Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Ivana Šimonovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u New Yorku

NN 17/1997 (14.2.1997.), Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Ivana Šimonovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u New Yorku

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POSTAVLJENJU DR. IVANA ŠIMONOVIĆA ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA - ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE HRVATSKE PRI UREDU UJEDINJENIH NARODA, SA SJEDIŠTEM U NEW YORKU

Odluka o postavljenju dr. Ivana Šimonovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda, sa sjedištem u New Yorku, broj 01-96-1860/1 od 5. studenog 1996. godine, mijenja se i glasi:

"dr. IVAN ŠIMONOVIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku, i svim njegovim organima."

Broj: 01-97-216/1
Zagreb, 7. veljače 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.