne strane magistralne ceste od ckrve do Kvasinove širine.

IV. izborna jedinica

Zadvarje IV: Krželji, dio naselja Zadvarja istočno od magistralne ceste od Milićevca do kuće Šaban.

V. izborna jedinica

Zadvarje V: Krnići, dio naselja Zadvarja zapadno od magistralne ceste od Milićevca do Kvasinove širine.

OPĆINA ZMIJAVCI

I. izborna jedinica

Šute, Šumelji, Šabići.

II. izborna jedinica

Todorići, Karoglan, Ivkošić, Mišević.

III. izborna jedinica

Gudelj, Garac, Mrkonjić.

IV. izborna jedinica

Gabelica, Buljan, Vidošević, Piplica.

V. izborna jedinica

Milas, Zovko, Kraljević, Tonković, Ćapin.

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 53.

U Istarskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Grad Pula (Trg Avnoja, Barbanska, Petra Drapšina, Vladimira Gortana, Istarska-stara, Krčka, P.P.Njegoš, A.Piljana, Splitska, Vodnjanska, B.Adžije, M.Balota, Bratstva jedinstva, Ivana Cankara, A.Cesarec, Leonardo džVinci, JNA, Josipa Krnpotić, N.Tesle, Zagrebačka, Istarska, Dardini, Busoler, Šišanska, Valmade, T.Cilige, F.Flega, B.Gumbac, Japdska, Kalnička, Kaštanjer, N.Kopernika, Kvarnerska, Imska, M.Marjanovića, Mirjna, Monvidal, Raška, Rižanska, P.Studenac, A.Štiglića, Timavska, Valmade, M.M.Vlačića, Dragonja, Vavidalska, Šikići, Škatari, Vukovarska, S.Dobrića, 29.novembra, Motovunska, Dubrovačke bratovštine, Bokotorskog ustanka, I.Božac, G.Erno, Trg Festivala, Gočanska, Istarska, J.Kalca, Trg oslobođenja, Pazinska, J.Poduje, Porečka, J.Rakovca, G.Revelante, Stube, I.Škaljera, A.Štiglića, N.Tesle, Učkin uspon, Flavijevska, I.Belas, J.Brunjaka, V.Butković, Creska, fažanska cesta, Industrijska, V.Jeromele, Braće Reondaldi, Ližnjemoro, Padulj, Paganor, Partizanski put, M.Petrovića, F.Sponze, Tivoli, Valmarin, Vodnjanska, J.Zahtile, V.Vrh, B.E.Kardelja, Ližnjemori ogranak 8, Monte Lešo, naselje Kapeleri, Valelunga, Bunarska, M.Kolića, naselje Brist, Karšiola, Štinjan, Baližerka, Fortin, Kaščuni, Puntižela, Put za kanalić, Pužar, Selo, Štancija, Varoš, Barake, 43. Istarske divizije, Koparska, Braće Čeh, 43. istarske divizije, Ilirija, Komunal, M.Mandića, Triglavska, Valturska).

II. izborna jedinica

Grad Pula (I.Adamića, J.Cvečića, Čirilometodske družbe, A.Dalmatina, P.Đakona, M.Držića, F.Glavnića, M.Grakalića, S.Grubie, Casropola, N.Katunara, R.Končara, Konzula Istranina, I.G. Kovačića, B.Lupetine, Obala M.Tita, I.M. Ronjgova, Uspon muzeja narodne revolucije, Danteov trg, Opatijska, Prvog maja, Rasparaganov uspon, Trg Republike, Ribarska, Stara tržnica, V.Š. Paje, Vincent iz Kastva, Zdenac, S.S. Kranjčevića, Lošinjska, I.Marijani, G.Martinuzzi, I.Mažuranića, V.Nazora, Premanturska, F.Prešerna, Rovinjska, D.Vitezića, V.Gržalje, A.M. Kačića, I.Karlića, I.Kirca, B.Kosa, Medulinska, Mutilska, P.Preradovića, S.Santorija, Tičanskih žrtava, I.Valvazora, J.Volarića, Vrtlarska, Fojbon, Manjo, Škokovica, Trg V.Bakarića, Premantura, Prvi valdebečki put, Drugi valdebečki put, Prvi Drugi i Treći valdebečki put, Drenovica, Dolinska, Manjo, Četvrti valdebečki put, V.Putigne, Novi Valdebek, J.Crnobori, J.Ivančića, Vadebek pijecal, Vadebek, Vukovarska, J.Kalca, F.Kumičića, Ljubljanska, J.Rakovca, Rižanska, Sarajevska, Skopljanska, Šišanska, N.Valkonija, M.Vlačića, Zagrebačka, Vukovarska, Argonautska, F.Barbalića, Vukovarska, B.Cukona, Dvogradska, Kraška, A.Mohorovičića, Pomerska, Rudarska, Šišanska, Sisačka, Buzetska, 43. istarske divizije, I.Dobričana, Kastavska, Koparska, Labinska, P.Levaka, Ližanjska, Plominska, Put za groblje, Radnička, D.Trinajstića, D.Tucovića, Vinogradska, Vodovodna, V.Vitasovića, A.Butorac, Gortanova uvala, I.Gundulića, O.Krešovanija, A.Negri, Primorska, Sutjeska, J.Šurana, B.Adžije, Park R.Boškovića, V.C. Emin, J.Dobrila, Lj.Gaja, Stube Jurine i Franine, Bulevar

13 Kidrića, M.Laginje, M.Marulića, Narodni trg, Omladinska, Rovinjska, A.Zmareglija, V.Švalbe, G.Tartinija, A.Tentora, Trščanska, Vatrogasna, Paola P.Vergeria, D.Vitezića).

III. izborna jedinica

Grad Pula (M.Pupina, J.Voltića, P.Budičina, Gotička, I.Gregorića, R.J. Katalinića, Mornarički trg, A.Negrija, Pionirska, A.Šantića, Naselje V.Jože, J.P.Vukovića, O.Ban, P.Budičina, A.Butorac, F.K.Horvata, Kamenjak, V.Karadžića, M.Oreškovića, V.Špinčića, Piranisijev prilaz, Bazovička, Bazovički ogranak jedan, A.Butorac, Savudrijska, Šibenska, Veruda, Verudela, Viška, A.Z. Zenzerovića, Bulevari, Kardelja, M.Cia Benussi, M.Blažina, I.Rabara, A.Raspora, Španskih boraca, A.A.Vidove, B.F.Kardelja, M.Oreškovića, A.A.Vivode, Dolinka, Vidikovac, Rohreggera, A.Družete Petrovskog, Brtatuličev prilaz Carlijeva, Šenoina, Defranceschijeva, Caprinov prilaz, Gerveisova, Fižela, R.Jeretova, Katalinića, B.B.Kidriča, M.Dussi, Stoja, Tvornička, Zelenika, M.Iveša, M.Maretić, S.Marković, R.Petrović, Lj.Posavski, P.Togliatti, Uskočka, Osječka).

IV. izborna jedinica

Općine: Vodnjan, Barban, Marčana, Ližnjan, Medulin.

V. izborna jedinica

Grad Rovinj, općine Bale, Svetvinčenat, Kanfanar, Žminj.

VI. izborna jedinica

Grad Poreč, općine: Vrsar, Sveti Lovreč, Višnjan.

VII. izborna jedinica

Gradovi: Umag i Novigrad, općine Brtonigla, Vižinada i Kaštelir - Labinci.

VII. izborna jedinica

Grad Buje, Buzet, općine: Grožnjan, Oprtalj, Motovun, Karojba, Cerovlje, Lupoglav, Lanišće.

IX. izborna jedinica

Grad Labin, općine Sveta Nedelja, Raša.

X. izborna jedinica

Grad Pazin, općine: Tinjan, Sv. Petar u šumi, Gračišće, Pićan, Kršan.

b) Gradsko vijeće

Članak 54.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Istarske županije su:

GRAD BUJE

I. izborna jedinica

Bracanija, Digitromska, Koparska, Momjamska, Istarska, Klesarska, Vodovodna, Stanična, Kaldanija.

II. izborna jedinica

Ulica pod lođom, Postolarska, Prolaz Stare uljare, Trg maršala Tita, Sunčana, Trg Slobode, Trg E. Ervola, Ul. Manzoni, Ul. Babić, Ul. Gramsci, Ul. Belvedere, Ul. Brolo, Ul. Alighieri, Ul. De Amicis, Ul. Papo, Ul. Garducel, Ul. Garibaldi, Ul. Mazzini, Ul. Verdi, Ul. Gorki.

III. izborna jedinica

Ul. M. Gubec, Ul. M. V. Ilirik, Ul. M. Laginja, Ul. N. Gabrieli, Ul. N. Tesla, Ul. pod voltom, Ul. san Sebastian, Ul. školski brijeg, Ul. tržni prolaz, Ul. V. Gortan, Ul. V. Nazor, Ul. 1. svibanj, Ul. Cornio, Ul. Crosera, Ul. Epulo, Ul. Fontana Carara, Ul. Kula sv. Martina, Ul. Monte Baster, Ul. P. Racizza, Ul. strada Longa, Ul. Gožnjanska.

IV. izborna jedinica

Ul. Rudine, Ul. Sucolo, Ul. Villa, Voćni trg, naselje Krasica, Baredine (Donje i Gornje), Lozari.

V. izborna jedinica

Bibali, Triban, Buroli, Gamboci, Kršete, Marušići, Merišće, Oskoruš.

VI. izborna jedinica

Kaštel, Plovanija, Momjan, Brič, Kučibreg.

GRAD BUZET

I. izborna jedinica

Buzet jug - Stari Grad

Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja, trgova i ulica: naselje Goričica, Ulica Augustina Vivode, Frane Flega, Ivana Sancina, 1. maja, Stjepana Konzula, sve ulice u Starom Gradu, te Veli Mlun, Mali Mlun i Mala Huba.

II. izborna jedinica

Buzet sjever

Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja, trgova i ulica: Ulica II. istarske brigade, Riječka ulica, Sportska ulica, Ulica A.Cerovca - Tonića, Sjeverna ulica, naselje Korenika, naselje Franečići, naselje Baraka, Koparska ulica.

III. izborna jedinica

Sveti Martin - Štrped

Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja: Sv.Martin, Krbavčići, Počekaji, Štrped, Baredine, Črnica, Salež, Seljaci, Perci, Škuljari, Ugrini, Kajini i Žonti.

IV. izborna jedinica

Vrh - Sovinjak

Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja: Vrh, Barušići, Klarići, Marčenegla, Medveje, Negnar, Paladini, Senj, Šćulci, Sovinjak, Bartolići, Krti, Pračan, Sirotići, Sovinjska Brda, Sovinjsko Polje.

V. izborna jedinica

Svi sveti - Sveti Ivan - Krušvari

Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja: Juričići, Mareinci, Pengari, Podkuk, Podrebar, Sveti Donat, Prodani, Penčići, Krušvari, Juradi, Kosiriga, Martinci, Račice, Rimnjak, Račački Brijeg, Sveti Ivan, Selca Strana, Cunj.

VI. izborna jedinica

Roč

Izborna jedinica obuhvaća birače sljedećih naselja: Roč Čiritež, Gornja Nugla, Kompanj, Krkuž, Stanica Roč, Rim, Sušići, Ročko Polje, Benčići, Blatna Vas, Brnobići, Durićići, Erkovčići, Forčići, Kotli, Kras i Hum.

GRAD LABIN

I. izborna jedinica

Rabac, Gornji Rabac, Ripenda.

II. izborna jedinica

Labin - Gornji grad, Stari Grad, Presika, Duga Luka, Gondolići, Kapelica, Kranjci.

III. izborna jedinica

Labin - Senari: Ul.Matije Vlačić zona I,II,III, IV i V, Ul. Zagreba, Ul.Đure Salaja - dio (parni brojevi).

IV. izborna jedinica

Labin - Trg Rudara, Tonci, Ul.Rudarska, Ul.K.Kranjca, Ul.Đure Salaja - dio (neparni brojevi).

V. izborna jedinica

Labin - Kature.

VI. izborna jedinica

Vinež: Vinež, Marcilnica, Starci.

GRAD NOVIGRAD

I. izborna jedinica

Novigrad jezgra

Velika ulica, Ulica Porporela, Ulica Mandrač, Mlinska ulica, Ribarnička ulica, Škverska ulica, Ulica Zidine, Trg Poceto, Ulica Rotonda, Ulica Gradska vrata, Bolnička ulica, Općinska ulica, Ulica Belvedere, Veliki trg, Ulica Brolo, Ulica Jurja Dobrile, Ulica Giacomo Filippa Tommacinija, Ulica sv.Maksima, Ulica sv. Antona, Ulica Male Gospe, Ulica Kule, Park novigradske biskupije, Ulica Pestrini, Prolaz Venecija.

II. izborna jedinica

Novigrad Rivarela

Epulonova ulica, Emonijska ulica, Ulica Rivarela, Ulica Murve, Tere, Ulica glagoljaša, Ulica Istarskog zavoda, Ulica Livade, Ulica Leko, Ulica Mirna, Ulica Rižanskog placita, Ulica sv. Agate.

III. izborna jedinica

Karpinjan

Ulica Vinceta iz Kastva, Ulica Stipana Konzula Istrijana, Ulica Kastenija, Ulica Božidara Jakca, Karpinjanska ulica, Ulica Eugena Kumičića, Ulica Vladimira Nazora, Ulica Mate Balote, Ulica Matije Vlačića Ilirika, Ulica Drage Gervaisa, Ulica grofa Rigo.

IV. izborna jedinica

Šaini

Istarska ulica, Podravska ulica, Ulica Vergal, Ulica Šaini, Jadranska ulica, Ulica Josipa Broza Tita, Ulica Giuseppea Tartinija, Ulica Antona Smareglie, Ulica Pietra Kandlera.

V. izborna jedinica

Dajla, Mareda

Dajla, Sveti Benedikt, Novi Benedikt, Šaini, St.Bružada, Mareda, Paklena dolina, Fermići, Salvela, Sv. Fava, Zidine.

VI. izborna jedinica

Bužinija, Antenal

Bužinija, Fakinija, Kršin, Paolija, Prašćarija, Puljere, Sv. servul, Štancija Vinjeri, Stancijeta, Velika Stancija, Sv.Vidal, Cesta Contessa, Antenal, Mirna, Rozalija, Vitorija.

GRAD PAZIN

I. izborna jedinica

Trviž, Katun Trviški, Brajkovići, Zovići, Škrapi, Frankovići, Buići, Vela Traba, Ruhci, Mala Traba, Cvitani, Zamask, Flegi, Frančez, Kršin, Križišće, Movrine, Petehi, Šiminčići, Zamaski Dol, Korona, Rumini, Trloni, Pavletići, Lužer, Čif, Potehlebi, Pekasi, Toncinići, Kašćerga, Bravari, Draga, Petkovići, Stancija Kašćerga, Smoljani, Jukani, Hrljeki, Jelenkovići, Šipraki, Ukotići, Bankovci, Lukači, Maurovići, Beram, Čipri, Ladavci, Kirci, Belci, Podberam, Šuškali, Asfaltna baza.

II. izborna jedinica

Kršikla, Gambari, Frki, Petrovići, Gržani, Brtonići, Opatija, Kišići, Kras Grdoselski, Butoniga, Cesari, Bašići, Tončići, Turki, Blekani, Glavanovići, Gabrijelići, Šajkovići, Grdoselo, Katun Grdoselski, Belići, Čerišnjevica, Pujasi, Mišoni, Baničići, Šišovići, Racanija, Grdoselo Brdo, Zarečje, Simičići, Bežići, Savčići, Kažel, Gabrijelići, Gabrijelićev brijeg, Brhaji, Bani, Rimanići, Dušani, Lindar, Bakši, Bakšoti, Jerolimi, Mačinići, Matunčići, Barišići, Bežići, Durari, Ivoli, Jankovići, Lindarski Križ, Miličići, Zabreg, Dubravica, Camillo de Franceschi, Poljoprivredne škole, Dr.Vjekoslava Zidarića, Lindarska cesta, Barake, Rošeti, Vela Vala, Rijavac, Kapetana Lazarića, Matka Laginje, Kolodvorski prilaz, Žudeka, Stareh Kostanji.

III. izborna jedinica

15. siječnja, Ospizio Mosconi, Luigi Dellapicola, Prolaz Ernesta Jelušića, Trg Male fontane, Trg slobode, Narodnog doma, Dinka Trinajstića, Muntriljska, 25. rujna, Bože Milanovića, Pristava, Vrtlišće, 43. istarske divizije, Družbe sv. Ćirila i Metoda, Eugenija Kumičića, Velog Jože, Franine i Jurine, Prolaz Vincenta od Kastva, Antuna Kalca, Rusijani, Mećari, Matka Brajše Rašana.

IV. izborna jedinica

Dršćevka, Miroslava Bulešića, Šetalište partizanske gimnazije, Jurja Dobrile, Vranica, Saše Šantela, Viktora Cara Emina, Prolaz Frana Matejčića, Gradskih igrališta, Soline, Šaltarija, Velanov Brijeg, Matići, Brestovica, Stancija Rihter, Hrvatskog narodnog preporoda, Draželj, Vjekoslava Spinčića, Jakova Bolčića, Lakota, Dinko Vitezić.

V. izborna jedinica

Istarskih glagoljaša, Prilaz Kaštelu, Šime Kurelića, Valvasorova, Frana Novljana, Stari Trg, Brijeg Vladimira Gortana, Trg hodočasnika, Julesa Vernea, Bune Kmetova, Štefanije Ravnić, Buraj, Hrvatski trg, Mećarski put, Štranjga, Franjevačke stube, Trg istarskog razvoda, Vladmira Nazora, Foškići, Stipana Konzula Istrijana, Istarskih narodnjaka, Staropazinski put, Kastavska, Josipa Voltića, Zagrebačka, Mate Balote, Uspon Histra, Nikole Žica.

VI. izborna jedinica

Stari Pazin, Lovrin, Sarčija, Mačići, Pilati, Jureši, Fakini, Srbljani, Ciburi, Jelenčići, Bortuli, Šepčići, Rogovići, Stancija Godina, Stancija Mrak, Stancija Pataj, Maršeti, Bertoši, Kuhari, Vranići, Miljevci, Cekovica, Klemenčići, Hrestenica, Fatori, Sironići, Šermani, Novo naselje, Zabrežani, Zgrablići, Kašćergani, Maretići, Šajini, Cerovci, Segovići, Pulići, Drndići, Gajmovići, Pariži, Heki, Grubiši, Munci, Boljki, Ružići, Dobrili, Guštini, Lušetići, Trošti, Voričani, Breščari, Defari, Slokovići, Žbrilini, Frančini, Mali Ježenj, Veli Ježenj, Čubani, Brčani.

GRAD POREČ

I. izborna jedinica

Baderna, Banki, Bonaci, Bratovići, Buići, Češi, Dračevac, Filipini, Fuškulin, Jakići Gorinji, Jasenovica, Jehnići, Jurići, Kadumi, Katun, Kirmenjak, Ladrovići, Matulini, Mičetići, Mihelići, Montižana, Mugeba, Radmani, Rakovci, Rupeni, Ružići, Starići, Šeraje, Štifanići, Šušnjići, Žbandaj,

Poreč ulice: Velog Jože, I.L.Ribara - dio, Trg k.Branimira, Bruna Valentija, Molindrio, Stancija Žbiža, Stancija Amoroso, Stancija Gržina, Stancija Volpi, Kate Pejnović, Nade Dimić, Brulo, Plava laguna.

II. izborna jedinica

Červat Porat, Červar,

Poreč ulice: Bračka, Brionska, Creska, 43. istarske divizije, Dalmatinska, Hvarska, Istarska, Jadranska, Korčulanska, Lošnjska, Paška, Ilirska, Primorska, Glagoljaška, Rapska, Materada, Špadići, Gornji Špadići, Finida, Camper, Gregovo I, II, III, Kvajera, Mali maj, Podupci, Punta, Stancija, Vinja, Brig, Draga, Kampac, Kampi, Palacina, Pijante, Pošeš, Santarija, Stancija Benuška, Vala, Veli maj, Dvigradska, Grožnjanska, Humska, Ročka, Tinjanska, Vranići kod Poreča, Beramska, Gulići, Lindarska, Medulinska, Žminjska.

III. izborne jedinice

Garbina, Mušalež, Radoši kod Žbandaja, Valkarin, Veleniki, Varvari,

Poreč ulice: Ive Andrića, Maura Gioseffia, Ivana Gorana Kovačića, Motovunska - dio, Bernarda Parentina, Petra Preradovića, Franca Prešerna, Rovinjska, Alekse Šantića, Tarska, Vinka Trinajstića, Tina Ujevića, Višnjanska, Mate Vlašića - dio, Lovrečka, Vrsarska, Stancija Vergotini i Kaštelirska.

IV. izborna jedinica

Poreč ulice: Viktora Cara-Emina, Drage Gervaisa, Gimnastička, Ane Guštin, Gašpara Kalčića, Maria Milohanovića, Massa Lombarda, Motovunska - dio, Pazinska, Pulska, Stipe Rajka, Vjekoslava Spinčića, Nikole Tesle - dio, 30. travnja, Mate Vlašića - dio, Ivana Matetića Ronjgova, Mate Balote, Pical.

V. izborna jedinica

Poreč ulice: Sv.Maura, Matea Benussi-Cio, Mateo Bernobić, Bože Milanovića, Pina Budicina, Anke Butorac, Cardo Maxsimus, Decumanus, Ljudevita Gaja, Frane Glavinića, Vladimira Gortana, Mire Grahalića, Ivana Gundulića, Zagrebačka, Otokara Keršovanija, Rade Končar, Stjepana Konzula Istranina, Eugena Kumičića, Petra Kandlera, Eufrazijeva, Istarskog razvoda, V.Nazora, Alda Negria, Obala M.Tita, Obala M.Laginje, 8. marta, Park Jurja Dobrile, Park Olge Ban, Partizanska, Pionirska, Prvomajska, I.L.Ribara - dio, Epulonova, Vukovarska, Vitomira Širola Paje, Jože Šurana, Nikole Tesle - dio, Trg Antona Grabara, Trg Frane Supila, Trg Jaokima Rakovca, Trg Marafor, Trg Matije Gupca, Narodni trg, Ribarski trg, Trg slobode, Turistička, Vivode-Arsena Augustina, Matije Vlačića, Josipa Voltića, Save Vukelića, Svetog Eleuterija, Mihe Županića, Mlinska, Otok sv.Nikole, Žatika, Škagacer, Karla Huguesa, Prolaz Peškera.

VI. izborna jedinica

Antonci, Bašarinka, Blagdanići, Brčići, Cancini, Dekovići, Frata, Gedići, Kosinožići, Kukci, Mihatovići, Nova Vas, Perci, Rošini, Stranići kod Nove Vasi, Tar, Vabriga, Vržnaveri.

GRAD PULA

I. izborna jedinica

Trg Avnoja, Barbanska, Petra Drapšina, Vladimira Gortana, Istarska-stara, Krčka, P.P.Njegoš, A.Piljana, Splitska, Vodnjanska, B.Adžije, M.Balota, Bratstvo jedinstvo, Ivana Cankara, A.Cesarec, Leonardo džVinci, JNA, Josipa Krmpotić, Matka Laginje, Ljubljanska, Ognjena Price, Frana Supila, N.Tesle, Zagrebačka, Istarska, Đardini, Busoler, Šišanska, Valmade, T.Cilige, F.Flega, B.Gumbac, Japdska, Kalnička, Kaštanjer, N.Kopernika, Kvarnerska, Limska, M.Marjanovića, Mirna, Monvidal, Raška, Rižanska, P.Studenac, A.Štiglića, Timavska, Valmade, M.M.Vlačića, Dragonja, Vavidalska, Šikići, Škatari, Vukovarska, S.Dobrića, 29. novembra, Motovunska, Dubrovačke bratovšine.

II. izborna jedinica

Bokotorskog ustanka, I.Božac, G.Emo, Trg Festivala, Gočanska, Istarska, J.Kalca, Trg oslobođenja, Pazinska, J.Poduje, Porečka, J.Rakovca, G.Revelante, Stube, L.Škaljera, A.Štiglića, N.Tesle, Učkin uspon, Flavijevska, I.Belas, J.Brunjaka, V.Butković, Creska, Fažanska cesta, Industijska, V.Jeromele, Braće Reonaldelli, Ližnjemoro, Padulj, Paganor, Partizanski put, M.Petrovića, I.Sponze, Tivoli, Valmarin, Vodnjska, J.Zahtile, V.Vrh, B.E.Kardelja, Ližnjemoro ogranak 8, Monte Lešo, naselje Kapeleri, Valelunga, Bunarska, M.Kolića, naselje Brist, Karšiola, Štinjan, Baližerka, Fortin, Kaščuni, Puntižela, Put za kanalić, Pužar, Selo, Štancija, Varoš, Barake, 43. istarske divizije, Koparska, Braće Čeh, 43. istarske divizije, Ilirija, Komunal, M.Mandića, Triglavska, Valturska.

III. izborna jedinica

L.Adamića, J.Cvečića, Čirilometodske družbe, A.Dalmatina, P.Đakona, M.Držića, F.Glavinića, M.Grakalića, S.Grubiše, Casropola, N.Katunara, R.Končara, Konzula Istranina, I.G. Kovačića, B.Lupetine, Obala M.Tita, I.M. Ronjgova, Uspon muzeja Narodne revolucije, Danteov trg, Opatijska, Prvog maja, Rasparaganov uspon, Trg Republike, Ribarska, Stara tržnica, V.Š. Paje, Vincent iz Kastva, Zdenac, S.S. Kranjčevića, Lošinjska, I.Marijani, G.Martinuzzi, I.Mažurani, V.Nazora, Premanturska, F.Prešerna, Rovinjska, D.Vitezića, V.Gržalje, A.M. Kačića, I.Karlića, I.Kirca, B.Kosa, Medulinska, Mutilska, P.Preradovića, S.Santonija, Tičanskih žrtava, I.Valvazona, J.Volarića, Vrtlarska, Fojbon, Manjo, Škokovica, Trg V.Bakarića, Premantura, Prvi valdebečki put, Drugi valdebečki put, Prvi drugi i treći valdebečki put, Drenovica, Dolinska, Manjo, Četvrti valdebečki put, V.Putigne, Novi Valdebek, J.Crnobori, J.Ivančića, Valdebek pijecal, Valdebek, Vukovarska, J.Kalca, E.Kumičića, Ljubljanska, J.Rakovca, Rižanska, Sarajevska, Skopljanska, Šišanska, N.Valkonija, M.Vlačića, Zagrebačka, Vukovarska.

IV. izborna jedinica

Argonautska, F.Barbalića, Vukovarska, B.Cukona, Dvogradska, Kraška, A.Mohorovičića, Pomerska, Rudarska, Šišanska, Sisačka, Buzetska, 43. istarske divizije, I.Dobričana, Kastavska, Koparska, Labinska, P.Levaka, Ližnjanska, Plominska, Put za groblje, Radnička, D.Trinajstića, D.Tucovića, Vinogradska, Vodovodna, V.Vitasovića, A.Butorac, Gortanova uvala, I.Gundulića, O.Krešovanija, A.Negri, Primorska, Sutjeska, J.Šurana, B.Adžije, Park R.Boškovića, V.C. Emin, J.Dobrila, Lj.Gaja, Stube Jurine i Franine, bulevar B.Kidriča, M.Laginje, M.Marulića, Narodni Trg, Omladinska, Rovinjska, A.Zmareglija, V.Švalbe, G.Tartinija, A.Tentora, Trščanska, Vatrogasna, Paola P.Vergeria, D.Vitezića.

V. izborna jedinica

M.Pupina, J.Voltića, P.Budičina, Gotička, I.Gregorića, R.J. Katalinića, Mornarički trg, A.Negrija, Pionirska, A.Šantia, naselje V.Jože, J.P. Vukovića, O.Ban, P.Budičina, A.Butorac, F.K. Horvata, Kamenjak, V.Karadžića, M.Oreškovića, V.Spinčića, Piranisijev prilaz, Bazovička, Bazovički ogranak jedan, A.Butorac, Savudrijska, Šibenska, Veruda, Verudela, Viška, A.Zenzerovića, Bulevar E.Kardelja.

VI. izborna jedinica

M.Cia Benussi, M.Blažina, I.Rabara, A.Raspora, Španskih boraca, A.A.Vivode, B.E.Kardelja, M.Oreškovića, A.A.Vivode, Dolinska, Vidikovac, Rohreggera, A.Družete Petrovskog, Brtatulićev prilaz, Carlijeva, Šenoina, Defranceschijeva, Caprinov prilaz, Gervaisova, Fižela, R.Jeretova, Katalinića, B.B.Kidrića, M.Lussi, Stoja, Tvornička, Zelenika, M.Iveša, M.Maretić, S.Marković, R.Petrović, Lj.Posavski, P.Togliatti, Uskočka, Osječka.

GRAD ROVINJ

I. izborna jedinica

Rovinj: Obala P. Budicin, Pod lukovima (Trg pod lukovima, Trg M. Tita, Sv. Križa, Montalbano, Trg Mateotti, iza kasarne, Vrata pod zidom, Vrata na obali, Ul. Devescovi, Trevisol, Stube Constantini, Dvor Masatto, Veli trg, Šetalište braće Gnot, Arsenale, Grisia, San Vicenti, Porečka, Garzotto, Svjetionik, Andronella, T. Carnazzo, Cronache, Casale, Zdenac, S. Chiurcio, V. Švalbe, Arnolongo, Stube iza tvrđave, Poljana na brijegu, Vrata Val di Bora, Garibaldi, Bregovita, P. Stankovića, Uspon F. Bool, Trg G. Pignaton, Vila di Bora, Stube Driovier, P. Ive, G. Paldaga, Driovier, Obala palih boraca.

II. izborna jedinica

De Amicis, Pećine, Pazinska, Androna Leme, A. Ferri, Pekarska, Gortanova, Fontera, Uska ulica, A. Zuliani, M. Garbin, L.A. del Vescovo, Vijenac B. Lorenzetto (parni brojevi od k. br. 10 do k.br. 50), J. Dobrile, Obala A. Rismondo, Obala A. Nege sotto Latina, Ribarski prolaz, J. Rakovac, Nova ulica, R. Daveggia, N. Quarantotto, Trg brodogradilišta, Trg V. iz Kastva, Marina, Trg Campitelli, Vodnjanska, Pusta, Carera, A. Milossa, Mazzini, Duga ulica, Uspon vrtovima, M. Zelco, Ratarska, D. Pergolis, Dom umirovljenika "D. Pergolis", Prolaz G. P. Spongia.

III. izborna jedinica

Trg na Lokvi, Carducci, V. Nazor, Omladinska, M. Benussi, Vijenac B. Lorenzetto (svi parni brojevi od 2 do 8 i svi neparni brojevi od 1 do 3), Funtana, S. Pauletića, M. Balote, M. Laginje, I. M. Ronjgova, L. Adamovića, A. Mohorovičića, P. Studenca, Zagrebačka (svi parni i neparni brojevi), S. Radića, F. Iskre, N. Tesle, Kresinskih žrtava, O. Biondi, Cuvi, Centenjer.

IV. izborna jedinica

T. Quarantotto, G. Martinuzzi, I Istarske brigade, I. Mažuranić, M. Fachinetti, M. Marulić, Trg Ulika, G. Moisea, S. Žiže, Španjolskih boraca, Valfereri, M. Sellea, A. Temitor, E. Kumičić, Vukovarska, Valbruna II-jug, Polari, S. Vukelić, Valbruna II-sjever, Valbruna, Balska, Žminjska, Motovunska, Grožnjanska.

V. izborna jedinica

Angelini, Bernardo Benussi, Braća Brajković, Bolnica, Bolničko naselje, Cademia, Campolongo, Domenico Medelin, Gripole, J.Tankovića, Carmelo, Concetta, L.Brunetti, Laco sercio, Laco de Ran, Lamanova, Laste, M.Macana, M.Maretića, M.Krleže, Monpaderno, Mondelaco, Monpeloso, Monte pozzo, Monter, P.P.Vergerio, Porton Biondi, R.Petrović, S.Pelaj, V.Cara Emina, V.Širola Paje, Valdeleso, Valalta, Vlceresi, Valmoneda, Valsavie, Vijenac F.Glavinića, M.I.Vlačić, B.Zorzetti.

VI. izborna jedinica

43. istarske divizije, Angelinka, B.Pesel, Bili put, Cocaletto, D.Segala, G.Dapiran, Fažanska, Galafija, Istarska, Canonica, Madonna di Campo, Morasi, Moncerlongo, Mondelarceh, Moncodogno, Monfiorenzo, Morignan, Pulska cesta, Rato de ran, San Marco, Sarisol, S.Prita, V.Rossetto, Valvidal, Voltignana, Veštar, Šistak, Španidiga, Štanga, Štanjera, Rovinjsko Selo.

GRAD UMAG

I. izborna jedinica

Naselja sa pripadajućim dijelovima naselja: Babići, Križine, Lovrečica, Čepljani, Juricani, Materada, Vardica, Petrovija, Vilanija, Seget, Đuba, Finida.

II. izborna jedinica

Naselja sa pripadajućim dijelovima naselja: Bašanija, Crveni Vrh, Katoro, Savudrija, Zimbratija, Kanegra, Kmeti, Sv.Marija na Krasu, Valica, Monterol, Murine.

III. izborna jedinica

Umag ulice: Novigradska, Mlinska, Olga Ban, Tribje, Pozioi, Matija Gubec, Matteo Benussi, Ruđer Bošković, Lino Mariani, Božo Milanović, Ottavio Zacchigna, Moela, 22. lipnja, Trgovačka, Trg Marije i Line, Dante Alighieri, Kroz Vrtove, 8. ožujka, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Manzini, Limarska, Kvarnerska, Obala Josipa Broza Tita, Pod Urom, Tornjeva, Trg slobode, Trg Venecije, Sv.Mihael, Marino Bembo, Ribarska, Svodna, Epifanio, Riječka, Sv.Pelegrin, Nova obala, Brolo, Petar Stancovich, 1. svibnja, Sv.Martin, Vrh.

IV. izborna jedinica

Umag ulice: Kolodvorska, Ivan Matečić Ronjgov, Viktor Car Emin, Školska, Poljane, Edoardo Pascali, Bujska, Joakim Rakovac, Žrtava fašizma, Vladimir Nazor, Špinel.

V. izborna jedinica

Umag ulice: Matija Vlačić Ilirik, Murinska, Vinogradarska, Bruštuloni, Komunela, Merlada, Polezine, Ernesto Fumis, Pazinskih odluka, Zemljoradnička, 6. svibnja, Radnička, Tršćanska, Koparska, Giuseppina Martinuzzi, Angelo Medica, Mate Balota, Mirna, J.Dobrile, Labinska, Zanatska, Nikola Teska, Voćarska, Augustino Vivoda, Bravarska, Zvane Črnja, Matko Laginja, G.Tartini.

VI. izborna jedinica

Umag ulice: Savudrijska, Ivo Lola Ribar, Ljubljanska, Zagrebačka, Buzetska, Zadarska, Motovunska, 43. istarske divizije, Kratska, Gian Rinaldo Carli, Miroslav Krleža, Rovinjska, Istarska, Ernest Škrinjar, Porečka, Pino Budicin, Cvjetna, Libero Brajko, Ulika, Istarskih boraca, Braće Kocijančić, Vladimir Gortan, Jadranska, Šetalište Miramare, Villa Rita, Punta Pegolota, E.Miloš, Garofolin.

c) Općinsko vijeće

Članak 55.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Istarske županije su:

OPĆINA BALE

I. izborna jedinica

Bale, Ul. sv. Nikla, D. Cernecca, Ribareva grisa, Zagrebačka i naselje Golaš, Pižanovac i Stancija Bembo.

II. izborna jedinica

Sv. Marko, V. Nazora, Kaštel, Garibaldi, Stancija Menihetti, Čubani.

III. izborna jedinica

Grote, Borgo, Aldo Negri i naselje Krmed.

IV. izborna jedinica

Trg La Musa, Istarska, Rovinjska, Fonde Baracce.

OPĆINA BARBAN

I. izborna jedinica

Barban, Frkeči, Grabri, Kvarantija, Melnica, Špadići, Bateli kod Želiski, Golešovo, Ivanošići, Majčići, Želiski Puntera, Grandići, Fumeti, Pavlići, Kožljani, Celići.

II. izborna jedinica

Manjadvorci, Glavani, Hrboki, Rebići, Dobrani, Beloči, Plehuti, Borinići.

III. izborna jedinica

Šajini, Bičići, Pačići, Škitača, Trlji, Petehi, Poljaki, Rajki, Rojnići, Trošti, Valići, Draguzeti, Orihi.

IV. izborna jedinica

Prnjani, Barani, Bateli kod Prhati, Gubovica, Prhati, Špadl, Filini, Mavrići, Regulići, Sankovići, Šugari, Vadreš, Jurićevkal, Camlići, Koromani, Cvitići, Dolica, Gorica, Medančići, Varož, Sutivanac, Bašići.

OPĆINA BRTONIGLA

I. izborna jedinica

Naselja: Brtonigla, Grobice, Lukoni, Kovri, Radini, Katunari, Pišine, Katunari Vale, Kršini, Škrinjari.

II. izborna jedinica

Naselja: Nova Vas, Pavići, Medelini, Serbani Gornji, Serbani Donji.

III. izborna jedinica

Naselja: Fiorini, Marinči.

IV. izborna jedinica

Naselja: Karigador, Stancija Rosabela.

OPĆINA CEROVLJE

I. izborna jedinica:

Cerovlje, Borut.

II. izborna jedinica

Draguć, Grimalda, Pagubice.

III. izborna jedinica

Pazinski Novaki.

IV. izborna jedinica

Gologarica, Gologorički Dol, Gradinje, Paz.

OPĆINA GRAČIŠĆE

I. izborna jedinica

Gračišće, Škopljak.

II. izborna jedinica

Mandalenčići.

III. izborna jedinica

Jakačići, Batlug.

IV. izborna jedinica

Milotski Brijeg, Bazgalji.

OPĆINA GROŽNJAN

I. izborna jedinica

Grožnjan, Kostanjica, Bjele Zemlje.

II. izborna jedinica

Šterna, Kuberton, Vrnjak.

III. izborna jedinica

Martinčići, Makovci.

IV. izborna jedinica

Završje, Antonci.

OPĆINA KANFANAR

I. izborna jedinica

Kanfanar, Okreti.

II. izborna jedinica

Marići, Burići, Maružini.

III. izborna jedinica

Šošići, Brajkovići, Bubani, Kurili, Limski Kanal, Matuhanci, Pilkovići, Putini, Šorići, Žuntići.

IV. izborna jedinica

Barat, Mrgani, Ladići, Dobrovci, Draguzeti, Jural, Korenići, Červari.

OPĆINA KAROJBA

I. izborna jedinica

Karojba, Kamena Vas, Rabotani, Močibobi, Soldatići.

II. izborna jedinica

Motovunski Novaki, Brigi, Klambeši, Kontići, Križmani, Lakošeljci, Margaroti, Pilati, Rupići.

III. izborna jedinica

Škropeti, Kvešti, Fideli, Francovići, Livaki, Peckini, Žudigi.

IV. izborna jedinica

Rakotule, Kramari, Kuzmi, Konobari, Milići, Močitada, Nadalini, Pahovići, Pupičići, Radoslavi, Rapki, Špinovci.

OPĆINA KAŠTELIR - LABINCI

I. izborna jedinica

Kaštelir.

II. izborna jedinica

Tadini, Babići, Cerjani, Krančići, Mekiši kod Kaštelira.

III. izborna jedinica

Valentići, Kovači, Rojci, Roškići, Brnokići, Deklići kod Kaštelira.

IV. izborna jedinica

Labinci, Dvor.

OPĆINA KRŠAN

I. izborna jedinica

Kršan, Blaškovići, Veljaki, Boljevići, Lazarići.

II. izborna jedinica

Vozilići, Stepčići, Plomin, Plomin Luka, Zagorje, Kožljak.

III. izborna jedinica

Potpićan, Čambarelići.

IV. izborna jedinica

Čepić, Polje, Purgarija, Zatka, Lanišće, Šušnjevica, Jasenovik, Kostrčani, Letaj, Nova Vas, Zankovci.

OPĆINA LANIŠĆE

I. izborna jedinica

Lanišće, Prapoće, Podgaće.

II. izborna jedinica

Račja Vas, Brgudac, Trstenik, Dane, Rašpor.

III. izborna jedinica

Brest, Klenovšćak, Slum, Kropinjak.

IV. izborna jedinica

Jelovice, Vodice.

OPĆINA LIŽNJAN

I. izborna jedinica

Ližnjan (od broja 1 - 150).

II. izborna jedinica

Ližnjan (od broja 150 do kraja).

III. izborna jedinica

Šišan i Jadreško.

IV. izborna jedinica

Valtura i Ušići Dvori, Muntić.

OPĆINA LUPOGLAV

I. izborna jedinica

Lupoglav, Semić, Brest pod Učkom.

II. izborna jedinica

Dolenja Vas, Vranja, Lesišćina.

III. izborna jedinica

Boljun.

IV. izborna jedinica

Boljunsko Polje.

OPĆINA MARČANA

I. izborna jedinica

Filipana, Cetinići, Divšići, Kužinići, Matelići, Stancija Celija, Negričani, Krvavići, Šarići, Balići, Boduleri, Kuftići, Orbanići.

II. izborna jedinica

Raklje, Krnica, Krnički Porat, Išići, Peruški, Marusi, Jovići, Mali Vareški, Pavičini, Šegotići, Veliki Vareški, Cokuni, Cveki, Motvuran.

III. izborna jedinica

Marčana (od broja 1 - 390), Pinezići.

IV. izborna jedinica

Marčana (od broja 391 do kraja), Prodol, Stara Štancija, Škabići, Bratulići, Stancija Palion, Biletići, Kuići, Loborika, Kavran, Belavići, Hreljiči.

OPĆINA MEDULIN

I. izborna jedinica

Premantura, Pomer.

II. izborna jedinica

Banjole, Pješčana uvala, I-IX Ogranak, Premanturska BB, 175-290, Vinkuran, Vintijan.

III. izborna jedinica

Medulin (Koraš, Vrčevan Ližnjanska, Rov, Kapovica, Kazali, Nova Lokva, Šaraje, Ševe, Bijeca, Katikulić, Centar, Livadice).

IV. izborna jedinica

Medulin (Sad, Brajdine, Ribarska, Fucane, Burle, Osipovica, Munida Biškupija).

OPĆINA MOTOVUN

I. izborna jedinica

Motovun, Božići, Dagostini, Divjaki, Meloni, Murari, Nadalini, Režari.

II. izborna jedinica

Brkač, Bataji, Bregi, Kolari, Kranceti, Krbina, Labinjani, Ravan, Rudeli, Rušnjak, Sirotići, Tomci, Špini.

III. izborna jedinica

Sveti Bartol, Benčići, Beletićev Breg, Fiorini, Flegi, Jasika, Kal, Kaligari, Kotigi, Labinjani, Piški, Sćulci, Valenti, Vežnaveri, Žugani.

IV. izborna jedinica

Kaldir, Bertoši, Brdari, Cvitki, Lazi, Gali, Klarići, Paladini, Petretići, Prodani, Štefanići, Valenti.

OPĆINA OPRTALJ

I. izborna jedinica

Oprtalj, Vižentinski Vrhi, Sv. Lucija.

II. izborna jedinica

Sv. Ivan, Čepić i Šorgi.

III. izborna jedinica

Zrenj, Vižentini, Žnjidarići.

IV. izborna jedinica

Livade, Gradinje, Prelići, Ipši.

OPĆINA PIĆAN

I. izborna jedinica

Pićan, Lukeži, Pedrovica, Rimanići, Medigi, Tominčići, Most Pićan, Kukurini, Bajci, Čehi, Benazići, Tonićevci, Perinići, Barišići, Marišće, Šilci, Šimunici i Ilići.

II. izborna jedinica

Jakomići, Donji Kralji, Gornji Kralji, Blaškovići, Slavići, Švići, Floričići, Bilići, Baušići, Bafi, Zajci, Hajnožići, Brižac, Klesari, Runki, Išišće, Žiganti, Mašinerija, Svetinčići, Bugarini, Oršanići, Cinzebi, Benkovići.

III. izborna jedinica

Sv. Katarina, Bolovani, Žudigi, Obrš, Belušići, Ivšići, Benići, Jakovici, Andretići, Tučići, Debeli Bajci, Ćopi, Maršani, Ribići, Rebani, Gusterini, Motovani, Zatkari, Jurani, Orič, Lanči, Piletići, Petrinčići, Milanovići, Kunici, Marfani.

IV. izborna jedinica

Tupljak, Mandići, Karlići, Rasade, Kalčići, Tončetići, Gopci, Krištofići, Smilovići, Pavićevci, Babići i Gorica, te Grobnik i Krbune (sa pripadajućim selima i zaseocima).

OPĆINA RAŠA

I. izborna jedinica

Sv.Marina, Crni, Drenje, Ravni, Škvaranska, Cerovica, Skitača, Brovinje, Koromačno, Viškovići, Sv.Lovreč Labinski, Vlakovo, Knapići, Staniševi, Polje, Rovinježi, Reburići.

II. izborna jedinica

Macarini, Lončari, Laška, Špari, Mikulezići, Kumini, Stanje, Ivanošići, Trgetari, Burjaki, Škarpoci, Županeti, Perčići, Brgod, Kapelica, Trget, Štalije, Most Raša, Matija Vlačić Ilirik, Ivan Batelić, Matko Brajša Rašan, Kovarska, Milana Golja, 1. maj.

III. izborna jedinica

Kulj, Barbići, Letajac, Topid, Zartinj, Sv.Bartol, Becići, Maršala Tita, Vodovodna.

IV. izborna jedinica

Liče Faraguna, V.Gortan, Istarska, Anka Butorac, Liburnijska, Mate Balote, Nikole Tesle, Krapan, Dom umirovljenika, Lipa, Kokoti.

OPĆINA SVETA NEDELJA

I. izborna jedinica

Nedešćina od kbr. 1 - 150, Vrećari, Štrmac.

II. izborna jedinica

Sveti Martin, Martinski, Markoci, Paradiž, Ružići, Županići.

III. izborna jedinica

Snašići, Vinež (Marciljani, Faraguni, Tomažići), Dubrova.

IV. izborna jedinica

Šumber, Nedešćina (Santalezi, Eržišće, Kraj Drage, Jurazini, Cere, Tomažići).

OPĆINA SVETI LOVREČ

I. izborna jedinica

Sveti Lovreč (Gradski trg, Trg Funtanela, Trg Placa, Trg Placeta, Ul. Limska, Ul. Istarska, Ul. Podzidine, Ul. Gumila, Ul. Kontrada, Ul. Šanpjerovica, Ul. Korsa, Ul. Sv. Anton), Orbani, Lakovići, Radići, Ivići.

II. izborna jedinica

Selina, Knapići, Perni, Vošteni, Zgrabljići.

III. izborna jedinica

Krunčići, Medaki, Stranići, Rajki, Medvidići, Čehići, Jurcani, Pajari, Heraki, Jakići Dolnji, Kršuli, Kapovići, Frnjolići, Lim.

IV. izborna jedinica

Gradina, Delići, Bralići, Begi, Begi, Marasi, Kontešići, Flegi, Kloštar.

OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI

I. izborna jedinica

Gljušćići, Macukini, Slavčići, Tomažini, Dolčani, Videti.

II. izborna jedinica

Dolinci, Grgani, Kristani, Kranjci, Kučevari, Pickini.

III. izborna jedinica

Sveti Petar, Dajčići, Jukini.

IV. izborna jedinica

Turčinovići, Banovci, Dragovanci, Glavica, Grčeti, Jopi, Juršići, Pamići.

OPĆINA SVETVINČENAT

I. izborna jedinica

Svetvinčenat, Bričanci, Foli, Pajkovići, Peresiji, Pusti, Šikuti, Brhanići, Krase, Ferli.

II. izborna jedinica

Bokordići, Pustijanci, Režanci, Boškari, Bijažići, Pekici, Štokovci, Bibići, Kersani.

III. izborna jedinica

Bidulini, Krančići, Rapanji, Salambati, Smoljanci, Čabrunići, Čabrunići-Stacijon.

IV. izborna jedinica

Juršići, Butkovići, Cukrići, Sv.Kirin, Dokići, Klarići, Mandelići, Štancija Mičini, Muškovići, Orlići, Stancija Paradiz, Cirka, Stancija Grgur, Bankovići, Bonašini, Borščići, Gilešići, Škicini, Stancija Cipuli, Tici.

OPĆINA TINJAN

I. izborna jedinica

Tinjan.

II. izborna jedinica

Kringa.

III. izborna jedinica

Jakovici.

IV. izborna jedinica

Muntrilj.

OPĆINA VIŠNJAN

I. izborna jedinica

Cvitani, Sv. Ivan, Majkusi, Gambetići, Gabci, Sinožići, Vrhjani, Rapavel, Smolići, Zoričići, Anžići, Radovani, Žužići.

II. izborna jedinica

Vranići kod Višnjana, Ceriani, Diklići, Kurjavići, Vejaki, Prhati, Barići, Prašćari, Štuti, Srebrnići, Legovići, Barat, Bucalovići, Deklevi, Benčani, Strpačići, Višnjan - ulice: Istarska, V. Gortana, V. Nazora, Jože Šurana, Kanali, Dalmatinska, Rade Končara, Rov, Trgovačka, Boki.

III. izborna jedinica

Markovac, Breskvari, Kolombera, Bašketi, Korlevići, Farini, Višnjan - ulice: Dr. Gvido del Fabrio, Jamska, Kovačeva, Trg slobode, Del pozzo, Dr. Silvio Fortuna, Trg Pina Budičina.

IV. izborna jedinica

Košutići, Rafaeli, Radoši, Pršurići, Ženodraga, Višnjan - ulice: Brezac, Zagrebačka, Kadora.

OPĆINA VIŽINADA

I. izborna jedinica

Vižinada, Vrbani, Maštelići, Trombal, Žudetići.

II. izborna jedinica

Brig, Velići, Krušari, Jašruhi, Mekići kod Vižinade.

III. izborna jedinica

Ferenci, Staniši, Crklada, Filipi, Grubići.

IV. izborna jedinica

Vrh Lašići, Baldaši, Danci, Vranići kod Vižinade, Lašići, Bukeri, Ohnići, Bajkini, Vranjeselo, Čuki, Lardući, Markovići.

OPĆINA VODNJAN

I. izborna jedinica

Fažana: Boraca, Brionska, 43. istarske divizije, Pulska cesta, Vladimira Gortana, Istarska riva, Aleja maslina, Galižanska cesta, Matije Vlačića, Braće Ilić.

Naselja: Barbariga, Betiga, Mandriol, Murage, Peroj.

II. izborna jedinica

Fažana: Pina Budicina, Viktora Cara Emina, Trg stare škole, Zorza Venture, Župni trg, Jurine i Franine, Vladimira Nazora, Omladinska, Put sv.Elizeja, Perojska cesta, Pineta, 1. maja, Ribarska, Piazza Grande, Vodnjanska cesta, Antonia Smareglia, Žrtava fašizma, Proštin, Ruže Petrović, Braće Milin, sv.Kuzme i Damjana.

Naselja: Stancija Barbo, Surida, Valbandon, Fažanska cesta.

III. izborna jedinica

Vodnjan: Istarska, Trg javne vage, Piana i Gradine, Anfifašističkih boraca, S.Martina, V.Nazora, Dolinska, Rudarska, Trgovačka, Narodni trg, Željeznička.

Naselja: Galižana, Gajana, Krnjaloža, Mednjan, Tršićani.

IV. izborna jedinica

Vodnjan: Castello, Mlinska, Paola Veneziana, Kapucinska, Giuseppea Garbildija, Forna Grane, Trg slobode, Župni trg, 1. maja, San Roko i Fažanska cesta, Santa Caterina i Zuka, Zagrebački trg, Trg statuta, 16. januara, Delle mede, Bartolomea Biasoletta, A.Ceccona, Portarol, Giovania A. della Zonca i Antonia Smareglia.

OPĆINA VRSAR

I. izborna jedinica

Vrsar I (ulice: Alda Negria, Brionska, Giacoma Casanove, Gradska vrata, Istarska, Jadranska, Kamenolomska, Pod voltom, Orlandova, Starigradski prilazi, Trg Degrassi, Trg Trsine, Vidikovac Trsine, V.Nazora).

II. izborna jedinica

Vrsar II (ulice: Dalmatinska od br. 1 do 36, Limska, Lučka, Motovunska, Obala m.Tita, Pod zidom, Porečka, Primorska, R.Končara, Rovinjska).

III. izborna jedinica

Vrsar III (ulice: Brostolade, Dalmatinska od br. 36, Kapetanova stancija, Sv.Martina, Stancija Crljenka, Stancija Valkanela, Vala, Velika Stancija).

IV. izborna jedinica

Funtana I (ulice: Antice Gasparini, Bernarda Borisia, Bijela uvala, Crlenki, Coki, Dalmatinska, Frane Blečića, Funtana, Grgeti, Istarska, Jurja Dobrile, Kamenarija, Kaštel, Kortina, Lahi, Ograde, Pod kaštelom, Put perila, Ribarska, Trg sv.Bernarda).

OPĆINA ŽMINJ

I. izborna jedinica

Žminj (Ul.V.Gortana, Stara vrata, Žrtava fašizma, 1.maja, M.Gupca, Pazinska cesta, 9. rujan Lukovica, M.Laginje, Trg m.Tita, Zad, Kaštela, Folići, Gradišće, Gržini, Karnevali, Leprinčani), Mengići, Mužini, Tomišići.

II. izborna jedinica

Balići, Benčići, Barišani, Dohrani, Juršani, Klimni, Pohmani, rudani, Žavori, Cere, Badnjevari, Čubani, Feštini, Gajmani, Grižini, Haluzinaceru, Kinkeli, Maksi, Zeci, Žgombini, Rojnići, Bošci, Hreljini.

III. izborna jedinica

Modrušani, Baštijanići, Črnji, Dolenji Krničari, Dončići Dolenji, Dončići Gorenji, Fradelani, Hrelji, Humnjani, Karlovići, Kosići, Kranjčići, Križmani, Mačini, Otočani, Sandari, Stancija Reti, Šivati, Škopljani, Kresini, Vadediji, Matiki, Potrati, Stancija Napoleon, Brkići, Dolenji Haluzi, Lucijani, Kadriol, Pifari, Antončići, Blažunčići, Dolenji Pucići, Jurkoti, Krajcar Brijeg, Kršanci, Maraškini, Matijaši, Milanezi, Paladnjaki, Petešići, Prkačini, Roži, Stancija, Batista, Švogari, Tudari, Vidulini, Blagari, Debeljuhi, Vlašići, Zahariji, Krničani, Zamudići.

IV. izborna jedinica

Damjanići, Žagrići, Galanti, Krculi, Pucići, Kmeti, Sv.Foška, Petrići, Petercoli, Tankovići Gornji, Tankovići Dolenji, Hrusteti, Šoštari, Laginji, Tončaki, Križanci, Donci, Jurići, Kablari, Kuhari, Mariunčevina, Orbanići Gorenji, Orbanići Dolenji, Pamići, Petešljari, Slivari, Maktići.

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 56.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica

Lastovo, Vela Luka, Blato, Smokvica, Mljet.

II. izborna jedinica

Korčula, Orebić, Trpanj, Lumbarda, Janjina.

III. izborna jedinica

Ploče, Slivno,

IV. izborna jedinica

Metković.

V. izborna jedinica

Opuzen, Kula Norinska, Zažablje, Pojezerje.

VI. izborna jedinica

Konavle, Župa Dubrovačka

VII. izborna jedinica

Ston, Dubrovačko Primorje, Dubrovnik - dio (Gradski kotar Mokošica, Osojnik, Zaton, Orašac, Ljubač, Trsteno, Brsečine, Dubravica, Kliševo, Mrčevo, Gromača, Riđica).

VIII. izborna jedinica

Dubrovnik - dio (Pile-Kono, Ploče, Grad).

IX. izborna jedinica

Dubrovnik - dio (Montovjerna, Lapad).

X. izborna jedinica

Dubrovnik - dio (Gruž, Elafiti, Gradski kotar Komolac, Sustjepan).

b) Gradsko vijeće

Članak 57.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Dubrovačko-neretvanske županije su:

GRAD DUBROVNIK

I. izborna jedinica

Gradski kotar Mokošica, Gradski kotar Komolac, naselja Sustjepan, Osojnik, Zaton, Orašac, Ljubač, Trsteno, Brsečine, Dubravica, Kliševo, Mrčevo, Gromača, Riđica.

II. izborna jedinica

Gradski kotar Gruž

III. izborna jedinica

Gradski kotar Lapad i Elafiti (Koločep, Lopud, Šipan)

IV. izborna jedinica

Gradski kotar Montovjerna

V. izborna jedinica

Gradski kotar Pile - Kono.

VI. izborna jedinica

Gradski kotar Grad i Gradski kotar Ploče iza Grada.

GRAD KORČULA

I. izborna jedinica

Gradski predjeli: Stari Grad, Sveti Nikola i Cvjetno naselje.

II. izborna jedinica

Borak, Betlem, Biline, Novo naselje, Luka Uš i Kulac.

III. izborna jedinica

Gradski predjeli: Ekonomija, Sv.Anton, Zagradac, Dominče, (Soline - do granice sa K.O. Lumbarda) i Vrnik.

IV. izborna jedinica

Naselje Pupnat-Kneže, dijelovi naselja Žrnovo-Žrnovska banja, Medvinjak, gradski predjel - Strečica.

V. izborna jedinica

Naselja Čara i Račišće.

VI. izborna jedinica

Dijelovi naselja Žrnovo - Prvo selo, Brdo, Podstrana, Kampuš i Humac.

GRAD METKOVIĆ

I. izborna jedinica

Naselja Dubravica, Glušci; Ulice: Lovački put, Put kaštela, Stjepana Radića od broja 5-99 i broja 34 do 110, Orašina, Put groblja, Kralja Zvonimira od broja 21 i od broja 10, Tivatska, Oca Ante Gabrića od broja 10 i broja 19, Don Mihovila Pavlinovića, Dubrovačka, Ive Lole Ribara, Paška Baburice, Slatine, Skale VI (desna strana), Skale VII, Skale VIII, Skale IX, Fra Stanka Petrova, Vladimira Nazora od broja 19 i od broja 26, Put Pećine, Svetog Đorđe, Frana Supila, Predolac, Petra Preradovića, A.G.Matoša i Omiška.

II. izborna jedinica

Ulice: Ante Starčevića od broja 9 i broja 12, Kralja Zvonimira, Oca Ante Gabrića do broja 8 i broja 17, Stjepana Radića do broja 3 i broja 32, Matice hrvatske, Vladimira Nazora do broja 17 i broja 24, Petra Svačića, Hrvatskih iseljenika, Skale I, II, III, IV, V i lijeva strana ulice Skale VI, Makarska, Ivana Gundulića, Tina Ujevića, Trg kralja Tomislava, Petra Krešimira IV do broja 99 i broja 130, Jeovci, Mobina, Petra Zoranića, A.K.Miošića od broja 21 i 40, Lovre Matića, Jasline.

III. izborna jedinica

Ulice: Petra Krešimira IV od broja 101 i 132, Vrbovci, Sv.Franje Asiškog, Ljudevita Gaja, Ante Starčevića od broja 11 i broja 14, Trg bana Jelačića, Ivana Mažuranića, A.K.Miošića do broja 19 i 38, Kneza Domagoja, Splitska, Jakova Gotovca, Sportska, Boćina.

IV. izborna jedinica

Ulice: desna strana ulice Put Narone, Put Vida, Neretvanskih gusara, S.S.Kranjčevića, Marka Marulića, Nikole Tesle, Norinska, Hercegovačka, Sv.Ćirila i Metodija, Vile Velebita, Vrgoračka, Kneza Branimira.

V. izborna jedinica

Ulice: Mlinska, Mlinski prilaz, Andrije Hebranga, Mostarska, Željeznička stanica, Obala neretvanske kneževine, Zrinjskih i Frankopana, Kneza Trpimira, Mileževac, Jerkovačka.

VI. izborna jedinica

Naselja: Vid, Prud; Ulice: lijeva strana ulice Put Narone, Eugena Kvaternika, Zagrebačka, Alojzija Stepinca, Jadranska, Matije Gupca, Opuzenska.

GRAD OPUZEN

I. izborna jedinica

Opuzen: zgrade, područje omeđeno: južnom stranom Ulice A.K.Miošića, dalje južnom stranom Mandarinske ulice do Zadarske ulice, istočnom stranom Zadarske ulice do magistrale, dalje magistralom do Trnovskog mosta.

II. izborna jedinica

Opuzen - Pjaca - Prantrnovo: područje omeđeno: Prantrnovo od Podgradinskog mosta do hladnjače PPK Neretvanka, Pjaca - područje omeđeno istočnom stranom Ulice Matice hrvatske do rive, uključujući željezničku stanicu, dijelom Ulice Stjepana Radića, Matice hrvatske do rive, uključujući željezničku stanicu, dijelom Ulice Stjepana Radića do križanja sa Ulicom S.Parmaća, dalje tom ulicom do Ulice A.K.Miošića do Male Neretve.

III. izborna jedinica

Opuzen - Smokovo - Selo: područje omeđeno zapadnom stranom Ulice Matice hrvatske, dalje zapadnom stranom Ulice Stanka Parmaća, sjeverna strana Mandarinske ulice, dalje zapadnom stranom Zadarske ulice do magistrale uključujući kvartove: Prašnica, Burčina, Jesenska zaokruženo s Ulicom Ante Starčevića do križanja s Ulicom Matice hrvatske.

IV. izborna jedinica

Opuzen - Vlaka - Buk - Crepina - Pržinovac područje od mosta na Jadranskoj magistrali.

V. izborna jedinica

Opuzen - Trnovo - Grguruša područje omeđeno od Trnovskog mosta na bosanskoj magistrali do mosta na Jadranskoj magistrali uključujući ulice Strimen, Podvornica, Kekovac i Pinovac.

GRAD PLOČE

I. izborna jedinica

"Ploče I": Mali Milosavac, Milosavac, Močvara.

II. izborna jedinica

"Ploče II": Obala.

III. izborna jedinica

"Ploče - Stablina": Birina, Prišnica, Stablina.

IV. izborna jedinica

Komin.

V. izborna jedinica

Rogotin, Šarić-struga, Banja.

VI. izborna jedinica

Staševica, Peračko blato, Baćina.

c) Općinsko vijeće

Članak 58.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Dubrovačko-neretvanske županije su:

OPĆINA BLATO

I. izborna jedinica

Vela strana 1 - istok (ulica br. 1 - desnu stranu od raskrižja sa ulicom broj 32 do kraja; ulica broj 90 - lijevu stranu od broja 47 (raskrižje sa ulicom broj 80) do kraja i desnu od raskrižja sa ulicom broj 94 do kraja; ulica broj 94 - lijeva strana od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 93) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 97); ulica broj 97 - desnu i lijevu stranu od raskrižja sa ulicom broj 94 do kraja; ulicu broj 79 - lijevu stranu od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 78) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 80); ulicu broj 32 - desnu stranu od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 65 do raskrižja sa ulicom broj 1); ulicu broj 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 91, 93 i 95 u cijelosti).

II. izborna jedinica

Vela strana 2 - zapad (ulica broj 32 - lijevu stranu od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 85) do križanja sa ulicom broj 1); ulica broj 79 - desna strana od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 78) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 80); ulica broj 94 - desna strana od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 93) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 97); ulica broj 31 - lijeva i desna strana od raskrižja sa ulicom broj 85 do raskrižja sa ulicom broj 1); ulica broj 85 - desna strana od raskrižja sa ulicom broj 32 do broja 46 (raskrižje sa ulicom broj 86) i lijevu stranu u cijelosti; ulica broj 90 - lijeva strana od broja 3 (raskrižje sa ulicom broj 85) do broja 45 (raskrižje sa ulicom broj 80) i desnu stranu od broja 2 (raskrižje sa ulicom broja 85) do raskrižja sa ulicom broj 94; ulica broj 86 - lijevu stranu od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 1) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 85); ulica broj 1 - desna strana od broja 10 (raskrižje sa ulicom broj 86) do raskrižja sa ulicom broj 32; ulice broj 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 109 i naselje Potirna u cijelosti).

III. izborna jedinica

Mali Učijak i Dočine (obuhvaća ulicu broj 85 - desnu stranu od broja 48 (raskrižje sa ulicom broj 86 do kraja; ulicu broj 86 - desnu stranu od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 1) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 85); ulicu broj 1 - desnu stranu od broja 2 (raskrižje sa ulicom broj 2) do broja 8 (raskrižje sa ulicom broj 86) i lijevu stranu od broja 1 (raskrižje sa ulicom broj 6) do raskrižja sa ulicom broj 31; ulicu broj 31 - lijevu stranu od broja 13 (raskrižje sa ulicom 1) do kraja (raskrižje sa ulicom broj 32); ulicu broj 32 - lijevu stranu od broja 29 (raskrižje sa ulicom broj 31) do broja 31 (raskrižje sa ulicom broj 20); ulicu broj 20 - lijevu stranu od raskrižja sa ulicom broj 32 do kraja; ulice broj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18, i 19 u cijelosti).

IV. izborna jedinica

Veli Učijak i Krtinja (obuhvaća ulicu broj 1 - lijevu stranu od raskrižja sa ulicom broj 31 do kraja; ulicu broj 32 - lijevu stranu od raskrižja sa ulicom broj 1 do broja 29 (raskrižje sa ulicom broj 31) i od križanja sa ulicom broj 20 do kraja, kao i desnu stranu od križanja sa ulicom broj 1 do kraja; ulicu broj 31 - desnu stranu od raskrižja sa ulicom broj 1 do kraja (raskrižje sa ulicom broj 32); ulicu broj 20 - desnu stranu od raskrižja sa ulicom broj 32 do kraja; ulice broj 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, kao i područje Prigradice, Blaca, Vele i Male Rasohe, Babine i Dom starih),

OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE

I. izborna jedinica

Naselja: Majkovi, Grbljava, Slano, Banići, Trnova, Mravinica, Podgora, Kručica i Slađenovići.

II. izborna jedinica

Naselja: Čepikuće, Lisac, Točionik, Trnovica i Podimoć.

III. izborna jedinica

Naselja: Doli i Smokvina.

IV. izborna jedinica

Naselja Smokovljani, visoćani, Ošlje i Stupa.

V. izborna jedinica

Naselja: Topolo, Imotica i Štedrica.

OPĆINA JANJINA

I. izborna jedinica

Zabreže, Gornje Selo, Dežulovići.

II. izborna jedinica

Prišlići, Jaspričići, Popova Luka.

III. izborna jedinica

Bara, Drače.

IV. izborna jedinica

Sreser.

V. izborna jedinica

Osobljava.

OPĆINA KONAVLE

I. izborna jedinica

"Dubravka": Dubravka, Pridvorje, Gabrile, Duba Konavoska, Stravča, Vodovađa, Kuna Konavoska, Drvenik, Brotnice, Jasenice, Lovorno, Mihanići, Ljuta.

II. izborna jedinica

"Cavtat": Cavtat, Obod, Zvekovica, Uskoplje.

III. izborna jedinica

"Čilipi": Čilipi, Močići, Komaji, Popovići.

IV. izborna jedinica

"Gruda": Gruda, Radovčići, Molunat, Vitaljina, Mikulići, Poljice, Đurinići, Pločice.

OPĆINA KULA NORINSKA

I. izborna jedinica

Krvavac I - desna strana obale Neretve (Mjesni ured).

II. izborna jedinica

Krvavac II - lijeva obala Neretve - novo naselje (Mjesni ured).

III. izborna jedinica

Kula Norinska, Matijevići.

IV. izborna jedinica

Momoići, Desne, Podrujnica, Nova Sela, Borovci.

OPĆINA LASTOVO

I. izborna jedinica

Zaklopitica, Prehodišća, Sušac, Pasadur, Dragovoda, Ubli.

II. izborna jedinica

(sa lijeve strane ceste) Cestom od Sv. Roka do općine tj.: Gornji Prijevor, Ispod Palaca, Pod Kašćel, Rogači Dolac, Pećnica, Sv. Antoni, Sv. Lucija, Remetina, Komarda, Glavat.

III. izborna jedinica

(sa lijeve i desne strane) Cestom od Sv. Martina do Sv. Roka, (desnom stranom) Skalom od Pijevora, Kuća Marković, Raskrižje Među Pale, Ispred Pušice, Ispod Sulara Antičević, Ispred Habre, Niz luku, Ispred trafostanice, do iza Podruma. (sa obje strane ceste) Cestom od Podruma do uljare, Portorus., Struga, Lučica.

IV. izborna jedinica

(svi preostali lokaliteti na području mjesta Lastova)

(sa lijeve strane ceste) cestom od općine do Sv. Roka, skalom od Pijevora, Ispred Markovića, raskrižje Među Pale, Ispred Pušice, Ispod Sulara Antičević, Ispred Habre, Niz luku, Ispred trafostanice, do Podruma tj.: Dolac, Sred Sela, Pijaca, Picinova Laz, Luka, Luža, Ravance, Ispred Janka, Pušćet.

OPĆINA LUMBARDA

I. izborna jedinica

Naselje Vela Glavica.

II. izborna jedinica

Naselje Vela Podstrana.

III. izborna jedinica

Naselje Kosovo.

IV. izborna jedinica

Koludert - Račišće.

V. izborna jedinica

Naselje Javić, Naselje Soline (do granice K.O. Lumbarda sa Gradom Korčula).

OPĆINA MLJET

I. izborna jedinica

Maranovići, Okuklje, Korita, Saplunara.

II. izborna jedinica

Prožura, Prožurska luka, Sobra, Žadubje, Sršenovići.

III. izborna jedinica

Zabriježe, Blato, Ropa, Kozarica.

IV. izborna jedinica

Polače, Pomena, Goveđari, B.kuće, Soline, Njivice, Pristanište.

OPĆINA OREBIĆ

I. izborna jedinica

Trstenik, Pijavičino, Potomje, Podbuće, Borje, Donja Banda, Postup.

II. izborna jedinica

Kuna, Oskorušno.

III. izborna jedinica

Orebić I i II (skupno istok i sredina - istočni dio naselja Orebić do Ulice Ante Starčevića, Mokalo, Jurjevići, Stankovići, Podvlaštica, Kaljanovići, Glabalovo; središnji dio naselja Orebić od Ulice Ante Starčevića do Ulice hrvatske mladeži, Urkovići, Ruskovići).

IV. izborna jedinica

Orebić zapad (zapadni dio naselja Orebić od Ulice hrvatske mladeži do hotela "Orsan", Podgorje, Karmen, Gurići, Lampalovo), (Podgorje), Perna, Kučište, Viganj, Lovište.

OPĆINA POJEZERJE

I. izborna jedinica

Seoci.

II. izborna jedinica

Otrići.

III. izborna jedinica

Kobiljaća.

IV. izborna jedinica

Mracir, Mali Prolog, Pozla Gora.

OPĆINA SLIVNO

I. izborna jedinica

Podgradina.

II. izborna jedinica

Vlaka, Pižinovac, Lovorje, Tuštevac, Mihalj.

III. izborna jedinica

Blace, Trn.

IV. izborna jedinica

Klek, Duboka, Komarna, Otok, Duba, Raba, Kremena.

OPĆINA SMOKVICA

I. izborna jedinica

Brojevi kuća: 000, 030, 037, 050, 003, 026, 031, 041, 008, 052, 051, 011, 053, 054, 044, 001, 043, 009, 034, 028, 047, 048, 022, 029, 017, 019, 012, 021, 015, 016, 035.

Brojevi kuća: 096, 088, 094, 093, 101, 100, 081, 069, 070, 099, 071, 073, 083, 056, 095, 090, 089, 102, 104, 086, 103, 055, 061, 067, 074, 075, 085, 079, 060, 066, 068.

II. izborna jedinica

Brojevi kuća: 159, 145, 117, 106, 141, 118, 151, 150, 142, 123, 133, 143, 126, 120, 152, 116, 142, 122, 119, 134, 126, 125, 108, 124, 156, 149, 109, 113, 110, 112, 129, 138, 128, 139, 155, 107, 157.

Brojevi kuća: 210, 233, 227, 230, 235, 207, 252, 250, 249, 253, 222, 255, 205, 220, 219, 217, 206, 223, 213, 208, 211, 224, 212, 244, 231, 237, 236, 240, 246, 245, 234.

III. izborna jedinica

Brojevi kuća: 177, 185, 184, 163, 178, 204, 196, 189, 182, 183, 188, 192, 193, 160, 191, 170, 165, 164, 162, 161, 202, 200, 190, 180, 173, 197, 198, 175, 186, 194, 203, 171.

Brojevi kuća: 265, 273, 292, 266, 289, 259, 264, 263, 282, 291, 278, 281, 271, 283, 260, 268, 270, 257, 274, 285, 288, 276, 286, 287, 284, 269, 267, 290.

IV. izborna jedinica

Brojevi kuća: 394, 369, 363, 408, 323, 370, 339, 359, 364, 383, 390, 409, 378, 373, 344, 376, 823, 362, 396, 798,360, 338, 368, 350, 404, 347, 346, 357, 335,358*, 356, 367, 353, 382, 361, 831.

Brojevi kuća: 499, 425*, 515, 443, 500, 521, 444, 503, 496, 544, 633, 803, 630, 562, 786, 549, 675, 538, 530, 448, 527, 644, 533, 510, 620, 561, 520, 441, 543*, 558, 798, 537, 423, 502, 798, 601, 454, 641, 643, 501, 525, 553, 522, 507, 421, 426,

OPĆINA STON

I. izborna jedinica

Ston: naselja Zaton Doli, Zamaslina, Konštari Mali Ston, Kobaš, Broce, Ston i Česvinica.

II. izborna jedinica

Hodilje: naselja Duba, Rusan, Luka, Malo Selo i Hodilje.

III. izborna jedinica

Ponikve - naselja Metohija, Buljenovići, Gornje Selo, Šparagovići, Zabrđe, Dančanje.

IV. izborna jedinica

Putniković - naselje - Žuljana, Dubrava, Brijesta, Tomislavac i Putniković.

OPĆINA TRPANJ

I. izborna jedinica

Naselje Trpanj: ulice - Vile, Potok, Žalo, Dinka Fabrisa, Marina Držića.

II. izborna jedinica

Naselje Trpanj: ulice - Donje kuće, Dom Nedjeljka Subotića, Trg Ivana Cibilića, Dr.Jurja Ferrija, Kralja Tomislava, Šetalište dr.Iva Belina, Pestiši, Ogrt, Andričići, Put Zaborća, Ribarska obala, Kovači, Ivana Gundulića, Mala kapelica.

III. izborna jedinica

Naselje Trpanj: ulice - Dekovići, Čarin put, Zabrižak, Put sv.Roka, Skalini, Sv.Roka, Zasaca, Luka.

IV. izborna jedinica

Naselje Gornja Vručica.

V. izborna jedinica

Naselje Donja Vručica, Duba Pelješka.

OPĆINA VELA LUKA

I. izborna jedinica

Pupanj, Bobovišća, Bad i dio Mrkog Rata; čija granica ide: ulicom 53 do raskrižja s ulicom 64, ulicom 64 do raskrižja s ulicom 63, ulicom 63 do raskrižja s ulicom 47 do raskrižja na južnu obilaznicu i južnom obilaznicom cestom za Jadranku.

II. izborna jedinica

Dio Mrkog Rata, Lučice, područje Kležine, Kokotovca i dijela Kležinskih Laza; čija granica ide: ulicom 53 do raskrižja s ulicom 64, ulicom 64 do raskrižja s ulicom 63, ulicom 63 do raskrižja s ulicom 47, ulicom 47 do raskrižja na južnu obilaznicu, južnom obilaznicom do raskrižja sa ulicom 41, ulicom 41 do raskrižja s obilaznicom Kležinske laze do raskrižja s ulicom 36, ulicom 36 do raskrižja s ulicom 39, ulicom 39 do raskrižja s ulicom 41, ulicom 41 do Obale 3.

III. izborna jedinica

Za dio Kležinskih laza, Doca, dio Pinskog rata i Centra: čija granica ide: ulicom 41 do raskrižja s ulicom 39, ulicom 39 do raskrižja s ulicom 36, ulicom 36 do raskrižja sa sjevernom obilaznicom do raskrižja s ulicom 18, ulicom 18, ulicom 17 i ulicom 16 do Obale 2.

IV. izborna jedinica

Za područje Pinskog rata, predjela Kale, područje Zubača Vale, Vranca i naselja sjeverozapadno; čija granica ide: ulicom 16, ulicom 18 do sjeverne obilaznice uključivo Vranac, Zbača Valu i naselja sjeverozapadno.

OPĆINA ZAŽABLJE

I. izborna jedinica

Mlinište do vrela, Kosa.

II. izborna jedinica

Mlinište od vrela.

III. izborna jedinica

Bijeli Vir.

IV. izborna jedinica

Badžula, Mislina.

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

I. izborna jedinica

Naselja: Brgat Gornji, Brgat Donji, Grbavac, Martinovići, Makoše i Buići.

II. izborna jedinica

Naselja: Čelopeci i Petrača.

III. izborna jedinica

Naselje Čibaća.

IV. izborna jedinica

Naselja: Kupari, Srebrno i Brašina.

V. izborna jedinica

Naselja: Mlini, Zavrelje, Soline i Plat.

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

a) Županijska skupština

Članak 59.

U Županiji međimurskoj izborne jedinice za izbor članova županijske skupštine su:

I. izborna jedinica:

Obuhvaća slijedeća naselja: Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sv. Marija i Donji Mihaljevec.

II. izborna jedinica:

Obuhvaća slijedeća naselja: Prelog, Draškovec, Hemuševec, Cirkovljan, Čehovec, Čukovec, Oporovec, Otok, Podbrest, Orehovica i Vularija.

III. izborna jedinica:

Obuhvaća slijedeća naselja: Donji Kraljevec, Goričan, Domašinec, Turčišće, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec, Hodošan, Palinovec i Sv. Juraj u Trnju.

IV. izborna jedinica:

Obuhvaća slijedeća naselja: Mala Subotica, Držimurec, Palovec, Strelec, Sv. Križ, Štefanec, Pribislavec, Ivanovec, Totovec i Novo Selo na Dravi.

V. izborna jedinica:

Obuhvaća slijedeća naselja: Belica, Gardinovec, Dekanovec, Novakovec, Podturen, Ferketinec, Miklavec, Celine, Sivica, Krištanovec, Novo Selo Rok, Vratišinec i Gornji Kraljevec.

VI. izborna jedinica:

Obuhvaća slijedeća naselja: Mursko Središće, Hlapičina, Štrukovec, Peklenica, Križovec, Selnica, Bukovec, Donji Koncovčak, Donji Zebanec, Gornji Zebanec, Merhatovec, Plešivica, Praporčan, Zavešćak, Zebanec Selo, Sv.Martin na Muri, Brezovec, Čestijanec, Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak, Jurovčak, Jurovec, Kapelščak, Lapšina, Marof, Vrhovljan i Žabnik.

VII. izborna jedinica:

Obuhvaća slijedeća naselja: Štrigova, Badličan, Banfi, Bogdanovec, Dragoslavec Breg, Dragoslavec Selo, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Grabrovnik, Jalšovec, Martinuševec, Prekopa, Preseka, Prhovec, Robadje, Stanetinec, Tupkovec, Sv. Urban, Vugrišinec, Vukanovec, Železna Gora, Leskovec, Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Knezovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec, Zasadbreg, Žiškovec i Slemenice.

VIII. izborna jedinica:

Obuhvaća slijedeća naselja: Nedelišće, Črečan, Dunjkovec, Gornji Hraščan, Macinec, Trnovec, Pretetinec, Slakovec, Gornji Kuršanec, Pušćine, Kuršanec i Šandorovec.

IX. izborna jedinica:

Obuhvaća:

a) naselja: Savska Ves i Strahoninec

b) ulice grada Čakovca i to: Ive Andrića, Miroslava Krleže, Dr. Vinka Žganca, Dr. Vlatka Mačeka, Tomaša Goričanca, Zinke Kunc, Ladislava Kralja, Antuna Mihanovića, Dr. Franje Debana, Fortunata Pintarića, Nikole Pavića, Travnik, Ivana Sokača, Luje Bezeredija, Antuna Augustinčića, Slave Raškaj, Matije Gupca, Mihovila Pavleka Miškine, Milke Trnine, Radnička, Preloška, Buzovečka, Stiper, Zagrebačka, Prilaz, Kolodvorska, Poljska, Tina Ujevića, Dr. Tome Bratkovića, Zvonka Milkovića, S.S.Kranjčevića, Kalnička, Dr. Franje Bučara, E. i G. Legenstein, Vatroslava Lisinskog, Dravska, Jurja Križanića, Ivana Meštrovića, Josipa Bedekovića, Domovinskih žrtava, Putjane i Travnička.

X. izborna jedinica:

Obuhvaća:

a) naselja: Mačkovec i Šenkovec

b) ulice grada Čakovca i to: Ivana pl. Zajca, Vladimira Nazora, Vukovarska, Ivana Gundulića, Ivana Gorana Kovačića, Tome Massaryka, ZAVNOH-a, Marofska, Otona Župančiča, Koče Racina, Ivana Kukuljevića, Jakova Gotovca, Športska, Golobetka, Carinski odvojak, Janka Slogara, Braće Weiss, Jože Požgaja, Josipa Štolcera Slavenskog, Miroslava Magdalenića, Mirka Kolarića, Florijana Andrašeca, Lavoslava Ružičke, Andrije Mohorovičića, Dr. Ljudevita Gaja, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Žrtava fašizma, Mlinska, Otona Kučere, Kralja Zvonimira, Stjepana Radića, Dobriše Cesarića, Ognjena Price, Kalmana Mesarića, Ivana Pergošića, Josipa Kozarca, Sajmišna, Rudolfa Štajnera, Augusta Cesarca, France Prešerna, Dr. Ante Atarčevića, Nova, Špinčićeva, Trnavska, Marije Jurić Zagorke, Ivana Mažuranića, Martina Pušteka, Petra Preradovića, J.J. Strossmayera, Trg Eugena Kvaternika, Kralja Tomislava, Franjevački trg, Otokara Keršovanija, Valenta Morandinija, Uska, Park Rudolfa Kropeka, Zrinsko Frankopanska, Svetojelenska cesta, Dr. Ivana Novaka, Katarine Zrinske, Matice hrvatske, Trg Republike, Franje Punčeca, Planinarski put, A.G. Matoša, Bartola Kašića, Slavka Kolara, Istarska, Bana J. Jelačića, Dragutina Domjanića, Mihaela Bučića, Mihovljanska, Aleksandra Schulteissa, Stanka Vraza, Augusta Šenoe, Andrije Kačića Miošića, Stjepana Bencea i Mihovljan.

b) Gradsko vijeće

Članak 60.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u gradska vijeća u gradovima na području Županije međimurske su:

GRAD ČAKOVEC

I. izborna jedinica:

Naselje Pribislavec i u gradu Čakovcu slijedeće ulice: A. G. Matoša, Bartola Kašića, Slavka Kolara, Istarska, Bana J. Jelačića, Dragutina Domjanića i Mihaela Bučića.

II. izborna jedinica:

Naselja: Novo Selo Rok, Krištanovec, Mačkovec, Slemenice i Žiškovec.

III. izborna jedinica:

Naselja: Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Savska Ves, Šandorovec, Totovec i u gradu Čakovcu ulice: Zagrebačka, Prilaz, Kolodvorska, Poljska, Tina Ujevića, Dr. Tome Bratkovića, Zvonka Milkovića, S. S. Kranjčevića, Kalnička, Dr. Franje Bučara, E. i G. Legenstein.

IV. izborna jedinica:

Naselje Ivanovec i u gradu Čakovcu ulice: Slave Raškaj, Matije Gupca, Mihovila Pavleka Miškine, Milke Trnine, Radnička, Preloška, Buzovečka, Stiper, Travnik od kućnog broja 11 do 39, Ivana Sokača, Luje Bezeredija i Antuna Augustinčića.

V. izborna jedinica:

U gradu Čakovcu ulice: Ive Andrića, Miroslava Krleže, Dr. Vinka Žganca, Dr. Vlatka Mačeka, Tomaša Goričanca, Zinke Kunc, Ladislava Kralja, Antuna Mihanovića, Dr. Franje Debana, Fortunata Pintarića, Nikole Pavića, Travnik od kućnog broja 1 do 10, Putjane, Travnička, Vatroslava Lisinskog, Dravska, Jurja Križanića, Ivana Meštrovića, Josipa Bedekovića, Domovinskih žrtava, Lavoslava Ružičke, Andrije Mohorovičića, Dr. Ljudevita Gaja, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Žrtava fašizma, Mlinska, Otona Kučere, Kralja Zvonimira, Stjepana Radića, Dobriše Cesarića, Ognjena Price, Kalmana Mesarića, Ivana Pergošića, Josipa Kozarca, Sajmišna, Rudolfa Štajnera, Augusta Cesarca, France Prešerna, Dr. Ante Starčevića, Nova, Špinčićeva, Trnavska, Otokara Keršovanija, Valenta Morandinija, Uska i Park Rudolfa Kropeka.

VI. izborna jedinica:

Naselje Mihovljan i u gradu Čakovcu ulice: Mihovljanska, Aleksandra Schulteissa, Stanka Vraza, Augusta Šenoe, Andrije Kačića Miošića, Stjepana Bencea, Ivana Gundulića, Ivana Gorana Kovačića, Tome Massaryka, ZAVNOH-a, Marofska, Otona Župančića, Koče Racina, Ivana Kukuljevića, Marije Jurić Zagorke, Ivana Mažuranića, Martina Pušteka, Petra Preradovića, J.J. Strossmayera, Trg Eugena Kvaternika, Kralja Tomislava i Franjevački trg.

VII. izborna jedinica:

Ulice grada Čakovca: Zrinsko Frankopanska, Svetojelenska cesta, Dr. Ivana Novaka, Katarne Zrinske, Matice hrvatske, Trg Republike, Franje Punčeca, Planinarski put, Jakova Gotovca, Športska, Globetka, Carinski odvojak, Janka Slogara, Braće Weiss, Jože Požgaja, Josipa Štolcera Slavenskog, Miroslava Magdalenića, Mirka Kolarića, Florijana Andrašeca, Vukovarska, Vladimira Nazora, Ivana pl. Zajca.

GRAD PRELOG

I. izborna jedinica:

Naselja: Draškovec, Hemuševec, Čukovec i Oporovec.

II. izborna jedinica:

Naselje Cirkovljan i u gradu Prelogu ulice: Kralja Zvonimira, Trg sv. Florijana, Kalmana Mesarića, Vladimira Nazora i Stjepana Raduća.

III. izborna jedinica:

Naselje Otok i u gradu Prelogu ulice: Ludbreška, Čakovečka, Dravska, Matije Gupca, Josipa Bedekovića i Istarska.

IV. izborna jedinica:

Naselje Čehovec i u gradu Prelogu ulice: Antuna Mihanovića, Franje Glada, Stjepana Mlinarića, Augusta Šenoe, Kralja Petra Krešimira IV, Kneza Branimira i Ivana Meštrovića.

V. izborna jedinica:

U gradu Prelogu ulice: Glavna, Sajmišna, Dr. Vinka Žganca, Konopljišće, Dragutina Domjanića, Prvomajska, Kneza Domagoja, Trg slobode, Nikole Tesle, Miroslava Krleže, Tina Ujevića, Jug I, Zrinska i Frankopanska.

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

I. izborna jedinica:

U gradu Mursko Središće ulice: Trg braće Radića, Trg bana Jelačića, Josipa Broza, Vladimira Nazora, Poljska, Matije Gupca, Maksima Gorkog, Dr. Vinka Žganca, Zavrtna, Frankopanska do kbr. 31 i Martinska do kbr. 61.

II. izborna jedinica:

Naselje Štrukovec, a u gradu Mursko Središće ulice: Nikole Tesle, Ruđera Boškovića, Marka Kovača, Kralja Zvonimira, Istarsko naselje, Tekstilna, Ivana Gundulića i Sitnice.

III. izborna jedinica:

Naselje Hlapičina, a u gradu Mursko Središće ulice: Brežna, Murska, Augusta Cesarca, Augusta Šenoe, Antuna Mihanovića i Martinska od kbr. 62.

IV. izborna jedinica:

Naselje Križovec, a u gradu Mursko Središće ulice: Brezje, Kolodvorska, Rade Končara, Franje Koroša, Ivana pl. Zajca, Rudarska i Frankopanska od kbr. 32.

V. izborna jedinica:

Naselje Peklenica

c) Općinsko vijeće

Članak 61.

Izborne jedinice za izbor vijećnika u općinska vijeća u općinama na području Međimurske županije:

OPĆINA BELICA

I. izborna jedinica:

Belica - Ulica kralja Tomislava.

II. izborna jedinica:

Belica - ulice: Prvomajska, Matije Gupca, Ivana Mažuranića, Športska, Cvjetna, Zavrtna i Ljudevita Gaja.

III. izborna jedinica:

Belica - ulice: Vladimira Nazora, Nikole Tesle, Zagrebačka, Pavleka Miškine, Radnička, Josipa Slavenskog, Čakovečka i Nikole Šubića Zrinskog.

IV. izborna jedinica:

Belica - Ulica braće Radića i naselje Gardinovec od kbr. 1 do 46 i od kbr. 254 do 308.

V. izborna jedinica:

Naselje Gardinovac od kbr. 47 do 253.

OPĆINA DEKANOVEC

I. izborna jedinica:

Dekanovec - Kalnička ulica.

II. izborna jedinica:

Dekanovec - Ulica maršala Tita od kbr. 1 - 58.

III. izborna jedinica:

Dekanovec - Ulica maršala Tita od kbr. 59 - 117.

IV. izborna jedinica:

Dekanovec - ulice: Prvomajska i Marka Kovača.

V. izborna jedinica:

Dekanovec - ulice: Murska i Josipa Kocijana.

OPĆINA DOMAŠINEC

I. izborna jedinica:

Domašinec - ulice: Glavna ulica.

II. izborna jedinica:

Domašinec - ulice: Matije Gupca, Pere Pintara, Ivana Gorana Kovačića, Augusta Cesarca, Martina Pušteka, Vladimira Nazora i Vrtna.

III. izborna jedinica:

Domašinec - ulice: Braće Radića, Prvomajska, Stjepana Mezge, Marka Kovača i Katarine Zrinske.

IV. izborna jedinica:

Naselje Turčišće.

OPĆINA DONJA DUBRAVA

I. izborna jedinica:

Donja Dubrava - ulice: Trg Republike, Vinogradarska, Novembarskih žrtava, Stari kraj, Murska, Uska, Mihovila Pavleka Miškine, Prilaz i Staropoljska.

II. izborna jedinica:

Donja Dubrava - ulice: Zagrebačka, Josipa Slavenskog, Grobljanska, Krbulja, Rudija Šoštarića, Začrtje i 3. travnja.

III. izborna jedinica:

Donja Dubrava - ulice: Dravska, Matije Gupca, Braće Radića, Prvomajska, Ribički prolaz, Mlinarska, Splavarska i Zlatarski strmec.

IV. izborna jedinica:

Donja Dubrava - ulice: Kalnička, Vladimira Nazora, Koprivnička, Sajmišna, Međimurskih četa, Podravska, Brodarska i naselje Roma.

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

I. izborna jedinica:

Donji Kraljevec - ulice: Ludbreška, Gornji kraj, Prvomajska, Dravska, Grobljanska, Mlinska i Kolodvorska.

II. izborna jedinica:

Donji Kraljevec - ulice: Čakovečka, Murska, Cvjetna, Augusta Šenoe i Kralja Tomislava i naselja Donji Pustakovec i Sveti Juraj u Trnju.

III. izborna jedinica:

Naselje Hodošan.

IV. izborna jedinica:

Naselja Palinovec i Donji Hrašćan.

OPĆINA DONJI VIDOVEC

I. izborna jedinica:

Donji Vidovec - ulice: Braće Radića, Glavna i Ognjena Price.

II. izborna jedinica:

Donji Vidovec - ulice: Matije Gupca, Prvomajska, Ljudevita Gaja i Augusta Šenoe.

III. izborna jedinica:

Donji Vidovec - ulice: Vladimira Nazora, Nikole Tesle, Dubravska, Trg slobode i Mihovila Pavleka Miškine.

IV. izborna jedinica:

Donji Vidovec - ulice: Rade Končara, Mije Zvonara i Maršala Tita.

OPĆINA GORIČAN

I. izborna jedinica:

Goričan - ulice: Školska, Prvomajska, Dr. Vinka Žganca i J.Š. Slavenskog.

II. izborna jedinica:

Goričan - ulice: Mirogojska, Zlatnić, Nova, Zavrtna, Dravska, Glavna i Trg sv. Leonarda.

III. izborna jedinica:

Goričan - ulice: Ljudevita Gaja, Cvjetna, Trnavska, Makovica i Murska.

IV. izborna jedinica:

Goričan - ulice: Mije Smoleka, Radnička, Vrtna, Petra Krešimira, Kralja Zvonimira, Tratinska, Frankopanska, Donja, Kalnička, Prečna, Antuna Mihanovića i Zrinskih.

OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC

I. izborna jedinica:

Naselja Gornji Mihaljevec i Bogdanovec.

II. izborna jedinica:

Naselja Dragoslavec Selo i Dragoslavec Breg.

III. izborna jedinica:

Naselja Tupkovec, Vukanovec i Vugrišinec.

IV. izborna jedinica:

Naselja Preseka, Badličan i Prhovec.

V. izborna jedinica:

Naselja Gornja Dubrava i Martinuševec.

OPĆINA KOTORIBA

I. izborna jedinica:

Kotoriba - ulice: Vrtno naselje, Nikole Zrinskog, Josipa Slavenskog, Kralja Krešimira IV., Dragutina Domjanića, Ivana Mažuranića, Pavleka Miškine, Ignaca sv. Martinskog i Kralja Tomislava od kbr. 101-157 i 86-132.

II. izborna jedinica:

Kotoriba - ulice: Ivana Gorana Kovačića, Dr. Vinka Žganca, Nova ulica, Sajmišna, Katarine Zrinski, Andrije Hebranga, Nikole Tesle, Ruđera Boškovića i Kolodvorska.

III. izborna jedinica:

Kotoriba - ulice: Stjepana Radića, Duga ulica, Međimurska, Kralja Tomislava od kbr. 1-85 i Alojzija Stepinca.

IV. izborna jedinica:

Kotoriba - ulice: Matije Gupca, Bana Josipa Jelačića, Mala, Gradić, Murska, Trg Slobode, Dravska, Zelengaj, Ljudevita Gaja, Vladimira Nazora, 3.travnja, Prvomajska i Školska.

OPĆINA MALA SUBOTICA

I. izborna jedinica:

Mala Subotica - ulice: Braće Radića, Alojzija Stepinca, Dravska, Matije gupca, I.G. Kovačića, Vladimira Nazora, Tomaša Goričanca, Brune Bušića i Glavna od kbr. 1-47 i 2-34.

II. izborna jedinica:

Mala Subotica - ulice: Nikole Tesle, Augusta Šenoe, Ljudevita gaja, Miroslava Krleže, Vinka Žganca, Glavna od kbr. 49-167 i 40-156 i dio naselja Palovec od kbr. 1-140.

III. izborna jedinica:

Naselja Držimurec, Strelec i dio Palovca od kbr. 141-281.

IV. izborna jedinica:

Naselja Štefanec i Sveti Križ.

OPĆINA NEDELIŠĆE

I. izborna jedinica:

Naselja Črečan, Macinec i Trnovec.

II. izborna jedinica:

Naselja: Gornji Kuršanec i Pušćine.

III. izborna jedinica:

Naselja Dunjkovec, Slakovec, Pretetinec.

IV. izborna jedinica:

Naselje Gornji Hrašćan, a u naselju Nedelišće ulice: Dravska, Ruđera Boškovića, Ivana Gundulića, Ivana Mažuranića, Martina Viljevca, Prvomajska i Radnička.

V. izborna jedinica:

U naselju Nedelišće: Augusta Šenoe, Đure Đakovića, Grobljanska, Karlović Vinka, Maršala Tita, Nova, Novakova, Petra Preradovića, Sajmišta, Slavka Kolara, Braće Radića, Štamparska, Trg Republike, Trnavska, Vladimira Nazora i Vrtna.

VI. izborna jedinica:

U naselju Nedelišće ulice: Jurja Križanića, Čakovečka, Josipa Š. Slavenskog, Josipa Marčeca, Žarkovice, Kalnička, Livadarska, Ljudevita Gaja, Matije Gupca, Antuna Gustava Matoša, Novo naselje, Ognjena Price, Rade Končara i Varaždinska.

OPĆINA OREHOVICA

I. izborna jedinica:

U naselju Orehovica ulice: Zrinskih od broja 71 do 81,Ljudevita Gaja, Josipa Štolcera Slavenskog, Kralja Zvonimira, Braće Radić, Čakovečka, Kalnička, Matije Gupca i Nikole Tesle.

II. izborna jedinica:

U naselju Orehovica ulice: Frankopanska, Dravska, A. G. Matoša, Pavleka Miškine, Poljska, Vinka Žganca i Vladimira Nazora.

III. izborna jedinica:

Naselje Vularija i u naselju Orehovica ulica Zrinskih od broja 1 do broja 30.

IV. izborna jedinica:

U naselju Orehovica ulice: Zrinskih od broja 31 do broja 70, Augusta Cesarca i Augusta Šenoe, te u naselju Podbrest ulice: Marka Kovača i Kalnička.

V. izborna jedinica:

Naselje Podbrest, osim ulica: Marka Kovača i Kalničke.

OPĆINA PODTUREN

I. izborna jedinica:

Naselje Podturen osim ulica: M. Gupca i II. zaloka.

II. izborna jedinica:

Naselje Novakovec i ulice naselja Podturen: M. Gupca i II. zaloka.

III. izborna jedinica:

Naselja Sivica i Celine.

IV. izborna jedinica:

Naselja Miklavec, Ferketinec, Matekovec i Lončarevo.

OPĆINA SELNICA

I. izborna jedinica:

U naselju Selnica ulice: Trg svetog Marka, Jelačićev trg, Ograd, Voćarski put, Zagrebački breg, Zrinskih, Čakovečka, Školska, Dr. Vinka Žganca, Bukovčak, Stepinčeva, Tkalčićeva, Ogradska, Črna Mlaka, Poljska, Frankopanska, Starčevićeva, Braće Radića, Koncovečki put i Zebanska.

II. izborna jedinica:

Selnica - ulice: Kamenica, Vinogradska cesta, Selniščak i Trnje, te naselja Donji Koncovčak i Zaveščak.

III. izborna jedinica:

Naselja Donji Zebanec, Gornji Zebanec i Zebanec Selo.

IV. izborna jedinica:

Naselja Bukovec, Praporčan, Merhatovec i Plešivica.

OPĆINA STRAHONINEC

I. izborna jedinica:

Strahoninec - ulice: Žrtava fašizma od kbr.1-21, Dravska, Josipa Bajkovca, Kalnička i Palih boraca,

II. izborna jedinica:

Strahoninec - ulice: Žrtava fašizma od kbr. 22-187.

III. izborna jedinica:

Strahoninec - ulice: Cvjetna, J.H.Zdelara, Matije Gupca i Prvomajska.

IV. izborna jedinica:

Strahoninec - ulice: Kolodvorska, Pavleka Miškine i Čakovečka od kbr.1-38.

V. izborna jedinica:

Strahoninec - ulice: Čakovečka od kbr. 39-128, Poljska i Marka Kovača.

OPĆINA SVETA MARIJA

I. izborna jedinica:

U naselju Donji Mihaljevec ulice: Andrije Habuša, Čakovečka, Dravska, Franje Bartolića, Franje Novaka, Ivana Žbulja i Prvomajska.

II. izborna jedinica:

U naselju Donji Mihaljevec ulice: Kolodvorska, Maršala Tita, Palih boraca, Trg slobode.

III. izborna jedinica:

U naselju Sveta Marija ulice: Vladimira Nazora, Omladinska i Glavna.

IV. izborna jedinica:

U naselju Sveta Marija ulice: Braće Radića, Cvjetna, Rade Končara, Trg bana Jelačića, Borisa Kidriča, Braće Kanižaj, Ivana Žbulja, Marka Kovača i Kolodvorska.

V. izborna jedinica:

U naselju Sveta Marija ulice: Katarine Zrinski, Mije Hunjadija, Zelengaj, Pavleka Miškine, Andrije Habuša, Mirka Dvorskog i Matije Gupca.

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

I. izborna jedinica:

Naselja Zasadbreg i Frkanovec.

II. izborna jedinica:

Naselja Mali Mihaljevec i Lopatinec.

III. izborna jedinica:

Naselja Brezje i Okrugli Vrh.

IV. izborna jedinica:

Naselja Pleškovec, Vučetinec i Dragoslavec.

OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI

I. izborna jedinica:

Naselja Čestijanec, Lapšina, Jurovčak i Jurovec.

II. izborna jedinica:

Naselja Žabnik, Vrhovljan i Marof.

III. izborna jedinica:

Naselja Sveti Martin na Muri i Brezovec.

IV. izborna jedinica:

Naselja Gornji Koncovčak, Gradiščak, Grkaveščak i Kapelščak.

OPĆINA ŠENKOVEC

I. izborna jedinica:

U naselju Šenkovec ulice: Augusta Šenoe, Prvomajska, Cvjetna, Vrtna, Dr. Vinka Žganca, I.L. Ribara, Naselje dr. Vlatka Mačeka, Maršala Tita od kućnog broja 24 do 74.

II. izborna jedinica:

U naselju Šenkovec ulice: Budina, Vlahe Bukovca, Franje Barića i Maršala Tita od kućnog broja 76 do 119 i od kućnog broja 29 do 111.

III. izborna jedinica:

U naselju Šenkovec ulice: Braće Radića, Josipa Bedekovića, Zelengajska, Jelenska, Jurja Zrinskog od kućnog broja 4 do 10.

IV. izborna jedinica:

U naselju Šenkovec ulice: Anke Butorac, Dragutina Brglesa, Josipa Horvata Zdelara, Marka Kovača, Valenta Morandinija, Ksajpa, Maršala Tita od kućnog broja 2 do 22 i od 1 do 27 i Jurja Zrinskog od kućnog broja 12 do 38 i od kućnog broja 1 do 27.

V. izborna jedinica:

Naselje Knezovec.

OPĆINA ŠTRIGOVA

I. izborna jedinica:

Naselja Stanetinec i Sveti Urban.

II. izborna jedinica:

Naselja Železna Gora i Prekopa.

III. izborna jedinica:

Naselja Štrigova, Leskovec i Robadje.

IV. izborna jedinica:

Naselja Banfi, Grabrovnik i Jalšovec.

OPĆINA VRATIŠINEC

I. izborna jedinica:

Naselje Vratišinec od kbr. 2-141.

II. izborna jedinica:

Naselje Vratišinec od kbr. 142-256.

III. izborna jedinica:

Naselje Vratišinec od kbr. 257-358 i naselje Gornji Kraljevec od kbr. 142-187.

IV. izborna jedinica:

Naselje Gornji Kraljevec od kbr. 1-141.

XXI. GRAD ZAGREB

Skupština Grada Zagreba

Članak 62.

Izborne jedinice za izbor članova skupštine Grada Zagreba su:

I. izborna jedinica

Zagreb - dio: naselja na području Sesveta (Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje-Sesvete, Dobrodol, Drenčec, Dubec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Gajišće, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Glavničica, Goranec, Jelkovec, Jesenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kobiljak, Kučilovina, Kućanec, Luka Sesvete, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Novo Brestje, Paruževina, Planina Gornja, Planina Donja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete-Centar, Sesvetska Sela, Sesvetska Selnica, Sesvetska Sopnica, Soblinec, Staro Brestje, Šašinovec,Šija Vrh, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec, Žerjavinec) i naselja na dijelu područja Dubrava (Trnovčica, Studenski Grad i Poljanice).

II. izborna jedinica

Zagreb - dio (Granešina, Dankovec, Miroševac, Oporovec, Granešinski Novaki, Zeleni Brijeg, Čulinec, Stari Retkovec, Klaka, Dubrava-središte, Gornja Dubrava, Ivan Mažuranić, Novi Retkovec, Donja Dubrava, 30. svibnja 1990., Čučerje, Branovec-Jalšovec, Novoselec).

III. izborna jedinica

Zagreb - dio (Volovčica, Donje Svetice, Bruno Bušić, Borongaj-Lugovi, Vukomerec, Ferenšćica, Savica-Šanci, Žitnjak, Kozari Bok, Resnik, Kozari Putovi, Petruševac, Ivanja Reka, Trnava, Resnički Gaj, Kanal).

IV. izborna jedinica

Zagreb - dio (Voćarska, Petrova, Ribnjak, Hrvatskih narodnih vladara, Antona Bauera, Matko Laginja, Pavao Šubić, Kralj Zvonimir, Petar Krešimir IV., Knez Mislav, Eugen Kvaternik, Maksimirska Naselja, Ružmarinka, Pešćenica).

V. izborna jedinica

Zagreb - dio (Šestine, Mlinovi, Gračani, Markuševec, Vidovec, Remete, Bukovec, Kozjak, Maksimir, Dobri Dol, Dinko Šimunović, Mašićeva, Dotršćina).

VI. izborna jedinica

Zagreb - dio (Ban Keglević, Petar Zrinski, Stjepan Radić, Kraljevac, Ivan Kukuljević Sakcinski, Tuškanac, Gornji Grad, Nova Ves, August Cesarec, Zrinjevac, Cvjetni trg, Andrija Medulić, Ante Topić Mimara, Petar Svačić, August Šenoa, Gupčeva Zvijezda, Medveščak, Šalata, Samoborček).

VII. izborna jedinica

Zagreb - dio (Podsused, Gornji Stenjevec, Perjavica-Borčec, Gornje Vrapče, Vrapče-centar, Vrapče-jug, Gornja Kustošija, Kustošija-centar, Sveti Duh, Medvedgrad, Šestinski Dol, Jelenovac, Matija Gubec).

VIII. izborna jedinica

Zagreb - dio (Rudeš, Ante Starčević, Ljubljanica, Ciglenica, Pongračevo, Nikola Tesla, Stara Trešnjevka, S.S. Kranjčević, Antun Mihanović, Bartol Kašić).

IX. izborna jedinica

Zagreb - dio (Horvati-Srednjaci, Knežija, Trnjanska Savica, Martinovka, Poljane, Miramare, Cvjetnica, Marin Držić, Trnje, Cvjetno naselje, Veslačko naselje, Savski kuti, Staro Trnje, Hrvatskog književnika Mile Budaka, Sigečica).

X. izborna jedinica

Zagreb - dio (Gajnice, Stenjevec, Malešnica, Špansko, Prečko, Vrbani, Jarun, Gajevo).

XI. izborna jedinica

Zagreb - dio (Zapruđe, Utrine, Travno, Sopot, Siget, Sloboština, Dugave, Središće).

XII. izborna jedinica

Zagreb - dio (Trnsko-Krešimir Rakić, Kajzerica, Savski Gaj, Remetinec, Blato, Jakuševac, Hrelić, Sveta Klara), Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprim, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Grančari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko.

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/95-01/04

Zagreb, 7. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.